گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 237 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زندگي هريك از ما زماني كه عمل لقاح (تركيب سلول جنسي نروماده) صورت پذيرد شروع خواهد شد، و احياناً تا زمان پيري ادامه خواهديافت در طي اين مدت مهارت‌هاي تازه اي كسب مي‌كنيم و جنبه‌هاي مختلف شخصيت دگرگوني حاصل مي‌شود در ادامه برایآشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی درباره فایل می دهیم
 هر يك از ما زندگي را با سلول كوچكي كه اندازه آن از يك ته سنجاق كوچكتر است شروع مي‌كنيم بيشتر صفات ارثي از والدين به فرزندان منتقل مي‌شود از همين سلول كوچك منتقل مي‌گردد. صفات ارثي چون ويژگي برخي مانند قد، ساختار استخواني، رنگ مو،‌چشم، غيره اينها صفات ارثي هستند كه از طريق والدين به فرزندانشان منتقل مي‌گردد. 
محيط:‌
كودكي كه پابه جهان هستي مي‌گذارد به ميزان زيادي از محيط زيست خود تاثير مي‌پذيرد عوامل كه از خارج بر روي ارگانيزم فرد اثر مي‌گذارد يا از داخل بعد از تشكيل تخمك بر روي نوزاد موثر است محيط به دو بخش، محيط داخلي و محيط خارجي تقسيم بندي مي‌شود. 
محيط داخلي: 
هسته هر سلول همراه با كروموزومهاي داخل آن به وسيله ماده ژلاتيني به نام سيوپلاسم احاطه شده است بدليل اينكه سيتوپلاسم بر روي ژن‌ها اثر مي‌گذارند به آن محيط داخلي سلول مي‌گويند در واقع تعيين اينكه ارگانيزم بدن چه بايد باشد توسط وراثت و سيتوپلاسم انجام مي‌گيرد با آزمايشي كه بر روي حيوانات صورت گرفته سيتوپلاسم سلول را بدون اينكه هسته آن تغيير كند، تغيير مي‌داند. نتيجه آن بوجود آمدن موجود زنده بصورت كاملاً نابه هنجار بوده جنين شناسان موقعيت بعضي از سلول‌ها رانسبت به سلول ديگر تغيير مي‌داند متوجه مي‌شوند كه وقتي جاي سلول را عوض مي‌كنند اين سلول خصوصيات ديگري را كه با عمل تازه آن متناسب است پيدا مي‌كند وجود اين نوع توانائي خاص در بعضي از سلولهاي كه طبق آن مي‌توانند جانشين سلولهاي ديگر شوند نشان مي‌دهد كه عامل وراثت در همه سلولها بطور يكسال وجود دارد. ولي ساختمان واقعي يك سلول و اينكه تبديل به چه سلول خواهد شد به روابط او با سلول ديگر بستگي دارد. اگر سلول در يك محل از مجموعه سلولهاقرار گيرد جسم سلولي تبديل به نسج مغزي مي‌شود. و اگر همان سلول در محل ديگر از مجموعه سلولها قرار گرفته باشد جسم سلول آن مبدل مكانيزم بينائي مي‌گردد. هورمونها تاثير مهمي‌بررشد كلي موجود زنده مي‌گذارد. بسيار از نقص در هنگام تولد نوزاد نتيجه فعاليت زياد يا كم غدد درون ريز است و همچنين خصوصيات شيميايي خون كودك عامل موثري در رشد يا عدم رشد او در طي دوره حيات فرد تاثير گذار خواهد بود. 
محيط خارجي:
تغذيه را كودك در رحم از طريق بند ناف صورت مي‌پذيرد. (محيط خارجي قبل از تولد) و رشد طبيعي نوزاد تاثير به سزاي دارد. چنانكه مايعي كه اروگانيزم را در بر گرفته داراي حرارت مناسب خصوصيات شيمايي لازم را نداشته باشد رشد جنين هم كامل نخواهد بود. نوزاد بعد از تولد وارد يك محيط خارجي نا آشنا مي‌شود كه از محيط داخلي وسيع تر است كه در آن برخوردهاي متنوع مادي و اجتماعي بسياري وجود دارد. كه شامل زبان آداب رسوم و غيره اشاره نمود. در صورت شرايط مادر كاملاً مناسب به دنيا آمدن نوزاد باشد كودكي سالمي‌بدنيا خواهد آمد در غير اينصورت نوزا د در هنگام بدنيا آمدن دچار مشكلات عديده اي خواهد شد.
روابط متقابل محيط و وراثت:

در قسمت‌هاي قبل از وراثت و محيط به طور جداگانه بحث شد اما هر دو آنها تاثير پذير از يكديگرند. هيچ گاه نمي‌تواند امروزه اين دو عامل را از جهت تاثير گذاري روي جنين از يكديگر جدا نمود. 

مثلاً بيماري قند ارثي است اين بيماري با افزايش قند خون در فرد مشخص مي‌شود. بر فرض اينكه ژنها در توليد انسولين دخالت دارند و اين به نوبه خود بر سوخت و ساز مواد قندي واز اين طريق بر ميزان قند خون اثري مي‌گذارد. لذا همه كساني كه استعداد ارثي براي ابتلا به بيماري قند را دارند به اين بيماري مبتلا نمي‌شوند با بررسي بر روي دو قلوهاي يك تخمكي هر دو دو قلوها به بيماري قند نه بودند مسلماً آنها حامل ژن‌هاي بيماري قند بوده اند اما به آن مبتلا نشده اند چون رژيم غذايي آن‌ها به ميزان كمتر ي سوخت و ساز مواد قندي را كنترل نمود. بنابراين بيماري قند يك بيماري ارثي منحصراً ارثي يا منحصراً محيطي نيست بلكه محصول كنش متقابل اين دو عامل مي‌باشد. بطور كلي مي‌تواند نتيجه گرفت كه ژن‌ها زمينه مساعد را فراهم مي‌كند و محيط محصول نهايي را شكل مي‌دهد. 
كروموزم‌ها و ژن‌ها 
تمـام خصـوصيات ارثي كه از والـدين خـود به ارث مي‌بـريم و از نسـلي به نسل ديگر انتقال 

مي‌يابد از طريق ساختاري بنام كروموزم كه در هسته هر يك از ياخته ي بدني وجود دارد. بدن حاوي  46  كروموزم است انسان در هنگام لقاح (تركيب سلول نرو ماده) ۲۳  كروموزم از پدر (اسپرم) و  23  كروموزم (تخمك) مادر دريافت مي‌كند كه از مجموعه  46  كروموزم  23  جفت كروموزم را تشكيل مي‌دهند كه هر بار با تقسيم ياخته‌ها تكثير مي‌شوند در هر كروموزم واحد توارثي منفرد بنام ژن وجود دارد كه هر ژن بخشي از مولكول بنام DNA  است كه حامل اطلاعات وراثتي است. DNA  شبيه به يك نردبان مارپيچي است كه شامل قند ماده در فسفات و چهار باز (T.G.A.C) حروف اختصاري آدل، كوانين، تيمين و سيتورين هستند. آنها دو به دو و جفت هم هستند كه A هميشه با T  و G  يا C  هستند. يك انسان با توجه به اينكه از  46  كروموزم پدر يا مادر  23  كروموزم از كدام را دريافت مي‌كند در نتيجه ژن‌هاي دريافتي آنها هم بصورت نيم به نيم است يعني ‌نيمي‌از اسپرم پدر و نيمي‌از تخمك مادر دريافت مي‌كند. با توجه به تعداد زياد ژنها در انسان بسيار بعيد است كه دو موجود مانند خواهر برادر از لحاظ توارث مشابه هم باشد جز در موارد استثنايي مانند دو قلوهاي يك تخمكي كه از يك تخمك بارور مي‌شوند ژنهاي آنها دقيقاً همانند هم مي‌باشند. 

ژن‌ها داراي خصوصيات بارزو نهفته به اين معني كه صفاتي ارثي بارز پدر و مادر هر دو با هم تعيين كننده صفات مشخص فرد هستند چنانكه يك صفات بارز و ديگر نهفته با هم جفت شوند صفات بارز تعيين كننده خواهد بود زماني صفات نهفته در انسان بروز مي‌كند كه صفات نهفته هردو پدر و مادر با هم تركيب شوند آن صفات نهفته در خود ظاهر خواهد شد.
پسر يا دختر 
در بحث قبلي ذكر شده كه هر فرد داراي  46  كروموزوم است. يا به عبارتي  23  جفت كروموزم شكل كروموزم‌ها در انسان بصورت xx  هستند با اين تفاوت كه از  23  جفت كروموزوم در مردها  22  جفت آن به شكل x و يك جفت آن به شكل y  است ولي در زن‌ها هر  23  جفت كروموزوم به شكل xx  مي‌باشد. در صورتي كه كروموزومها ي xx  پدر با كروموزوم‌هاي xx  مادر تركيب شوند (لقاح)فرزند آنها دختر خواهد بو د. چنانچه كروموزوم‌هاي xx  مادر با كروموزوم y  پدرتركيب شوند (لقاح) فرزندي كه بدنيا خواهد آمد پسر خواهد بود. با توجه به مطالب ارائه مي‌توان نتيجه گرفت كه تعيين كننده جنسيت در نوزادان به عهده پدر مي‌باشد. 

علل‌هاي معلوليت          

۱٫ عوامل مربوط به قبل از تولد

 الف) اختلالات كروموزومي

ب) اختلالات محيط رحم مادر
۲٫ عوامل مربوط به لحظه تولد          

۳٫ عوامل مربوط به بعد از تولد
۱- عوامل مربوط به قبل از تولد 
الف)اختلالات كروموزومي‌     
زماني نوزاد سالمي ‌بدنيا خواهد آمد كه تركيب كروموزوم‌ها سالم و بدون كسري يا اضافي باشد. چنانكه هر كروموزم اضافي يا كم در فرد ايجاد شود باعث نوع نابهنجاري در فرد ايجاد خواهد شد كه به تعدادي از اين نابهنجارهاي اشاره خواهد شد. 

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۱ اردیبهشت ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج