گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان

این فایل در ۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


توليد و ذوب آلومينوم در مقادير زياد و براي اجتناب از اكسيداسيون مذاب و جلوگيري از ورود گازهاي ناشي از احتراق سوختگيهاي فسيلي و افزايش كيفيت مذاب آلومينوم كوره هاي الكتريكي در انواع كوره هاي مقاومتي بوته اي ، روبرو كوره هاي القائي مورد استفاده قرار مي گيرند .
مكانيسم اصلي كوره هاي مقاومتي استفاده از گرماي حاصل از مقاومت ميله ( الكترودهائي ) در مقابل عبور جريان مي باشد . معمولا مقاومت ها از نيكروم ( نيكل ، كرم ، آهن ) و كرومل ( اهن ، كروم ، آلومينوم ) ساخته مي شوند 
كوره هاي روبرو الكتريكي و بوته اي مقاومتي تفاوت چنداني با آنچه در قسمت هاي قبل گفته شد ندارند و فقط تفاوت عمده در منبع حرارتي است كه الكتريكي و مقاومتي بوه و از اين رو كنترل حرارت و كيفيت محصول بهتر و مطلوب تر مي باشد. در بعضي از كوره هاي مقاومتي بوته از فلز ساخته مي شود و مكانسيم را طوري تهيه مي كنند كه بوته مركز و هسته اصلي مقاومت و ايجاد حرارت باشد.

۱-۳-۲ كوره هاي القائي
كوره هاي القائي از نظر افزايش ظرفيت و تقليل مصرف انرژي نسبت به كوره هاي مقاومتي داراي مزايائي مي باشند. اين كوره ها در ظرفيت هاي مختلف قادر به ذوب ۱۵كيلوگرم تا چندين تن آلومينوم هستند.
در اين كوره ها هيچ گونه فعل و انفعال شيميائي كه باعث افزايش ناخالصي و تغييرات تركيبي مذاب گردد، انجام نمي شود و علاوه بر آن به دليل عدم استفاده الكترود امكان ورود ناخالصي هاي مواد از طرق مكانيكي نيز امكان پذيرنيست و از نظرمسائل الكتريكي محدوديتي براي افزايش درجه حرارت ندارند.
تا سال ۱۹۵۰ فقط كوره هاي القائي با فركانس زياد مورد استفاده قرار مي گرفت كه از نظر نياز به تاسيسات و ژنراتور ها و همچنين ظرفيت بسياركم ، از نظر سرمايه گذاري و  هزينه تمام شده مقرون  به صرفه نبود. در سال ۱۹۵۰ استفاده از كوره هاي القائي با فركانس كم ( ۵۰ تا ۶۰ سيكل ) بدون هسته و كانال جريان ( ساده ) آغاز گرديد كه بنحو قابل ملاحظه اي هزينه سرمايه گذاري و قيمت تمام شده تقليل پيدا كرد و افزايش ظرفيت و كارآئي آنها به سرعت بالا رفت بطوريكه  امروز  كوره هائي باظرفيت ۷۰ تن چدن و ۵۰۰/۱۷ كيلو وات قدرت در مورد كوره هاي القائي با هسته و كانال  جريان و ۲۶۰ تن و ۴۰۰۰ كيلو وات قدرت در مورد كوره هاي القائي ساده مورد استفاده قرار مي گيرد .
كوره هاي القائي به سه دسته :
كوره هاي فركانس كم بدون هسته و كانال جريان
كوره هاي فركانس كم با هسته و كانال جريان و
كوره هاي فركانس زياد، تقسيم مي شوند كه استفاده از دو نوع اول رو به افزايش مي باشد.
 كوره هاي القائي نوع اول بسيار ساده و مشتمل بر بوته و سيم پيچ هاي جريان است كه به وسيله آب همواره خنك مي شوند در حالي كه در كوره هاي نوع دوم مذاب بين دو قطب اصلي ( هسته ) جريان پيدا مي كند . تفاوت عمده اين دو نوع كوره در استفاده از جريان برق و تبديل به انرژي حرارتي مي باشد. كوره هاي نوع اول بيشتر در مورد ذوب شمش و قطعات بكار مي روند و كوره هاي نوع دوم براي فوق ذوب ، تصفيه ، كنترل و نگاهداري مذاب مورد استفاده واقع مي شوند و راندمان حرارتي و الكتريكي آنها زيادتر است و همان گونه كه از شكل ۴-۲ استنباط مي گردد منطقه ذوب آنها بسيار كوتاه مي باشدو از اين رو درجه حرارت و سرعت حركت مذاب به حدي بايد باشد تا درجه حرارت لازم  در تمام قسمت هاي بوته تامين گردد. اشكال عمده ديگر در كوره هاي القائي با هسته و كانال جريان درآنست كه اين كوره ها همواره براي شروع نياز به مذاب دارند كه در كنار كانال هاي جريان قادر به تشكيل هسته هاي القائي باشند .
در كوره هاي القائي ساده شكل ۵-۲ كه با تغييرات بسيار جزئي در اغلب كارخانجات مورد استفاده قرار مي –گيرند، سيم پيچ هاي مسي ( كويل ) كه در داخل آنها آب جريان دارد مهمترين عامل انتقال جريان الكتريسيته به حرارت مي باشد و به دلائل الكترو مغناطيسي اندازه هاي كوچك اين نوع كوره ها از راندمان مطلوب برخوردار نيستند . اين كوره ها معمولا با فركانس ۱۰۰۰ سيكل كار مي كند و انتقال مذاب به قسمت هاي مختلف با شدت و تحت تاثير جريان انجام مي گيرد.
كوره هاي القائي با فركانس زياد معمولا شامل يك موتور ژنراتور به قدرت ۵ تا ۱۰۰۰ كيلو وات است كه فركانس معمولي را به ۱۰۰۰۰ مي رساند. اصول كلي ساخت اين كوره ها باكوره هاي القائي ساده كم فركانس تفاوت زيادي ندارند جز آنكه براي تامين انرژي و فركانس به ژنراتورها و ترانسفورماتورهاي قوي نياز دارد و ظرفيت آنها نيز كم و محدود مي باشد و حداكثر از ۳۵ كيلوگرم آلومينوم تجاوز نمي كند.
كوره هاي با فركانس زياد معمولا از سيستم يك فاز تغذيه مي شوند و يك مخزن و ژنراتور براي عرضه راندمان انرژي در سيستم هاي ۳ فاز در آنها بكار گرفته مي شود ، فاكتور انرژي اين كوره ها معمولا ۲/۰ و به وسيله سلف و يا مخزن بزرگ به ۱/۰ تصحيح مي شود كه معمولا قيمت اين مخزن   قيمت كل دستگاه مي باشد. ولتاژ لازم براي كورهاي كوچكتر (۲۰۰۰ كيلوواتي ) تا ۸۰۰ ولت و براي كوره هاي بزرگ تا ۲۶۰۰ ولت مي رسد . از اين رو وجود ترانسفور مرهاي تبديل ولتاژ و جريان ضروري است . بوته ها و مواد نسوز در داخل كوره هاي القائي بايستي ۲ پارامتر متضاد را مشمول شوند اول آنكه براي انتقال جريان و القاء آن نازك و از قابليت انتقال برخوردار باشند و دوم آنكه به اندازه كافي ضخامت داشته باشند تا از استحكام برخوردار گردند ، كه معمولا اين ضخامت را ۸% قطربوته منظور مي كنند.
بوته  در سيستم كوره هاي القائي با كوبيدن مواد نسوز در داخل كوره انجام مي گيرد و ماكزيمم چگالي مواد نسوز مورد نياز است ، مواد نسوز معمولا از منيزيت ،mgo آلومين   و مخلوط آنها و گاه سيليس sio2 و مواد چسبي جامد ( پودر ) ترموست تشكيل مي شود ( اسيد بوريك ). مخلوط ماسه و چسب كه بدون رطوبت در اطراف يك ورقه فولادي ( شكل داخلي بوته ) كوبيده مي شوند در جريان شارژگرم شده و از استحكام زياد برخوردار مي گردند . قبل ازريختن و كوبيدن مواد نسوز ، از مواد عايق براي جلوگيري از اتصال سيم پيچ ها استفاده مي كنند و بعد از كوبيدن سطح آزاد رويش را معمولا با چسب هاي زودگير
 ( سيليكات سديم ) پوشش مي دهند .
در كوره هاي القائي با هسته و كانال جريان معمولا بدنه كوره بوسيله ۱۰ تا ۱۵ سانتيمتر نسوز آلومينيا پوشش داده مي شود . كانال ها و ميله هاي اصلي جريان و حوزه ذوب از مخلوط پركلين ، آلوندم ، خاك نسوز و پودر باريت به صورت محلول مايع ( تقريبا خميري ) پوشش مي شوند و پس از خشك شدن مورد استفاده قرار مي گيرند ( معمولا ۲۴ ساعت ).
كوره هاي القائي با فركانس زيادنيز درد و نوع بوته متحرك باظرفيت ۵/۲ كيلوتا ۳۰ كيلو گرم آلومينوم و نوع بوته ثابت با ظرفيت تا ۵۰۰ كيلوگرم بكار مي روند . بوته اين كوره ها مانند كوره هاي بوته اي از خاك نسوز و گرافيك ساخته مي شوند و قبل از ذوب درون كوره جاي مي گيرند.
فعل و انفعالات شيمياي در مذاب
( تركيبات و گازها )
آلومينوم فلزيست كه بخصوص در حالت مذاب قابليت فعل و انفعال شيميائي و حلاليت فيزيكي با بسياري از عناصر را دارد. اين عنصر به سهولت نسبت به مواد محيط خود مانند هوا ، محصولات سوخت ، قالب ، مواد آلياژي و ساير عناصر كه براي مقاصد خاص به آن افزوده مي گردد واكنش نشان مي دهد ، و نتايج اين واكنش به صورت تركيبات فلزي ، تركيبات غير فلزي ( اينكلوژن ها ) و گازهاي حاصل و تخلخل در قطعه ريخته شده ظاهر مي شوند كه هر يك به نوعي خواص مكانيكي و ريخته گري فلز را تقليل مي دهند . در اين بخش ابتدا فعل و انفعالات موجود در آلومينوم مذاب و مواد محيطي آن و سپس هر يك از تركيبات و محلول هاي ناخواسته مورد تشريح قرار مي گيرند.

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
  • انتشار : ۲۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج