گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در ۱۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اكنون كه از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با عراق سال ها مي گذرد، بايد ارزش ها و آرمان هاي اصيل و ارزش هاي اسلام ناب محمدي (ص) را در جامعه پيدا كنيم كه اين امر در زماني انجام مي پذيرد كه فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه پي‌ريزي و نهادينه شود.
اصولاً يكي از مسائل مهم جامعه اي كه مدعي حضور گفتگوي تمدن هاست پي بردن به اصالت تمدن ها و فرهنگ ها و انگيزة خالص و ناب شهدا است. در اين عرصه تنها زمينه اي كه از فرهنگ و شهادت داشتيم عنواني بود كه در طوب زندگي خود در لوح روح خود حك كرده ايم. زمينه اي كه خانواده ها يا شهدا و ايثارگران داراي درك بالاتر و بهتري از آن هستند براي اين موضوع ما به كتاب هايي كه فلسفه ايثار و فرهنگ آن را عميق تر بيان كرده بسيار توجه و اشاره كرديم.
مسئله ديگر كه ما در اين مقاله و يا تحقيق آن را مورد توجه قرار داديم، ارزش هايي بود كه در جوامع و اديان مختلف براي ناميدن يك فرد به عنوان شهيد ملاك قرار مي‌گيرد. پس براي اين امر ابتدا بايد انگيزه هاي شهادت طلبي را در جوامع مختلف بررسي كرديم.
مسئله مورد نظر در پژوهش حاضر بررسي جايگاه ايثار در منابع اسلامي، انواع ايثار، تذثير ايثار فرهنگ فرد و اجتماع و عوامل گسترش دهنده و باز دارنده ايثار مي‌باشد.
۱-تعريف مفهومي ايثار و جايگاه آن در اسلام؟
۲-بررسي انواع ايثار
۳-تأثير ايثار بر فرد و اجتماع
۴-بررسي عوامل گسترش دهنده و بازدارنده ايثار
۵-بررسي ايثار و شهادت در دين هاي مسيح و يهود
 
۲-۱- اهميت و ضرورت مسئله:
تاريخ نهضت هاي اسلامي آكنده از حضور مردان و زناني است كه در عرصة جهاد، خالصانه به ميدان عمل آمدند و با جان فشاني و ايثار، بي نام و نشان از خويش، حق را بر اريكة عدالت نشاندند در اين نوشتار تلاش شده است تا در دو بخش مجزا پس از مقدمه، تعاريف و مفاهيم فرهنگ ايثار و مصاديق عيني و عملي آن به شكل مشروح بيان شود.
فرهنگ شهادت و ايثار، تجلي بخش هويت ديني و احياي ارزش هايي است كه حيات انديشه يك جامعة انساني را ضمانت مي‌كند و بهداشت رواني انسان را در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي شكل مي‌دهد. به ديگر سخن، شهيدان، در يك انتخاب آگاهانه، با نفي خويش به نفع جامعه و يك انديشه همت مي گمارند، و فضاي رخوت و غفلت عصر خود را به فضاي تلاش و بينش فرا مي خوانند. آنان به كابلد بي رمق يك جامعه، روح خودباوري مي دهند و حيات و حركت ارزش هايي كه در طوفان حوادث به فراموشي سپرده شده است به منصة ظهور مي رسانند.
طو دو دهة اخير انقلاب اسلامي، ملت ايران، حوادث زيادي را تجربه كرده است. انقلاب اسلامي يك پديدة منحصر به فرد در تاريخ معاصر بود و هشت سال دفاع مقدس نيز متمايزترين جدال قرن در اين عرصه، ظهور و حضور مردان بزرگ و انديشه هاي ناب و پاك، مفاهيم عميق ارزش هاي انساني را در جهان بشريت متجلي ساخت و مباني فرهنگ نوين الهي و ديني را به عنوان يك هويت زنده و جاويد به صحنه كشاند. گرچه اين فرهنگ ريشه در تعاليم عالية اسلام داشت. اما در قالب جديد با مفاهيم و مصاديق نوين خود، پا به ميدان گذاردند و در حوزه هاي گوناگون اجتماع و خانواده اثر گذارده است.
اينك پس از گذشت سال ها از حماسة به يادماندني و به ميدان آمدن نسل نوخاستة انقلاب، شاهد بروز نگرش ها، نيازها و ارزش هاي جديدي در گسترة سياست، فرهنگ و اقتصاد جامعه هستيم كه تأمل و تدبر متوليان فرهنگي را جلب نموده است. بي گمان راه پيشرفت جامعة اسلامي درك صحيح و روشن از فرهنگ ايثار و شهادت است و زنده نگه داشتن ياد و خاطره آنها وظيفة اقشار مختلف اجتماع است.
اگر بتوانيم در كنار نيازهاي روزمرگي شهروندان امروز، نياز پاسداشت اين حريم را به آنان تعليم دهيم، امنيت رواني- اجتماعي آنان را تضمين كرده ايم.

۳-۱ اهداف پژوهش
۱)بررسي ارتباط ايثار با عقايد و باورهاي ديني
۲)بررسي ايثار به عنوان يكي از آموزه هاي ناب اسلامي
۳)بررسي و تحليل نقش ايثار در تكامل بشر و جوامع بشري
۴)بررسي تأثير ايثار در حوزه هاي گوناگون اجتماعي

۴-۱جامعة آماري
الف)منابع كتابخانه اي شامل: كتابها، جزوات، مجلات و منابع چاپي ديگر و مراجعه به سايت هاي اينترنتي معتبر و مرتبط
ب)دانش آموزان شاغل به تحصيل دبيرستان شاهد عصمت

۵-۱ نمونه و روش نمونه گيري
در تحقيق كتابخانه اي نمونه آماري شامل كتابهاي مرتبط با موضوع ايثار مي‌باشد.
در تحقيق ميداني نمونه مورد بررسي پس از حذف پرسش نامه هاي ناقص ۵۰ نفر است كه همگي از بين دانش آموزان دختر مشغول تحصيل در دبيرستان شاهد عصمت مي‌باشد كه همگي به طور تصادفي انتخاب شده اند.

۶-۱روش تحقيق
در تحقيق حاضر مطابق با اهداف تحقيق از دو روش تحقيق تاريخي (براي جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي) و روش پيمايشي براي جمع آوري نظرات دانش آموزان استفاده شده است.
ابزارجمع آوري اطلاعات: در زمينه ي تئوري و نظري خصوصاً ايثار در منابع اسلام و مباحث اسلامي و همين طور ايثار در اديان ديگر نيز تأثير آن در حوزه هاي گوناگون اجتماع از طريق مطالعات كتابخانه اي و بخشي از مطالب نيز از طريق مصاحبه با چند تن از ايثارگران در زمينه هاي گوناگون و نيز محيط خارج از مدرسه صورت گرفته و قسمتي ديگر كه پرسش نامه مي‌باشد و در درون مدرسه توسط پرسش گران پرسش شده است.

۷-۱ مراحل اجراي تحقيق:
مطالعات كتابخانه اي توسط اعضاي گروه و با بهره گيري از منابع موجود نيز سايت‌هاي گوناگون اينترنتي انجام شده است. مصاحبه نيز در داخل مدرسه و خارج مدرسه توسط مصاحبه كنندگان صورت گرفته و به پرسش نامه و بعد از تهيه و تنظيم و بررسي در اختيار دانش آموزان دختر دبيرستان شاهد عصمت قرار گرفت و پس از پر شدن پرسش نامه كدگذاري شده و اطلاعات آن استخراج شد و سپس از طريق كامپيوتر نمودار بشكل نرم افزاري درآمد و درصد فراواني ترسيم گرديد.

۸-۱ مشكلات تحقيق:
از جمله مشكلات اين تحقيق، عدم وجود كتب و تحقيقات و منابع كافي و جديد در زمينة ايثار و تأثير قرآن در حوزه هاي گوناگون اجتماع بود. كتب موجود بيشتر در رابطه با ايثار و نقش آن در ۸ سال دفاع مقدس ايران و نيز ايثار و شهادت طلبي بود. مشكل ديگر نيز، كمبود وقت و تعداد نمونه آماري ۵۰ پرسشنامه (بعد از حذف پرسش نامه هاي ناقص) مي‌باشد.
براي كسب اطلاعات جديد و نيز براي بررسي ايثار در جوامع ديگر، شناخت زيادي از سايت هاي اينترنتي نبود، و فقط تعداد محدودي از سايتهاي موجود استفاده شده است.

۹-۱ ارائه پيشنهادات:
ضمن تشكر از معلم راهنماي گروه، سركار خانم زارع پيشه و مديريت محترم دبيرستان، سركار خانم حسيني كه در اين تحقيق كمال همكاري را با ما داشتند.
از عزيزاني كه تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهند، تقاضا داريم كه با تحليل همه جانبة مباحث مطرح شده را از براي نهادي كردن ايثار به عنوان يك فرهنگ در جامعه، هموار نمايند و با مطالعات و پژوهش هاي گسترده تر، زمينه را براي مشاركت بيشتر نوجوانان كه در حدود ۵۰% جامعه را شامل مي شوند، فراهم كنند. به اميد روزي كه شاهد نهادي شدن تمامي ارزش هاي اسلامي و انساني خصوصاً ايثار در جامعه باشيم.
ضمن تشكر از مديريت محترم مدرسه، سركار خانم حسيني و دبير راهنما، سركار خانم زارع پيشه كه در اين تحقيق با ما كمال همكاري را كردند.
از مسؤولين و عزيزان محترمي كه اين تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهند خواهشمنديم كه تحقيقات بررسي شده به اشكال مختلف مانند كتب درسي و … در اختيار نسلهاي آينده براي پيشبرد اهداف عالي آيين جمهوري كه ايثار يكي از اصول آن است قرار دهيد و نواقص آن را در اجتماع رفع كنيم تا شاهد پايه گذاري و نهادي شدن اين اصول در جامعه به خصوص در تك تك افراد نسب آينده باشيم تا حداقل آينده اي رو به رشد اميدوار باشيم.
 
۲-تعريف ايثار
يكي از ارزش هاي اخلاقي كه در همه جوامع از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است و آن يعني منافع جامعه را بر منافع خود ترجيخ دادن و تجلي آن در عمل شهيد در بالاتري حد است، چرا كه با فدا كردن جان خويش بزرگترين فداكاري و ايثار را براي مردم انجام داده است.
ايثار، برگزيدن و فرض ديگران را به غرض خويش مقدم داشتن منفعت غير را بر مصلحت خود مقدم داشتن و اين كمال سخاوت است …ديگري را در رساندن به منفعت و دفع مضرت بر خود مقدم داشتن و آن نهايت برادري است. 
هم چنين تعاريف را هم براي ايثار بر شمرده اند.
۱- خدا محوري در مقابل خود محوري
۲- ايثار، ترجيح دادن منافع ديگران بر منافع خود (شهادت طلبي عالي ترين درجة ايثار است)
۳- آخرت را بر دنيا ترجيح دادن
۴- اطاعت بي چون و چرا از مقام والاي ولايت تا پاي جان
۵- رجحان ارزش هاي انساني بر منافع شخصي
۶- در مسير كمال حركت دادن تا آنجا كه (شهيد نظر مي‌كند به وجه الله)
۷- صبر و استقامت در مقابل مشكلات براي نيل به اهداف عاليه
۸- سازش ناپذيري در مقابل دشمنان
۹- عزت نفس و زير بار ذلت نرفتن
۱۰- نترسيدن از مرگ 
و مواردي ديگري را كه مي توان به اين مجموعه افزود:
۱۱-ابلاغ فرامين الهي در ترويج و احياي امر به معروف و نهي از منكر
۱۲-تذهيب نفس و كسب فضايل اخلاقي در جهت اشاعة رشد معنوي انسان
۱۳-مقدم داشتن ديگري بر خويشتن 
۱۴-از خودگذشتگي كه از خودگذشتگي صفات مردان شريف و كريم است و تمرين بندگي لازم داشته از ريسمان و اعتقاد ريشه دار صاحبش حكايت دارد.   

۱-۲ نمونه اي از آيات قرآن كريم دربارة ايثار و شهادت
ايثار تجلي عاطفه انساني است نقطه اوج سلامت روان است و اعتبار دهندة صفات عاليه آدمي نسبت به بارزترين شخصيتي كه به اين مفهوم عميق و انساني، حيات و حركت بخشيده است، ائمه معصومين (ع) هستند كه برابر نص صريح آيات نوراني قرآن كريم از ابتدايي ترين نيازهاي خود به نفع ديگري چشم پوشي نمودند.
دربارة ايثار و شهادت مي توان به آيات ذيل اشاره كرد:
۱-(انا لله و انا اليه راجعون) (بقره- آيه ۱۵۶)
۲-(و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اليه امواتاً بل احياء عند ربهم برزقون) (آل عمران- ۱۹۶)
۳-(ارجعي الي ربك) (فجر-۲۸)
۴-(انما اعظكم بواحده) (سبأ-۴۶)
۵-(ما عندكم ينفذو ما عندالله باق) (نحل-۹۶)
۶-(يا ليتني كنت معكم فافوز فوزاً عظيما) (زيارت وارث و مفتيح الجنان)
قرآن كريم در ستايش انصار مي فرمايد:(والذين تبوأ ولدار والايمان من قبلهم يجنون من هاجر اليهم و لا يجدون في صدرهم حاجه مما اوتوا و يؤثرون علي انفسهم و لو كانت بهم خصاصه)
و آنان كه از پيش مدينه را خانه ايمان گردانيدند و مهاجران را كه به سوي آنها آمدند دوست مي دارند و از اين كه پيغمبر (ص) اموال بني نضير را به آنها اختصاص داد و از آن غنايم چيزي به انصار اعطا ننمود در دل خويش هيچ كينه و حسدي دربارة مهاجران نمي يابند و همه چيز به چيزي نيازمند باشند مهاجران را در آن چيز به خود مقدم ميدارند و آن را در اختيار آنها مي دهند.  (حشر:۹)۳
 
۳-انواع جهاد
۱-۳ جهاد
جهاد كه بسته شهادت طلبي است در فروعات دين قرار گرفته و از آموزه هاي مهم ديني مي‌باشد. جهاد به معني وسيع تلاش پيگير با تمام توان، براي گذشتن از گذرگاههاي حيات- ضرورتي است اجتناب ناپذير كه براي هيچ فرد و جامعه اي در تكاپوي عرصة حيات از آن گريزي نيست.
صحنه هاي هر جهاد مقدسي نمايانگر عظمت ايثار و اوج تعالي روح و شكوه سازندگي در راه خدا و رهائي انسان ها است ولي همواره سوي ديگر آن نيز آلوده، نمايشي از بازيگري عناصري پليد و انسان هاي وارونه اي است كه منافع خود را در اسارت مردم در حال رشد و سد راه بوده و تعالي انسان ها و بازگرداندن آن ها به قهقرا و پستي مي‌دانند.
آن چه كه به جهاد در بينش اسلامي امتياز و جلوة ويژه بخشيدن است، هدفهاي والاي مشخص است كه تلاش ها به سوي آن بسيج مي شود و نيز راه ها و كيفيت هاي ممتازي است كه در پيشبرد آن هدفها مورد استفاده قرار مي گيرد.
جهاد را مي توان با توجه به سخنان ائمه (ع) و بزرگان دين از جمله حضرت امام خميني (ع) به دو نوع تقسيم كرد:
الف)جهاد اكبر، كه همان مبارزه نفس است، از نفس ، از خويشتن گذشتن و به خدا رسيدن كه مصداق يكي از تعاريف ايثار است.
ب)جهاد اصفر (كارزار كوچك، جدال با كافران) كه نمود آن در ادوار تاريخي به وفور ديده مي شود چه در كربلاي سال ۶۱ هـ . ق و چه در كربلاي سال ۵۹، كه اين جهاد هم از جان گذشتگي براي ديگران، خود را فناي آسايش ديگران كردن است كه اين مطلب عين ايثار است.
جهاد در فرهنگ لغت به معني: كارزار، جنگ كردن، جنگيدن در راه حق، جنگ ديني و غزو مسلمانان با كافران است.
يكي از مفاهيم اساسي و ارزمند در جهان بيني اسلامي مفهوم شهادت است كه اين مفهوم داراي معناي خاصي است در واقع شهادت در اصطلاح قرآن، حديث، كلام بزرگان و از ديد عامه به مفهوم كشته شدن در راه خدا تلقي مي شود و بر همين اساس شهيد به كسي گفته مي شود كه در ضمن جهاد در راه خدا به دست مخالفين دين كشته شود.
امروزه دامنة معنايي شهيد و شهادت تنها به مفهوم كشته شدن در ميدان جنگ و در مقابل دشمن دين نيست بلكه به استناد احاديث و روايات معناي اين مفهوم بسظ يافته و براي بسياري از اشخاص كه نه در ميدان جنگ بلكه در راه دين و شريعت و به خاطر عشق به حق، شربت شيرين شهادت را نوشيدند نيز استعمال مي شود و مرگ آنها در رديف شهادت محسوب مي گردد. اين بر اساس بنا به ضرورت مسئله در بخش هاي بعدي به طور كامل اين موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد. 

۳-۳- فناي عاشق و معشوق
بشر افتخار مي‌كند به اين كه در زمينة معشوق همه چيزش را فدا مي‌كند. خودش را در مقابل او فاني نيست نشان مي‌دهد. يعني اين براي او عظمت و شكوه است كه در مقابل معشوق از خود چيزي ندارد و هرچه هست دوست و به تعبير ديگر معناي عاشق در مقابل معشوق چيزي است نظير آنچه در اخلاق است، در اخلاق چيزي است كه با نطق منفعت جور در نمي آيد ولي فضيلت است يعني يايثار يعني از خود گذشتن به معناي رها شدن از خود در مقابل آنكه معشوق است، آنكه يا آنچه كه بزرگتر است از خود و خواسته هاي خود و اينجاست كه منفعت در برابر ايثار عاشق خود را به فراموشي مي سپارد.
ايثار با خودمحوري جور در نمي آيد، فداكاري با خود محوري جور در نمي آيد ولي معذلك مي بيند انسان از جنبة اخلاقي وجود را، احسان را، ايثار را، فداكاري را تقديس مي كند، اينها را فضيبت مي داند، عظمت و بزرگي مي داند و در اين هست كه مسأله عشق با مسأله شهوت متفاوت است، چون اگر شهوت باشد يعني شيئ را براي خود خواستن. فرق بين شهوت و غير شهوت در همين جاست. آن جا كه كسي عاشق ديگري است مسأله، مسأله شهوت اخلاق كه بحث چگونه زيستن و چگونه آدمي بودن، آدمي است برسد اصل استوار است و هر مكتبي چه مذهبي، چه غير مذهبي، معنوي يا مادي، ايده آليستي يا رئاليستي بايد اين سه اصل را شرح و روشن كند، كه اگر طرح نشود يا مبهم بماند. اخلاق استوار و قابل تحقق نيست كه يكي از اصل ايثار است. آنچه كه ستون اساسي و عمود خيمة انسان بودن، يا اخلاق است، در يك كلمه ايثار است. كلمه اي كه در هيچ زباني وجود ندارد. كه با اينهمه كوتاهي و دقت، اينقدر معني را القا مي‌كند و ايثار يعني انتخاب منافع و مصالح ديگر و ديگران، بر منافع و مصالح خويش. ايثار، علمي است در اوج اخلاق وقتي كسي در دو راهي «خود» و «ديگران» قرار مي‌گيرد كه در راهي به منابع، لدت امنيت و بقاء و بودن خويش مي رسد و در راه دوم بايد اينهمه را به خاطر تأمين منافع، لدت و خوشبختي ديگران از دست بدهد و راه دوم يعني ديگران را مي گزيند. ايثار كرده است و اين غير از راهي است كه فرد، در ضمن حركت به سوي جلب منافع خويش و در حال زندگي كردن براي خويش، به نفع ديگران نيز ميانديشد و تأمين زندگي ديگران، در اين حال، ايثار نسبت، احسان است. ايثار مسأله بسيار بزرگي است، اما مهمتر از خود عمل كه فرد واقعاً منافع خويش را سخاوتمندانه و پارسايانه و بي نظر و بي چشمه است، به ديگري و ديگران ببخشد و خود را محكوم و محروم بگذارد توجيه منطقي و عقلي اين است. هيچ خلف و هيچ مكتب جامعه شناسي و انسان شناسي اي وجود ندارد كه بتواند چنين عملي را توجيه و تفسير و تحليل عقلي بكند و منطقي نشان بدهد، عملي را كه فرد در آن جا ديگري را بر خود بر ميگزيند و هيچ پاداشي نمي خواهد- نه معنوي، نه مادي است. هدف تصاحب و از وصال او بهره مند شدن است، ولي در عشق اصلاً مسأله وصال و تصاحب نيست، مسأله فناي عاشق در معشوق مطرح است. يعني باز با منطق خود محوري سازگار نيست. اين مسئله در اين شكل، فوق العاده قابل بحث و قابل تحليل است كه اين چيست در انسان؟ اين چه حالتي است و از كجا سرچشمه مي گيرد كه فقط در مقابل او مي خواهد تسليم محض باشد؟

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۲۷ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج