گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سينما براي بيش از ۲۰۰۰ نفر
 ورودي اصلي و خروجي‌ها به خيابان يا كوچه عمومي به پهناي ۱۰ متر است. اگرچه باريك باشد، ساختمان سينما بايد پس نشسته يا اصلاحي باشد.
ورودي‌ اصلي و خروجي‌ها را مي‌توان به دو حياط مقابل هم باز كرد. براي پهناي حداقل و مساحت‌ها، طرح‌بندي پاساژ، گذرگاه داخل سينما بيش از ۲ متر پهنا كه مستقيماً به بيرون باز مي‌شود.
سينما تا ۲۰۰۰ نفر
ديوارهاي خارجي، همچنين كريدور و پاساژها، پلكان، مركز دودگيري و تهويه و روشنايي سقفي و بام (نوع آخرين بايد تقريباً ۵/۰ متر بالاي تراز سقف) و تماماً‌ بايد ضدآتش باشد. در و پنجره‌ها ۶ متر دورتر از ساختمان مقابل است.
سقف (همچنين كف‌هاي اديتوريم، كريدور و پاساژها)، ضدآتش باشد. سقف‌هاي ديگر اتاق‌ها و پلكان‌ها مقاوم به آتش است. براي سينماهاي كمتر از ۲۰۰۰ نفر با كف تقريباً ۴ متر بالاي تراز خيابان، سقف مقاوم به آتش مجاز است. در سينماهاي يك طبقه (گالري و زيرزمين طبقه به حساب نمي‌آيد)، حتي سقف الوار چوب‌نما نيز اجازه داده نمي‌شود.
روشنايي‌هاي سقفي با شيشه‌ سيمدار شيشه شده، بام‌سازي مقاوم به آتش است. اندازه‌ها و روشنايي كريدور، پلكان، پاساژ، خروجي‌ها و حياط براي خروج سريع و مرتب،‌ بايد ممكن باشد (مانع كور عبور، مجاز نيست).
ابعاد كريدور، اگر بوسيله در و پالتوگير، رادياتور و … كور شده بايد به پهنا اضافه شود. پلكان در گذرگاه مجاز نيست، در صورت استثناء پلكان تقريباً ۵ پله، با چراغ توكار و چراغ سقف و ۱ عدد چراغ اضطراري لازم است.
شيب رامپ يا راه شيبدار ۱:۱۰، شروع پله از جلو پلكان يا از پشت با فاصله تقريباً پهناي پلكان. پلكان تقريباً ۲ عدد اگر سينما در تراز كف زمين قرار ندارد. تمام پلكان خروج، نرده‌دار با دستگيره چوبي جنگلي يا مواد آتش‌انكيز در هر دو سمت و انتهاي بسته و بنياد ضدآتش است. 
پلكان اصلي، غير طره‌دار يا پيش‌آمده، بدون اتصال به اتاق‌هاي زيرزمين، در محور مجزا با روشنايي و هوا مستقيماً از طريق پنجره‌هاي خيابان يا حياط مورد قبول است. پلكان‌ها بايد طوري طراحي شوند كه تلاقي افراد سالن و بالكن در صورت خروج همزمان پديد نيايد. كريدورها و قسمت توالت را بين پلكان و اديتوريم قرار دهيد.
پهناي پلكان، پهناي بين دستگيره‌هاي نرده مساوي يا بيشتراز ۲۵/۱ و مساوي و كمتر از ۵/۲ متر است. پهناي گالري‌ها با ۱۲۵ صندلي تقريباً ۱ متر مي‌باشد.
خروجي‌هاي به بيرون تقريباً بيش از ۲ متر از پهناي كل و محاسبه آن شبيه محاسبه كريدور است. درهاي ۵/۱ متري اجازه داده مي‌شود در صورتي لنگه اصلي آن ۱ متر پهنا داشته باشد و اگر لنگه ثابت را بتوان به داخل توسط لولا باز نمود، ارتفاع در ۲/۱ متر كافي است و كف‌گير خودكار براي باز كردن در بايد تعبيه شود.
درهاي بدون آستانه بايد به بيرون باز شده، بتوان به داخل كريدور تقريباً ۱۵۰ م.م بريد، اما پهنا محدود نيست. 
پنجره بايد حداقل دهانه ارسي باز ۳۵۰ م.م پهنا و تقريباً ۲۵/۱ ارتفاع داشته و از داخل به آساني با يك گيره باز شود. 
ميله‌هاي دزدگير در پنجره‌ها بايد بدون اشكال باز شده، اما ممكن است در جعبه پشت ثابت كرد. پنجره‌ها به حفره روشنايي بايد از فولاد با شيشه ايمني با سيمدار بوده و نبايد توسط حرارت ريزش كند.

اديتوريم
كف سالن تا ۶۰۰ نفر بايد تقريباً ۱۲ متر، اگر بزرگتر باشد، تقريباً ۸ متر بالاي تراز خيابان باشد. بالاترين رديف صندلي‌ها بايد تقريباً ۳/۲ متر ارتفاع آزاد داشته باشد. در سينماها فقط ۱ گالري مجاز بوده (مگر معمولاً براي تئاتر نيز استفاده شود) و ارتفاع آزاد زير كالري تقريباً ۳/۲ متر، عمق گالري تقريباً ۱۰ رديف صندلي و براي هر ۱۰ رديف اضافي كريدور مجزا، خروجي و پلكان لازم است. دكورهاي آتش‌نگير بايد به سطح ثابت شده و سقف روكش پارچه‌اي مجاز نيست.
رختكن‌ها نبايد در كريدور ورودي قرار گرفته و مانع اياب و ذهاب شود. پهناي كريدور در جلوي پيشخوان‌ها بايد تقريباً ۳/۱ پهن‌تر از معمول بوده، پايه در محاسبه كريدور به حساب نمي‌آيد. فاصله بين پايه‌ها و پيشخوان تقريباً ۲۵/۱ متر است.
اتاق پروژكور بايد ديوارها و سقف ضدآتش داشته و بجز از حفره‌هاي پروژكتور به اديتوريم ارتباط نداشته باشد. بايد پنجره به حفره روشنايي يا فضاي باز داشته و در و پنجره‌ها سرطاقي ۵۰۰ م.م و در كنار تقريباً ۳۰۰ م.م پبش‌آمدگي داشته باشد. اندازه پنجره تقريباً ۲۵/۰ م.م يك خروجي مستقيم به فضاي باز لازم است. 
ابعاد: طول ديوار كوچكتر تقريباً ۲ متر، ارتفاع ۸/۲ متر ودر جايي كه مسوول مي‌ايستد تقريباً ۲ متر است. اگر اتاق مجاور با درب خروجي به اتاق پروژكتور متصل است، دومي را مي‌توان تا تقريباً ۴ مترمربع كاهش داد.
درها بايد به سمت بيرون باز شده، مقاوم به آتش بوده و بايد به فشار كم از داخل و كشش كم‌فشار از بيرون جواب داده و خودكار بسته شود. پلكان فرار نرده‌ها بايد تقريباً ۶۵/۰ متر پهنا، نسبت پاپله/كف پله آن تقريباً ۱:۱ است. در داخل اتاق مسوول پلكان را تا ۵/۱ متر مي‌توان كاهش داد.
در نزديكي در صورت امكان، ۱ توالت، ۱ كارگاه، ۱۲-۸ مترمربع، ۱ اتاق ترانسفورماتور ۱۵-۸ مترمربع، اتاق باطري براي روشنايي اضطراري ۱۰-۶ مترمربع است.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۰۷ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج