گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مدرنيسم جنبشي بود كه حدود سال ۱۸۸۰ آغاز شد و در سال ۱۹۸۰ به پايان رسيد. مدرنيسم به صورت رويكرد تؤري در هنر توصيف مي شود. «هنر به خاطر هنر» اصطلاحي است كه نمونۀ اين جنبش بود زيرا به طور اساسي گفته مي شود كه بايد هنر را بيشتر بررسي كرد تا مواردي بيشتري را درباره آن كشف نمود مدرنيسم ها بر روي رنگ ، معنويت جامعيت ، روانشناسي ، مفهوم و نظريه پنهان در هنر كه گاهي مهم تر از تصورات موجود مي باشد؛ مطالعه كرده اند آثاري از تؤري ها درباره روانشناسي مثل روانشناسي رنگ از فبريون بيرن دريافت وقتي افراد در معرض رنگهاي متفاوت قرار گيرند به طور متفاوتي واكنش نشان مي دهند به عنوان مثال رنگ قرمز افراد را مشتاق مي كند ، رنگ آبي آرامش بخش است و غيره.
باهوس دیدگاه مشابهی را با بلو ریدرز نسبت به تفکر دربارۀ جنبۀ معنوی چپ گرای ویه مار از جمله مربوط به فلسفۀ برین ارائه نمود اما در نهایت خودش را وقف فلسفۀ ایده آل گرای آلمانی نمود بود. هنر پاول کلی ایده الها و آرزوی فلسفۀ آلمانی را به دوش کاملاً پایدار نسبت به ماهیت تخریب ایجاد شده از طریق جنگ جهانی اول برجسته می سازد. طبق نقد هنری رابرت هوگز: فلسفۀ برین در واقع گرایش عمومی نقاشانی بود که گروه اکسپرسیونیست در سال ۱۹۱۰ به صورت دربلوریتر (بلورایدر) مشهور بود. همچنین بخش مجموعه ای دقیقی از باهوس که آموزش و تمرین می داد بعداً می توانست برتر از تصوری باشد که باهوس برخی از اصول واقع در انتقال جنبه های دنیای اکسپرسیونسیم ارائه می شود. وقتی کندیسکی در باهوس تدریس می کرد پس هنرمند سوئیسی با نام پاول کلی نیز آموزش  می داد. و اگر چه کلی نظریه پرداز نبود همانند کندیسکی به ایده الی از نقاشی اختصاص یافته بود که از فلسفۀ ایده ال گرای آلمانی نشأت گرفته بود. نمونۀ بارز اشتغال ذهنی با این فلسفه ، کتاب بی نظیری به نام دیدگاه تفکر بود که در طول سالهای تدریس او در باهوس نوشته شده بود. یکی از مفصل ترین کتابهای مبانی دربارۀ علوم طراحی که تاکنون نوشته شده است به صورت تمام تئوری در برگیرندۀ اصول هم ارز بصری برای حالتهای روحی به گونه ای است که در توجیه پیچیدۀ آن با کندیسکی رقابت می کند. کلی تمایل تمایل داشت که جهان را به صورت نوعی مدل در نظر بگیرد یعنی نوعی بینش که توسط ساعت ساز عظیم یعنی الهۀ سوئیسی ارائه شده بود تا حقیقت روحی را نشان دهد. این امر به ارزیابی ماهیت اسباب بازی مانند بودن عقیده هلی او کمک می کند. اگر جهان هیچ ماهیت نهایی نداشته باشد می توان آنرا از طریق آزادترین ، مهمترین ذکاوت ارائه کرد و کلی این کار از انجام داده است. در نتیجه شهرت او به صورت بلوغ جزئی می باشد. رابطۀ مشخصی بین برخی از دستگاهای کلی است که تصویرهای پلانکتون ، دیاتومه ، دانه ها و میکروارگانیسم هایی را توصیف می کند که در زمان مشابه به وجود آمده است. در چنین نقاشیهایی کلی تلاش می کند تا به هنر به عنوان سمبلی اشاره نماید که به نظر می رسد برای همیشه در وحشت کابوس شبانه جنگ جهانی اول و نا آرامی به وجود آمده در پی آن وجود داشته است. این باغ بهشت است. یکی از تصویرهای مرکزی رمانتیسم مذهبی یعنی اسطوره که در نوع خود بی نظیر است و دارای تمام گونه های در حال رشد است که به آرامی در کنار یکدیگر تحت نظارت چشم طبیعی (یا خداوند) قرار گرفته است.
ـ از رابرت هوگز ، شوک جدید (ناف ، تجدید چاپ) و ۱۳ اگوست سال ۱۹۹۱ جایگزین بعدی باهوس که در سال ۱۹۳۳ تحت فشار سوسیالیست ملی منحل شد ، باهوس جدید بود که در شیکاگو در سال ۱۹۳۷ توسط لازلو مولی ـ نگی (۱۹۴۶ – ۱۸۹۵) تأسیس شد. باهوس جدید بعداً به مدرسۀ طراحی تبدیل شد که در سال ۱۹۴۴ به انجمن طراحی در شیکاگو مبدل گردید.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۲ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج