گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۳۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جاده هاي روستايي كشور يك حلقه بحراني در سيستم حمل و نقل كشور هستند٫ مشروط بر اينكه دسترسي از ناحيه هاي شهري به منطقه مركزي كشور . اين جاده ها همچنين حمل و نقل از روستا به بازار را فراهم مي كنند و مسير هاي اوليه از سفر هستند و تجارت براي تقريبا” ۶۰  ميليون جمعيت كه در روستاي آمريكا زندگي مي كنند . اما جاده هاي روستايي در حمل ونقل ميزاني از ترافيك و تجارت در منطقه مركزي كشورها پيشرفت مي كنند 
راهنماي يافته هاي گزارش :

استفاده از جاده هاي روستايي در حال افزايش است در نتيجه جمعيت روستا افزايش مي يابد و بستگي به افزايش جاده ها در ناحيه هاي روستاي دارد .

• سفر در جاده هاي روستايي با ۲۷ درصد بين سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ به وسيله همه وسايل نقليه و با ۳۲ درصد به وسيله معامله تجاري وسيع افزايش يافت .
• تقريبا” ۶۰ ميليون جمعيت – ۲۱ درصد از جمعيت كشور – در جامعه هاي روستايي ايالات متحده ( آمريكا ) زندگي مي كنند ٫ تقريبا” ۱۱ درصد پس از سال ۱۹۹۰ افزايش يافت .
• ميزان جمعيت روستايي در سال ۱۹۹۰ افزايش يافت كه تقريبا” سه برابر ميزان افزايش جمعيت روستايي در سال ۱۹۸۰ بود .
• جمعيت در ناحيه هاي روستايي به طور ناهموار افزايش يافت ٫ با افزايش قويتر درشمال و غرب ٫ وناحيه هاي روستايي در قسمت بالايي و مركز ايالت افت زياد جمعيت را متحمل شد .
• ۶۴ درصد از بخش هاي روستايي كشور ٫ جمعيت زياد خود را در اولين ودومين نيمه هاي سال ۱۹۹۰ بدست آورد .
• ۱۸ درصد از جمعيت زياد بخش هاي روستايي كشور ٫ در هر دو نيمه سال ۱۹۹۰ كاهش يافت .
• يك بررسي اخير نشان داد در بخش هاي روستايي كه سازگاري هاي طبيعي بالايي دارند – آب و هواي ملايم ٫ عوارض زميني گوناگون يا دسترسي به سطح آب – از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۶ به طور متوسط ۱۲۰ درصد افزايش جمعيت داشتند ٫ در حاليكه ناحيه هاي روستايي كه سازگاري هاي طبيعي كمي دارند در همين مدت به طور متوسط فقط يك درصد افزايش جمعيت داشتند .
• مخصوصا” ناحيه هاي روستايي  در جنوب و غرب افزايش يافتند ٫ سوخت گيري عمده به وسيله مصارف خانگي شده بود و مهاجرت بين المللي به ناحيه هايي كه براي تهييه خانه به هزينه كم نياز دارند ٫ كيفيت شهر هاي كوچك درباره زندگي ٫ اما ناحيه هاي وابسته به پايتخت فاصله هاي مسافرت زيادي دارند .
•  آمار ۲۰۰۰ معلوم كرد كه ۳۰ درصد از روستاي آمريكايي ها روزانه يك راه براي مسافرت ۳۰ دقيقه اي يا طولاني تر دارند . 
• حركت بازنشسته ها به داخل جامعه هاي روستايي در سال ۱۹۹۰ آهسته شد و اين كاهش ميزان تولد در طي عصر تنزل را نتيجه داد ٫ با هجوم آمريكايي هاي پير به روستاي آمريكا ميتوان توقع داشت كه توليد نسل كاهش بيابد .

سيستم پخش خوراك كشورها به طور افزايشي متكي به حمل ونقل توليدات كشاورزي است ٫ شامل غلات ٫ گندم ٫ ذرت و ميوه ها وسبزيجات . مي توان انتظار داشت به افزايش تجارت براي انتقال كالا به وسيله بخش كشاورزي .

• حمل ونقل مناسب شبكه توزيع خوراك يك بخش بحراني بيشمار است همچنين توزيع خوراك بيشتر در بخش اقتصاد ٫ در يك زمان پراكنده مي شود كه تقاضاي خوراك بيشتر در ناحيه هاي شهري متمركز مي شود .
• يك گزارش اخير به وسيله انجمن همكاري اقتصادي اقيانوس آرام توصيه كرد كه دولت ها در كيفيت خدمات سيستم  حمل و نقل كالا ها از روستا  به ناحيه هاي شهري  بهبود يافتند  همچنين  يك  استراتژي در كم كردن هزينه هاي خوراك و افزايش رونق اقتصادي وجود دارد .
• وزارت كشاورزي ايالات متحده ( USDA ) گزارش داده كه ۹۰ درصد از كالاهاي فاسد شدني يخچالي از قبيل ميوه ها و سبزيجات ٫ به وسيله معامله تحويل داده شده .
• از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ سهم همه غلات كه شامل ذرت ٫ گندم وسبوس لوبيا ٫ به وسيله معامله تحويل داده شده ٫ از ۳۶ درصد به ۵۰ درصد افزايش داشته كه ۳۲ درصد به وسيله راه آهن و ۱۸ درصد باقيمانده به وسيله قايق تحويل داده شده بود .
• همچنين USDA گزارش داده كه تقريبا” در معامله هاي انحصاري از حمل ونقل توسط چارپايان و ديگر حيوانهاي زنده استفاده شده .
• يك گزارش اخير بر حمل ونقل كشاورزي به وسيله USDA معلوم كرد كه آن باور كردني بود كه تغييرات بازار و تغييرات در اولويت مصرف كننده بستگي داشت به حركت معامله توليدات كشاورزي آمريكا و متحمل افزايش بيشتر بود .

مرگ وميرهاي حمل و نقل در جاده هاي روستايي كشور در يك ميزان تقريبا” ۵/۲ مرتبه بالاتر از ديگر جاده ها رخ مي دهد .

• ميزان مرگ ومير ترافيك در جاده هاي روستايي غير بين ايالتي در سال ۲۰۰۳ ٫ ۷۲/۲ مرگ براي هر ۱۰۰ ميليون مايل وسيله نقليه در سفر مي باشد كه با ميزان مرگ و مير ترافيك در كل جاده هاي ديگر در سال ۲۰۰۳ با ۹۹/۰ مرگ در هر ۱۰۰ ميليون مايل سفر وسيله نقليه مقايسه شده است .
• تصادفات در مسيرهاي غير بين ايالتي روستايي كشور ٫ يك ميانگين ۲۲٫۱۲۷ مرگ ومير سالانه از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ حاصل آورده است كه براي  بيش  از نصف -۵۲ درصد-  مرگ و ميرهاي  رفت و آمد كشور به حساب مي آيد.                                                                                                                                                          
• مسيرهاي غير بين ايالتي روستايي براي ۲۸ درصد كل مايل هاي سفر وسيله نقليه در ايالات متحده از ۱۹۹۹ تا       2003  محاسبه شده است .
• كاهش ميزان مرگ ومير در مسيرهاي روستايي غير بين ايالتي پشت اصلاحات ايمني  در كل راههاي ديگر از سال ۱۹۹۰ عقب مانده است . از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ ٫ ميزان مرگ ومير در كل جاده ها ٫ به استثناي جاده هاي روستايي غير بين ايالتي ٫ تا ۳۲ درصد از ۴۵/۱ مرگ ومير در هر ۱۰۰ ميليون مايل وسيله نقليه به ۹۹/۰ را كاهش داده است . اما در مسيرهاي روستايي غير بين ايالتي ٫ ميزان مرگ و مير ترافيك تنها تا ۲۱ درصد از ۴۴/۳ مرگ و مير در هر ۱۰۰ ميليون مايل وسيله نقليه به ۷۲/۲ كاهش يافته است .
• ميزان مرگ و مير در مسيرهاي روستايي غير بين ايالتي واقعا” از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ ٫ از ۶۵/۲ مرگ و مير در هر ۱۰۰ ميليون مايل سفر وسيله نقليه به ۷۲/۲ در سال ۲۰۰۳ افزايش يافته است . 
• پنج ايالت با بزرگترين مقدار مرگ و مير ترافيك روستايي غير بين ايالتي از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ از اين قرارند : تگزاس٫ كاليفرنيا٫ فلوريدا٫ كاروليناي شمالي و پنسيلوانيا ( اطلاعات براي هر ايالت در ضميمه A موجود است ) .
•  پنج ايالت با بالاترين مقدار مرگ و مير ترافيك در هر ۱۰۰ ميليون مايل سفر از اين قرارند : آريزونا ٫ فلوريدا ٫ كاروليناي جنوبي ٫ Montana  و Kentucky  ( اطلاعات براي هر ايالت در ضميمه B موجود است ).

طرح غير كافي ايمني جاده ٫ زمان هاي طولاني تر عكس العمل فوري وسايل نقليه و سرعت هاي بالاتر حركت در جاده هاي روستايي با جاده هاي شهري مقايسه شده اند كه عواملي در ميزان مرگ ومير بالاتر در مسيرهاي روستايي غير بين ايالتي يافت كرده اند . 

• جاده هاي روستايي احتمالا” بيشتر از جاده هاي شهري طراحي جاده اي ضعيف دارند كه شامل خط عبوري باريك ٫ شانه هاي خاكي محدود شده ٫ منحني هاي تيز ٫ خطرات بي حفاظ گذاشتن ٫ افت سنگفرش ٫ شيب هاي تند و مناطق باز در طول كناره هاي محدوده جاده مي باشد .
• بسياري از مسيرهاي روستايي طي يك دوره از سال ساخته شده اند و در نتيجه اغلب اشكال طراحي ناپايدار براي چنين چيزهايي همانند پهناهاي راه ٫ منحني ها ٫ شانه ها و مناطق باز در طول كناره هاي جاده دارند .

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج