گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شناخت خداوند یک تکلیف است ، اما منظور ، شناخت حقيقت ذات خدا نيست  بلكه مراد ،  شناخت  صفات او به اندازه طاقت بشري است که تحقق آن  در دو مرحله انجام مي‌پذيرد ، شناخت خود و درك اوصاف آن و سلب جهات نقص از آن،  یعنی در واقع شناخت  صفات خداوند ، به ادراک آن چه که سابقاً در نفس خود شاهد بوده ایم  باز می گردد  . 
دين هرگز بشر را به سوي جهل ارجاع نمي‌دهد بلكه  نوعي انقلاب فكري است كه انسان را در همه عرصه‌ها به سوي كمال و ترقي سوق مي‌دهد.  
اين عرصه‌ها چهار بعد دارند :
الف : منظم كردن افكار و عقايد و پاكسازي آنها از اوهام و خرافات .
ب : تضمین اصول اخلاقي 
ج : تحکیم ارتباطات اجتماعي 
د – لغو تفاوتهاي نژادي و قومي 
وانسان تنها  در سايه ايمان به خداوند و معرفت او وادیان الهی به اين اهداف چهارگانه  مي‌رسد: در عرصه اول يعني اصلاح افكار و  عقيده  ،  هرگز ممکن نیست که  انسان  بدون داشتن  عقيده  زندگي کنند ، حتي كساني كه الحاد پيشه كرده‌اند  و شعار بي‌ديني برگزيده اند نمي‌توانند بدون داشتن  اعتقادی  در تبیین و تفسير وجود و فرجام حيات زندگي كنند .این دين است که جهان ونظم موجود در آن را با تفسیری واقع گرایانه و غایت انگار تشریح نموده وقوانین حاکم بر عالم را بر پایة مبانی مستحکمی توضیح می دهد . بشر  ، در تفسیر دينی هرگز بطور عبث بر صفحه وجود ظاهر نشده وبه طور  تصادفي خلق نشده است ، بگونه‌اي كه برای  تكوين وخلقت او در اين سياره ،  غايتي وجود دارد كه مي‌توان در سايه تعاليم انبياء و هدايت مبعوثين خالق ،  بدان  دست يافت  ودر نتیجه تفسیر دینی ومعنوی کاملاً با تفاسیر مادی انگارانه متفاوت است . ماده انگاران عقیده دارند که  ماده اوليه جهان  ، قديم بوده  و خود به خود نظم یافته است  یعنی نه داراي غايتي است و نه انسان در آن جايگاهي دارد  . ولی کائنات در ديدگاه انسان الهي ،  آغاز و انجامي دارد يعني از خداوند نشات گرفته و در نهايت نيز بسوي خداوند باز مي‌گردد   .

   به ذهن هر انسان سلیم النفس  سه پرسش ابتدائی خطور می کند : 
۱-  از كجا آمده است ؟
۲-  به سوي كجا مي‌رود ؟
۳-  چرا خلق شده است ؟
   آنها معتقدند که آغاز وانشاء هرچیز  از خدا  است و در نیز همه موجودات به او باز می گردند   «إنا لله وإنا إليه راجعون»  یعنی غايت خلقت ،  تخلق به ارزشها و آرمانهاي اخلاقي و شناخت  و  به اسماء و صفات پاك او است  .  این در حالی است که ماده انگاران وملحدین هیچ پاسخ رضایت بخش و قانع کننده ای به آن سه پرسش نمی دهند .
 با مقایسه بين تفكر الهي و روش مادي در پاسخ گويي  به اين سه سوال است كه انسان در مي‌يابد  تكامل فكري ومعنوی تنها  در سايه دين محقق شده وتوسط آن ، آفاق وسيعي در برابر عقل و انديشه او گشوده مي‌شود  .  این در حالي است  كه ماده انگاران ، همواره ذهن بشر را با جهل و ابهام پر مي‌كنند و انديشه او را بسوي شکاکیت ، نسبی انگاری وخرافات سوق  مي‌دهند .

از آنها باید پرسید چگونه ممكن است  ماده داراي نيرويي باشد كه به خود نظم ببخشد ؟  آيا ممكن است  علت و معلول ، فاعل و مفعول ، و یا جاعل و مجعول یکی باشند ؟  آیا می توان پذیرفت که این  نظم دقیق وشگفت انگیز در جای جای عرصه گیتی  ، حاصل یک تصادف کور باشد ؟ 

قطعاً پاسخ به تمام این پرسشها منفی خواهد بود .
  در بارة نقش دین در توسعه وتضمین اخلاق باید گفت که   عقايد ديني همواره  پشتوانه محكمي براي اصول اخلاقي است ، زيرا تقيد وپایبندی به ارزشها واصول و رعايت آنها ، غالباً  با دشواریها  ومشقتهایی همراه است و اجرا شدن  اين اصول اخلاقي  در  جامعه ، مستلزم تحمل آلام و دشواريهايي  می باشد . 
در اينجا اين پرسش مهم مطرح مي‌شود كه ضمانت اجرا وتحقق اين اصول متعالی اخلاقی چيست ؟ اعتقاد به وجود خدای متعال وروز آخرت وثواب وعقاب ، عامل مهمي در تشويق و تحريك انسان به اجراي اصول اخلاقي در حيات دنيوي مي‌باشد ، در حالي كه اگر اين اعتقاد وجود نداشت ، اخلاق ودستورهای آن صرفاً  به پند و اندرزهايي تو خالي تبدیل مي‌شد كه هيچ ضمانت اجرایی براي آن وجود نمی داشت .

مؤرخ معاصر « ويل دورانت »   در بارة ارتباط دین واخلاق می نویسد  :
 « دين باعث تجلي اخلاق است ، یعنی  بر خلاف مبادلات اقتصادی که غایت آن  موفقیت مادی ودنیوی است،    اخلاق می تواند در برخی زمینه ها مغایر با تمایلات ولذائذ شخصی باشد   ، واین اعتقاد ديني است كه  می تواند احساس مسئوليت را در قبال رعایت اصول اخلاقی در روح انسان ايجاد  كند» .

 دیگر نقش مهم دین ، تحکیم وتوسعه ارتباطات اجتماعی است زیرا داشتن  عقيده ديني قطعاً اصول اجتماعي را پا برجا مي‌كند . به خاطر اینکه  انسان متدين داراي تكاليفي  ضروری است که او   را به سوي عمل و فعالیت در راستای ارزشها ، هنجارها واعتقادات جامعه  سوق مي‌دهد در حالي كه  در جوامع غیر دینی تنها قدرت وزور  است که  عامل واداشتن مردم به اجرای اصول اجتماعی می باشد  . 

 یکی دیگر از نقش های بسیار حائز اهمیت دین ، الغاء و امحاء  تفاوتهاي نژادي و قومي در  جهت ایجاد عدالت وحقوق مساوی وجلوگیری از استضعاف واستثمار مظلومین می باشد . مطابق  آموزه های  دینی ، تمام بشريت مخلوق يك مبدأ  واحد بوده و همگی در پیشگاه او  برابر هستند و هيچ  تبعيض و تفاوتی – مگر در تقوی – بين آنها وجود ندارد   «ان اکرمکم عند الله  اتقيکم ».

یعنی نباید  بعضي  مردم  لبريز و غني باشند و  بعضي ديگر در گرسنگي و حرمان بسر  برند .
اکنون که اندکی از نقش اساسی ومحوری دین در زندگی انسان بازگو شد ،  چگونه می توان از کنار مساله شناخت خداوندی که توسط فرستادگان برگزیده خود – انبیاء –  ادیان بر حقی را نازل کرده گذشت وآن را به بوته فراموشی سپرد ؟ 
خداشناسی یکی از  مهمترين مباحث كلامي ، فلسفي و عرفان و تفسير می باشد که در طول تاريخ ،  منشاء مسائل فكري بسياري بود ه است  . 

شاید بتوان  مهمترين مسائل مربوط به اين بحث را  اینگونه طبقه بندی نمود :  
ضرورت شناخت خدا ، یعنی  آيا شناخت خدا ضروری است ؟ و اگر پاسخ مثبت است  منشأ آن از کجا است  ؟ 

  آیا دلائل اقامه شده در بارة خدا شناسی عقلی وبرهانی هستند ویا سمعی ونقلی ؟
  آیا اساساً شناخت خداوند امکان پذیر است ؟
  شناخت ما از خداوند چگونه شناختی است ؟ تقلیدی است یا برهانی ویا بدیهی ؟ آن معرفت ، معرفتی وجودی است  ، یا علم حضوری ویا ادراک شهودی … ؟
  راه‌هاي شناخت خداوند .

  آثار شناخت خدا در زندگي فردي و اجتماعي .
 تمايز شناخت صحیح و شناخت خطا نسبت به خداوند .
 تنوع وتعدد  روشها  در خدا شناسی .
 رابطه معرفت نفس و شناخت خداوند .
  تحول معرفت به خداوند .
  موانع معرفت به خداوند .
  رؤيت خداوند ، آيا معرفت خدا از طريق رويت او ممكن است ؟
هرچند «گزنوفان» و«فیثاغورث» اشاراتی به این موضوع داشته اند  ، غالباً  «افلاطون» را سرآغاز طرح  مباحث الهي مي‌دانند .


«افلاطون» مي‌‌گويد :
 « غلط است تصور كنيم صفاتي را كه مي‌شناسيم مي‌توان به مالك عالم وجود نیز   اطلاق كرد »[۱] .
و در جاي ديگر مي‌گويد :
 « رسيدن به صانع و ايجاد كننده عالم بسیار دشوار بوده و  بحث و گفتگو  پيرامون او محال است» [۲]  . 
فيلسوفان روش های گوناگوني را براي حل مشكل  شناخت خداوند  پیشنهاد نموده اند  كه شاید بتوان آنها را اینگونه بیان کرد :
 عدم امكان شناخت خداوند بطور مطلق .
  شناخت خداوند از طريق  تنزيه يعني« الهيات سلبي »  

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان
  • انتشار : ۱۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج