گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ماشين صفحه تراش يكي از ماشينهايي است كه آنرا جزء ماشينهاي ابزار مي نامند . اين نوع ماشين برخلاف ماشين تراش داراي حركت اصلي رفت و برگشت خطي است . با حركت رفت و برگشت متوالي كه رنده را حمل مي كند قطعه كارتراشيده مي شود . در ماشينهاي ابزار مشابه مثل ماشين صفحه تراش دروازه اي اختلاف آنها در حركت ابزار مي باشد . زيرا حركت ابزار در ماشين صفحه تراش معمولي فقط طولي ولي در ماشين صفحه تراش دروازه اي حركت ابزار عمودي يا عرضي است . در ماشين تراش معمولي قطعه كار را كه روي ميز ماشين مي بندند داراي حركت عرضي است كه در اين صورت بار برداشته شده بارنده بوسيله حركت عرضي ميز ماشين انجام ميگيرد . بطور كلي عمل برش ماشينهاي صفحه تراش معمولي و دروازه اي يكسان است .
انواع ماشين هاي صفحه تراش 
معمولاً براي تراش كارها از نظر فرم و اندازه ماشينهاي صفحه تراش را بانواع مختلف بشرح زير مي سازند . 
۱ـ ماشين صفحه تراش معمولي (كورس كوتاه)
۲ـ ماشين صفحه تراش دروازه اي (كورس بلند)
۳ـ ماشين صفحه تراش عمودي (كله زني)

ماشين صفحه تراش معمولي (كورس كوتاه)
امروزه در ساخت كارهاي فلزي كه مورد نياز صنايع است صفحه تراش يكي از ماشينهاي مفيدي مي باشد كه براي انواع مختلف كارها با سرعت هاي متفاوت و قابل تنظيم پيشنهاد و ساخته شده است . 
ماشينهاي صفحه تراش را در كارگاههاي ابزار سازي و قالبسازي و كارگاههاي تعميراتي كارخانجات مختلف و نيز در كارهاي كوچك بكار مي برند . كارهائيكه با اين ماشين ميتوان انجام داد با ساير ماشينها تقريباً غير عملي و با مقرون بصرفه نيست . 
ماشين صفحه تراش ماشيني  است كه براي براده برداري از روي 
سطوح مسطح با حركت متوالي رفت و برگشت بكار ميبرند . اين نوع ماشين با حركت كشاب در صفحه افقي بطور معمولي بسيار زياد مورد استفاده قرار ميگيرد . 

اجزاء مختلف ماشين صفحه تراش 
قسمتهاي عمده ماشين صفحه تراش معمولي قطعاتي هستند كه از سوار نمودن آنها روي يكديگر تشكيل ماشين صفحه تراش را ميدهند . 
وظايف اصلي و موارد استفاده ماشين صفحه تراش عمودي (كله زني) كه يكي از انواع ماشين هاي صفحه تراش مي باشد بعداً مورد بحث قرار ميگيرد . 

پايه ماشين صفحه تراش 
پايه ماشين صفحه تراش كه جنس آن از چدن و بصورت مكعب مستطيل است بطور مستقيم روي كف كارگاه و يا روي فنداسيون سيماني كه بستگي به نوع ماشين دارد قرار ميگيرد و در بعضي از موارد كه ماشين كوچك است آنرا روي ميز قرار ميدهند كه معمولاً اين نوع ماشين را ماشين 
صفحه تراش روميزي نامگذاري نموده اند . 
سطح روي پايه بطور دقيق و صحيحي تراشيده شده كه بتوان ساير اجزاء ماشين را روي آن سوار كرد . 
دور پايه داراي لبه برآمده اي مي باشد كه براي نگهداري روغنهاي اضافي كه ممكن است از ساير قسمتها ريزش كند در نظر گرفته شده است . روغنهاي اضافي در ضمن عمليات براده برداري مي چكند . 

بدنه (ستون)
بدنه يا قاب صفحه تراش روي پايه قرار ميگيرد كه جنس آن از چدن و بصورت توخالي مانند يك جعبه ريخته شده است كه از طرف بالا به پائين باز مي باشد . دستگاه مكانيزم انتقال حركت كه كشاب را بحركت درميآورد در داخل آن قرار دارد و نيز دستگاه خودكار با در يك طرف آن سوار شده است. 
روي بدنه در دو طرف آن شيارهاي دم چلچله اي براي هدايت و راهنمائي فرم هاي دم چلچله اي كه روي كشا قرار گرفته ايجاد شده است .
در قسمت جلو ستون دو سطح عمودي با فرمهاي دم چلچله اي و در 
بعضي از ماشينها فرم مكعب مستطيل شكل بطور دقيق تراشيده  و سنگ زده شده است كه براي هدايت ميز ماشين در جهت بالا و پائين مي باشد . 

ريل عرضي
ريل عرضي ميز ماشين كه در جلو ستون سرتاسر آن قرار گرفته از جنس چدن ريخته و بصورتفرم دم چلچله اي يا فرم راست گوشه تراشيده و بطور دقيق سنگ زده شده اند . از اين قسمت براي حركت دادن ميز ماشين بصورت افقي بسمت چپ و راست استفاده مي شود . اين قسمت كه ميز با آن درگير است كلاً بوسيله پيچ و مهره كه بصورت عمودي قرار گرفته اند ميز را بسمت بالا يا پائين حركت ميدهند . ضمناً پيچ بار عرضي را پيچ هدايت مي نامند كه بطور افقي در وسط ريل عرضي قرار گرفته است . پيچ حركت عرضي حركت زين را كه ميز روي آن سوار است كنترل مي نمايد. 

زين 
زين ماشين كه بصورت سطح صافي ونسبتاً نازك ازجنس چدن ريخته و تراشكاري و سنگ زده شده است . يك طرف آن روي ريل قرار گرفته و طرف ديگر آن ميز سوار شده است . اين قسمت بوسيله مهره ايكه روي پيچ ريل مي باشد در عرض ماشين حركت مي نمايد . دو طرف زين كه روي ريل قرار گرفته براي جلوگيري از ورود كثافات داخل زين و ريل ۴ عدد كاسه نمد قرار داده اند كه با حرف B نشان داده شده است . 

ميز ماشين و پايه محكم كننده آن 
ميز اين نوع ماشين ها از چدن بصورت تو خالي ريخته و بصورت مكعب مستطيل شكل بالا و پائين آن آزاد است . پيشاني ميز به سطح پايه بوسيله پيچ و مهره محكم مي شود . يك طرف ميز در بيشتر از ماشينهاي صفحه تراش بصورت قائم نسبت بسطح ميز كاملاً تراشيده شده و در بعضي ديگر از ماشينها دو طرف ميز نسبت بسطح آن بصورت زاويه قائمه ساخته شده اند . دو طرف ميز داراي شيارهاي T شكل براي بستن بعضي از كارها كه امكان بستن آن روي ميز نيست مي باشد . البته بايد تذكر داد كه علاوه بر بستن مستقيم كار روي ميز در دو طرف آن ميتوان گيره روميزي و يا قالبهاي راهنما و يا صفحه گونيا را قرار داد و سپس كار را در آن وسائل جا داده و محكم نمود. براي بستن كارها و يا وسائل نگهدارنده كار از پيچ و مهره و نيز روبنده استفاده ميگردد . پايه ميز داراي شيارهاي عمودي در طول آن بوده كه محل قرار گرفتن پيچ جهت محكم نمودن آن مي باشد . كف پايه نيز كاملاً دقيق تراشيده شده كه مي تواند بطور صحيحي روي سطح پايه قرار گيرد . 
همانطور كه قبلاً بيان شد دو نوع ميز براي ماشينهاي صفحه تراش ساخته شده است كه عبارتند از ميز ساده و ميز استاندارد شده كه قادر است حركت عمودي و افقي را كه قبلاً توضيح داده شد انجام دهد . علاوه بر آنها نوع ديگري ميز براي ماشين صفحه تراش ساخته اند كه آنرا بنام ميز گردان (يونيورسال) مي نامند كه مشاهده خواهيد كرد . كه اين ميز مي تواند بر روي ميز معمولي و يا مستقيم بجاي ميز معمولي بسته شود . اين ميز علاوه بر حركت عرضي و عمودي نيز داراي حركت دوراني خواهد بود كه حركت چرخشي آن بموازات حركت كشاب (رنده) صورت ميگيرد . از اين ميز 
مي توان براي تراشيدن صفحاتيكه داراي زاويه ميباشند استفاده كرد.

كشاب
يكي ديگر از قسمتهاي مهم اين كشاب است كه داراي رفت و برگشت بسمت جلو و عقب بصورت خطي افي روي سر ستون مي باشد . رنده بوسيله اين قسمت حركت نموده و عمل برش صورت ميگردد . كشاب در روي سرستون با دقت با دقت زياد داراي حركت لغزشي ات زيرا كه شيارها و برآمدگي هاي دم چلچله اي بطور دقيق طراحي و تراشيده و بادسته مخصوص بخود ميچرخد تنظيم ميگردد . با چرخش محور F جفت چرخ دنده مخروطي كه روي دو محور عمود بر هم قرار گرفته اند حركت از محور F به پيچ C كه چرخ دنده مخروطي روي آن سوار است منتقل ميگردد . با حركت پيچ مهره را كه روي آن قرار دارد و به قطعه برنجي كه پين A از داخل آن خارج شده منتقل ميگردد . با حركت پيچ مهره را كه روي آن قرار دارد و به قطعه برنجي كه پين A از داخل آن خارج شده منتقل ميكند باجابجا شدن قطعه برنجي يعني دور شدن از مركز چرخ دنده حركت لنگي بوجود آمده كه اين حركت خطي مي شود . 
از طرفي ديگر حركت دادن كشاب ماشين بر مبناي مكانيزم ديگري پايه ريزي شده است كه اين مكانيزم بوسيله هيدروليك صورت ميگيرد كه بعداً 
درباره آن توضيح داده خواهد شد . 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۳ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج