گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 101 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان
این فایل در ۱۰۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

            در اين بخش، ابتدا به سير تکويني خدمات اطلاعات و كتابخانه اي  در چند دهه اخير ونقش آن در پيشرفت و توسعه جوامع  آمريكا و انگليس اشاره گرديده و سپس نمونه هايي  از كتابخانه هاي الكترونيك  و روند اجرا در چند کشور مورد بررسي قرار گرفته است.
با بررسي تاريخ تمدن بشري مشخص ميشود که کتابخانه ها بخش جداناپذير جامعه متمدن بوده و با نحوه فکري و بافت سازماني جامعه انساني ارتباط نزديک دارد.در گذشته کتابخانه شکلي سنتي داشته و کتابدار همانند يک انبار گردان مسئول نگهداري و ارائه اطلاعات به مراجعين بوده است،  با ورود به عصر انفجار اطلاعات و افزايش روزافزون حجم اطلاعات وتکنولوژيهاي جديد،  کتابخانه ها بايد از محيط داخلي خود فراتر رفته و روندهاي سياسي،  اجتماعي،  حقوقي و بازارهاي تکنولوژي اطلاعات را مد نظر داشته باشند.
آمريكا: خدمات  اطلاعات و كتابخانه اي 
در ويرايش جديد گزارش ساليانه‌ي، بخش ويژه‌ي  كتاب خانه‌ي پزشكي قرن ۲۱ اضافه شده است كه مي‌توان آن را از صفحه‌ي‌يك ملاحظه نمود. با افزايش مسؤليت‌هاي كتاب خانه‌ي ملي پزشكي، NLM و براي پياده كردن سيستم‌هاي جديد و بسيار توانمند اطلاعاتي جهت پاسخ دهي به نياز عموم مردم و متخصصين پزشكي،  NLM به امكانات و تسهيلات بيشتري نياز دارد . با اين حال، سال مالي ۲۰۰۲ پيشرفت‌هايي را در بسياري از جهات نشان مي‌دهد. براي گزينش تعداد كوچكي از انبوه مقوله‌هاي اجرا شده، چند گاه شما ر در اين گزارش ذكر شده است . 
در سال جاري تعداد سوابق   MEDLINE به ۱۲ ميليون رسيد. در سال ۲۰۰۲،  MEDLINE و ساير پايگاه‌هاي داده، از طريق سيستم باز‌يابي PubMed، بيش از ۵۰۰ ميليون بار، مورد باز ديد و جستجو قرار گرفتند. 
خدمات اطلاعاتي مركز ملي اطلاعات بيوتكنولژي، روند توسعه خود را ادامه داد. براي نمونه، بانك اطلاعاتي  GenBank از بيش از۰۰/۱۰۰ گونه‌ي اطلاعاتي تشكيل شده است كه ۱۵ ميليون توالي و بيش از ۱۴ ميليارد زوج اساسي دارد.. اين بانك روزانه مورد بازديد ۵۰ هزار محقق قرار مي‌گيرد. 
MEDLINE PIUS. به عنوان‌يكي از منابع جامع و مطمئن اطلاعات پزشكي مطرح است . در سال ۲۰۰۲، نسخه‌ي اسپانيايي آن نيز در دسترس مصرف كنندگان قرار گرفت .
در تقسيمات  NLM پيشرفت‌هاي مشابه مهّم ديگري نيز وجود داشته است كه برخي از آن‌ها عبارتند از : گسترش تاريخچه‌ها در بخش  علوم و  Clinical Trial. Gov  مركز ليستر هيل (Lister Hill)، پاسخ سريع به ۱۱/۹ از خدمات اطلاعاتي تخصصي پرسنل و قرار گرفتن اين خدمات روي وب، بهره‌برداري از شبكه جديد و مركز امنيتي نصب شده‌ي اداره‌ي سيستم‌هاي ارتباطات و رايانه‌اي، ارائه‌ي بيشتر برنامه‌هاي جديد آموزشي داده‌ورزي زيستي  (bioin formatics) و  IAIMS با استفاده از برنامه‌هاي موسوم به برنامه‌هاي برون سازماني (Extramural)  موفقيت‌هايي مذكور و بسياري ديگر از كاميابي‌هايي كه در اين گزارش تشريح شده‌اند نتيجه‌ي فعاليت‌هاي اختصاصي پرسنل مجرب و متخصص و هم چنين‌ياري و هم فكري كادر با استعداد مشاورين و راي‌زنان  NLM بوده است . مشاركت همه كاربران سبب شده است كه اين مؤسسه در سراسر جهان به عنوان‌يكي از منابع كارا و قابل اعتماد اطلاعات زيست‌پزشكي   ( Biomedical ) در كليه‌ي اشكال خود شهره گردد. 

NLM: كتابخانه ي پزشكي قرن ۲۱ 
سال مالي ۲۰۰۲‌يكي از سال‌هاي محوري براي برنامه توسعه‌ي امكانات  NLM به شمار مي‌آيد . در اين سال قرارداد ۳۵ درصد از طراحي ساختار به شركت بوستوني  Pervy Dean Rogors  داده و قرار داد تكميل طرح نهايي نيز بسته شد. مسائلي چون نقش تاريخي  NLM، به عنوان بزرگ ترين مجموعه‌ي كتاب ها، مجلات و ساير اطلاعات زيست‌پزشكي و مسئوليت بزرگ و جديد آن در زمينه فناوري زيستي، تحقيقات خدمات پزشكي، سلامت مصرف كنندگان و حفظ آن از مهم ترين عواملي هستند كه نياز به گسترش فضا را براي مجموعه‌ها و مراجعان  NLM افزون مي‌كند. 
كنگره‌ي آمريكا در سال مالي ۲۰۰۰ از  NLM خواسته است كه براي ساختار ساختمان جديد، مطالعات امكان سنجي را انجام دهد و به اين ترتيب برنامه‌هاي روبه رشد مركز ملي اطلاعات فناوري زيستي  ( NCBI) و محدوديت‌هاي فزاينده‌ي فضاي موجود بزرگترين مجموعه‌ي پزشكي جهان مورد تاييد كنگره قرار گرفت. در سال مالي ۲۰۰۱، كنگره، منابع مالي را براي فعاليت طراحي مهندسي و ساختاري مجتمع جديد تاسيس كرد. اخيراً، كنگره در گزارش سنا موسوم به تخصيص اعتبار به نيروي كار، خدمات انساني، بهداشت و آموزش و پرورش، بر تسريع گذر از فاز طراحي به مرحله‌ي ساخت تاكيد كرده است: 
بسياري از بيماري‌هاي خيلي جدي مبناي مولكولي دارند. از آنجايي كه مركز اصلي اطلاعات فناوري زيستي  NLM، حجم عظيمي از اطلاعات پوشش داده نشده را، در دهه‌ي گذشته سازمان دهي و تحليل كرده است، لذا اين مركز‌يكي از مناسب ترين اجزاي فرايند تحقيقات به شمار مي‌آيد. كنگره معتقد است كه اگر اين مركز بخواهد در ايفاي نقش عمده‌ي خود در مبارزه با بيماري‌ها نهايت مشاركت را داشته باشد، بايد براي پاسخ گويي به تقاضاي فزاينده ايي كه به آن مي‌رسد به سرعت به تسهيلات و امكانات مورد نظر مجهز شود . كميته، اعتبار لازم براي چنين تسهيلاتي را تامين و اظهار اميد واري كرد كه با تكميل طراحي، به سرعت فاز ساخت آغاز گردد. از همين رو كميته از  NIH خواست كه تا تاريخ آوريل ۲۰۰۳ طي گزارشي، ويژگي‌ها و ابعاد تسهيلات جديد و هزينه ي پيش بيني شده را براساس برنامه زماني با خطوط اجرايي سريع براي اين كميته ترسيم كند. 
امكانات فيزيكي جديد ( با توجه به طرح جلد اين گزارش ) ساختار منحصر به فردي است كه با توجه به فعاليت كتاب خانه‌ي پزشكي قرن ۲۱ و چشم انداز رو به تكوين آن طراحي شده است . نظر به گسترش انواع اطلاعات از كتاب ها، مقالات، رسانه‌هاي جمعي، و قرار گرفتن اين اطلاعات در بانك اطلاعات  GenBank، وظيفه‌ي  NLM نيز سنگين تر شده است . انفجار اطلاعات و افزايش تقاضاي دسترسي به اطلاعات از سوي دانشمندان، فراهم آوران مراقبت‌هاي پزشكي، بيماران،عموم مردم و لزوم مديريت براين مقوله ها، الزام به تسهيلات نوآورانه و جديد را بيش از پيش نشان مي‌دهد. 
توانايي  NLM در اجراي مؤثر و كارا ماموريتي كه با گذشت زمان سنگين تر شده است، كليد پاسخ گويي به سرمايه گذاري كنگره در پژوهش‌هاي زيست‌پزشكي در سالهاي اخير به شمار مي‌آيد. به تعبيري زيست شناسي مولكولي سائق اصلي پيشرفت‌هاي پزشكي در قرن ۲۱ مي‌باشد كه اين امر نياز به توانايي‌هاي مديريت اطلاعات و رتق فتق هزاران تن داده‌هاي توليدشده در پروژه‌هاي ژنوم انساني و پژوهش‌هاي ژنتيكي سازمان‌هاي مختلف دارد. 
كتاب خانه‌ي  NCBl، مجموعه‌اي از رايانه‌هاي بسيار توانمند نرم‌افزار‌هاي پيچيده و محققين آموزش ديده را در محيطي مشاركتي گرد آورده است تا بتواند به سرعت نتايج پژوهش‌هاي ژنتيكي را در دسترس هزاران دانشمند در سراسر جهان قرار دهد . در واقع  NCBI با جمع آوري مديريت و افزون داده‌هاي دريافتي از سراسر جهان در حاشيه‌ي داده‌ها، حلقه‌ي بين داده‌هاي توليد شده‌ي مراكز پژوهشي و‌يافته‌هاي آتي را ايجاد مي‌كند. سازمان دهي و قرار دادن اطلاعات در كتاب خانه و افزودن امكانات جستجوي عناوين به روش‌هاي مختلف و پيوند دادن منابع مختلف اطلاعاتي از عواملي است كه اين امكان را به پژوهش گران مي‌دهد تا ژن‌هاي بيماري زا را شناسايي و مكانيزم‌هاي زيست‌پزشكي باني بيماري را رمز گشايي نمايند و بتوانند راهبردهاي درماني را براي درمان و جلوگيري از بيماري را طراحي و ايجاد كنند . واضح است كه اگر چنين منابعي وجود نداشته باشد سرعت پيشرفت پژوهش‌هاي زيست‌پزشكي نيز تا حد زيادي گرفته مي‌شود.
يكي ديگر از مزاياي   NLM، گسترش طيف و تعداد مصرف كنندگان اطلاعات از طريق انتقال دانش از مراكز اطلاعاتي و پژوهشي  NIH به افراد است . اين اطلاعات گاهي تاثير آني در زندگي افراد دارد. محيط ارتباطي پيشرفته وبي  NLM، سبب شده است كه عموم مردم براي دريافت اطلاعات پزشكي به اين بانك اطلاعاتي مراجعه نمايند.  NLM نيز براي پاسخ دهي به اين در خواست ها، تعدادي از خدمات بسيار موفق را براي استفاده متخصصين و عموم مردم ايجاد كرده است .   MEDLINE و PubMed  كه پايگاه‌هاي داده‌ي روي خط NLM نزديك به ۱۲ ميليون مرجع و خلاصه‌هاي مقالات علمي مجلات پزشكي را در خود جاي داده اند . اين سايت ها، ساليانه ۵۰۰ ميليون بار مورد جستجوي پژوهشگران قرار مي‌گيرند. 
MEDLINE  plus، ‌يكي ديگر از پايگاه داده هاست كه اختصاصاُ براي مصرف كنندگان ايجاد شده است. اين پايگاه داده، اطلاعات اخذ شده از  NIH و ساير منابع معتبر و مجاز را به سهولت و به صورت مجاني به دو زبان انگليسي و اسپانيايي در اختيار كار بران قرار مي‌دهد. در واقع اقبال اين پايگاه داده‌ها به واسطه‌ي موثق بودن اطلاعات پزشكي و توانايي فزاينده‌ي آن در جمع آوري كارا، سازمان دهي و توزيع اطلاعات چند رسانه ايي به عموم مردم مي‌باشد. 
برنامه‌هاي اطلاعاتي و پژوهش‌هاي NIM، نقش مهمي در آمادگي بهداشت عمومي در مديريت بلايا و محلات تروريسمي دارد. در اين كتابخانه ابزارهاي پژوهش بنيادي را پشتيباني مي‌كند: اين ابزار‌ها عبارتند از : پايگاه داده‌ي پژوهشي دانش ژنوم جهت ساخت دارو، واكسن و ساير اشكال درماني براي بيماري‌هايي چون ابله، سياه زخم، طاعون، ابولا و وبا، داده ورزي‌هاي  R&D مربوط به مديريت پلايا و تروريسم، آموزش متخصصين پزشكي در رابطه با كاربري منابع اطلاعاتي توسعه‌ي منابع اطلاعاتي تجربي در رابطه با دست اندركاران اوليه و ساير كساني كه در مديريت پلايا درگير هستند : بهبود زير ساخت اطلاعات براي ارسال و تسهيم داده‌ها در مواقع بحران، ‌يكي از مؤسسه‌هاي برنامه ريز كه در NLM سرمايه گذاري كرده نوعي سيستم هشداردهنده‌ي نمونه را براي موارد پزشكي اضطراري عمومي ايجاد كرده است.
اين سيستم اخيراً به نظر بوش، رئيس جمهوري امريكا رسيده ايشان از آن به عنوان مدلي براي اپيدمي‌هاي مشابه سياه زخم‌ياد كرد. پس از ماجراي ۱۱ سپتامر سال ۲۰۰۱، NLM  در راستاي برنامه‌هاي اطلاعاتي مديريت بلايا، صفحات جديدي را در MEDLINE pIus براي عناوين پزشكي مانند اختلالات استرس‌هاي پس از ضربه (Post trauma fic Stress)، سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيكي، آبله، سياه زخم و هم چنين صفحات خاص جديدي در مورد خطرات ناشي از عوامل جنگ‌هاي شيميايي و بيولژيكي را ايجادكرده است. هم چنين تعداد‌ي كتاب و گزارش فني جديد را به اضافه مسائلي كه قبلاً وجود داشت، در خصوص آبله و ساير عناوين مناسب را به پايگاه داده اضافه كرد. به اين ترتيب پژوهشگران و جامعه‌ي پزشكي عمومي به نحو بهتري  مي‌توانند جهت مبارزه با بيوتروريسم از اين اطلاعات استفاده كنند . براي استمرار در تحرك بخشي به نتايج پژوهش‌هاي زيست‌پزشكي به نحوي كه اين اقدام منجر به ازتقاي بهره وري پژوهشي و بهبود مراقبت‌هاي پزشكي و جلوگيري از بيماري‌ها شود، NLM بايد فضا و امكانات بيشتري داشته باشد تا بتواند مشاركت بيشتري ايجاد كند و دانش موجود را در دسترس ديگران قرار دهد. طراحي امكانات جديد به گونه‌اي است كه منبع منحصر به فردي براي ارتقاء تعامل مابين دانشمندان، متخصصين باليني و متخصصين اطلاعاتي ايجاد مي‌كند. اين امكانات شامل فضاي مشاركتي است كه در آن فضا، پرسنل NCBI و ساير، اجزاي پژوهشي NLM دانشمندان NIH، كتابداران پزشكي به صورت مشاركت رودررو و هم چنين تعاملات مشخص بارايانه، با‌يكديگر ارتباط بر قرار مي‌كنند. طراحي اين فضا به نحوي است كه در آن كابين‌هاي مطالعه‌ي فردي براي ملاقات با دانشمندان، محل بزرگي براي تشكيل جلسه‌هايي كه در آن خدمات جديد و پروژه‌هاي مهم معرفي مي‌شوند و هم چنين محلي براي گروه‌هاي كاري كوچك تعبير مي‌شود. از طرف ديگر گستره ايي از فعاليت‌هاي NLM مانند توليد مجموعه‌اي از منابع روي خط ( on _  line )، حاشيه نويسي پايگاه داده‌هاي ژنوم، توسعه سيستم زبان‌يكسان پزشكي    (Unified Medical Language system) و ساير فعاليت مشاركتي با شبكه‌ي ملي كتاب خانه‌هاي پزشكي در اين فضا انجام خواهد شد. بهره‌برداري از شبكه‌ي منصوبه و منابع رايانه اي، مشاركت بيشتر افراد خارج از سازمان را در جوانب پژوهشNLM، NIH ايجاد خواهد كرد. محل مشاركت در سازمان NIH نقشي منحصر به فرد ايفا و بهترين مغزهاي علمي را به خود جذب خواهد كرد. يكي ديگر از ويژگي‌هاي اختصاصي امكانات مذكور، ايجاد مركز به روزآوري‌ها است كه امكانات جديد كاربردي فناوري‌هاي مخابراتي و محاسباتي پيشرفته را در زمينه‌ي ارتباطات و پژوهش‌هاي پزشكي، مشخص و برجسته مي‌كند. نمونه‌هايي از اين نو آوري‌ها عبارتند از: مجموعه داده‌هاي انساني قابل رويت كه خود NLM آن را ايجاد كرده است و پروژه‌هاي پزشكي راه دور مخصوص نواحي دوردست و كاربردهاي نسل آتي شبكه‌ي اينترنت . اين مجموعه‌ها در قسمت زير زمين در دو سطح گسترش خواهد‌يافت. به اين ترتيب فضاي لازم براي توسعه مجموعه‌ها ايجاد و از طرفي ظاهر تاريخي و اصلي ساختمان كتاب خانه نيز حفظ مي‌شود. 
در حقيقت دنياي اطلاعات زيست‌پزشكي به سرعت در حال گسترش است و از همين رو نه تنها تعداد سالن‌ها براي مجموعه‌هاي كتاب‌ها بايد افزايش‌يابد بلكه فضاي بيشتري به كارشناساني كه مسئول سازمان دهي مديريت و حفظ منابع بسيار با ارزش هستند، احتصاص داده شود. 
به طور خلاصه با افزايش درك انسان از رابطه‌ي ميان ژن ها، و بيماري ها، قابليت كنترل اطلاعات NLM  نيز به نسبت حجم داده‌هاي توليد شده توسط دانشمندان بايد افزايش‌يابد.
NCBI به ويژه در حال ايجاد پايگاه داده‌هاي عمومي ژنوم و ابزارهاي داده كاوي (data mining) است تا بتواند پيشرفت‌هاي پيش بيني شده را محقق كند. مسئوليت NCBI در جمع آوري، مديريت و تجزيه و تحليل بخش روبه رشد داده‌هاي مربوط به ژنوم كه حاصل فعاليت‌هاي تعيين نقشه و دنباله‌ي پروژه ژنوم انساني است، امري بنيادي در پيشرفت علمي به شمار مي‌آيد. 
متاسفانه، امكانات فعلي NLM بر مي‌گردد به تاريخ ۱۹۸۷ زماني كه كنگره NCBI را تاسيس نمود؛ ‌يعني براي تعداد كم تراز ۶۵۰ كارمند ولي در حال حاضر تعداد كاركنان بيش از ۱۰۰۰ نفر مي‌باشد كه كاركنان قراردادي را نيز شامل مي‌شود. ‌يكي از دلايل ازدياد كاركنان، مركز ملي فناوري اطلاعات بيوتكنولژي و جايگاهي است كه اين مركز در علم پزشكي قرن بيست و يكم دارد. وعده پزشكي قرن۲۱ پيشگيري و درمان بيماري هاست؛ بر همين اساس ضروري است كه ما سرمايه گذاري لازم را براي ايجاد امكاناتي چون ۳۵۰ هزار متر مكعب دفتر آزمايشگاه و فضاي مشاركتي انجام دهيم تا بتوانيم مجموعه‌هاي كتاب را در آن جاي دهيم و از استمرار در پيشرفت فعاليت‌هاي مركز ملي اطلاعات بيوتكنولوژي مطمئن شويم. 

دفتر توليد برنامه‌هاي اطلاعاتي پزشكي 
دفتر توليد برنامه‌هاي اطلاعاتي پزشكي (OHIPD) سه مسئوليت عمده بر عهده دارد: 
تاسيس، برنامه ريزي و پياده سازي طرح محدوده‌ي NLM، برنامه ريزي و تحليل فعاليت‌ها 
برنامه ريزي، توليد و ارزيابي برنامه‌ي بهداشت مصرف كننده و توسعه ملي NLM جهت بهبود دسترسي به خدمات اطلاعاتي NLM براي همه، شامل جمعيت‌هاي اقليت، روستايي و مناطق محروم 

هدايت برنامه‌هاي بين المللي NLM 
برنامه ريزي و تجزيه و تحليل 
طرح محدوده‌ي گسترده‌ي(NLM  LRP)  NLM  براي سالهاي ۲۰۰۵ـ۲۰۰۰، كه در سال ۲۰۰۰ منتشر شده مربوط به مركز فعاليت‌هاي بودجه ايي و برنامه ريزي NLM مي‌باشد . 
اهداف اين طرح مبناي بودجه‌ي عملياتي سالانه‌ي NLM مي‌باشد. كليه‌ي مستندات LRP روي سايت وب NLM موجود است . OHIPD در بسياري از فعاليت‌هاي ارزيابي و برنامه ريزي NIH مشاركت دارد. برخي از اين فعاليت‌ها عبارتنداز آمادگي پيشرفت‌هاي علمي، ساير مقوله‌ها‌ي مهم مورد نياز NIH براي قانون نتايج و عملكرد دولت (GPRA)، تخصيص جلسات و پاسخ دهي به پرسشهاي مربوط به توسعه‌ي NLM در زمينه‌ي انواع بيمارها و حوزه‌هاي سياست‌هاي آن،
علاوه بر توسعه‌ي اختصاصي و پروژه‌هاي بهداشت مصرف كننده كه بعداً تشريح خواهد شد OHIPD براي هماهنگي و توسعه‌ي طرح تفاوت در امكانات پزشكي NLM مسئوليت كلي دارد. اين طرح راهبردها و فعاليت‌هاي NLM را در رابطه با پشتيباني از اقدامات NIH براي درك و حذف تفاوت‌هاي پزشكي بين جمعيت اقليت و اكثريت ترسيم مي‌كند. 
اين دفتر كميته‌ي هماهنگي NLM را در خصوص تفاوت‌هاي پزشكي مصرف كننده و حل اين مسئله، هدايت و راهبري مي‌كند. كار كميته، برنامه ريزي و انجام هماهنگي‌هاي لازم در رابطه با فعاليت‌هاي مصرف كننده و توسعه‌ي NLM مي‌باشد. 
NLM براي شناسايي كردن فرصت‌هاي پيش رو، گزارش و ضعيت پيشرفت كار و نيز برنامه ريزي برخي فعاليت‌هاي خود، بايد بتواند خدمات رساني، بهداشت مصرف كنندگان و تفاوت‌هاي پزشكي را تشريح و تجزيه و تحليل كند. اين امر براي NLM بسيار مهم است . مقوله‌هاي خدمات رساني، بهداشت مصرف كننده و پروژه‌هاي تفاوت‌هاي امكانات پزشكي NLM از فعاليت‌هاي عمده‌ي كميته‌ي پياده سازي و اجراي پايگاه داده محسوب مي‌شود. در حال حاضر OCCS با همكاري پرسنل OHIPD و كميته، در حال ايجاد، ميزباني و پشتيباني پايگاه داده مذكور مي‌باشد . اين پايگاه داده‌يكي از منابع عمده داده‌ها براي مركز برنامه ريزي خدمات رساني ملي به شمار مي‌آيد . هدف اين مركز استفاده از برنامه ريزي به منظور اطمينان از توزيع كارايي خدمات رساني توسط NLM و شبكه ملي كتاب خانه‌هاي پزشكي مي‌باشد. 

خدمات رساني و بهداشت مصرف كننده 
NLM مجموعه‌ي مشوعي از فعاليت‌ها را ارائه مي‌كند. اين فعاليت‌ها در رابطه با دادن آگاهي و هم چنين كاربري محصولات و خدماتي است كه NLM به متخصصين پزشكي و جوامع خاصي كه به اين خدمات نياز دارند، ارائه مي‌كند. NLM با ارائه خدمات به متخصصين پزشكي كه در روستا و‌يا داخل شهرها خدمت مي‌كنند سعي زيادي در كاهش تفاوت‌هاي پزشكي دارد . علاوه بر اين، NLM از سال ۱۹۹۸ اقدامات جديدي را به طور اختصاصي در مورد اطلاعات پزشكي مورد نياز عموم مردم آغاز كرده است اين پروژه‌ها بر مبناي تجربه‌ي طولاني NLM، جهت تامين اطلاعات متخصصين پزشكي و اطلاع رساني منابع پزشكي، به خصوص در زمينه‌ي HIV / AIDS تعميم‌يافته اند. 

اتصالات قبيله‌اي 
NLM اخيراً تلاش‌هايي را براي بهبود اتصال دهندگي اينترنت و دسترسي به خدمات اطلاعات پزشكي در جوامع سرخ پوستان امريكا و بوميان آلاسكا آغاز كرده است. فاز اول ( شمال شرقي پاسيفيك ) با ارزيابي پروژه‌ي نهايي كه در حال انتشار مي‌باشد، كامل شده است . گزينش سايت‌هاي فاز ۲ ( جنوب شرقي پاسيفيك) انجام پذيرفته و پياده سازي آن‌ها به خوبي در حال انجام است . از ديگر كارهايي كه NLM انجام داده تامين منابع مالي فاز ۳ اين پروژه است كه در آن براي ارزيابي نحوه تاثير رويكردهايي قبيله‌اي بر ارتقاء اطلاعات پزشكي، رفتار و نتايج، آموزش و خدمات رساني مبتي بر جامعه قبيله اعمال خواهد شد. در سال مالي ۲۰۰۲، NLM، OHIPD به همراه NIH EEO و NLM EEO، در پروژه‌ي Pow_ wow در ناحيه‌اي اقيانوس اطلس مي‌شود كه در آن پروژه‌ي ملي Smithsonian در منطقه سرخ پوستي Pow_ wow موسوم به جانشين جامعه سرخ پوستان آمريكايي شركت كرده است. اين پروژه شامل هفت منطقه ي POW-WOW افتتاح مي‌شود. حدود ۷۰۰۰ نفر از كيوسك NLM باز ديد كردند. به اين ترتيب بر همگان معلوم شده است، كه اين گونه فعاليت‌ها نيز شيوه ايي موفق و عملي براي جلب توجه بخش‌هايي از جوامع بومي آمريكا و عموم مردم به اطلاعات پزشكي بهداشتي NLM مي‌باشد 

خدمات رساني به افراد مسن 
پروژه‌ي Cyberseniors، Cyberteens در سال ۲۰۰۱ آغاز شده است طي اين پروژه، افراد بين ۱۳ تا ۱۹ سال به شهروندان مسن تر چگونگي استفاده از اينترنت جهت دسترسي به اطلاعات پزشكي را آموزش مي‌دهند. در سال اول صدها نفر از افراد مسن مهارت‌هاي اوليه‌ي اينترنت را با كمك دانش آموزان فرا گرفتند. در سال دوم ارزيابي تاثير Cybe health برافراد مسن مورد تاكيد قرار گرفت هدف از اين كار، تعيين ميزان تاثير اطلاعات پزشكي بر تصميم‌گيري‌ها و رفتار افراد مسن مي‌باشد.

خدمات رساني به عبري ها
پروژه خدمات رساني به منطقه‌ي Lowe  Rio Granbe Valley Hispanic پروژه‌اي است كه با مشاركت دانشگاه تكزاس در مركز علوم پزشكي سان آنتونيو جهت ارزيابي پروژه‌هاي خدمات رساني اطللاعات پزشكي،جامعه‌ي خدمتگزار عبري‌ها، بهداشت، موسسه‌هاي آموزشي انجام مي‌شود. اين پروژه در واقع آغاز تلاش‌هاي مضاعف NLM براي دستيابي به نيازهاي اطلاعاتي پزشكي به عبري‌ها در ايالت تكزاس و ساير جاها مي‌باشد.

ارزيابي وب
در حال حاضر اينترنت و وب گسترده جهاني (www) نقش غالب و موثري را در صفات اطلاعاتي NLM ايفا مي‌كنند. شايان ذكر است كه محيط وبي كه NLM در آن عمل مي‌كند، محيطي است كه به سرعت تغيير مي‌كند و كاملاً رقابتي است . باتوجه به اين دو فاكتور،‌يعني سرعت تغييرات و رقابت، طراحي وب NLM بايد بسيار پويا باشد و فرايندهاي ارزيابي نيز در آن اعمال گردد. از همين رو مديريت NLM گروه كاري ارزيابي وب را ايجاد كرد، كه از زمان تصويب آن در كميته‌ي هماهنگي OCHD حدود ۱۸ ماه ميگذرد . رياست OCHD را مدير وابسته (Associate Divector) توسعه‌ي اطلاعات پزشكي NLM و اعضاي آن را OHIPD تشكيل مي‌دهند . 

او لويت‌هاي ارزيابي وب OCHD عبارتند از : 
الف) اندازه گيري كمي و كيفي ميزان استفاده از وب 
ب) . اندازه گيري ميزان درك مشترك و ميزان استفاده از سايت‌هاي وب NLM . فعاليت‌هاي گروه كاري ارزيابي، در سال مالي ۲۰۰۲ عبارتند از :
سنجش روي خط كاربران در خصوص سايت‌هاي وب LNM، تمركز روي گروه‌هاي مختلف on line ارزيابي ميزان دسترسي كاربران به تلفن‌هاي خاص اطلاعات پزشكي روي خط (on line) و غير مستقيم (off line) عمومي ايالت متحده‌ي امريكا كه در جستجو‌ي شناسايي نوع رفتار هستند؛ تجزيه و تحليل وب لاك‌هاي داده‌هاي وبي NLM، بدست آوردن اندازه گيري‌هاي مربوط به مخاطبان اينترنتي بر اساس ميزان استفاده‌ي آن‌ها از وب كه اين كار را شركت‌هاي بخش خصوصي سازمان دهي مي‌كند.
بررسي و آزمون گسترده‌ايي از روش‌هاي ارزيابي داخلي و خارجي وب و كاربردهاي آن، هم چنان در دستور كار OHCD و OHIPD قرار دارد. 

برنامه‌هاي بين المللي 
Net .MMCOM : شبكه تحقيقات مالاريا در افريقا
NLM براي دسترسي پژوهش گران بيماري مالاريا در افريقا به شبكه‌ي اينترنت و وب، به صورت كامل، بخشي از اقدامات بين المللي را هدايت مي‌كند. اين پروژه با رهبري فعاليت چند جانبه‌ي NLM در ز مينه‌ي مالاريا آغاز شد . در طي اين پروژه‌ها، دانشمندان آفريقايي اهميت ارتباطات الكترونيكي و دسترسي به اطلاعات علمي در مقابله با اثرات مخرب جاني و مالي مالاريا در كشورهاي توسعه‌يافته را مورد تاييد قرار دادند. 
NLM با همكاري سازمان‌هاي افريقايي، ايالت متحده، بريتانيا و اروپا اولين شبكه تحقيقاتي الكترونيكي مالاريا در جهان به نام MIMCom . Net را ايجاد كرده است .
اين شبكه دسترسي كامل به اينترنت، منابع وب و منابع فعلي اnبيات پزشكي را براي دانشمنداني كه در آفريقا كار مي‌كنند را تامين مي‌كند. سايت‌هاي تحقيقاتي افريقا كه از سايت‌هاي با كيفيت بالا هستند، براي اجراي پژوهش‌هاي جاري خود نياز به ارتباطات بهتر دارند. اين سايت‌ها براي خريد تجهيزات و نگهداري سيستم منابع لازم را در اختيار دارند. شبكه MIMcom . Net حاصل از گفتگوهاي انجام شده در همايش داكار سنگان سال ۱۹۹۷ بود كه در خصوص فعالييت‌هاي چند جانبه در مورد مالاريا (MIM) برگزار گرديد . درآن همايش دانشمندان آفريقايي اعلام كردند كه نبود ارتباطات‌يكي از موانع عمده‌ي اجراي وظايف آن‌ها در رابطه با مبارزه با حالت مرضي و مرگ و مير ناشي از مالاريا مي‌باشد . پس از همايش، جهت پي گيري تصميمات اخذ شده، گروه كاري براي بررسي راه‌هايي كه طي آن دانشمندان و پژوهش گران افريقا بتوانند به همان اندازه‌ايي كه همكاران آن‌ها در ساير نقاط دنيا به اينترنت دسترسي دارند، از اين امكانات بهره ‌مند گردند. مباحثاتي را آغاز كردند. پس از آن، NLM موظف شد كه اقداماتي را براي ايجاد شبكه ارتباطي مورد نياز، فراهم و هدايت نمايد . 
مولفه‌هاي تشكيل دهنده MIMcom.Net عبارتند از : مخابرات، دسترسي اطلاعاتي، ابزارهاي جديد پژوهشي، آموزشي و ارزيابي . NLM با همكاري ساير شركاي خود در سراسر جهان، طراحي و بهره‌برداري از شبكه را به عهده دارد و كليه‌ي هزينه‌هاي لازم را نيز پوشش مي‌دهد. مقوله‌هاي مورد نياز عبارتند از : تعيين نياز ها، بررسي سايت، مذاكره با مراجع تنظيم مقررات افريقا، همياري در خصوص خريداري و نصب تجهيزات نظارت بر سيستم، كمك‌هاي فني (Technical) ؛ آموزش و پشتيباني، انجام مسائل پولي و توافقنامه‌ها ايجاد سيستم‌هاي تحويل مستندات و درگاه‌هاي اطلاعاتي (Portal information) ؛ و ارتقاء پيش نويس‌هاي تحقيقاتي مالاريا. سايت‌هاي انفرادي و شركاي مالي آن‌ها مسئول هزينه‌هاي سايت‌ها و هزينه‌هاي اشتراكي استفاده از پهناي باند ماهواره‌اي هستند. هاپ فني شبكه در راه حل‌هاي ماهواره‌اي Redwing در بريتانيا، جايي كه بشقاب ماهواره‌اي بزرگي به سمت ماهواره ژنو استيشنري تنظيم شده است قرار مي‌گيرد. شايان ذكر است كه اين ماهواره در فاصله ۳۷۰۰۰ كيلومتري زمين در بالاي اقيانوس اطلس قرار دارد. اين بشقاب به طور مستقيم به شبكه پي بستر اينترنت (Internet  Baclkbone) متصل است . در سايت‌هاي تحقيقاتي كه خدمات محلي مخابراتي وجود ندارد،‌يك ايستگاه زميني به شكل VSAT (Very small Aperture Terminal) نصب مي‌شود . آنتن بشقاب VSAT، از طريق واحد راديويي، به‌يك شبكه ناحيه‌اي محلي (شبكه LAN ) مربوط به پژوهش گران متصل مي‌شود . برخي از سايت‌هاي روي شبكه از رسانه‌ي بي سيم براي اتصال به فراهم آور خدمات اينترنت محلي (ISP)‌يا سايت ديگر MIMCOM كه در مجاورت آن قرار دارد، استفاده مي‌كنند. در اين جا سيستم پيونده‌ي بازي (open LinK) ايجاد مي‌شود كه اين امكان را به پژوهشگران مي‌دهد كه نامه‌هاي الكترونيكي را دريافت و ارسال، پايگاه داده و ادبيات مورد نظر را جستجو كنند و‌يا فايل‌ها و تصاوير را به اشتراك بگذراند. اين خدمات به صورت ۲۴ ساعت در روز و هفت  روز هفته ارائه مي‌شوند. دسترسي دائم به اطلاعات سبب شده است كه پژوهش گران در افريقا به صورتي مؤثر بتوانند با ساير همكاران خود در سراسر جهان همكاري كنند. سيستم‌هاي ماهواره‌اي مشكلات و محدوديت‌هاي سيم‌هاي تلفن و ساير تجهيزات سنتي را در اتصال به اينترنت را ندارند و از رسانه‌هاي قابل اعتماد محصوب مي‌شوند. ولي از سوي ديگر هزينه‌هاي آن‌ها بالاست.
MIMcom.not به نحوي طراحي شده است كه صدها پژوهش گر در افريقا بتوانند به طور تسهيمي از پهناي باند ماهواره‌اي استفاده كنند. به اين ترتيب حداكثر استفاده از پهناي باند ماهواره‌اي حاصل مي‌شود، در نتيجه هزينه‌ي سايت به حداقل مي‌رسد. 
NLM و سايت جستجوي mbita مركز بين المللي بوم شناسي و فيزيولوژي حشرات International  center  for  Insect  Physiology& Ecology  (ICIPE)  در حال حاضر در كشور كنيا نخستين ارزيابي در خصوص IMcom.net در حال انجام است . در اين ارزيابي، مسائلي چون عملكرد شبكه، كاربري مؤثر پهناي باند، استفاده‌ي اطلاعات و رشد سايت، پيشنهادهايي كه به مرحله تامين مالي رسيده، اسناد چاپ شده و ميزان لحاظ مي‌شوند. اطلاعات مورد نظر، با استفاده از خطوط ترسيم شده‌ي اوليه‌اي كه قبل از نصب شبكه تهيه شده بود، جمع آوري مي‌گردد.
NLM با استفاده از MIMcom.net، دو برنامه‌ي تجربي را براي ارتقاء دسترسي فزاينده‌ي پژوهشگران مالاريا در آفريقا ارايه كرده است.
كتاب خانه پزشكي دانشگاه زيمباوه، شوراي پژوهش پزشكي آفريقاي جنوبي (MRC) و NLM شركا سيستم آزمايشي تحويل مدارك را براي محققان مالاريا در آفريقا تاسيس نموده اند. NLM در هر سايت، پشتيباني فني و آموزشي را به پرسنل IT ارايه مي‌دهد. در سايت‌هاي پژوهشي براي متخصصين IT آفريقايي، فرصت‌هاي آموزشي چون دوره‌ي كاري انفرادي مكالمات منظم كنفراسي در نظر گرفته شده است.‌يكي از فعاليت‌هاي NLM بازديد كليه‌ي سايت‌ها براي به روز كردن و رفع اشكالات اين سايت هاست.
بر اساس پيش نويس پژوهشي، آموزش خاصي به پژوهش گران مالاريا در آفريقا ارايه خواهد شد. در اين طرح آموزشي، نحوه‌ي استفاده از تجهيزات مختلف ارتباطي بي سيم و اجرا كننده‌هاي نرم‌افزارهاي شخصي ارايه مي‌شود.
سايت وب با آدرس www.nlm.nih.gov/mim.com داراي پيونده ايي است كه مي‌توان با استفاده از آن به MEDLINE متصل شد. به اين ترتيب مجموعه‌ي متنوعي از مجلات روي خط، پايگاه داده‌ها و سايت‌هاي مربوط به مالاريا و اطلاعات عمومي ديگر دست‌يافت. كتاب دار مرجع NLM در واقع‌يك سايت وب اصلي است كه سايت را به خبرهاي جالب و مقالات مورد علاقه پژوهش گران، غني مي‌كند.
شبكه، ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۰۳
كنيا: موسسه پژوهشي پزشكي كنيا و مراكز كنترل بيماري و پيشگيري (CDC) (در كيپتان Kisian ) (Welleom Trust در Kilifi ) KEMRI/CDC و موسسه پژوهشي Walter Reed Army (WRAIR) داراي پيونده‌هايي با كتاب خانه‌ي كنگره آمريكا و سايت‌هاي Wellcom Trust مي‌باشد. مركز بين المللي بوم شناسي و فيزيولوژي حشرات (ICIPE) در Mbita از سوي NIH پشتيباني مي‌شوند.
تانزانيا (كليه موسسه‌هاي زير را NIH پشتيباني مي‌كند) موسسه ملي پژوهش‌هاي پزشكي (NIMR) كه دفتر مركزي آن در دارالسلام است مركز Ifakara، پژوهش گران مالاريا در مركز پزشكي كليمانجارو كريستين (KCMC) در Moshi.
اوگاندا: موسسه ويروس شناسان اوگاندا در Entabbe با پشتيباني CDC NLM براي ايجاد دسترسي به شبكه‌ي اينترنت، در پروژه‌هاي زير همكاري دارند.
۱- پروژه‌ي مقاومت در برابر داروهاي ضد مالاريا در دانشگاه Ibadan ، نيجريه و دانشگاه Makerer و بيمارستان Mulago و آزمايشگاه Bio Medical Kampala ، و گاندا، ۲- پروژه‌ي مالارياي كودكان در دانشكده پزشكي و Wellcom Trust در Blantyre، مالاوي ؛ و ۳- مركز زيست‌پزشكي، دانشكده‌ي علوم زيست‌پزشكي و پزشكي دانشگاه Yaoundel كامرون.

خرید و دانلود

با قیمت 7,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج