گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

وسايل مورد نياز :
۱٫ منبع تغذيه 
۲٫ مولتي متر 
۳٫ رئوستا 
۴٫ سيمهاي رابط 
   هدف از انجام آزمايش : 
بررسي قانون اهم و پي بردن به صحت فرمول   V = IR 
 حالت عملي :
طبق قانون اهم ، هرگاه به دوسر يك مقاومت اختلاف پتانسيل مختلف اعمال شود در هر حال جريانهاي مختلفي خواهيم داشت .
در تمامي حالات اختلاف پتانسيل به شدت جريان در هر مرتبه آزمايش مقداري ثابت و خارج نسبت برابر است با مقاومت مدار كه طبق فرمول زير است : 
 , … const = R     or    V = IR                                    
آشنايي با مولتي متر :
مقدار مقاومت ،  شدت جريان ، ولتاژ ، قطع و وصل بودن سيمي كه قرار است از آن جرياني بگذرد توسط مولتي متر مشخص مي شود . مولتي متر براي استفاده با دو جريان متناوب ( AC ) و جريان مستقيم ( DC ) طراحي شده است . مولتي متر داراي اجزاء زير مي باشد :
دكمه power  ، selector ، Renge  و  ورودي هاي سيم هاي رابط  .

  شرح آزمايش :
در ابتداي آزمايش به كمك مولتي متر مقاومت رئوستا را اندازه گرفته و در تمام طول آزمايش ثابت در نظر مي گيريم . براي اين كار در حالتي كه رئوستا از مدار خارج است دو سر سيمهاي رابط را به دو پايه پايين رئوستا وصل كرده تا مقاومت در طول آزمايش تغيير نكند . از طرف ديگر دكمه power  مولتي متر را روي نشانه DC  قرار داده  و دكمه selector   را روي نشانگر آبي كه براي اندازه گيري مقاومت مي باشد قرار مي دهيم. حال يك سيم رابط به com  و سيم ديگر را به  وصل مي كنيم، عدد نشان داده شده روي مولتي متر بيانگر مقاومت رئوستا مي باشد . 
حال رئوستا را به منبع تغذيه وصل كرده و مولتي متر را بصورت موازي به سر منبع تغذيه وصل مي كنيم ،  براي اين كار ابتدا دكمه selector   را روي رنگ زرد كه براي اندازه گيري ولت مي باشد قرار داده و يك سر سيم را داخل com  و ديگري را روي V  قرار مي دهيم . 
عدد نشان داده شده روي مولتي متر را محاسبه نمائيم ، ابتدا selector  مولتي متر را روي رنگ قرمز قرار مي دهيم . يك سيم را روي com و سيم ديگر را روي آمپر قرار مي دهيم . سپس مولتي متر را بصورت سري در مدار بسته و عدد نمايش داده شده روي صفحه مولتي متر را يادداشت كرده ، اگر مولتي متر عددي را نشان نداد selector   را روي ۲۰۰ ميلي آمپر مي گذاريم . اين آزمايش را چند مرتبه با تغيير ولتاژ منبع تغذيه تكرار مي كنيم .

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج