گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مشاهدات کلی از چندین خاک و زندگی گیاهی رشد نکرده و وضعیت نمک سطح خاک می تواند در شناسایی مناطقی از زمین های نمک دار مورد استفاده قرار گیرد .
زمین های نمک دار بیشتر بویژه با راههای زیر معین می گردد . همه آنها با استفاده از تکنیک ها در روش ها الکتریکی وابسته و مربوط است .
در استخراج کردن از نمونه های خاک نمونه گیری می شود .( خاک / ترکیب آب )
در نمونه های آبی خاکی و با استخراج کننده ی بدون هوا استخراج می شود . 
در خاک از حس گرهای چوبی در زیر خاک استفاده می شود .
در موارد جزئی ، به وسیله روش های القاء الکترومغناطیسی استفاده می شود .
تکنولوژی القاء الکترومغناطیس همچنین قابل دسترس در تشخیص دادن مناطق مستعد مناسب نمک دار است . که نتیجه آن عمق نمک زارها را مجسم می کند 
آزمایش آزمایشگاه به طور عادی در تشخیص سطح های نمکی ( شوری  ) مورد استفاده قرار می گیرد و زمین های نمکی اغلب با یک قابلیت رسانایی الکتریکی بزرگتر از ۱۰۵ds/m برای یک ۵ : ۴ آب : نمک استخراج شده تعریف می شوند . و بزرگتر از ds/m 4 برای اشباع استخراج می شوند .
استخراج زمین های نمکی در زمین هموار و مسطح ( فلات ) عهده دار می شدند در طول زمانی نزدیک به پنجاه ( Lang.1976 ) با سطح های مختلف که موفق شدند اگر چه روش های از قبل پیش بینی شده موجود در یافتن مناطق مستعد به نمک دار شدن قابل اعتماد نبود تا زمانیکه روش های الکترومغناطیس معرفی شد .
اندازه ی احیاءاراضی را شامل انحراف از جهت غیر اصلی در سطح آب و پوشش علف زار نمکی با حداقل کشت را شامل می شود و دکود گیاهی ناچیز و علف خشک شده فرسوده و کاشتن سخت و خیلی با اهمیت تر و ممانعت از ذخیره شدن آن را باعث می شد  . در برخی موقعیت ها و شکافنده عمیق و ترکیب سنگ گچ و زهکشی مصنوعی را در بر دارد پرهیز از زمین غیر مزروع  حامی مقطعی از  منطقه می باشد دوره طولانی ، خط مشی بر جایگزین درختان در زیمن های نسراشیب دار که بیشترین رضایت بخشی وابسته به توازن خواص آب را بر قرار خواهد کرد . 
شناسایی مخصوص در مناطق فراگرفته شده هر کجا ممکن می باشد . به عمل می آید .
حصار بیرون مناطق نمکی مانعی است که بهتر خواهد کرد احیاء کشت و کار را در قسمت های نمکی آزاد ( شامل درختان ، علفزارها و پوشش گیاهی ) – مدیریت دوره طولانی باید شامل آگاهی از مواد موجود که یک پوشش گیاهی خوب ادامه دار را در همه ی زمان ها تضمین می کند .
تغییر قسمت های گیاه در تحمل آنها در شوری ( به جدول ۱۳۰۱ نگاه کنید . ) نشان داده شده است . 
رشد سطح شوری اندک می باشد و قسمت های کمی می توانند باقی بمانند بنابراین آن ضروری است . که بیشتر قسمت های پر تحمل برای سطح های نمکی واقع شوند جدول ۱۳۰۲ قسمت هایی که می تواند مورد استفاده قرار گیرد در منطقه معرفی شد . نمکی را نشان می دهد .
مورد تحقیق می باشد که درختان پر تحمل نمکی و بوته های آنها و گستردگی آنها و گوناگونی درختان پخش شده با سطح های بالایی از مقاومت در شوری همانند درخت صمغ قرمز رودخانه می باشند . 
( تحقیقات اوکالیپتوس )
بوریا بلند
در مناطق مورد شک از وجود موضوعی که به عنوان مشکلات شوری بحث می شود و ممانعت سراسری از این استراتژی باید اول شناسایی مناطق مستعد نمکی را درگیر کرد . در این شناسایی ، زمینی مورد استفاده قرار می گیرد که باید طراحی شود . در ممانعت حرکت نمک در سطح زمین به صورتی که این روش ها باید شامل تغییرات در تکرار آبیاری و استراتژی گیاهی درختان و استراتژی مدیریت عمل گرفتن باشد که هر کدام پوشش گیاهی کافی را مخصوصا در منطقه های یاد شده دار می باشند .

حاصلخیزی خاک 
اهمیت زندگی گیاهی 
بدون مداخله بشر ، خاک ها اغلب به وسیله یک زندگی گیاهی که هر کدام از دو بخش خاک و آب و هوا است تطبیق شده اند . تعادل تغییرات سطح زمین در اثر عوامل طبیعی و خاک و پوشش گیاهی و آب و هوا معنی می دهند که به سرعت فرسایش وابسته است با علف چرانی و چراگاههایی که واقعا موجود نیست . در حالی که آن قابل فهم است که رویداد فرسایش بزرگ درgeologic ( وابسته به زمین شناسی ) اخیر پایان یافته برخلاف آنکه تعادل داشته باشد ( ریزش خاک کوه و فرسایش برهنه سازی به وسیله آتش سوزی بزرگ که به عنوان مثال زده شد ) نقش پوشش گیاهی در زمان دراز مدت برای مهیا کردن خاک برای محصول بخصوصی ضروری و واجب است . پوشش گیاهی به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیراتش در خاک است زمانی که با اندیشه صحیح از نکات مورد مشاهده در مورد حفاظت خاک را رعایت کند از راه مستقیم محافظت پوشش گیاهی و خاک از راههای زیر مورد استفاده قرار می گیرد : 
آن ایجاد می شود از یک سایه بان که انرژی ریزش قطرات باران را جذب می کند و به طور مستقیم و مخرب تاثیرات عمیق باران را در خاک کاهش می دهد .
آن یک واکنش از راه زمینی در ریزش باران ایجاد می کند . 
آن یک سیستم ریشه دار کردن می گسترد که بسته به قسمتهای خاک به آن گرایش می یابد . به طور غیر مستقیم ، ماهیت اساسی سیکل های گیاهی را در خاک به وجود می آورد . ریزش برگ درختان و ساقه ها بهتر از ریشه ها و تجزیه شدن با زمان در شکل اصلی مرکب آنها می باشد  . که هر کدام متمایل است به توجه هر دو تراکم قسمتهای خاک و مقاومت قسمتهای آن بوسیله شدت عمل فرسایش است . این سیکل اصلی مهم به فعالیت های ارگانیسم کوچک خاک که کمک کننده آن مواد معدنی( از عنصرهای مواد مقوی وابسته است که هر دو اساسی و ضروری است و منابع مواد معدنی در خاک ا ست بنابراین آنها می توانند به وسیله گیاهان پیشرفت کنند .
تا اینکه گیاهان باید رشد کنند و در خاک باقی بمانند و شرایط مناسب باید برای استقرار آنها و گستردگی و تکثیر آنها وجود داشته باشد در بعضی خاکها ، بقا در شروع به رشد کردن کم است . دانه ها ( همانند علف ) به سطح خاک که شکسته شده نباشد نیازمند است این یک مشکل اصلی با زمینهای سیاه در شمال New sout wales  ی باشد . که این هم دشوار می باشد که تجربه رضایت بخش برقرار کننده پرحاصل چراگاه ( مرتع ) در یک پای مربع ( برای سنجش زمین ) بزرگ پایه گزاری شده است .  ) watt , 1974   )  بنابراین استفاده از یک چراگاه مرحله ای به ثبات در خیلی از این خاکها می باشد و مورد قبول نیست که آنها را مورد کشت قرار داد . 
عوامل حاصلخیزی خاک 
حاصلخیزی خاک توانایی خاک برای محافظت و نگهداری زندگی گیاه می باشد . حاصلخیزی در خاکها توانایی است که به وسیله یک تعداد عوامل می تواند به طور وسیع رده بندی شده باشد در زیر سه عنوان : فیزیکی و شیمیای و زیستی می باشند حاصلخیزی فیزیکی مربوط به ترکیب فیزیکی در خاک می باشد . از قبیل نسبت آب و فضای هوا ( گاز ) و ساختار یا دارای بافت ویژه ای است . 
ترکیب شیمیایی در خاک شامل عوامل نظیر PH و فراهم آوردن ماده مغذی گیاه و شوری است . حاصلخیزی زیستی منسوب است به آلودگی ارگانیسم کوچک در خاک می باشد . و آن در ماهیت اصلی مواد موجود در خاک می باشد .

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج