گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 89 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده شوامل موارد زیر است:

سقيفه‌ي بني ساعده محل سرپوشيده‌اي بود كه اقوام بهنگام ضرورت در آن گرد مي‌آمدند. بهنگام رحلت پيامبر(ص) مهاجران و انصار در سقيفه گرد آمدند تا نسبت به تعيين خليفه و جانشين محمد(ص) اقدام كنند. آنها براي اين منظور سعدبن عباده پيشواي خزرجبان را در نظر گرفته بودند. چون ابوبكر از اين خبر آگاهي يافت، به همراه عمر بدانجانب رهسپار گشت و در نتيجه‌ي كوشش و تلاش عمر و ياري مهاجران و انصار به خلافت برگزيده شد. 
در اين نشست پيرامون امارت و فرمانروائي گفتگوي فراوان و مناقشه‌ي بسيار صورت گرفت و نوزده نفر در اين باره به احتجاج برخاستند. مهاجران سبقت و پيشگامي خود را ملاك برتري خويش عنوان كردند و انصار ياريهاي بي‌دريغ خود را معيار صلاحيت خود دانستند. سررشته‌داران ماجراي سقيفه مي‌گفتند اگر پيامبري و خلافت هر دو در يك خاندان قرار گيرد، هاشميان (بني‌هاشم) بر قريش جيره خواهند شد. اين امر در واقع حكايت از آن دارد كه چه مهاجران و چه انصار خلافت بني‌هاشم را مايه‌ي خشم اعراب مي‌پنداشتند و شايد به منظور حفظ وحدت و اتفاق اعراب بود كه خلافت علي(ع) را قرباني كردند. 
ابوبكر گفت: پيغمبر فرمود كه خليفه بايد از قريش باشد. جمعيت انبوه حاضران با شنيدن سخنان ابوبكر در مسجد حاضر شده، وي را به خلافت برگزيدند. بنابه روايتي، ابوبكر بر بالاي منبر رفت و پس از سپاسگزاري از مردم، اظهار داشت كه حق اين بود كه علي(ع) به خلافت برگزيده گردد. ولي مردم اين پيشنهاد را نپذيرفته گفتند: رسول خدا ترا صديق خوانده و علاوه بر آن تو پير و شيخ قبيله‌ي قريشي و اين مقام حقاً به تو مي‌رسد. سلمان، اباذر، مقداد، عمار ياسر و گروهي از صحابه نيز خلافت را حق علي(ع) اعلام كردند، ولي اظهارات ايشان مورد عنايت و اعتنا قرار نگرفت. 
ابوبكر دو سال و سه ماه خلافت كرد. در دوران حكمراني ابوبكر، مسلمانان بر ايران حمله بردند، بخشي از عراق و شام را فتح كردند و فتنه‌ي مسليمه‌ي كذاب كه در يمامه دعوي پيغمبري مي‌كرد، فرونشانده شد. 
ابوبكر را يار غار پيامبر مي‌دانند. او نخستين مردي بود كه اسلام را پذيرفت وي همه‌ي دارائي خود را در راه پيشرفت آئين محمد(ص) صرف كرد، دختر خويش عايشه را به همسري پيامبر اسلام درآورد و در سختي‌ها يار و ياور صميم و با ارادت وي بود. ابوبكر در ماه جمادي‌الاخر سال سيزدهم هجرت چشم از جهان فروبست. 
علت تشكيل سقيفه
بررسي سرگذشت گروهي كه در سقيفه بني‌ساعده دور هم گرد آمده بودند، به خوبي نشان مي‌دهد كه چگونه در آن روز اسرار هويدا گشت و بار ديگر عصبيت‌هاي قومي و عشيره‌اي و افكار جاهلي از لابلاي گفتگوهاي ياران پيامبر خود را نشان داد و روشن گرديد كه هنوز تربيت‌هاي اسلامي در اعماق دل آنان نفوذ نكرده و اسلام جز سرپوشي بر چهره كريه جاهليت، چيزي نبوده است. 
بررسي اين واقعه تاريخي به خوبي مي‌رساند كه هدف از آن اجتماع، هدف از آن سخنراني‌ها و پرخاشها، جز منفعت‌طلبي و سودجويي چيز ديگري نبود و هر فردي كوشش مي‌كرد كه لباس خلافت را كه بايد بر اندام شايسته‌ترين فرد از امت پوشيده شود، بر اندام خود بپوشد. 
چيزي كه در آن انجمن مطرح نبود، مصالح اسلام و مسلمانان بود و يا جستجوي شايسته‌ترين فرد از امت كه با تدبير خردمندانه و دانش وسيع و روح بزرگ و اخلاق پسنديده خود، بتواند كشتي شكسته اسلام را به ساحل نجات رهبري كند. 
مرحوم استاد مظفر در السقيفه مي‌نويسد: 
در بحث گذشته ديديم كه خدمت ممتازي كه انصار به اسلام كرده بودند به خيالشان انداخته بود كه در خلافت يا در زمامداري مسلمين ذي‌حقند و اين حقيقت را ما از زبان نامزد خلافت از طرف انصار (سعدبن عباده) در خطبه‌اي كه آن روز ايراد كرد، مي‌فهميم. 
به اضافه اينكه از آن بيم داشتند كه امر خلافت در بست در اختيار كساني قرار گيرد كه انصار فرزند و پدر و برادرشان را كشته بودند. با اين اعتقاد كه مساله از دست اهلش خارج شده است و همان گونه كه گذشت دليل بر اين مطلب اخير اين است كه پس از آنكه نااميد شدند، خواستند با علي(ع) بيعت كنند. 
ما از مجموعه آنچه گذشت مي‌فهميم كه اينها در اين كوشش بيشتر از آنكه مهاجم باشند، مدافع بودند. حالت دفاعي هميشه از احساس ضعف و ناكامي به وجود مي‌آيد و اين احساس براي كساني كه بخواهند در زندگي پيروز شوند، بزرگترين درد روحي است زيرا بر اثر آن، تصميم و اراده ضعيف و سست مي‌گردد و در راي و تدبير شخصي، اضطراب پيدا مي‌شود و همه اين احوال در اجتماع سقيفه در چهره انصار ظاهر و هويدا بود. شاهد بر اين مدعا اين است كه بين خود انصار انشعاب روي داد و در برابر دشمنانشان عقب‌نشيني اختيار كردند و حتي بيشتر از اينها پيش از آنكه كسي با آنان به منازعه برخيزد، يعني پيش از آمدن مهاجرين در اجتماع آنان، حاضر شده بودند كه در امر خلافت به طريق شركت عمل كنند و سخنگوي آنان چنين گفت: 
وقتي كه با ما منازعه كنند، خواهيم گفت: «يك امير از ما و يك امير از شما و هرگز به چيزي كمتر از اين حاضر نخواهيم شد» كه سعد پس از اين سخن گفت: «هذا اول الوهن» يعني: «اين اولين گام شكست است» حقيقت اين است كه اين گفته، اول و آخر شكست آنان بود. 
اين حالت يعني اينكه حاضر بودند خلافت را با شركت ديگران متصدي شوند، حتي بعد از آمدن مهاجرين نيز ادامه يافت و علي‌رغم تذكر سعد كه «اين اولين شكست است» باز اين كلمه را تكرار كردند. 
اين گفته در ضمن حاكي از آن است كه انصار داراي روحيه‌هايي بزرگ و با گذشت و مردماني نرم‌خو بوده‌اند و اين مطلب نيز صدق مي‌كند كه اينان پيش از آنكه مهاجم باشند، حالت دفاعي داشتند و خلافت و پيشوايي را براي آن نمي‌خواستند كه مالك مقدرات و شؤون امت گردند، بلكه منظورشان اين بود كه زيان و صدمه كساني را كه از صدمه‌شان بيم داشتند، دفع كنند. 
ايشان در قسمت اول اين بحث مي‌نويسد: 
ما در بحث سابق كوشش كرديم متشبث به چيزهايي شويم كه سوء نيت را از انصار برطرف كند ولي مطمئنيم كه آنچه از طرف انصار گفتيم، چيزي خارج از يك سري وسوسه‌هايي كه بالاخره كار شخص را از نقطه‌نظر ديني تجويز نمي‌كند، نبود ولي اميد ما اين است كه انصار در كاري كه كرده‌اند، معذور باشند تا ما عده فراواني از صحابه را گمراه ندانيم. 
اما در وسع ما نيست كه اين كار انصار را في نفسه صحيح بدانيم، اعم از آنكه سوءنيت داشته يا نداشته‌اند، زيرا مادام كه فرض كنيم حقيقتي از لحاظ نص راجع به امام وجود داشته بنابراين اين گونه خودرايي و پيشدستي كه انصار در عقد اجتماع خويش به خرج دادند، نمي‌تواند چيزي خارج از خيانت به اسلام و تفريط بي مجوز در حقوق مسلمين به شمار آيد، آن هم در موقعي كه چنين فاجعه بزرگي هوش از اسلام برده و مسلمين هم از شدت مصيبت عقل از سرشان پريده و نمي‌دانند كه از طرف عرب و دشمنان اسلام چه به روزشان خواهد آمد. 
نظريه احمد حسين يعقوب 
صاحب كتاب «نظريه عداله الصحابه» در دفاع از انصار آنچنان گام جلو نهاده كه مساله را به گونه‌اي ديگر بيان مي‌كند. ايشان مي‌نويسد: 
اما راجع به انصار بايد گفت كه به طور قطع و يقين، همه آنها در سقيفه حاضر نبودند و چنان كه به موجب نص شرعي، نخبگان انصار كساني بودند كه در جنگ بدر حضور داشتند گردهمايي انصار در سقيفه بدون حضور آنان امكان‌پذير نبود و آن دو فردي كه با مهاجرين سه گانه برخورد كردند (عويم بن ساعده و معن بن عدي) از جنگاوران بدر بودند و چنان كه هدف از گردهمايي از نظر انصار انتخاب و تعيين خليفه بوده، حداقل اين دو تن بدري كه آن موقع خارج از اجتماع عزاداران رسول اكرم(ص) بودند، در آن شركت مي‌كردند. 

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
  • انتشار : ۰۹ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج