گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان

دانلود رایگان تحقیق مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي-دانلود رایگان مقاله مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي-خرید اینترنتی تحقیق مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي-تحقیق مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي

این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
آنچه كه اقتصاد بيمار جامعه اي را كه دچار انواع جرم هاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي، روي خط قرمز به حركت در مي آورد، وجود سيستم هاي ناكارآمد اقتصادي در آن جامعه است. 
نبود برنامه ريزيهاي مناسب اقتصادي و نبود برخوردهاي قانوني قاطع با هرگونه سرمايه‌هاي مشكوك، زمينه هاي فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني را فراهم مي آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جريان مي‌اندازد.
در بخش دوم و پاياني اين گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشويي، نقش دولتها و سياستهايي كه مي توانند در جهت مقابله با پولشويي به كار گيرند و نيز راههاي مبارزه با اين عارضه پنهان اما آشكار بررسي شده است. اين بخش را نيز با هم بخوانيم.
پول خاكستري – پول ملتهب
گفته شد كه پولشويي پلي است براي پركردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين.
در اين فرايند از ابزارهاي مالي و حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله اي براي تغيير منشا، ماهيت، شكل و مالكيت مال غيرقانوني استفاده مي شود. به عبارت بهتر پولشويي حلقه اتصال اقتصاد قانوني و رسمي بااقتصاد غيررسمي و غيرقانوني است.
مطلب بالا و آنچه كه در پي مي خوانيد، حاصل مصاحبه تدبير با خانم مينا جزايري، رئيس گروه بازرسي اداره نظارت بر بانكها بانك جمهوري اسلامي ايران است. به اعتقاد خانم جزايري، اقتصاد غيررسمي (كه به اقتصاد سايه يا موازي و زيرزميني نيز موسوم است) نه تنها عمليات مجرمانه بلكه كليه عمليات غيرقانوني از جمله فرار مالياتي، اجتناب از پرداخت ماليات و درآمدهاي گزارش نشده كه از فروش كالا و خدمات قانوني در معاملات پولي و ساير مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نيز در‌بر‌مي گيرد.
بديهي است افرادي كه در بازارهاي غيررسمي فعاليت دارند سعي مي كنند كه عمليات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همين دليل تخمين اندازه و ميزان وسعت بازارهاي غيررسمي بسيار مشكل است.*
جدول زير شماي ساده اي از اقتصاد غيررسمي را نشان مي دهد:
بنابراين ضرورت دارد جهت تكميل فرايند جرم پولشويي آن را به سه نوع پول خاكستري، پول كثيف و پول ملتهب تقسيم نماييم.
پول خاكستري به پولي اطلاق مي شود كه ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است در حالي كه پول كثيف ناشي از عمليات مجرمانه است. بااين توضيح كه انجام بعضي از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقي مذموم است، در حالي كه ارتكاب بعضي از اعمال علاوه بر مذموم بودن موحب محكوميت شخص خواهد شد. يعني قانون بااعمال مجازات مي خواهد از جامعه محافظت نمايد. بديهي است درجه و ميزان مجازات متعلق به جرائم برمبناي اين تقسيم بندي يعني از خاكستري به كثيف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالياتي در مقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افكار عمومي در يك رده قرار نمي گيرد.
پول ملتهب به نوعي پول اطلاق مي شود كه به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي و سياسي از كشورها خارج و به مناطق امن روانه مي شود. بااين توضيح كه اكثر اوقات پولشويي با فرار سرمايه از كشورها همراه است كه آن هم تركيبي از پول كثيف، خاكستري و حتي پولهاي تميز است.
تقسيم بندي فوق حاكي از آن است كه تمام پولهايي كه به هرنحو و هر شكل نياز به شستن دارند لزوماٌ از عوائد حاصل از جرم نبوده و پولهاي خاكستري ممكن است از ابتدا تميز بوده و بعدا آلوده شده باشند، زيرا صرف اينكه مالك پول از اداي ديون مالياتي خودداري نمايد در واقع، مرتكب عمل غيرقانوني مي شود.
تطهيركنندگان پول
معرفي جرم پولشويي بدون در نظر گرفتن فرايند آن كامل نخواهد بود. زيرا عمل پولشويي بايد به نحوي انجام شود كه باآن، پول كثيف پاك و پول خاكستري قابل احترام شود. به گفته صاحبنظران به ناچار اين امر باتوسل به معاملات حقيقي يا صوري براي گمراه نمودن مقامات ذيربط از جمله بازرسين و ناظران قانوني صورت مي گيرد. تدليس و القا شبهه، محور اصلي در اين فرايند است كه باانجام معاملات متعدد منشا مجرمانه يا غيرقانوني مال، تيره و مبهم گردد.
مراحل فرايند پولشويي به شرح زير است:
الف – جايگذاري(۱)
اولين مرحله از فرايند جرم پولشويي، جايگذاري يا تزريق عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي، باهدف تبديل و تغيير مالكيت آن است. جايگذاري عوايد حاصل از جرم، با تقسيم وجوه نقدي كلان به مبالغ كوچك صورت 
 
ي گيرد. اين شيوه كه اصطلاحا «اس مورفينگ»(۲) ناميده مي شود، به نحوي است كه وجوه سپرده گذاري شده (به دفعات و كمتر از سقف معين پيش بيني شده براي گزارش دهي) به خارج انتقال مي يابند و به سرعت استرداد مي شوند.
يكي ديگر از روشهايي كه مورداستفاده تطهيركنندگان پول قرار مي گيرد، استفاده از نام بستگان نزديك يا ساير اشخاصي است كه به گونه اي باآنان در ارتباط هستند. همچنين تشكيل شركتهاي صوري يا شركتهايي كه اساسا به منظور پولشويي تاسيس مي شوند و در نقاطي به ثبت مي‌رسند كه مقررات در اين خصوص سهل‌تر از ساير روشهاي معمول در اين زمينه است.
روش ديگري كه مورد استفاده اقليت هاي قومي قرار مي گيرد، اين است كه مهاجران مبالغ جزئي و كم را در يك حساب مشترك واريز مي نمايند گردش اين حساب به نحوي است كه واريز به آن، توسط اشخاص غيرمرتبط به صورت مبالغ جزئي صورت مي گيرد.
ب – لايه گذاري(۳)
لايه گذاري مرحله ديگري از جرم پولشويي است. اين مرحله معطوف به جداسازي عوايد حاصل از جرم، از منشا غيرقانوني آن است. اين عمل از طريق ايجاد لايه هاي پيچيده ناشي از معاملات (نقل و انتقالات) چندگانه با هدف مبهم ساختن زنجيزه عطف حسابرسي(۴) و عدم امكان رديابي منشا مال صورت مي پذيرد. اين امر، متضمن انجام دادن عملياتي مانند حواله وجه سپرده شده نزد يك موسسه مالي به موسسه ديگر، يا تبديل سپرده نقدي به اسناد پولي ديگر (اوراق بهادار، سهام و چك هاي مسافرتي) است.
به بيان ديگر لايه گذاري يا لايه چيني يعني فرايند جداكردن پول از منشا غيرقانوني است كه در اين مرحله سه تكنيك رايج است.
اولين تكنيك اختلاط پول كثيف با پول تميز است كه عوايد حاصل از جرم باانجام معاملاتي از قبيل صادرات و واردات كالا و توسل به كم نمايي سياهه صادراتي و گران‌نمايي سياهه وارداتي وارد چرخه رسمي اقتصاد مي گردد.
دومين روش انتقال پول از طريق واسطه است مانند تبديل وجوه نقد به ژتون و تبديل مجدد آن كه در اين صورت تشخيص ماهيت غيرقانوني مال مشكل مي‌شود.
روش سوم، پنهان نمودن مالك واقعي مال آلوده است. بسياري از خدماتي كه از طريق موسسات مالي مانند ارائه وثائق در مقابل خريد اسناد يا تشكيل حسابهاي اماني صورت مي گيرد از اين دسته است.
ج – «درهم آميزي» يا «يكپارچه سازي»(۵)
آخرين مرحله در فرايند پولشويي، يكپارچه سازي يا فراهم آوردن پوشش و ظاهري مشروع براي توجيه قانوني عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است. چنانچه مرحله لايه چيني با موفقيت انجام شود، عوايد حاصل از جرم بايد به نحوي وارد چرخه اقتصاد قانوني و رسمي گردد.
– اين مرحله ، از طريق روشهاي متعددي، مانند سوق دارايي هاي نامشروع به سوي اشخاص و شركتهايي كه به نحوي با مجرمان در ارتباط هستند، يا ازطريق روشهاي ديگري مانند تاسيس شركتهاي پوششي و غيره انجام مي پذيرد.
تدبير : عوامل دخيل در بروز چنين وضعيتي كدامند؟
– اين عوامل عبارتند از: 
– سيستم ناكارآمد و ضعيف مبارزه با جرم و فساد مالي در كشور؛
– سيستم ناكارآمد مبارزه با پولشويي؛
– عدم شمول مقررات پيشگيري از پولشويي؛ در ايران به بخشي از موسسات مالي؛
– اجراي ضعيف يا انتخابي قانون مبارزه با پولشويي؛
– عدم پيش بيني مجازات هاي مناسب براي مرتكبان جرم پولشويي؛
– محدوديت قلمرو شمول جرايم منشا.
تدبير : رشد ميزان جرايم و فساد در اثر رواج پولشويي در جامعه موجب گسترش فساد و ارتشا در كدام مشاغل مي شود؟
– رواج پولشويي در مشاغل زير مي تواند باعث گسترش فساد گردد:
كاركنان و مديران موسسات مالي، وكلا و حسابرسان. 
وجود يك چارچوب مناسب و موثر براي مبارزه با پولشويي و رعايت دقيق و به موقع آن، سبب كاهش ميزان عوايد عمليات مجرمانه مي شود، مشروط بر آنكه ضبط و مصادره فوري اين عوايد به روشني در قوانين پيش بيني شده باشد.
حكمراني خوب براقتصاد
در تعريف جرم پولشويي عنوان شد كه پولشويي ناظر بر عملياتي براي وصل دنياي مجرمان به دنياي ديگران يا اتصال اقتصاد رسمي به اقتصاد غيررسمي است. پس مي‌توان پرسيد در حالي كه پولشويي ناظر به شستشوي عوايد حاصل از جرم است و براي هريك از جرم هاي منشا نيز جرائم سنگيني در قوانين كشورها وجود دارد چرا براي پنهان كردن منشا غيرقانوني مال بايد مجازات ديگري در نظر گرفته شود. شايد بتوان چنين پاسخ داد كه پولشويي جرمي است مالي كه از يك سو به منزله تهيه سوخت براي ادامه فعاليت مجرمين تلـقي مي شود و از سوي ديگر سودآوري جرائم منشا، مجرمين را قادر مي سازد علاوه بر اخلال در روند صحيح اقتصادي كشور پايه‌هاي دموكراسي و پيشرفت جامعه را مختل و پولهاي كثيف را در گردش اقتصادي وارد و عمدتا در فعاليتهاي غيرقانوني سرمايه گذاري نمايند در حالي كه عوايد حاصل شده از طريق معاملات قانوني در يك اقتصاد سالم در كشورهايي كه مبتني بر حكمراني خوب(۶) اداره مي‌شوند در تجارت مشروع و قانوني و بويژه در طرحهاي توسعه اي و زيربنايي سرمايه گذاري مي شود.
مي توان نتيجه گرفت كه منابع حاصل از جرائم مالي عمدتا در عمليات غيرقانوني، مجرمانه، فعاليتهاي تروريستي و خريد كالاهاي لوكس و غيره سرمايه گذاري مي‌گردد. اين اموال عمدتا به سوي سرمايه‌گذاريهاي پايدار، توسعه اي، زيربنايي و… متمايل نمي گردد.
هزينه هاي سنگين قوانين ناكارآمد
موفقيت مجرمان، بويژه گروههاي سازمان‌يافته، زماني محقق خواهد شد كه بتوانند منشا مال مجرمانه را پنهان كنند. بديهي است اين امر از طريق نظامهاي مالي داخلي و بين المللي به نحوي صورت مي گيرد كه منشا مال مجرمانه غيرقابل رديابي و شناسايي باشد. رژيم هاي فاسد مالي پولي يا بدون قوانين استاندارد براي مبارزه با پولشويي، اين فرصت را فراهم مي كند كه منافع حاصل از جرم يا جرائم، سرمايه‌گذاري مجدد شده و منجر به فساد مالي در جامعه شود.

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج