گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

واقعيت در آن است كه در شرايط كنوني و در نگاهي كلي، پس ماندگي فرهنگي به اندازه اي  حاد است كه همگان به نحوي از انحاء با آن سروكار دارند و فشار آن را بر زندگي روزمرة خود احساس مي كنند. عرصه هاي اين زندگي روزمره، كه واقعيت تلخ اجتماعي را در اين كشورها مي سازد، موضوع اصلي مقالات كتاب حاضر هستند. در حقيقت آنچه توسعة سياسي، اجتماعي و اقتصادي را به اميدي بزرگ در انديشة مردم كشورهاي در حال توسعه بدل كرده است، تحمل ناپذيري و دردي است كه در اين عرصه ها بر آنها تحميل مي شود و گاه زندگي روزمره را به جهنمي واقعي بدل مي كند
. علوم اجتماعي و به ويژه جامعه شناسي و انسان شناسي نمي توانند نسبت به اين وضعيت بي تفاوت باشند. حداقل چيزي كه در جامعه اي پر تنش و مشكل زا در عرصه هاي فرهنگ و زندگي روزمره از اين علوم انتظار مي رود، دخالت آنها در برنامه ريزي اجتماعي و يافتن يا شروع به جستجو براي دست يافتن به راه حل هايي كوتاه و دراز مدت براي گره گشايي از اين معضلات اجتماعي است. با اين وجود، به دلايلي كه يكي از عمده ترين آنها بي اعتمادي يا كم اعتمادي حكومت ها به دست اندركاران علوم اجتماعي است، ميزان دخالت اين علوم و تاثير گذاري آنها براي تغيير واقعيت هاي اجتماعي اغلب اندك و ناچيز بوده است. اين امر نيز طبعا سبب آن شده است كه برنامه ريزي‌هاي اجتماعي كماكان بدون در نظر گرفتن زمينه هاي فرهنگي آنها انجام بگيرند و  از كارايي لازم براي حل مشكلات برخوردار نباشند. 
رويكرد ما در مقالات كتاب حاضر، تلاش براي تحليل برخي از جنبه هاي  مهم در مشكلات فرهنگي و موانع توسعه در كشورهاي در حال توسعه به طور اعم و در كشور خود به طور اخص، به ويژه در رفتارهاي اجتماعي بوده است تا به اين ترتيب بتوانيم در هر مورد با توجه به زمينه هاي فرهنگي و مشكلات آن، گروهي از راه حل ها را پيشنهاد كنيم. بنابراين از آنچه گفته شد به هيچ رو مراد آن نيست كه خواسته باشيم نمونه اي از دخالت هاي ممكن جامعه شناس و انسان شناس را در زمينة توسعه به نمايش بگذاريم، بلكه هدف تنها روشن كردن پاره اي از حوزه هايي است كه مي توان انديشة علوم اجتماعي را از خلال آنها وارد واقعيت بيروني كردو تلاش نمود كه تاثيري هر چند جزئي بر اين واقعيت باقي گذاشت. 
مقالات اين مجموعه عمدتا در فاصله سالهاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ نوشته شده و اغلب آنها در نشريات تخصصي يا در سمينارهاي علمي عرذضه شده اند. اين مقالات داراي مضمون مشتركي هستند: شناخت و درك پديدة توسعه در واقعيت بيروني و در پيچيدگي اجتماعي آن. در واقع آنچه ما توسعه مي ناميم، در واقعيت بيروني و در زندگي روزمره در تعداد بي شماري از رفتارها، نهادها و باورها … خود را به نمايش مي گذارد كه همگي با يكديگر وارد كنش متقابلي مي شوند. پيچيدگي اين كنش ها اغلب پژوهشگر اجتماعي را وا مي دارد كه دست به انتخابي ميان اين جنبه هاي گوناگون بزند، انتخابي كه خواه ناخواه او را با مشكل روبرو مي سازد، زيرا در واقعيت بيروني، تفكيك قائل شدن ميان اين جنبه ها ممكن نيست و در بررسي هر يك از آنها بايد دائما به تاثير ساير جنبه ها نتيز توجه داشت. اين امر خود يكي از عللي است كه طبقه بندي ميان مقالات مجموعه حاضر را مشكل كرده است. زيرا با حركت از يك رويكرد انسان شناختي، يعني رويكردي كل گرايانه، جدا كردن مفهوم فرهنگ از مفاهيم ديگري چون توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي، كاري ساده نيست. به همين دليل هر چند مقالات در سه رده مزبور تقسيم بندي شده اند، در هر يك از آنها ملاحظات مربوط به دو بخش ديگر نيز تا اندازه اي باقي مانده است. از اين گذشته مشكل استقلال و همبستگي ميان مقالات نيز مطرح بوده است. از اين لحاظ، مجموعه حاضر، شايد همچون هر مجموعه مقالات ديگري، مشكل را به صورتي نسبي حل كرده است بدين معني كه هر يك از مقالات مستقلا قابل مطالعه هستند، اما در همراهي با يكديگر نيز مي توانند تصويري عمومي از مباحث موجود در آن رده را ارائه نمايند.  روشن است كه انسجام كامل ميان جنبه هاي گوناگوني كه در كتاب عرضه شده اند، ممكن نبوده است، اما انسجام نسبي به خصوص  در درك توسعه به مثابه مجموعه‌اي از رفتارها حاصل آمده است. البته استقلال مقالات از يكديگر سبب شده است كه خوانندگان گاه با تكرار يك فكر يا مفهوم مواجه شوند كه براي جلوگيري از اين تكرارها، تلاش كرده ايم، بخش هايي را حذف، كوتاه يا اصلاح كنيم. در طبقه بندي مقالات با سه فصل نابرابر روبرو مي شويم كه در ميان آنها فصل توسعه اجتماعي به دليل جهت گيري عمومي كتاب پرحجم ترين قسمت است. برعكس فصل مربوط به توسعه سياسي حجم نسبتا كمتري را به خود اختصاص مي دهد كه دليل آن پرداختن نگارنده به موضوع توسعه سياسي در متوني ديگر است كه به صورتي جداگانه به انتشار رسيده يا مي رسند. در نهايت، هدف اصلي كتاب بازنگري گروهي از مفاهيم توسعه از خلال واقعيت هاي زندگي روزمره بوده است تا شايد بتوان از اين راه، انديشه اجتماعي را هر چه بيشتر به سوي كاربردي شدن سوق داد. 

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۱ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج