گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 164 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
دانلود رایگان تحقیق ناهنجاریهای رفتاری نوجوانان و نحوه برخورد با آن-خرید اینترنتی تحقیق ناهنجاریهای رفتاری نوجوانان و نحوه برخورد با آن-دانلود رایگان مقاله ناهنجاریهای رفتاری نوجوانان و نحوه برخورد با آن-تحقیق ناهنجاریهای رفتاری نوجوانان و نحوه برخورد با آن
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عدم رعايت حريم عفاف و حجاب از علل اصلي بروز آسيب‌هاي اجتماعي است 
خبرگزاري فارس: نماينده قوه قضائيه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان عدم رعايت حريم عفاف و حجاب و بالا رفتن سن ازدواج را از علل اصلي بروز آسيب‌هاي اجتماعي دانست. 

حال به بررسي آسيبهاي اجتماعي در حوزه زنان و ارائه راهكار در جهت پيشگيري از اين آسيبها مي پردازيم:
مراحل تدوين يك برنامه پيشگيري عبارتند از:
۱:سنجش نيازها
۲:تعيين اهداف كلي پيشگيري 
۳:شناسايي منابع مورد نياز 
۴:شناسايي منابع مالي موجود 
۵:مشخص نمودن وظائف دستگاههاي مجري 
۶:اقدام
۷:ارزيابي
۸:بازبيني برنامه
در يك شماي  كلي آسيبهاي اجتماعي زنان را مي توان در مواردي چون طلاق-اعتيادوبحث مواد مخدر-روابط نامشروع دختران،زنان خياباني وفراري برشمرد كه بطور مختصربه علل هريك آزاين آسيبها اشاره مي كنيم.:
علل طلاق مي تواند اعتياد به مواد مخدر-عدم تفاهم اخلاقي-عدم آشنايي با اصول زندگي مشترك-سوءظن وبدبيني-فقروبيكاري باشد.
خود طلاق مي تواند پيامدهاي زير را براي زنان به دنبال داشته باشد:
۱-فحشا به ويژه در نتيجه فقر ونااگاهي وسست بودن عقايد مذهبي
۲-افسردگي يا پرخاشگري وعصيان فرزندان به خصوص فرار دختران از منزل وولگردي آنان
۳-خودكشي زنان
۴-اعتياد زنان يا مردان يا كودكان واستفاده از آنان در توزيع مواد مخدر
علل اعتياد نيز مي تواند يكي از عوامل ذيل يا تلفيقي از آنها باشد:
۱٫زمينه هاي خانوادگي از جمله فقرمادي خانواده يا اختلاف خانوادگي
۲٫عوامل اجتماعي مثل در دسترس بودن موادمخدر-فقرونابرابري هاي  اجتماعي واقتصادي-بيكاري-مهاجرت-بيسوادي-طلاق-سنت ها وهنجارهاي نادرست-
پيامدهايي كه اعتياد مي تواند به دنبال داشته باشد:
۱•عوارض جسمي ورواني براي خود فرد
۲•عوارض اجتماعي از جملهارتكاب جرائم وافزايش آسيب هاي اجتماعي ديگرمانند طلاق
علل روي آوردن به فساد وفحشاويا فرار از خانه:
۱-اعتياد به مواد مخدر
۲-شرايط حاكم بر خانواده مانند بد سرپرستي يا بي سرپرستي
۳-فقرشديد مالي
۴-شكست در اهداف يا برنامه هاي زندگي
۵-فرهنگ فاسدحاكم بر خانواده(بي بندو باري ولا مذهبي)
۶-طلاق وجدايي از خانواده:تحقيقات نشان داده كه  بيشتر دختران وزنان فراري فرزندان طلاق هستند.
۷-بيكاري
۸-جنون جنسي
فرار از خانه پيامد هاي زير را دارد:
۱٫اعتياد به مواد مخدر
۲٫سرقت
۳٫رابطه نا مشروع
۴٫خودكشي
۵٫تكدي گري
۶٫بيكاري

ارائه راهكار:
*عمده راهكارها درجهت پيشگيري چه قبل وچه بعدازوقوع آسيب مي تواند به شرح ذيل باشد:
۱¬برقراري عدالت اقتصادي در جامعه وتوزيع عادلانه درآمدها به منظور جلوگيري از فقرومشكلات اقتصادي خانواده ها
۲-اولويت اشتغال براي جوانان متاهل
۳-جلوگيري از اعتياد به مواد مخدر درجامعه
۴-آشنايي جوانان با اصول ومهارتهاي زندگي مشترك واهداف مسائل جنسي
۵-آگاهي به زوجين ومطلع كردن آنها از پيامدهاي شوم طلاق
۶-تقويت ارزشهاي مذهبي و اجتماعي خانواده ها وبالابردن سطح ايمان واعتقادات موثرترين عامل وكم هزينه ترين راه براي  رسيدن به امنيت است.
۷-تبليغ تفاهم وسازگاري بين زوجين از طريق سريال ها وفيلم ها كه استفاده از چهره هاي محبوب در رسانه ها يا جلسات بحث وتبادل نظر در مورد محتواي فيلم هاي نمايشي
۸-افزايش مراكزمشاوره خانواده به طوررايگان به منظور راهنمايي وحل مشكلات خانواده ها
۹-راهبردهاي قانوني شامل كنترل منابع ومبارزه با باندهاي بين المللي قاچاق موادمخدر-كنترل مرزها ومبارزه با فروشندگان وتوزيع كنندگان مواد
۱۰-راهبرد تربيتي وآموزشي درپيشگيري كه آموزش وپرورش مي تواند تاثيرات قابل توجهي در اين زمينه داشته باشد. بديهي است كه آموزشهاي مقطعي نمي تواند ما رابه نتيجه قابل قبولي برساند،مگر آنكه از پايه اول ابتدايي وحتي از دوره پيش دبستاني ،آشنايي با قوانين ومهارتهاي زندگي ،به عنوان يك درس در كنار ساير دروس گنجانده شود كه به تناسب مقاطع مختلف تحصيلي محتواي خاص خود را داشته باشد،تا با فكروروح دانش آموزان از ابتدا عجين گرديده وبتواند آنان را در تمام مقاطع سني در برابر مشكلات وآسيب هاي اجتماعي واكسينه نمايد.
۱۱-ايجاد بانك  اطلاعاتي وشناسايي دانش آموزاني كه خانواده هاي آسيب زا دارند. 
۱۲-استقرار مددكاران  حرفه اي در پايانه ها وخروجي ها-پاركهاواماكن عمومي كه اصولاً مركز تجمع دختران وزنان خياباني است.تيم تخصصي بايد مركب از ركن قضائي انتظامي-اجتماعي وبهزيستي-شهرداري وشوراي شهر باشد تانظارت وكنترل ويژه را به همراه داشته باشد.
۱۳-آگاهي به دختران از عواقب فرار از طريق رسانه هاي جمعي ومدارس
۱۴-ايجاد مراكز متعددمشاوره ومداخله حين بحران
۱۵-تقويت بنيادهاي خانوادگي وپيوندهاي عاطفي ميان نسلها وخانواده ها وپيشگيري از متلاشي شدن روابط خانوادگي
۱۶-ايجاد مراكز مشاوره اي  وتحقيقاتي اعم از بنيادي وكاربردي ومطالعاتي براي يررسي معضلات وناهنجاري هاي اجتماعي وريشه يابي علل وعوامل آن واتخاذ تدابير لازم براي اصلاح-بازسازي- بازپروري-ارشادوهدايت 
۱۷-حضوردائم مددكاران اجتماعي درمحلات جرم خيز تا با كمك نيروهاي مردمي در صدد مشكل يابي دختراني باشند كه در خانواده هاي داراي مشكل زندگي ميكنند.
به هر حال پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي  در چهارچوب يك سياست كلان مي تواند از گسترش عوامل وزمينه ساز آسيبهاي اجتماعي بكاهد.بايد ظرفيت هاي پيشگيري را بالا ببريم به نحوي كه اشخاص وارد حوزه آسيب نشوند.چرا نبايد براي يك عمر زندگي خانوادگي، آموزش لازم وكافي وجامع وجود داشته باشد؟درحاليكه اشخاص بايد مهارتهاي زندگي از جمله سلوك اجتماعي وانعطاف پذيري را ياد بگيرند. مابايدضمن فراموش نكردن جمعيت آسيب ديده كاري كنيم تا جمعيت سالم رابه گونه اي مصون نمائيم تا گرفتار آسيب نشوند واين امر نيازمند عزم ملي در همه سطوح است .
اقدامات بايد در سه سطح انجام  شود:
۱٫اقدامات پيشگيرانه براي كل جامعه
۲٫اقدامات خاص براي قشري كه در معرض آسيب هستند واحتمال دارد وارد حوزه آسيب هاي اجتماعي شوند(كاهش عوامل آسيب زا)
۳٫اقدام براي گروهي كه در حوزه آسيب قراردارند(كنترل موقعيت خطر وآسيب)

اما متاسفانه وقتي هنوز بحث بر سر آسيب هاي اجتماعي –طيف هاي آسيب ديده-عوامل آسيب زا-راههاي پيشگيري وامكانات اجرائي است كه به طور دقيق مشخص نشده است،آيا ميتوانيم در اجراي پيشگيري موفق باشيم؟هنوز نمي دانيم سازمان ها وارگان هاي مختلف هر يك مسئول اجرائ چه بخشي  از برنامه هستند؟وتاسف بار تر اينكه هنوز برنامه مشخص وجامعي در اين مورد نداريم؟بالفرض در صورت تهيه وآماده بودن برنامه آيا ما زمينه وبودجه لازم را براي اجرا داريم؟ مثلاً دستگاه قضايي براي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي ابزار ندارد.متولي پيشگيري بايد مرجعي باشدكه ابزارها رادر اختيار دارد.ازسوي ديگر عوامل مختلف رواني-اجتماعي-شخصيتي-فرهنگي واقتصادي دروقوع آسيبهاي اجتماعي دخيل است كه بايد در اين خصوص كار علمي وكارشناسي كرد.دادگستري صرفاً مي تواند نرخ انواع بزهكاري وآسيبها را به پژوهشگران ارائه كندتا در مورد آن،كار تخصصي شودونتايج تحقيقات به سازمان هاي اجرائي منعكس گردد.به هرحال پيشگيري غير كيفري كار قوه قضائيه نيست ، زيرا ابزارهاي آن رادردسترس ندارد.دستگاههاي اجرائي ديگر نيز با توجه به فقدان قانوني در اين زمينه كه شرح وظائف هر دستگاه را بطور صريح وروشن بيان دارد،در عمل واجرا سردرگم مي باشند .لذا مي بايست در خصوص نحوه پيشگيري وكنترل آسيبهاي اجتماعي بدواً قانوني مدون گرددتا مشخص شود متوليان اصلي اين امر چه اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند؟
انجام اقدامات پيشگيرانه ومبارزه با آسيبهاي  اجتماعي،نيازمند بودجه ونيروي انساني لازم مي باشد.از اين رو با توجه به وجود بسترهاي متعدد آسيب زادر جامعه ما-اصل پيشگيري ومقابله با آسيب ها-نيازمندحضور متوليان مشخص در قواي سه گانه است .براي كاهش ميزان آسيبها،لازم است دولت نسبت به بهبود وضع بنيان هاي اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي تلاش نمايد.وازطرفي نيز با حاكم سازي دين وارزشهاي ديني درخانواده،مدرسه،محل كاروزندگي سايه امنيت را برجامعه تامين نمايد.

برخورد بارفتارهای ناهنجار نوحوانان
جام جم آنلاین: شوخی و خنده و گاهی درد دل و گفت*وگوی دختر و پسری که به نظر نمی*آید به قول قدیمی*ها به*چشم خواهر وبرادری به هم نگاه می*کنند، یا قدم زدن دوستانه آنان همراه با پیوستگی دستهایشان، این روزها در شهرها دیده می*شود.
تکرار این نمایش هر روزه، هنوز مانع از آن نشده که مردم حتی در بالاترین سطح از گرایش*های غربی، فرزندان خود را از این نوع روابط منع نکنند.
هنوز پسران و پدران رفت وآمدهای خواهران و دختران را کنترل می*کنند و غیرت مرد در واکنش به این مسایل، خریداری دارد.
به نظر می*رسد نوعی بلاتکلیفی مردم در برخورد با این مساله اجتماعی و تضادها در برخورد با آن، نشانگر این است که ایران نه کشوری کاملا سنتی و بسته است که ارتباط دختر و پسران را نیازمند اشد مجازات بداند و نه مانند کشورهای غربی این موضوع را روزمره و پیش پا افتاده می*داند.
واقعیت این است با گسترش فرهنگ شهرنشینی و بروز تضادهای فرهنگی، جامعه ایران برخی از نمادهای مدرنیزم از جمله ارتباط قبل از ازدواج بین دختران و پسران که مورد بحث بسیاری از محافل جامعه*شناسانه و روانشناسانه در کشور قرار گرفت را پذیرفته*است.
باتوجه به*اینکه این نوع ارتباط به سبکی که در فرهنگ کشورهای غربی تعریف شده از پایه و اساس با فرهنگ ایرانی اسلامی به شدت در تضاد است، آسیب*های اجتماعی فراوانی مانند دختران فراری، اعتیاد و… را در سال*های اخیر به دنبال داشته است.
واقعیت این است که دختر و پسر ایرانی، بی*پروا و بدون توجه به هنجارهای اجتماعی درجامعه کنونی ایران به دلایل مختلف، ارتباطی پنهانی*وعاطفی برقرار می کنند و این در حالی است که باور به سنت*ها و هنجارها در ناخودآگاه آنان موجود است.
دختر به شدت از اینکه والدین وی پی به ارتباط پنهانی وی ببرند بیمناک است، اما از آنجا که*می*پندارد، پسر مورد علاقه*اش، وی را به عقد خود درخواهد آورد، به ارتباط خود ادامه می*دهد.
این درحالی است که*بسیاری از پسرانی که با دختران ارتباط برقرار می*کنند فقط به عنوان سرگرمی و نوعی تفریح به این ارتباط نگاه می*کنند.این پسر در خانواده*ای پرورش یافته که همواره در گوشش زمزمه کرده*اند دخترانی که به راحتی با پسران ارتباط برقرار می*کنند، نمی*توانند زن مناسبی برای زندگی باشند و با این دیدگاه به ارتباط خود ادامه می*دهد.
دیدگاه سنتی این افراد زمانی آشکار می*شود که به راحتی با جنس مخالف ارتباط برقرار می*کنند و به*شدت مراقب رفتارها و ارتباطات بستگان مونث خود هستند تا مبادا آنان رفتارهایی از این دست داشته باشند.
البته این مقدمه تاییدی برازدواج*های سنتی*گذشته که پدرومادر می*پسندیدند و دختر و پسر بدون اینکه همدیگر را ببینند به عقد یکدیگر درمی*آمدند نیست، چه اینکه سال*هاست پسران و دختران زیادی با شناخت کافی از یکدیگر ، زندگی مشترک را آغاز می*کنند و به طور نسبی از زندگی*شان راضی هستند.
پس چه باید کرد؟‏
شاید کارشناسانی که سال هاست این موضوع را مورد پژوهش و بررسی قرار داده*اند تا راهکاری مناسب برای رویارویی با آن بیابند پاسخی برای واژه “پس چه باید کرد ؟” داشته باشند.
به گفته کارشناسان علوم تربیتی، سن، شخصیت فرد، برداشت یک فرد از جنس مخالف، تربیت خانوادگی و… در چگونگی برقراری ارتباط وی با جنس مخالف موثر است.
بسیاری از دختران و پسران به گونه*ای تربیت شده*اند که در چرخه اجتماع- مداری از جنس مخالف گریزان نیستند و در قالب مسایل کاری ، درسی و… بدون هیچ گونه احساس عاطفی، بقای زندگی اجتماعی خود را تضمین می*کنند.
امامتاسفانه*برخورد نادرست خانوادگی در تربیت فرزندان، شخصیت*های متزلزلی بار می*آورد که در شروع زندگی اجتماعی، هرگونه واکنش از سوی جنس مخالف، وی را به رویایی عاطفی فرو می*برد.
آمار آسیب*های اجتماعی نشان می*دهد این سوء برداشت*ها چه عواقب ناخوشایندی بخصوص برای برخی دختران به*بار، آورده است.
روانشناسان براین باورند، درچرخه زندگی عاطفی جوانان، واکنش*های والدین دربرابر رفتارهای فرزندان، موجب پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ می*شود.
دکتر “عیسی جلالی” روانشناس و استاد دانشگاه در این مورد ، گفت: برخورد والدین با دختر و پسر در دوران بلوغ در خصوص روابط بین آنان موثراست.
وی افزود: دختران در این سنین نیاز به خودشناسی و شناخت استعدادهایشان دارند و این موقعیت والدینی را می*خواهد که به آنان کمک کند.
به* گفته *این روانشناس، هر چه میزان اختلافات میان والدین با فرزندان دختر بیشتر باشد، رفتارهای ناسازگارانه ضد اجتماعی در آنان بیشتر می*شود.
وی افزود: نیاز به جنس مخالف بخصوص در دوران بلوغ یک غریزه طبیعی است و تا چنین*احساسی نباشد در نهایت خانواده تشکیل نمی*شود اما چگونگی برآوردن این نیاز کوره راه*هایی دارد که ممکن است فرد را به بیراهه بکشاند.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج