گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,500 تومان
خرید ودانلود فایل تحقیق کاربرد دودکش های صنعتی-دانملود رایگان تحقیق کاربرد دودکش های صنعتی-خرید اینترنتی تحقیق کاربرد دودکش های صنعتی-دانلود رایگان مقاله کاربرد دودکش های صنعتی
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 آئين كاربرد دودكش‏هاي صنعتي كه بوسيله كميسيون فني استاندارد دودكش‏ها زير نظر كميته ملي ساختمان و تحت نظارت شورايعالي استاندارد در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين گرديده است در ادامه برای اشنایی بیشتر شما با فایل توضیحات مفصلی می دهیم. 

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه اين استاندارد سعي برآن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر همآهنگي و همگامي ايجاد شود .

 بنابراين با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود آئين كاربرد حاضر تهيه گرديد .

 

  آئين كاربرد دودكش‏هاي صنعتي

  1– هدف و دامنه كاربرد

 در طراحي دودكشهاي صنعتي كارخانجات نكته‏هائي را بايد منظور و رعايت نمود كه در اينجا مختصرا از آنها ذكر شده است . اين نكات را ميتوان به عنوان آئين كاربرد جهت دودكش‏هاي فوق درنظر گرفت .

  2– ويژگيهاي فني دودكش‏هاي صنعتي

 21– دودكش‏هاي صنعتي را ميتوان بدو صورت فلزي و يا با مصالح ساختماني طبق مشخصات زير بنا نمود . در ساختمان پي دودكشيهاي با مصالح ساختماني بايد از مواد غيرقابل اشتعال كه حداقل سه ساعت بتواند در مقابل آتش دوام بياورند استفاده نمود , ضمنأ بايد اين نوع دودكشها پي مستقلي داشته باشند .

 22– سطح مقطع دودكش‏هاي مذكور هنگاميكه از سقف عبور مينمايد بايد تا ۱۵ سانتيمتري قبل و بعد از ضخامت سقف ثابت بماند .

 23– دودكشها بايد داراي دريچه‏اي باشد كه بتوان بآساني داخل آن شده و يا براحت با وسايلي داخل آنرا تميز نمود . اين دريچه بايد در موقعيكه از دودكش استفاده ميشود كاملا بطريقي بسته شود كه دود از لابلاي آن نفوذ ننمايد .

 24– اجسام و مواديكه قابل اشتعال هستند مانند وسائل چوبي و پلاستيكي و غيره نبايد به دودكش تكيه و يا در حوالي آن قرار گيرد .

 25– قبل از ساخت دودكش بايد كليه پيش‏بيني‏هاي لازم بمنظور جلوگيري از آتش‏سوزي احتمالي آنها بعمل آيد .

 26– سطح داخلي دودكشها بايد عاري از هرگونه برجستگي باشد .

 27– حداكثر فشار عمودي باد برجدار سطح دودكش با توجه به ضريب اطمينان حدود ۳۲۰ كيلوگرم برمتر مربع منظور ميگردد . اين مقدار فشار در حالتي است كه مقطع دودكش چهارگوش باشد . چنانچه دودكش داراي مقطع شش گوش باشد مقدار فوق الذكر در ۰/۷۵ و براي مقطع هشت گوش در ۰/۶۵ و براي دايره شكل در ۰/۵۵ ضريب ميگردد .

 28– دودكش‏هاي مرتفع بايد به دستگاه برق‏گير مجهز گردند . برق‏گير در بالاي دودكش و به اندازه يكمتر بلندتر از قله دودكش نصب ميگردد و بوسيله تسمه مسي به ضخامت سه ميليمتر و عرض ۲ سانتيمتر كه بجدار خارجي دودكش بوسيله بستهاي مسي متصل شده است از بالا به پائين هدايت ميشود . انتهاي تسمه به صفحه مسي بابعاد كافي ( يكمتر مربع ) بضخامت ۱/۶ ميليمتر كاملا لحيم شده و در عمق كافي در محل مرطوبي در زمين قرار ميگيرد .

  3– انواع دودكش‏هاي صنعتي

 دودكشهاي صنعتي را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد :

 31– دودكشهاي مربوط به كوره‏هاي با حرارت كم .

 32– دودكشهاي مربوط به كوره‏هاي با حرارت متوسط .

 33– دودكشهاي مربوط به كوره‏هاي با حرارت زياد .

  4– دودكشهاي صنعتي با مصالح ساختماني

 41– دودكش با مصالح ساختماني براي حرارت پائين – اين نوع دودكشها در كوره‏هاي ديگ بخار , كوره‏هاي سولفور يا پارافين , كوره ذوب سرب و غيره بكار ميرود . ديواره اين دودكشها بايد از مصالح بنائي تخت يا بتن مسلح به ضخامت حداقل ۲۰ سانتيمتر بوده و اگر از سنگ لاشه‏اي براي ديواره آن استفاده شود بايد ضخامت آنرا در حدود ۳۶ سانتيمتر درنظر گرفت .

 داخل اين دودكشها را بايد با آجر نسوز بقطر ۱۶ ميليمتر كه بتواند در برابر حرارت ۹۸۰ درجه سانتيگراد مقاومت نمايند پوشاند . ارتفاع اين نوع دودكش‏ها بايد يكمتر از مرتفع‏ترين ساختمانهائي كه در مجاور آن و بشعاع چهارمتري از آن قرار دارند بلندتر درنظر گرفته شود .

 42– دودكش‏هاي با مصالح ساختماني براي حرارت متوسط – اين نوع دودكش‏ها در كوره‏هاي ذغال سنگ , كودسازي , مولد گاز و غيره بكار ميرود . ديوار دودكش‏ها بايد از مصالح ساختماني سخت يا بتن مسلح كه ضخامت جدار آن حداقل ۲۰ سانتيمتر باشد ساخته شود . در صورتي كه دودكش با سنگ لاشه بنا شود ضخامت ديواره آن حداقل ۳۰ سانتيمتر منظور ميگردد . جدار داخلي دودكش‏هاي با مصالح ساختماني بايد با آجر نسوز كه ضخامت آن حداقل ۱۱ سانتيمتر بوده و با ملات نسوز آستر گرديده است ساخته شود .

 آستر با ملات نسوز بايد تا ارتفاع حداقل ۷/۵ متر از محل اتصال كوره به دودكش بطرف بالا و از محل اتصال بطرف پائين تا حداقل ۶۰ سانتيمتر ادامه يابد . ارتفاع اين دودكشها بايد سه متر از مرتفع‏ترين ساختمانهائي كه در مجاور آن بشعاع ۸ متر قرار دارند بالاتر بنا گردد .

 موقعيت ديواره اين نوع دودكشها بايد طوري باشد كه از ساير اجزاء ساختمان حداقل ۵ سانتيمتر فاصله داشته باشد .

 43– دودكشهاي با مصالح ساختماني براي حرارت بالا – اين دودكشها در كوره سراميك , كوره شيشه سازي و كوره ذوب فلزات بكار ميرود .

 تمام اين دودكشها دو جداره بوده و هر ديواره آن داراي حداقل ضخامت ۲۰ سانتيمتر و فاصله ميان دو جداره حداقل ۵ سانتيمتر ميباشد . داخل اين دودكشها بايد از آجر نسوز به ضخامت حداقل ۱۱ سانتيمتر كه روي آن با ملات نسوز آستر گرديده ساخته شود . ارتفاع اين دودكشها بايد ۶ متر از كليه ساختمانهائي كه بشعاع ۱۷ متر در مجاورت آن قرار دارند بالاتر پيش بيني شود بدنه اين دودكشها بايد از ساير قسمتهاي ساختمان بخصوص مواد قابل اشتعال فاصله كافي داشته باشد و طوري محصور شود كه خطري متوجه عابرين نگردد بعلاوه از اين فاصله جهت بازرسي دودكش استفاده شود .

  5– دودكش‏هاي صنعتي فلزي

 دودكشهاي فلزي بايد داراي ضخامت كافي بوده و دقيقأ جوشكاري گردد تا ايمني لازم در برابر نيروهاي مؤثر را دارا باشد .

 ضخامت جدار دودكشهاي فلزي برحسب سطح مقطع آن جهت راهنمائي در جدول زير داده شده است .


دودكشهاي فلزي كه خارج از ساختمان بنا ميشود حداقل بايد بفاصله ۶۰ سانتيمتري از در و پنجره و معابر عمومي قرار گرفته و يا بدنه دودكش بخوبي عايق و يا حائل جلوي دودكش قرار داده شود تا خطر سوختگي ساكنين را تهديد نكند .

 515– هرگاه دودكشهاي فلزي از سقف چوبي و نظير آن كه قابل اشتعال است بگذرد بايد بوسيله محافظ كه معمولا از ورقه آهن گالوانيزه درست ميشود از سقف قابل اشتعال جدا گردد . فاصله بين جدار خارجي دودكش و لوله محافظ بايد حداقل ۱۵ سانتيمتر باشد طول لوله محافظ بايد ۴۰ سانتيمتر بلندتر از ضخامت سقف بوده بطوريكه ۲۰ سانتيمتر در زير و ۲۰ سانتيمتر در بالاي سقف قرار گيرد .

 52– دودكش‏هاي فلزي براي حرارت متوسط

 521– ارتفاع اين دودكشها حداقل بايد سه متر بلندتر از كليه ساختمانهائي باشد كه بشعاع ۸ متر از دودكش ساخته شده‏اند .

 522– اين دودكشها بايد ۶۰ سانتيمتر از هرگونه مصالح قابل اشتعال مانند سقف‏هاي چوبي و مشابه آن فاصله داشته باشد .

 محدوديتهاي بندهاي ۵۱۳ و ۵۱۴– در مورد دودكش‏هاي فلزي براي حرارت متوسط نيز صادق است .

 523– فاصله بين جدار خارجي دودكش و لوله محافظ بايد حداقل ۴۵ سانتيمتر باشد . طول اين لوله محافظ ۴۰ سانتيمتر بلندتر از ضخامت سقف بوده بطوريكه ۲۰ سانتيمتر در زير و ۲۰ سانتيمتر در بالاي سقف قرار گيرد .

 524– اين دودكش‏ها در طبقه‏ايكه دستگاه مواد حرارت قرار دارد بايد حداقل بفاصله ۹۰ سانتيمتر از كليه كارهاي چوبي و مواد قابل اشتعال ديگر فاصله داشته باشد .

 53– دودكش‏هاي فلزي براي حرارت بالا

 531– اين دودكشها بايد با آجر نسوز به ضخامت ۱۱ سانتيمتر كه با ملات نسوز آستر گرديده ساخته شود .

 532– ارتفاع آستر در اين نوع دودكشها حداقل ۸ متر از كوره بوده و چنانچه طول دودكش كمتر از ۱۰ متر باشد معمولا تمام آن آستر ميگردد .

 533– ارتفاع اين دودكش‏ها حداقل بايد ۷ متر از كليه ساختمانهائي كه بشعاع ۱۷ متر از دودكش بنا شده‏اند بلندتر باشد .

 يادآوري – علاوه بر رعايت مواد فوق الذكر در مورد ارتفاع دودكش‏هاي صنعتي بايد كليه ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست نيز رعايت گردد 

خرید و دانلود

با قیمت 3,500 تومان
  • انتشار : ۲۷ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج