گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مواد طبيعي غير الي هستند كه داراي ساختمان و تركيب شيميايي مشخصي هستند .

خصوصيات فيزيكي كانيها :
۱-رنگ                olivine سبز  رنگ                  Azurite ابي رنگ 
۲-فرم كريستالي  :كريستالها بلورهائي هستند كه كوچكترين قسمتهاي آنها يعني اتمها به شكل منظمي كنار هم قرار گرفته اند .
قانون يكساني تارپ ها :
هرنوع كاني كريستالي داراي نوع خاصي زاويه بين وجه هايشان است كه به آنهاSpaue angle مي گويند و براي تمام كريستالهاي يك كاني يكسان باقي 
مي مانند .
كليواژ  (cleavage) هنگامي كه يك كاني ضربه ببيند در راستاي صفحات ضعيفي كه ناشي از پيوند ضعيف بين اتمها در ان صفحه است شكسته ميشود كه اين صفحه شكست را كليواژ گويند .
مانندMica  (طلق) يك كليواژ است .
۴- شكستگي(Fracture)  : بعضي از كاني ها داراي كلواژ نيستند ولي در عوض داراي سطح شكنندگي خاصي مي باشند كه ممكن است منظم باشد مانندOliyine يا نامنظم و زبر مانندQuartz  
۵- سختي (Hardness) : مقاومت در برا بر خراش را سختي سنگ گويند .
انواع سختيها :
۱-talkيا پودر بچه                               6- آزتور
۲-Gepsum ژيپس  يا سنگ گچ                   7- كوارتز
۳- كلسيت يا سنگ اهگ                           8- توپاز
۴- فلوئورين                                     9-گرندون   
۵- آپاتيت                                         10-الماس 
۶- خاكه:(streak)
۷- وزن مخصوص :نسبت وزن كاني به آب هم حجم خود است 
۸- سنگيني(Heft) : .وزن نسبي كاني را سنگيني گويند  .
۹- جلا(luster)  :درخشش ظاهري يك كاني است .

جلاي كلي كانيها:
۱- جلاي فلزي Metalic  luster
۲- جلاي غير فلزيNon  Metalic luster 

انواع جلاها : 
۱- جلاهاي فلزي :نور را به خوبي منعكس ميكند مثل پيريت و گالن 
۲- جلاهاي شيشه اي :روشن هستند  مثل شيشه و هاليت (سنگ نمك)
۳- جلاهاي صمغي : روي سطح كاني حالتي مانند صمغ دارند مثل سولفيد روي .
۴- جلاهاي ابريشمي : ظاهري رشته رشته دارند مانند پنبه نسوز 
۵- جلاهاي چرب : مثل اين است كه  سطح آن را چرب كرده اند مثل گل سر شور talk
۱۰- شكست نور نوري كه مي تابد به دو قسمت تقسيم مي گردد 
۱۱- شفافيت : نوشته و تصوير از پشت آن قابل روئيت است مثل Salt.  quartz
۱۲- چكش خواري : 
الف ) شكنندگي (brittle) : مثل quartz و سنگ نمك 
ب ) تورق(Mallable)  : مثلMica  و سنگ مس
ج) خاصيت انحراف پذيري : پس از تغيرفرم به حالت اوليه بر نمي گردد مثل كلسيت 
د) خاصيت الا ستيك : كه اگر آن را خم كنيد به حالت اوليه بر مي گردد مثل  Mica
كانيهاي متعاول تشكيل دهنده سنگها : 
پوسته زمين از كانيهاي زير تشكيل شده است (مهمترين آنها) : 
۱- فلدسپاتها          2- كوارتز                  3- پيروكسن 
۴- آمفي بول          5- ميكا                    6- آلوين 

۱-فلدسپاتها :
رنگ روشن دارد عمدتا ۲ كليواژ خوب دارند 
الف – اورتوكلاسها : فرمول شيمياييds1o2 ,Al2C3  ,k1O سختي حدود۶ رنگ سفيد يا صورتي دارند و زاويه بين كليواژ هايشان ۹۰ درجه است .
ب – PLagioclaseها داراي كليواژ هاي با زاويه ۸۶ درجه هستند وداراي رنگ خاكستري ويا سبز بوده و سختي آنها حدوداً۵/۶است  و داراي فرمول شيميايي Nao + ,Al2o3 ,6sio2 مي باشند 
ج-Micraocline ها : تركيبي شبيه اورتوكلاسها دارند و تفاوت در فرم كريستالي آنها است و داراي رنگ از كرمي تا قرمز به صورت متغير هستند . 
موارد استفاده فلد سپاتها در صنايع چيني و سراميك سازي است .

۲-كوارتز ها : 
كوارتز خالص : بي رنگ و خالص هستند و بي دون كليواژ بوده  و شكننده اند داراي سطحي ناصاف اند و ضريب سختي آنها ۷ است . 

۳-پيروكسنها : 
داراي فرمول شيمياييMgfe sid3  ,camg(sid3)2 هستند و دو كيلواژ خوب دارند زاويه بين كليواژشان ۸۷ درجه و ۹۳ درجه است . و داراي رنگ سبز و تيره هستند . 

آمفي بولها:
 داراي فرمول شيميايي                                Tremo lite: 2co2mgsi8o22(OH)2  
                                                         Actinotite:Ca2(Mgfe)5Si8O22(OH)2
و سبز رنگ تا مشكي رنگ هستند كريستالهاي ۶ وجهي دارند و زاويه بين كليواژها  است .

۵-ميكا :
الف ) Muscoviteيا ميكاي كه  سفيد و بي رنگ هستند داراي فرمول شيمياييKAL3Si3O10(OH)2 مي باشند .
ب ) bictteيا ميكاي سياه كه داراي فرمول شيميايي K(Mgfe)3 Alsi3O10(CH)2 هستند .
ميكاها داراي ۱ كليواژن خوب هستند و در عايق سازي استفاده مي شوند . 

۶- آلوين : 
آلوينها جلاي شيشه اي دارند و معمولا به رنگ سبز هستند داراي فرمول شيميايي(Mgfe)2 SIC4 هستند .
كانيهاي رسي (Ciay minerals):
۱- كائولينت (Kaolinite)
۲- ايليت (Illite)
۳- مونت موريلونيت (Mant Marilonite)
واحدهاي اصلي كه رسها از آنها تشكيل يافته اند :
۱- واحدهاي سيليكا تترا ميدرال Sio2
۲- واحدهاي ۱۰ كتاهيدرال Al2C3
۱- كائولينت : دانه هاي ريز كائولينت ورقه اي شكل هستند و در مناطق مرطوب يافت مي شود مثل هالوژنها :
در آزمايشگاه براي بررسي آن دقت زيادي لازم است .
۲- ايليت : اين نوع كانيها از تخريب سنگ ميكا بدست مي آيد و در آنها اگر مشكل يون پتاسيم نداشته باشد مشكل جذب آب نخواهيم داشت .
۳- مونت موريلونيت : اين سهاتورم خيلي زيادي دارند و در مناطق گرم وخشك يافت مي شوند چادر خاكستري آتشفشاني .

سنگها DOCKS)):
مواد  طبيعي متراكم ، نيز سخت تا سخت كه از يك يا چند نوع كاني تشكيل يافته است .

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج