گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,500 تومان
دانلود رایگان تحقیق نقش مربی-خرید اینترنتی تحقیق نقش مربی-دانلود رایگان مقاله نقش مربی-تحقیق نقش مربی
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نقش مربي كمك به بازيكنان براي ارائه بهترين تواناييهاي آنها است، نه استفاده از آنها در جهت به دست آوردن موفقيت براي خود. مربي واليبال وظايفي قبل، در طول و بعد از مسابقه به عهده دارد
وظايف مربي 
قبل از مسابقه 
۱- جلسات تمرين 
۲- انتخاب سيستم هاي تاكتيكي براي تيم
۳- تجزيه و تحليل حريفات و پيش بيني تاكتيكهاي مورد نياز براي شكست آنها 
مسابقه 
۱) آماده سازي و گرم كردن بازيكنان.
۲) انتخاب شش بازيكن شروع كننده و موقعيت چرخشي آنها. اين كار مي بايست جهت كسب امتياز و با اسم و شماره هاي همه تيم قبل از شروع اولين ست انجام گيرد.
۳) دادن ليست چرخش تيم به داور دوم در آغاز هر ست.
۴) تجزيه و تحيل تايم – اوت و تعويض در صورت نياز و اجازه اين كار.
۵) تجزيه و تحليل عملكرد تيمي در طول مسابقه و ايجاد هر نوع تغيير در صف آرايي،تاكتيك ها يا بازيكنان در صورت لزوم.
۶) كنترل رفتار هر يك از بازيكنان روي نيمكت.
بعد از مسابقه 
۱) كنترل تشويق و احترام نسبت به حريف از سوي تيم و دست دادن بازيكنان بدون توجه به نتيجه بازي.
۲) تشكر از هر دو دوار و امتياز دهندگان به خاط كارشان از طريق كاپيتان تيم.
۳) مرور عملكرد تيم و مربيگري در طول بازي با ديدگه طراحي برايآينده وجلسات تمرين.
تمرينات فصلي
ضروري است از آنچه با تيم خود سعي در رسيدن به آن مي كنيد، عقيده روشنس داشته باشيد. بايد يك سرس طرح هاي فصلي براي پيشرفت تيم خود داشته باشيد. اين طرح و نقشه بايد سال را مثل گلها به قسمتهايي تقسيم كند: آمادگي بدني و تكنيكي ، تهيه و تدارك باز ي وتاكتيك، دوره مسابقه و كار و نيز استراحت. 
آمادگي بدني وتكنيكي
وقتي فصل مسابقات در راه راست گسترش تكنيكهاي نو با بازيكنان ياحتي درست كردن خطاهاي بزرگ براي مربي مشكل است. چند ماه بين فصول مسابقات زماني است كه مربي مي تواند روي گسترش و عملكرد تكنيك تمركز نمايد. در همين زمان، بازيكنان مي توانند تحت برنامه هاي تمريني سازنده و سنگين كار كنند. در اين مدت مربي بايد اساس و پايه تيم را بر مبناي عملكرد تاكتيكي تيمي كه ريخته است بنا كند.
 
تهيه و تدارك بازي وتاكتيك 
اين دوره حدود يك ماله براي تيم ها طول خواهد كشيد. در اين دوزه مربي بيشتر وقت را براي ايجاد سيستمهاي تاكتيكي كه مي خواهد به طور مؤثر در طول فصل مسابقه به كار ببندد، صرف مي كند. به ويژه مسابقات پيش فصل براي فهميدن اينكه اين تاكتيك ها در موقعيت بازي چگونه اند مفيد خواهد بود.
فصل مسابقات 
با شروع فصل آمادگي بدني، تكنيكي و تاكتيكي بازيكنان بايد به اوج خود رسيده باشد. مشكل مربي حفظ اين سطح بالاي آمادگي در دوره مسابقات است كه ممكن است كمتر يا بيشتر از شش ماه به طول انجامد. علير غم اين مسئله ، در زماني كه نتيجه عملكرد تيم صدمه خواهد ديد هر بازيكن قادر به حفظ فرم خواهد بود.
مهارت در مربيگري، توانايي در تشخيص هر چه سريعتر علت مشكل و بر مبناي آن قضاوت دربارة تمرين است. جلسات تمريني نبايد سطح بالايي از كار بدني را شامل شوند چرا كه تحليل بايد روي آمادگي براي مسابقه آينده، به ويژه در ارتباط با تكنيك هاي فردي و تيمي صورت گيرد. بسياري از ليگ ها چند هفته استراحت در ميان مسابقات دارند كه مربي خواهد توانست براي كار كردن روي هر تغيير قابل توجه در تاكتيك هاي تيمي كه تيم نشان داده به آنها نيازمند است استفاده كند.
زمان استراحت و سرد كردن 
در پايان فصل، بازيكنان احساس خستگي روحي و جسمي خواهند داشت و مربي بايد به تدريج از تمرينات بكاهد. عقيده خوبي است كه در چندين مسابقه خارج سالن اگر چه بايد به شكل مسابقه، شركت كنند و با روحيه راحت تري به بازي بپردازند. بعد از آن بايد يك استراحت چهار تا شش هفته اي قبل از شروع دور فصل جديد داشته باشند.
دوره و جلسات تمرين
دوره تمرينات فردي بايد تدارك ديده شود، نه فقط يك مجموعه گوناگون از چند آموزش به اضافه يك بازي. هر دوره تمرين و آموزش بايد به طور ايده آل شامل قسمتهاي زير باشد.
۱) تمرينات گرم كردن براي جلوگيري از صدمه آن جلسه 
۲) تمرينات تكنيكي مربوط به موضوع آن جلسه
۳) كار تمركز روي تكنيك يا تاكتيك موضوع جلسه
۴) كنترل موقعيت بازي و توضيح كار تاكتيكي و تكنيكي 
۵)‌تمرينات پاياني براي سرد كردن و جلو گيري از گرفتگي ماهيچه ها 
مربي بايد سعي كند استراحت ها را در جلسات تمرين و هنگام توضيح نكات به بازيكنان به حد اقل برساند، چرا كه اين كار باعث از دست رفتن تمركز بعضي از بازيكنان خواهد شد. اگر نكاتي هست كه نياز است به بازيكنان تمريني گفته شود بايد آنها را از تمرين بيرون كشيده و به آنها گفت، چرا كه بحث و توضيح وقت مي گيرد. آموزشهاي تمرين بايد به هم پيوسته باشند تا از تلف شدن وقت با شروع كار در جاها و گروه هاي مختلف جلو گيري شود.
تجزيه و تحليل حريف
هميشه بايد فرصتي مناسب براي كاوش و ايجاد يك سابقه در باره سيستمهاي  تاكتيكي آنها گذاشته شود، مثلاً ضعف و قدرت فردي بازيكنان و نتايج مسابقات قبلي تيمها.
به آرايش هاي مورد استفاده در دريافت سرويس وچرخش كه تيم از بازيكنانش مي خواهد آنها را بازي كنند نگاهي بيندازيد. سعي كنيد اين مطلب را با تيم خود در كنار هم بگذاريد بنابراين بهترين دريافت كننده شما در  مقابل بهترين سرويس زنها هستند و برعكس. به سيستم دفاعي و دفاع روي تور آنها نظري داشته باشيد. بهترين خط آبشار خود را برابر ضعيف ترين و كوتاه ترين خط دفاع آنها قرار دهيد.
به تشخيص مهارتهاي فردي بازيكنان بپردازيد كه چه كسي در دريافت،  سرويس يا آبشارز ضعيف است، چه كساني سريع نبوده و به اندازه كافي تحرك ندارند تا توپهاي تاكتيكي و جاخالي را پوشش دهند و بگذارند بازيكنانتان از اين ضعفها استفاده كنند.
اين كار مربي است كه بفهمد بازيكنانش كه به بازي مي روند مي دانند با چه رو به رو مي شوند و چگونه از پس اين شرايط برآيند.
 
وظايف زمان مسابقه
قوانين مربي را ملزم مي كنند كه قبل از مسابقه ليستي از اسامي بازيكنان و هر نوع گواهينامه كه آنها لازم دارند و شماره پيراهن آنها را به امتياز دهندگان بدهد. همه پيراهن ها بايد در عقب و جلو شماره ۱ تا ۱۸ شماره گذاري شده باشند.
همچنين مربي و كاپيتان بايد برگه امتياز را امضاء كنند تا صحت ليست امتيازات تأييد شود. مربي همچنين بايد بك برگه چرخش را كه نشان دهنده ترتيب صف آرايي اولين بازيكنان زمين و شماره آنها در آن منطقه است را كامل نمايد. داور دوم اين برگه را براي بررسي موقعيت صحيح بازيكنان در بازي استفاده مي كند. در آغاز هر ست بايد يك برگه جديد تكميل گردد.گرم كردن بايد حدود ۳۰ دقيقه قبل از مسابقه برنامه ريزي شده، آغاز شود. اين كار شامل گرم كردن عمومي بدون استفاده از توپ، آبشار و دريافت دونفره و بعد آبشار از روي تور است. داور دوم مسئول زمان بندي آبشار از روي تور است و بايد ببيند تيمها آبشار را از منطقه ۴ به منطقه ۲ تغيير مي دهند. معمولاً يك فرصت كوتاه براي تمرين سرويس هم به تيمها داده مي شود.شش بازيكن آغاز كننده بايد روي خط انتهايي بايستند تا داور آنها را براي ورود به زمين صدا كند. بازيكنان ديگر و مربي روي نيمكت تيم خواهند بود يا در گوشه انتهايي زمين خود را گرم مي كنند.

خرید و دانلود

با قیمت 3,500 تومان
  • انتشار : ۱۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج