گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 194 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

      اين تحقيق را مركزحمايت ازحقوق كارگران مطابق با NIOSH ( انستيتوبين المللي بهداشت و ايمني) تهيه كرده است.
      اين مركزبطورچشمگيري به كارگران، پيمانكاران ارائه خدمات داده وفعاليت عمده آن پيشرفت و گسترش ايمني و بهداشت درصنايع ساختماني مي‌باشد.  
جهت كسب اطلاع از اين گزارش مي‌توان با آدرس WWW.CPWR.COM تماس گرفت.
پاول مور، مهندس ايمني بخش تحقيقات NIOSH ، جهت همكاري با اين مقوله ، گزارشي از ارزيابي موارد مرگ وميرتهيه نموده است .
حوادث ناشي از آسانسورها وپله برقي‌ها سالانه درامريكا۳۰مورد كشته و حدود۱۰۰/۱۷مورد جراحت وخيم و آسيب جدي ببارمي آورد.
(طبق اطلاعات به دست آمده ازآمار اداره كار امريكا و كميسيون ايمني محصولات مصرفي)
كه از اين تعداد،تعدادكشته شدگان افراددرحال كاردرآسانسورها و يا در مجاورت آنها،درحال فعالينهايي  مثل نصب،تعميرو كاردرنزديكي ومجاورت شفت ها بوده است (كه اين تعداد۱۶،۱۵نفربوده يعني حدود ۶۲%)
دوعلت عمده مرگ ومير، سقوط وگيركردن بين قسمت هاي متحرك آسانسورها وپله برقي‌ها مي‌باشد . همچنين برخي ازحوادث درمكان هايي رخ مي‌دهد كه كارگران بوسيله آسانسورها ، وزنه هاي تعادل وقسمت هاي برق دار مورد ضربه و برخورد قرار مي گيرند ويا روي سطوح معيوب داخل آسانسورها قرار دارند.
پيشنهادات جهت پيشگيري ازجراحات ومرگ وميردرآسانسورها وپله برقي ها شامل :
تمرينات حفاظتي وآموزش مناسب :
محدود كردن فضاهاي برق دار وتجهيزات مكانيكي زمانيكه آسانسورها وپله برقي ها خراب و در دست تعميرمي‌باشند.  
انتشار برنامه فضاهاي بسته غيرمجاز براي شفت هاي آسانسورها
نصب حفاظ (جهت جلوگيري ازسقوط) درشفت هاي آسانسور ويا نزديك آنها.   
كارفرمايان برنامه تعميروبازرسي مناسب داشته باشند
كارفرمايان افراد كارآزموده را براي تعميد وسرويس آسانسورها وپله برقي ها استخدام نمايند.


«مقدمه»
      مركزحمايت ازحقوق كارگران CPWR عوامل موثربرمرگ وميروخدمات ناشي ازآسانسورها وپله برقي ها را مورد تجزيه وتحليل قرارداده است.
      آسانسورها وپله برقي ها عامل صدمات جدي ومرگ وميركارگران كه درنصب ، تعميروسرويس آنها مشغول بكار هستند مي‌باشد. آنها همچنين هنگام تميزكردن شفت ها يا تعميردرنزديك شفت هاي بازدچارحادثه مي گردند.
      سازمانهايي مثل سازمان مهندسان مكانيك آمريكا استانداردهايي براي ساخت وتعميرواستفاده ايمن ازآسانسورها وپله برقي ها تنظيم كرده‌اند.
      اين مقوله شامل اطلاعاتي ازآمار ۷ ساله صدمات شغلي كشنده مي باشد(۹۸- ۱۹۹۲) كه توسط اداره آماركارآمريكا گردآوري شده است .
      دراين گزارش تفاسيري از مرگ وميرناشي ازنصب وتعميرآسانسورها ، پله برقي‌ها،‌ جرثقيل‌ها، بالابرها وماشين آلات صنعتي آمده است.
      علاوه برآن خلاصه تجزيه وتحليل مرگ وميروصدمات مسافران آسانسورها وپله برقي ها در۲۳ آگوست ۲۰۰۰-۱۹۹۲ توسط «كميسيون ايمني محصولات مصرفي» بررسي وگردآوري شده است .


«مرگ وميرناشي ازكار درآسانسورها وپله برقي ها ويادرمجاورت آنها»
      طبق «آمارصدمات وخيم وكشنده شغلي» (CFOL ) 152 مورد فوت براثر كار وفعاليت درآسانسورها وپله برقي ها گزارش شده است . اين آماردر۷ سال ۹۸- ۹۲ گزارش شده كه به ازاي هرسال ۲۲ مورد مي باشد.از اين تعداد ۱۰۸ مورد مربوط به كاردرآسانسورها و… ۴۴ مورد مربوط به مسافران وافرادي كه طي كارسوار آسانسورها و… مي شوند مي‌باشد. 
      از۱۰۸ مورد ، ۱۵ مورد درسال بدليل سقوط درشفت هاي آسانسورها (۴۲% طبق نمودارشماره  1) مي باشد.

«تعميركاران ونصابان آسانسورها»
      اين افراد ۴۱% موارد را شامل مي شوند. ۲ دليل عمده مرگ وميراين افراد گيركردن آنان بين آسانسوروشقت هاي آسانسور يا با ديگرآسانسورها وايجاد ضربه شديد(باهرعاملي كه عمدتاٌ آسانسورها مي باشد) منجربه فوت مي باشد
مرك ومير ناشي از كار آسانسورها وپله برقي ها و يا در مجاورت آنها با توجه به نوع شغل .  98-1992
توجه : ميزان مرگ ومير كل ۱۰۸ مورد مي باشد
منبع : BLS
      اگر چه مرگ ومير تعميركاران و نصابان مربوط به صنايع عمومي و صنعت ساختمان مي باشدولي سه چهارم از مرگ ومير در اين گروه مربوط به كارگران ساختماني است ۰
در حقيقت تعميركاران ونصابان آسانسورهاي ساختماني در چهارمين درجه مرگ ومير ناشي از كاردرصنعت ساختمان قرار مي گيرد.(نمودار شماره ۳)
      ميانگين مرگ ومير تعميركاران و نصابان آسانسورها ۶/۳۱ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ كارگر تمام وقت مي باشد(۹۸-۹۲) 
نصب وتعمير آسانسورها و پله برقي ها»
       دو سوم از ۶۵ مورد فوت « نصب وتعمير» مربوط به نصابان و تعميركاران آسانسورها و بقيه شامل تعميركاران ماشين آلات ، مهندسان ، مسئولين ساختماني‌، برق كاران‌،‌سرويسكاران و…
ماموران  پاركينگ ها مي باشد۰ 
      مرك ومير ناشي از گيركردن شامل گير كردن در ماشين آلات آسانسور(مثل وزنه تعادل ) يا بين دو اتاقك آسانسور و يا بين درب واتاقك مي باشد.

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان
  • انتشار : ۰۱ اردیبهشت ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج