گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين جلسه از دور بين نيرو و جهت تراز يابي به صورت تدريجي استفاده مي كنيم در اين نقش كار ابتدا پلي گون چهار ضلعي در اطراف كارگاه صنايع چوب را اندازه گيري مي كنيم در اين حالت ارتفاع   مي باشد . 
در حالت دوم پلي گون زمينفوتبال است كه ارتفاع   در ارتفاع   را بايد محاسبه نمود . 
براي اندازه گيري به صورت دريجي ابتدا يك دوربين دو شاخص و بعد يك بار دوربين و يك بار شاخص جابه جا مي شود . 
جلسه سوم عمليات مامي و نقشه برداري :
در اين جلسه متر كشي پلي گون هاي كارگاه منحني چوب و زمين فوتبال را انجام مي دهيم براي متركشي حداقل نياز به ۳ ژالن است . دو تا در ابتدا و انتهاي مسير مورد نقلي و يكي در وسط براي تزريم و راحتي در امر متركشي . 
نكته اي كه بايد توجه شود اين است كه بايد متركشي در يك راستا باشد و هرچه از ميانه به سمت پايين پايين ژالن باشد رقيق تر صورت مي گيرد . 
خطاهاي احتمالي عبارتند از : 
۱- كشيده شدن كامل تراز ژان تا ژالن 
۲- در يك راستا نبودن ژالن ها 
۳- دقت نكردن شيب ژالن و شيب در هنگام متركشي
نكته : متركشي به وسيلة متري انجام شده كه داراي   خط مي باشد . 
در هنگام متر كشي ابتدا سمت چپ و بعد ژالن را تغيير داده و سمت راست را متر مي‌كنيم . 
 عمليات مامي و نقشه برداري   20/2/82
اندازه گيري طول مايل و نقاط    در اطراف كارگاه صنايع چوب براي انجام عمل با دوربين تئودوليت ، سه پايه ، ژالن ، شاخص استفاده مي كنيم ابتدا يك نفر شاخص را تراز كرده و نگهداري مي كند و سپس در نقطه اي كه مي خواهيم مول مايل را اندازه گيري كنيم بايد دوربين را تراز نموده و ثابت كنيم . سپس بايد دوربين را در حالت لمپ تنظيم كنيم و تارهاي بالا و پايين و وسط را بخوانيم سپس دوربين را تمظيم نموده و زاوية آن را قرائت مي نماييم . در نهايت فاصلة نقطة گذاشته شده براي انجام اين اندازه گيري حداقل به ۴ نفر نياز است . 
 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج