گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
همكاري صنعت خودروسازي و آلومينيم و استفاده از فلزات سبك در ماشين ها توسعه يافته است . در نتيجه ، به طور ميانگين ماشين هاي اروپايي داراي اجزاء گوناگوني از آلومينيم هستند ، اساسا ، توليداتي كهدر قالب ريخته مي شوند و شكل مي گيرند از قبيل سرسيلندر ، گيربكس ، چرخها و بدنه ، اما همچنين ورقه كردن و توليداتي كه از قالب در آورده شده اند : رادياتورها ، سپرها ، ريلهاي صندلي ، ميل لنگ و غيره هستند كه كلاً در حدود ۶۵ كيلوگرم (۶ درصد كل وزن) است . امروزه با وجود رقابتهاي جهاني و افزايش ارتباط محيطي ، توليد كنندگان ماشين با رقابتهاي جديدي مواجه شده اند 
ماشين هايي كه بدنه آلومينيمي دارند ، انتظار مي رود كه طي ده سال آينده دو برابر مي شود . صنعت آلومينيم در آينده با توسعه شديد و افزايش ظرفيت سرمايه گذاري مي كند . آلومينيم عامل اصلي و اساسي براي كاهش وزن خودروست ، آلومينيم به عنوان مواد مقدم است كه در قرن ۲۱ از نظر محيطي مطابق با ماشين است . حجم بالاي آلومينيم كه در ماشين هاي خانوادگي بود در اين چند سال كاهش يافته ، اما امروزه ، در اجزاء به كار برده شده است . 
طي چندين سال ، بيشترين استفاده انتهايي بازار فروش براي آلومينيم به بخش مربوط به ساخت ماشين انتقال داده شده است . بنابراين ، از گذشته طولاني ، همكاري ميان صنعت خودروسازي و صنعت توليد آلومينيم بوده است . امروزه ، صنعت خودروسازي چنين نيازهايي دارد :
۱-رقابت بين المللي شديد 
۲-وضع قانون محيطي سخت 
۳-ارتباط عموم براي انتقال از نظر محيطي 
۴-تقاضا مصرف كننده براي امنيت و راحتي بيشتر 
كمك اصلي به سمت تلاقي با اين رقابتهاي جديد است كه تنها با افزايش استفاده آلومينيم در خودروها صورت مي گيرد ، كه در صفحات بعد جزئيات آن شرح داده مي شود . 

۲-سوخت مصرفي و كاهش وزن :
۱-باكاهش وزن وسيله نقليه تا kg 100 سبب مي شود كه ميزان سوخت مصرفي lit 6/0 / km 100 كاهش يابد . 
۲-با استفاده زياد از آلومينيم وزن را به طور ميانگين تا ۳۰۰ kg كاهش مي دهد . 
۳-كاهش وزن سبب مي شود كه ۳۰۰۰ ليتر سوخت وسيله نقليه كاهش يابد . 
۴-بنابراين ،‌بيش از ۲۰ درصد دوده نيز كاهش مي يابد . 
بعد از اينكه ، تصميم به كاهش وزن خودرو گرفته شد ، طي اوايل سال ۱۹۷۰ بحران سوخت بود كعه در اواخر سال ۱۹۸۰ كاربرد آن اصلاح شد . رانندگي به راحتي ، همراه با افزايش امنيت و راحتي در نگهداري صورت گرفت در نتيجه ، وزن خودرو كه زياد است ، مغاير با نيازهاي محيطي است . بنابراين ، امروزه با كاهش وزن بسياري از خودروها در صنعت خودروسازي انجام شده به علت مزايايي كه براي مصرف كننده و جامعه دارد: كاهش وزن خوردو تا kg 100 سبب مي شود كه سوخت مصرفي ۶/۰ ليتر / kg 100 كاهش يابد . آلومينيم به عنوان مواد كم وزن است كه يكي از موادهاي عمده اي است كه براي كاهش وزن خودرو مورد استفاده قرار گرفته است  . در نتيجه ، امروزه ، ميانگين آلومينيمي كه در خودروهاي اروپايي است kg 65 مي باشد و با استفاده از اين مواد در ماشين كه ساليانه مصرف آن ۴ درصد افزايش مي يابد . نمونه هاي برجسته اين توسعه را مي توان در كشورهاي اسكانديناوي مشاهده كرد ، جايي كه بزرگترين مدل ولو وجود دارد كه ۱۴۰ كيلوگرم آلومينيم دارد ، و در آلمان كل بدنه آئودي از آلومينيم است ، A8 و در سال ۱۹۹۴ اين كار را شروع كرد . ناشي از چگالي آلومينيم تنها cm g 7/2 است ، يعني يك سوم استيل ، عوامل بالقوه اي براي كاهش وزن كلي خودرو تا بيش از kg 300 وجود دارد كه در ماشين هايي با ابعاد متوسط بدون اينكه ميزان ايمني و كارآيي آن كاهش يابد . مثلاً ممكن است ، در برخي بخشها ، مواد استيل جايگزين آلومينيم با همان ضخامت بشود : سپس كاهش وزن به ۶۵ درصد مي رسد ، هر چند در بسياري از بخش ها ، لازم است ، ضخامت آلومينيم در مقايسه با استيل افزايش داد تا همان سختي و استحكام بدست آيد . بارها ، با چنين ضخامتي در بدنه مواجه شده است كه ۵/۱ است به اين منظوركه mm 8/0 اجزاء استيل با mm 2/1 اجزاء آلومينيم جايگزين شده است : در اين مورد ، كاهش وزن به ۵۰درصد مي رسد . اين كاهش وزن اوليه سبب مي شود كه بخشهاي ديگر ضخامت كمتري پيدا كنند . بيش از ۸۰ درصد آلومينيم موجود در خودروها در قالب شكل مي گيرند ، از قبيل گيربكس ، سرسيلندر ، پيستون و موتور .در دهه بعدي ، با افزايش مصرف اجزاء در قالب شكل گرفته ، از قالب بيرون مي آيند ، توليدات آلومينيم انتظار مي رود كه بيشتر بشود . به خصوص در بدنه ماشين . در سال ۲۰۰۰ ، ماشين هاي اروپايي حدودا ميانگين شامل kg 100 آلومينيم است و تا سال ۲۰۰۵ به ميزان ۱۳۰ تا kg 150 افزايش خواهد يافت. 

۳-ايمني و كارآيي :
براي قدرت آلومينيم بدنه پيشنهاد شده : 
۱-كاهش وزن سبب ايمني بيشتر مي شود .
۲-افزايش شتاب و كارآيي بيشتر ترمز . 
۳-پيشرفت استفاده. 
آلومينيم نه تنها سبك است ، بلكه مقاوم است ، بنابراين ، آلومينيم مواد برجسته براي ساختارهاي بسياري از انواع وسايل نقليه ، از قبيل هواپيما ، قطارهاي سريع السير ، كاميون ها و غيره است . شماري از نمونه ها از قبيل آئودي و فورد ، ماشين هاي آزمايشي بودند كه نشان داد مقاومت بالا به وزن آلومينيم بسته است كه بسيار مربوط به ساختار خودروها مي باشد . استحكام بدنه نه تنها مربوط به مواد اوليه است ، بلكه مربوط به اجزاء گوناگون است كه در آن طراحي و مونتاژ شده است . با توجه به بخشهاي بدنه ماشين ، ورق آلومينيم mm 2/1 ضخامت دارد با همان استحكام مانند بخشي كه از ورق استيل mm 8/0 ساخته شده باشد ، زماني كه وزن نصف آن مي شود . با توجه به اين طرح ، از آلومينيم و جاهاي مناسب اتصال استفاده مي شود . اين لولا ها را از بين مي برد و بنابراين به كلي استحكام مي بخشد . زماني كه وزن كاهش يافت تا ۵۰ درصد ، ممكن است كه استحكام كل بدنه اصلاح شود . 
ظرفيت ساختار در جذب انرژي جنبشي ، كه تحت تاثير قرار گرفته با خصوصيات مكانيمي موادي كه استفاده شده با توجه به طرح و روش مونتاژ. شمار زيادي از آزمايشات ، ثابت كرد كه جذب انرژي از ويژگيهاي ساختاري است كه مي توانند با استفاده از آلومينيم اصلاح شود . همچنين امنيت سرنشين بستگي به استفاده كردن وسيله نقليه در مناطق بحراني دارد . با كاهش وزن تا ۵۰ درصد (تقريباً ۵/۱ تا ۲۰درصد كل وزن) ، ترمز كردن از فاصله km/hr  تا okm/hr كوتاه مي شود با توجه به طول ماشين .در همان وسايل نقليه كه ۱۵ تا ۲۰ درصد سبك تر شده اند ، ميزان امنيت جاده ها هم بايد افزايش يابد ، ناشي از كاهش سنگيني مركز و كاهش توده ، به علاوه افزايش شتاب تا ۱۰ درصد است.بنابراين ، علاوه بر كاهش سوخت مصرفي و كاهش آلودگي ، وزن خودرو با استفاده از آلومينيم كاهش مي يابد . همچنين ، امنيت و كارآيي بالا مي رود . 

۴-بازگشت به چرخه 
مزاياي استفاده از آلومينيم :
۱-بازگشت مجدد توليدات بدون اينكه كيفيتشان را از دست بدهند . 
۲- اين بازگشت مجدد به چرخه از نظر اقتصادي مهم است و ناشي از اوراق كردن مي باشد . 
۳- دست يابي به ۹۵ درصد آلومينيم كه در ماشين به كار شده بود . 
۴-بيش از ۹۵ درصد انرژي در مقايسه با توليدات فلزي اوليه ذخيره مي شود . 
امروزه بخشهاي آلومينيمي خودرو از منابع باارزش برگشت پذير به چرخه فلز تهيه شده است . زماني كه ديگر نمي توان از آنها  استفاده كرد بنابراين ، هرگز در هيچ جايي قرار نمي گيرند . از قبل ، بازگشت مجدد آلومينيم به چرخه حكايت فوق بوده است . حقيقت است كه ۹۵ درصد آلومينيم كه در وسائل نقليه به كار برده شده ، وارد چرخه مي شود ، مجدداً و اصلاح مي شود براي آلومينيم شكل مي گيرد . از نظر اقتصادي مناسب است تا آلومينيم را كه در ماشين به كار برده شده مجددا بدست آورد و وارد چرخه كرد و يك فلز با كيفيت بالا براي صنعت خودرو توليد كرد . اين ركورد آلومينيم مربوط به سه واقعيت است :
۱-آلومينيم مجدداً گداخته مي شود ، بدون اينكه خصوصيات اصلي آن زوال يابد . 
آلومينيم مجدداً وارد چرخه مي شود و بيش از ۹۵ درصد انرژي ذخيره مي شود كه براي توليد اوليه فلز لازم بود و 
۳-اگرچه آلومينيم مغناطيسي نيست ، ولي مي تواند براحتي از فلزات يگر جدا كرد .

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان
  • انتشار : ۱۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج