گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۲۱صفحه قالب ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين بخش چگونگي رسم نمودار ميله اي ،مستطيلي ،دايره اي و ساقه و برگ را خواهيد آموخت . 
نمودار دايره اي و نمودار ميله اي 
مثال ۱ : جدول فراواني رشته هاي تحصيلي ۲۵ دانشجو در درست است . 
با استفاده از MINITAB نمودار ميله اي و دايره اي ايم اطلاعات را رسم كنيد . 
حل : اگر از MINITAB WINDOWS استفاده مي كنيد مراحل زير را دنبال كنيد . 

قدم اول : رشته هاي تحصيلي وفراواني دانشجويان هر رشته را در ستون هاي C1 و C2 وارد كنيد . 
قدم دوم : روي GRAPH در ليست انتخاب كليك كنيد . 
قدم سوم : روي CHART كليك كنيد . 
قدم چهارم : در كادر ، زير Y ، تايپ كنيد C2 و زير X ، تايپ كنيد C1
قدم پنجم : روي OK كليك كنيد 
اگر از فرمان زباني MINITAB استفاده مي كنيد ،ابتدا رشته هاي تحصيلي و فرواني دانشجويان را در ستون هاي C1 و C2 با استفاده ار فرمان SET وارد كنيد . توجه داشته باشيد براي وارد كردن رشته ها بايد از فرمان FORMAT استفاده كنيد . سپس فرمان زير را تايپ كنيد 
قدم اول : رشته هاي تحصيلي و فراواني دانشجويان هر رشته را در ستون هاي C1 و C2 وارد كنيد . 
قدم دوم : روي GRAPH در ليست انتخاب كليك كنيد . 
قدم سوم : روي PIE CHART كليك كنيد . 
قدم چهارم : روي CHART TABLE كليك كنيد . سپس كنارCATEGORIES  IN
در كادر ،C1 تايپ كنيد و در كنار EREQUENCIES IN در كادرC2 تايپ كنيد . 
قدم پنجم : روي OK كليك كنيد . 
اگر از فرمان زباني MINITAB استفاده مي كنيد ابتدا رشته هاي تحصيلي و فراواني دانشجويان را در ستون هاي C1 و C2 وارد كنيد . سپس فرمان هاي زير را تايپ كنيد . 
MTB>% PIE C1؛
SUBC> COUNTS C2. 
اولين فرمان از MINITAB مي خواهد نمودار دايره اي براي رشته هاي موجود در ستون C1 رسم كنيد و زير فرمان COUNTS فراواني هر يك از رشته ها را كه در ستون C2 آمده است ارائه مي دهد . 
براي رسم نمودار مستطيلي داده هاي فوق با استفاده از MINITAB چنين عمل كنيد : 
قدم اول : داده ها را در ستون C1 وارد كنيد . 
قدم دوم : روي GRAPH در ليست انتخاب ،كليك كنيد . 
قدم سوم : روي HISTOGRAM كليك كنيد . 
قدم چهارم : C1 را در كادر ،زير X تايپ كنيد . 
قدم پنجم : روي OPTION در پايين اين پنجره كليك كنيد . 
قدم ششم : روي دايره اي كه در كنار MID POINT ،زير TYPE OF INTERVALS قرار دارد كليك كنيد . سپس روي دايره كه در كنار MIDPOINT/CUT POINT POSITION زير INTERVALS DEFINITION OF قرار دارد كليك كنيد . سپس در كادري كه در كنار /MIDPOINT / CUTPIONT POSITION  قرار دارد تايپ كنيد :
.۷/۳٫۵ :۸۵٫۵/۳ توجه داشته باشيد كه ۵/۷۳ مركز دستة اول و ۵/۸۵ مركز دسته آخر و ۳ طول دسته ها مي باشد . 
قدم هفتم : روي OK در پايين صفحه كليك كنيد . سپس مجدداً روي OK كليك كنيد.
نمودار مستطيلي ظاهر مي شود . 
اگر از فرمان زباني MINITB استفاده كنيد ،مركز دسته ها را در ستون C1 با استفاده از فرمان SET وارد كنيد،سپس فرمان هاي زير را تايپ كنيد :
MTB>HISTOGRAM C1؛
SUBC > MIDPOINTS   73.5:85.5/3. 
توجه داشته باشيد از ” ؛” و “.” استفادة صحيح همان گونه كه قبلاً توضيح داده شد ، استفاده شود 

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج