گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

درباره دنيا و آخرت و نحوه ارتباط آن دو عده اي راه افراط پيموده و گروهي به تفريط گراييده اند. عده اي اساساً جهان آخرت را انكار كرده و تنها به دنيا دل بسته اند و كامروايي خود را در رسيدن به زرق و برق دنيا مي پندارند و براي به چنگ آوردنش از هيچ كاري فروگذار نمي كنند.
گروهي ديدگاهي كاملاً متفاوت با دسته اول دارند و بر اين باورند كه منزلگاه اصلي و ابدي انسان ها آخرت است و براي رسيدن به سعادت جاودانه آخرت، بايد به دنيا پشت پا زد و از مواهب و لذت هاي دنيا به كلّي چشم پوشيد و رهبانيت پيشه كرد
از نگاه قرآن انسان موجودي بسيار والا و ارجمند، امانت دار و خليفه الهي است. خداي بزرگ انسان را براي خود برگزيده، راه كمال و قرب را به روي او گشوده، امكانات سير تا بي نهايت را در اختيارش گذاشته و فرصت زندگي دنيا را براي طي نمودن مسير تكامل برايش مهيا ساخته است.
از نگاه قرآن منزلگاه اصلي و ابدي انسان ها سراي آخرت و دنيا گذرگاه رسيدن به آن است. نيز براي اين كه انسان ها گذرگاه دنيا را منزلگاه نپندارند با هشدارهاي تكان دهنده و با استفاده از تمثيل هاي گوناگون حقيقت دنيا را ترسيم كرده، از فنا پذيري و ناچيزي آن سخن به ميان آورده، درباره دلربايي و فريبندگي دنيا هشدار داده و از سرگرم شدن به آن و فراموش كردن هدف، سخت بر حذر داشته است.
قرآن از انسان ها مؤكداً خواسته كه از فرصت كوتاه دنيا براي منزلگاه ابدي و تكامل و قرب بهره ببرند و دنيا را به تجارت خانه اي تشبيه كرده و سود آن را به دست آوردن نعمت هاي جاودانه بهشتي معرفي كرده است.
در اين جا با استفاده از آيات نوراني الهي تلاش مي كنيم به درك صحيحي از حقيقت دنيا برسيم و اوصافي را كه قرآن در معرفي دنيا بيان كرده مرور نماييم. 
خداي متعال درباره حقيقت دنيا و مراحل مختلف آن مي فرمايد:
﴿ واعلموا انما الحيوه الدنيا لعب و لهو و زينه و تفاخر بينكم و تكاثر في الاموال و الاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً و في الآخره عذاب شديد و مغفره من الله و رضوان و ماالحيوه الدنيا الامتاع الغرور﴾ 
«بدانيد كه همانا زندگاني دنيا بازيچه و سرگرمي و زيور و فخر فروشي در ميان شما و افزون طلبي در اموال و اولاد است. همانند باراني كه كشاورزان را گياه آن خوش آيد، سپس پژمرده شود و آن را زرد شده بيني، سپس خرد و ريز شود، و در آخرت هم عذابي شديد هست و هم آمرزش و خشنودي از جانب خداوند، و زندگاني دنيا جز مايه فريب نيست.»
اوصاف دنيا از نگاه قرآن
۱- فناپذيري
خداي متعال در آيات متعددي از فناپذيري دنيا سخن به ميان آورده و اين حقيقت را با ذكر مثال هاي زنده و روشن بيان كرده است.
خداي متعال فرموده:
﴿ واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا كمآءٍ انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيماً تذروه الرياح و كان الله علي كل شيء مقتدراً المال و البنون زينه الحيوه الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً و خير املاً﴾ 
«و براي آنان داستان زندگي دنيوي را به آبي مثل بزن كه آن را از آسمان نازل كنيم و به آن گل و گياه زمين آميزد، و سرانجام خرد و خوار شود كه بادها پراكنده اش كند، و خداوند بر هر كاري تواناست. اموال و پسران، تجمل زندگي دنيوي است، و كارهاي ماندگار شايسته، نزد پروردگارت خوش پاداش تر و اميدبخش تر است.»
۲- سراي ناچيز
قرآن مجيد در آيات متعددي از بي مقداري و ناچيزي زندگي دنيا سخن گفته است. در آيه ذيل خداي متعال براي ترسيم ناچيزي زندگي دنيا، صحنه اي جالب و گويا از اعترافات بندگان در روز قيامت را بيان كرده است:
﴿ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين
قالو لبثنا يوماً أو بعض يوم فسئل العادين
قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً و أنكم إلينا لا ترجعون
فتعالي الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم﴾ 
«گويد: چه مدت در روي زمين، به شمار ساليان، به سر برديد؟
گويند: روزي يا بخشي از روز به سر برديم [بايد] از شمارگران بپرسي.
گويد: اگر مي دانستيد جز اندكي به سر نبرده ايد.
آيا پنداشته ايد كه شما را بيهوده آفريده ايم، و شما به نزد ما باز گردانده نمي شويد؟
بزرگا خداوند كه فرمانرواي بر حق است، خدايي جز او نيست كه پروردگار عرش گرانقدر است.»
۳- سراي سرگرمي و بازيچه
خداي متعال در آيات متعددي سراي دنيا را با دو عنوان «لعب= بازي» و «لهو= سرگرمي» توصيف كرده و از جمله فرموده است:
﴿و ما هذه الحيوه الدنيا إلا لهو و لعب و إن الدار الآخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون﴾ 
«و اين زندگاني دنيا جز سرگرمي و بازيچه نيست. و زندگي حقيقي بي گمان در سراي آخرت است؛ اي كاش مي دانستند.»
آري زندگي دنيا يك نوع سرگرمي و بازي است؛ مردمي جمع مي شوند و به پندارهايي دل مي بندند، بعد از چند روز پراكنده مي شوند و در زير خاك پنهان مي گردند و همه چيز به دست فراموشي سپرده مي شود؛ اما حيات حقيقي كه فنايي در آن نيست، حيات اخروي است. خداي متعال در آيه ديگر اين حقيقت را اين گونه بيان كرده است:
﴿إنما الحيوه الدنيا لعب و لهو و إن تؤمنوا و تتقوا يؤتكم أجوركم و لا يسئلكم أموالكم﴾ 
«همانا زندگاني دنيا بازيچه و سرگرمي است و اگر ايمان داشته باشيد و پروا و پرهيز بورزيد، پاداش هايتان را به شما مي پردازد، و اموالتان را [در عوض] از شما نمي طلبد.»
۴- سراي فريفتگي و دلربايي
در قرآن مجيد از خاصيت فريفتگي دنيا با عنوان «متاع غرور» و از دلربايي آن با عنوان «آرايشگري دنيا» ياد شده است. براي رعايت اختصار از هر كدام آيه اي نقل مي كنيم:
الف) آرايشگري (دلربايي):
﴿ زُيّن للناس حُبّ الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطره من الذهب و الفضه و الخيل المسومه و الأنعام و الحرث ذلك متاع الحيوه الدنيا والله عنده حُسن المَئاب﴾ 
«عشق به خواستني ها از جمله زنان و فرزندان و مال هنگفت اعم از زر و سيم و اسبان نشاندار و چارپايان و كشتزارها، در چشم مردم آراسته شده است، اين ها بهره زندگاني دنيا است، و نيك سرانجامي نزد خداوند است.»
ب) فريفتگي
﴿كل نفس ذائقه الموت و إنما توفون اجوركم يومَ القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز و ماالحيوه الدنيا إلا متاع الغرور﴾ 
«هر جانداري چشندة [طعم] مرگ است و بي شك در روز قيامت پاداش هايتان را به تمامي خواهد داد، آنگاه هر كس كه از آتش دوزخ دور داشته و به بهشت درآورده شود، به راستي رستگار شده است، و زندگاني دنيا جز مايه فريب نيست.»
دنيا داري
دنيا داري مطلوب
از نگاه قرآن دنيا داري و بهره مندي از مواهب طبيعت، رفاه و آسايش، آباد كردن زمين، توسعه اقتصادي و صنعتي و تلاش در اين زمينه ها نه تنها مذموم نيست بلكه اگر در چارچوب موازين شرعي انجام گيرد امري پسنديده و در حد رفع نياز خود و جامعه اسلامي امري ضروري نيز هست.
خداي متعال فرموده:
﴿قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحيوه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون﴾ 
«[اي پيامبر!] بگو زيورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده، و [نيز] روزي هاي پاكيزه را چه كسي حرام گردانيده؟ بگو اين [نعمت ها] در زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان آورده اند و روز قيامت [نيز] خاص آنان مي باشد. اين گونه آيات [خود] را براي گروهي كه مي دانند به روشني بيان مي كنيم.»
اين جمله مي تواند هم اشاره به «زينت هاي جسماني» باشد كه شامل پوشيدن لباس هاي مرتب و پاك و تميز، و شانه زدن موها، و به كار بردن عطر و مانند آن مي شود، و هم شامل «زينت هاي معنوي»، يعني صفات انساني و ملكات اخلاقي و پاكي نيت و اخلاص.
دنيا مداري
تفسير دنيا مداري
چنان كه گذشت از نگاه قرآن دنيا داري همراه با معنويت، ايمان و تقوي و در چارچوب ضوابط شرع و رعايت حدود و حقوق شرعي نه تنها مذموم نيست بلكه پسنديده و مورد توصيه خداي متعال است؛ اما در مقابل، دنيا مداري؛ يعني دلبستگي به دنيا، فريب هوس هاي مادي را خوردن، تنها زندگي دنيا را هدف خود قرار دادن و براي رسيدن به دنيا به حقوق ديگران تجاوز كردن و ارزش ها را زير پا گذاشتن و… به شدت مورد مذمت قرار گرفته است.
از نگاه قرآن دنيا مداري موجب فراموشي خدا و در نهايت منجر به انكار خدا و معاد شده و انسان هاي دنيا مدار در روز قيامت از رحمت و نعمت بهشتي محروم و گرفتار عذاب سخت الهي خواهند شد. خداي متعال فرموده است:
﴿ من كان يريد الحيوه الدنيا و زينتها نوف إليهم اعمالهم فيها و هم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخره إلا النار و حبط ما صنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون﴾ 
«هركس زندگاني دنيا و تجمل آن را بخواهد، حاصل اعمالشان را در همين دنيا به تمامي به آنان مي دهيم، و در آن كم و كاستي نخواهند ديد، اينان كساني هستند كه در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هر چه در دنيا كرده اند بر باد رفته و كار و كردارشان باطل شده است.»

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۲۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج