گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان

خرید اینترنتی سیر تحول چوگان در ایران-دانلود رایگان تحقیق سیر تحول چوگان در ایران-دانلود رایگان مقاله سیر تحول چوگان در ایران-تحقیق سیر تحول چوگان در ایران

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:
ورزش چوگان حضوري هنري ،ادبي و فرهنگي در ايران داشته است .بسياري از نويسندگان در كتب خود به آن اشاره كرده اند و شاعران ،اشعار بسياري يا در وصف چوگان و يا از چوگان در وصف يار سروده اند . هنرمندان ايران در نقاشي و به ويژه در هنر نگارگري (مينياتور )چوگان را موضوع اصلي بسياري از تابلوها و گنجينه هاي معروف هنري قراردادند .حتي در ضرب المثلها و گفتارهاي عاميانه نيز رخنه نمود . از جمله شاعران به نام، در اين زمينه مي توان به فردوسي                و شاهكار حماسي وي يعني شاهنامه اشاره نمود كه در آن از بازي «چوگان »           و «گوي » سخن گفته است . البته قبل از فردوسي نيز افرادي چون                     «ابو عبدا… جعفر بن رودكي سمرقندي » كه در دستگاه سامانيان معزز بود ،در آثار خود اشاره اي به چوگان و گوي داشته است .وي تشبيهايي از روي ،موي چشم سياه يار با چوگان و گوي داشته است . 
چون ابيات ذيل : 
 گر بزلف چوگان نازش همي كني تو بدو 
نديدي آنكه او را ز كـــــف چوگان بود 
پس از فردوسي هم شعراي پارسي گوي درباره (گوي و چوگان ) مستعاري دارند . ولي كمتر به اصل موضوع پرداخت نمايند . از ديگر شاعراني كه به توصيف چوگان پرداخته است .
از ديگر شاعراني كه به توصيف چوگان پرداخته است نظامي گنجوي است . در منظومه خسرو شيرين نظامي گنجوي به شرح مسابقه چوگان بين خسرو پرويز  و شيرين مي پردازد و به راستي هنر آفرني مي كند . 
ملك را گوي در چوگان فكندند 
شگرفان شور در ميدان فكندند 
ز يك سو ماه بود و اخترانش 
ز ديگر سو شه و فرمانبرانش 
گهي خورشيد بردي گوي و گه مه 
گهي شيرين گرو دادي گهي شاه 
سعدي نيز در آثار خود چون ابيات زير در خصوص چوگان گفته است :
هر دل سوخته كاندر خم زلف تو فتاد   گوي از آن به نتوان در خم چوگان ديدن 
و يا حافظ مي گويد :
هر كه دل در خم چوگان سر زلف تو بست
                                          لاجرم گوي صفت بي سر و پا مي گردد 
در بازگشت به تاريخ چوگان در ايران مي توان در جاي جاي تاريخ كهن اين سرزمين ردپاي بازي چوگان را ديد و گواه اين ادعا در نزد شاعران ايران زمين است كه در ميان اشعار خود در قرون گذشته به يادگار براي ما بجاي                       مي نهاده اند .  
اي رفته به چوگان قضا همچون گو چپ ميخور و راست ميرو و هيچ مگو كانكس كه ترا فكنده اندر تك و پو او داند و اوداند و او دانـــــد و او «عمر خيام »مقدمه چوگان ورزشي است سلحشوري ،سراسر تلاش و تاخت و تاز با اسب ،ميراث و هنر ايراني است كه اكنون در سرزمين خود بيگانه شده است .چوگان اوج هنر نمايي انسان و حيوان كه در آن انسان با تلاش و فكر خود سعي دارد تا با بكارگيري مهارتهاي فردي و القاء تفكر خود با حيوان هماهنگي لازم را بوجود آورده و تماشاگران را مقهور هنر خود نمايد . همه بررسيها حاكي از اين است كه چوگان براي اولين بار در ايران زمين بوجود آمده است و يك سير تحولي پر فراز و نشيبي را طي نموده و بتدريج از مرزهاي ايران فراتر رفته و امروزه ما شاهد باليدگي اين ورزش و اجراي مدرن آن در سطح جهان در قالب تشكيلات رسمي هستيم ظهور و پيدايش چوگان بازي گوي و چوگان در ايران به اندازه اي قديمي است كه به قول يكي از سخن سرايان معروف ،گوي از بدو آفرينش جهان مورد لطمه چوگان بوده است . اسناد و مدارك نشان مي دهد كه چوگان قديمي ترين ورزش تيمي جهان است كه توسط ايرانيان از حدود ۳۰۰۰ سال پيش اجرا شده است . در دوران هخامنشيان و سپس اشكانيان و ساسانيان اين ورزش در برنامه هاي آموزشي شاهزادگان جايگاه ويژه و پر رنگي داشته است .براي نخستين بار از چوگان در كتاب « كارنامه اردشير بابكان » نام برده شده است . 
 اما اين واقعيت وجود دارد كه در آن زمان اين موضوع جدي تر بوده است  و قبل از آن ايرانيان با اين بازي آشنا بوده اند . و تاييد اين مطلب گفتار فردوسي است كه مي گويد چوگان بازي از مدتها قبل تر در ميان ايرانيان و تورانيان رواج داشته است 

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۲۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج