گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 68 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 بر روي گزينه PLAC WIR  که به شکل   است در منوي سمت راست كليك مي كنيم بايد توجه داشت که دركليه مدارها باید از ارت (زمين) استفاده كرد 
وارد كردن واحد كليه قطعات : 
N (نانو)        U (ميكرو)            p (پيكو)           MEG (مگا )               M (ميلي )
براي وارد كردن مقادير عناصر روي عددي كه به صورت پيش فرض جلوي انها نوشته دابل كليك مي كنيم آناليز كردن مدار ترسيم شده : بعد از كشيدن مدار بايد ان را اناليز كنيم براي اين كار روي گزينه                   NEW SUMALAITON  PROFILE  در نوار بالاي نرم افزار كليك مي كنيم پنجره اي باز مي شود كه از ما نامي  میخواهد ان نام را وارد مي كنيم وگزينه CREATE را مي زنيم . پنجره به نام 
SUMA  LAITON  SETTING  باز مي شود و به صورت پيش فرض در سر برگ ANALYSIS قرار دارد .چنانچه مدار طراحي شده داراي مقادير DC است در قسمت ANALGSIS   TYDE گزينه BIAS  POINT (اين اناليز مي تواند مدار را به صورت DC بررسي كند .) را انتخاب كرده وOKمي كنيم براي اعمال كردن تنظيمات روي گزينه RUN كليك مي كنيم  
در صورت استفاده از منابع وابسته بايد به اين نكته توجه كنيم كه منبع ولتاژ يا جرياني كه در دايره است توليد كننده است ومنبع ديگر بايد به نقطه اي وصل شود كه مي خواهيم وابستگي به انجا را نشان دهيم  نكته۲ : در استفاده از قطعات چنانچه از كتابخانه هاي غير از پوشه PSPICE استفاده كنيم ممكن است در هنگام كار ERROR بدهد پس بهتر است از قطعات اين پوشه استفاده كنيم .
نکته ۳: براي تغيير ضرايب منابع وابسته روي منبع دابل كليك مي كنيم و در قسمت GAIN   ضريب مورد نظر را تايپ مي كنيم .
براي جستجو كردن قطعه:
براي جستجو كردن قطعه بايد اينگونه عمل كرد             *  (نام قطعه  مورد نظر )   مثال           *Q2N2219
براي جابجا كردن قطعه: به وسیله موس ميتوان ان را دراگ كرد ويا بعداز انتخاب ان با كليد هاي چهار جهته اين كار را انجام داد .همچنین برای چرخاندن قطعه به صورت افقی یا عمودی می توان طبق زیر عمل کرد…
كار عملي (۱) :آناليز BAIS  POINT
مدار هاي شكل زير را تو سط اناليز  BAIS POINT تحليل كرده وهر كدام را با نام متفاوت ذخيره  كنيد . BAIS POINT  براي تحليل وآناليز كردن مدار هاي    DC است . ابتدا هر يك از اين مدارها را توسط فرمول هاي مختلف حل كرده و مقادير خواسته شده را از اين فرمول ها به دست اوريد 
در اناليز قبلي چنانچه بخواهيم VTHمدار را محاسبه كنيم فقط مي توانستید ولتاژ عناصر را نسبت به زمين محاسبه كنید . در اين اناليزبه وسيله پراب هايي كه در نوار RUN است مي توانيم اين كار را به راحتي انجام دهيم يعني ولتاژ نقطه (A.B) يا VTH را به راحتي توسط اين پراب ها به دست اورد.این پرابها عبارتند …   
                اين پراب مي تواند ولتاژ نقطه مورد نظررا نسبت به زمين محاسبه كند 
                اين پراب براي  محاسبه ولتاژ بين دو نقطه نسبت به هم ميباشد  
                اين پراب براي  محاسبه جريان عبوری از يك عنصر استفاده میشود
                اين پراب براي  محاسبه توان مصرفي يا اعمالي به مدار استفاده ميشود  
نکته مهم:  با توجه به اين كه RTH= VTH /ISC و ISC  اتصال كوتاه است وهمچنين با توجه به اين كه پراب محاسبه جريان بايد در محل اتصال عنصر وسيم قرار گيرد براي محاسبه ISC  يك مقاومت خيلي كم در مدار ميگزاريم وجريان را به دست مي اوريم .
هنگامي كه گزينه TIM E DOMANTرا در منوي ANALYSIS TYPE انتخاب مي كنيم گزينه هايي وجود دارد واز ما مي خواهد كه تكميل كنيم . این گزنیه ها عبارتند از…

RUN TO TIME :بازه زمانی که شکل موج را نشان میدهد
START SAVING DATA AFTTER :زمان شروع نشان دادن شکل موج
آنالیز DC SWEEP  :توسط این انالیز می توان منحنی مشخصه نیمه هادی هایی همانند دیود معمولی دیود زنر ترانزیستورBJT ترانزیستورJFET ومنحنی مشخصه های نیمه ورودی انتقالی و خروجی و همچنین قضیه انتقال توان ماکزمیم می پردازیم .
همانطور که میدانیم برای اینکه در یک شبکه الکتریکی پیچیده یا ساده خطی ماکزیمم توان به مصرف کننده منتقل شود, باید مقاومت مصرف کننده رابرابر مقاومت تونن قرار دهیم  که این کار توسط آنالیز DC SWEEP انجام میشود.لذا مراحل زیر را در نظر می گیریم…
۱):مدار مورد نظر رادر صفحه اصلی رسم می کنیم . ۲): از کتابخانه SPECIAL قطعه PARAM را اورده و در کنار مدار رسم شده قرار می دهیم. این قطغه به مدار وصل نمی شود با دابل کلیک روی این قطعه(NEWCOLUM) را انتخاب کرده ویک نام مناسب را برای NAME انتخاب نموده  RL  و عدد ۱ را در VALUE انتخاب نموده وبا تایید ان در صفحه مربوطه ستونی اضافه شده و مقدار  RL  1 در نظر گرفته شده است. سپس از این صفحه خارج شده و به صفحه اصلی باز می گردیم . ۳): از روی مسئله نام مقاومتی که آن را به عنوان مقاومت بار در نظر گرفته ایم کلیک کرده و به صورت {RL} می نویسیم وهمچنین بروی مقدار پیشفرض ۱KΩ این گونه وارد می کنیم. ۴):پراب توان(W)  بروی مقاومت RL قرار می دهیم. ۵): ضمن انتخاب نامی برای انالیز نوع آنالیز راDC SWEEP انتخاب می کنیم و در همین صفحه گزینه GLOBAL PARAMETER را علامت دار کرده و در قسمت PARAMETER NAME نام RL را می نویسیم ومقادیر مناسبی برای قسمت SWEEP TYPE یادداشت می کنیم.
توجه داشته باشید که مقدار شروع باید عددی غیر از صفر باشد و با یادداشت مقدار پایان ومقدار دقت, انها را تایید کرده واز صفحه خارج می شویم و در نهایت مدار را RUN می کنیم.

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج