گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آموزش و مراقبت کودکان نهادان در ناحیه بای خانواده های کارگوی خلیج بای با داشتن بچه های نر نهال نوعاً هزاران دلار هر ساله برای مراقبت و تحصیلات در سنین اولیه هزینه می کنند و اکثر مجادلات در جست  یافتن راهنمایی برای هزینه کردند آن است، جدول ۱ – ۴ اطلاعاتی راجع به یک حس کلی از مقیاس تعیین کننده تقاضا برای مراقبتها و تحصیلات در سنین اولیه در نوحای خلیج ارائه کرده  است.بیش از نیمی از یک میلیون کودک زیر ۶ سال خلیج در خانواده های کارگری زندگی می کنند
در اکثر این خانواده ها هزینه مراقبت و تحصیلات در سنین اولیه درصد زیادی از کل درآمد آنها را تشکیل می دهد.
جدول ۳ – ۴ هزینه خدمات ECE را در بازار امروز و با خانواده های دارای سطح متوسط درآمد مقایسه می کند.
هزینه مراقبت و تحصیلات اولیه : نرخ متوسط در میان تمام روستاهای ناحیه خلیج (در ضمیمه C مشاهده کنید). نرخهای سالانه ECE باید به شرح زیر بر آورد شده باشد:
مراکز مراقبت از نوزادان و نونهالان  12807 دلار
مراکز مراقبت از پیش دبستانی ها    8927 دلار
مراقبت در خانواده                       7831 دلار
متوسط انواع مراقبتها سالانه ۸۹۹۲ دلارو در هر ساعت ۳۷/۴ دلار 
در آمدهای خانواده : چنانچه در جدول ۳ – ۴ مشاهده می کنید، درآمد متوسط (۹۳۸۱۹ دلار) در خانواده های دو والدین است در حالیکه حداقل یکی از والدین کار کند و این رقم بیش از دوونیم برابر درآمد خانواده با یک والد در حال کار (۵۷۶ S3 دلار) است، در خانواده هایی که در آمد آنها زیر ۷۵% بوده است وضعیت درآمد یک خانواده متوسط چهار نفره تنها ۳۲۲۹۲ دلار بوده
جدول ۳ – ۴ :
هزینه مراقبت از کودک نسبت به در آمد خانواده در نواحی خلیج بای
                                                             در ساعت                  سالانه
قیمت مراقبت و تحصیلات در سنین اولیه           متوسط ناحیه       متوسط ناحیه
مراکز شیر خوارگاه و نونها دلال                       40/S دلار           12807 دلار
مراکز پیش دبستانی                                        S4/4 ،              8928 دلار
متوسط کلی برای انواع مراقبتها                          37 /4                  8992 دلار
مهد کودک                                                  92/3                    7831 دلار
متوسط فرخ کلی برای تمام انواع مراقبت در ناحیه ی ۳۷/۴ دلار  992/8 دلار
درآمد خانواده                                  متوسط
خانواده با پدر و مادر کارمند            819/93 دلار
خانواده تک والد کارمند                 578/36 دلار
خانواده با در آمد زیر ۳۷۲/۴۷ دلار      292/32 دلار
(۷۵% SMI برای خانواده ۴ نفره)
متوسط مراقبت اولیه و هزینه تحصیلات          درصد متوسط
به درصد درآمد خانواده
خانواده با پدر و مادر کارمند                        S 9%
خانواده تک والدین کارمند                        S /24 %
خانواده با درآمد زیر ۳۷۲/۴۸ دلار                  8/27%
(۷۵% SMI برای خانواده چهارنفره)
هزینه مراقبت به ازای درصد درآمد :
خانواده های کم درآمد تر متحمل بیشترین هزینه در پرداخت برای مراقبت از کودکان خود می شوند. با استفاده از ۹۹۲/۸ دلار بعنوان هزینه متوسط سالانه در ناحیه بامی برای تمام انواع مراقبت، جدول ۳/۴ بطور میانگین نشان می دهد هزینه های ECE تا S / 9% برای خانواده های متوسط با پدر و مادر در سطح درآمدی نسبتاً بالاتر از متوسط است. در خانواده های تک والدین هزینه های ECE تا S 24% درآمد متوسط است. در خانواده هایی با در آمد زیر ۷۵% متوسط ایاست، ECE هزینه سالانه برای هر چه به مقدار ۸/۲۷% در آمد متوسط است.
این شکل ها نشان می دهد که هزینه مگهداری بچه با که بسیار بزرگی برای دوش خانواده هایی است که شدیداً به آن نیاز دارند.
۵ ) مساعدت دولتی : برای رفع نیازهای ECE کیفیت بالا نا کافی است در حالیکه کانون این پژوهش در ناحیه ی است اما موضاعات کیفی و مدیریت عالی آن ذاتاً به سیاست دولتی کالیفرنیا پیوند خورده است. دولت کالیفرنیا در حال حاضر بیش از ۳۹۷ میلیون دلار سالانه در ناحیه های و برای سوبسیدهای مختلف ECE هزینه می کند و هنوز این تلاش برای رفع نیازهای واقعی در دو حوزه مهم کافی نیست :
– بودجه دولتی تخصیصی برای پوشش دهی خانواده های نیازمندگانی نیست.
– مقدار سوبسید پرداختی برای هر بچه در پرداخت هزینه های مراقبت با کیفیت کافی نیست.
سیستم پیچیده کالیفرنیا در پرداخت سوبسیدهای ECE شامل استانداردهای مختلف کیفی و سطوح پرداخت است :
مراقبت و تحصیلات در سنین اولیه در خانواده های کم در آمد در کالیفرنیا بصورت سوبسید و توسط انواع برنامه های اجرایی توسط نمایندگان متعدد دولتی و فدرال هزینه می شود.
پرداخت سوبسید برای مراکز مراقبت از کودکان : شروع ان در دهه ۱۹۸۰ بوده و بوسیله اداره آموزش کالیفرنیا (CDE) عملیاتی شده،  سند شماره ۵ برای برنامه قرار دادی با مراکز مجاز مراقبت از کودکان و سوبسید مراقبتی است. استانداردهای مقرر (ضرورت وجود کارمندان مجرب، سایز گروه، برنامه آموزشی، ارزیابی پیشرفت کودکان، درگیری والدین، و سایر برنامه های شاخص کیفیتی) در سند ۵ بالاترین قرار داد های سوبسید دولتی کالیفرنیا برای مراقبت کودکان و پیشرفت سیستم را در بر گرفته است (البته به اندازه استانداردهای تشریح شده در فصل ۳ این استاندارد بالا نیستند)
برنامه های زود بازده : تحت قرار داد با دولت فدرال و با استانداردهای مشابه با استانداردهای سند شماره ۵ است.
برنامه های جایگزین پرداخت در کالیفرنیا که در اواسطه دهه ۱۹۷۰ شروع شده و سند حسابداری برای مراقبت از کودکان خانواده های کم در آمد که ممکن است از آنها برای موارد مراقبتی زیر استفاده شود، تهیه می کند :
مراکز حجاز مراقبت از کودکان : که باید دارای استانداردهای کیفی تعریف شده در سند ۲۲ باشند و در باز گشت طبق سیستم، مجوز مراقبت از کودک کالیفرنیا را دریافت می کنند. این استاندارد ها شامل کارمندان تحصیل کرده است که پائین از استانداردهای سند ۵ است، مقررات بهداشتی و ایمنی، تعاریف متفاوت از نسبت کودک / کارمندان، و بسیاری از مقررات که کمتر با کیفیت برنامه مرتبط است. دارند.
خانه های حجاز نگهداری از کودک، که باید استاندارد های متفاوتی را نسبت به مراکز تحت سند ۲۲ دارا باشند. تنها مقررات آموزشی برای ارائه کنندگان ۱۵ ساعت گذراندن دوره ایمنی و سلامتی است هر چند اکثر خانواده های نگهدار کودک در زمینه متدهای تدریس تربیت کودکان آموزش دیده اند.ارائه کنندگان معاف از مجوز ( خانواده، دوستان و همسایگان)
که ممکن است از بچه های خانواده خود بعلاوه بچه هایی از سایر خانواده ها نگهداری کنند. تنها مقررات برای این افراد عدم سوء پیشینه کیفری و گواهینامه سلامتی و بهداشتی فرد متقاضی است.
در دهه ۱۹۹۰ تزریق دلارهای فدرال موجب افزایش مراقبت از کودکان و کمک به خانواده های کم در آمد شد که مجبور به اشتغال تحت برنامه های خدمات رفاهی فدرال شده بودند. با این بودجه اعتبار دولتی برنامه اسنادی بدون افزایش بودجه در مراکز تحت قرار داد دولتی افزایش یافت. اگر سوبسیدهای اسنادی امروزه تحت CaLworkS برنامه مساعدت موقتی کالیفرنیا برای (رفاه) خانواده های نیازمند قرار می گیرد.
تنها حدود یک سوم مراکز حجاز مراقبت از کودکان در بای سوبسیدهای دولتی دریافت می کنند. در فصل ۴ ما حدود ۱۹۶۰۰۰ نوجوان را در ناحیه بای نشان دادیم که در خانواده هایی یا درآمد زیر ۷۵% متوسط در آمد دولتی زندگی می کنند. تمام این خانواده ها برای گرفتن سوبسید مراقبت از کودک حجاز هستند. از این تعداد حدود ۱۴۷۰۰۰ (۷۵%) در خانواده هایی با حداقل یکی از والدین شاغل زندگی می کنند. برخی کودکان والدینی دارند که در حال حاضر بیکارند و برای گرفتن سوبسید به دلایل دیگری حجاز هستند مثل والدینی که در حال آموزش کاری یا تحصیلی هستند و یا معلولیت دارند

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان
  • انتشار : ۰۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج