گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 67 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان
دانلود رایگان تحقیق دسترسی خروح-خرید اینترنتی تحقیق دسترسی خروج-دانلود رایگان مقاله دسترسی خروج-تحیقق دسترسی خروج
این فایل در ۱۰۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر می پردازد:

دسترسي خروج، آن بخش از راه خروج است كه به ورودي يك خروج منتهي مي‌شود. حداكثر طول دسترس خروج بايد به طور كلي با مقادير مندرج در جداول زير مطابقت داشته باشد، مگر آنكه در بخش ضوابط اختصاصي راه‌ها خروج بر حسب نوع تصرف به گونه ديگري تصريح شود. در ادامه برای آشنایی بیشتر شما به توضیحات مفصل دریاره فایل می پردازیم.

تمام درب‌هايي كه در راه خروج واقع مي‌شوند، بايد دست كم ۸۰ سانتيمتر عرض مفيد داشته باشند. فضاهايي با مساحت ۵/۶ مترمربع و كمتر، چنانچه مورد استفاده معلولان جسمي قرار نگيرند، استثنائاً مي‌توانند با دربهايي داراي حداقل ۶۰ سانتيمتر عرض مفيد به راهروهاي دسترس خروج باز شوند.

در مواردي كه از درهاي دو لنگه استفاده شود، دست كم يكي از لنگه‌ها بايد داراي ۸۰ سانتيمتر عرض مفيد باشند. همچنين هيچ در يك لنگه نبايد از ۱۲۰ سانتيمتر بيشتر باشد.

سطح كف، در دو سمت هر در يا درگاه بايد افقي و هم‌تراز باشد. ايجاد اختلاف سطح در دو قسمت درگاه‌ها تا فاصله دست كم به اندازه عرض بزرگترين لنگه در مجاز نخواهد بود، مگر در مورد درب‌هاي خروجي واقع در جداره‌هاي خارجي خانه‌هاي يك يا دو خانواري كه سطح كف بيرون درگاه‌ها مي‌توانند حداكثر ۲۰ سانتيمتر نسبت به سطح كف درون درگاه پايين‌تر باشد.

تمام درب هاي واقع در راه خروج بايد از نوع لولايي (كه بر پاشنه مي‌چرخند) بوده و در موارد زير، موافق خروج باز شوند”

الف) درهاي واقع در دوربندهاي خروج؛

ب) درب‌هاي واقع در فضاهاي پرمخاطره؛

ج) درب‌هاي مربوطه به اتاق‌ها و فضاهاي با تراكم ۵۰ نفر و بيشتر.

درهاي كشويي افقي، كركره‌اي قائم يا گردان، چنانچه در بخش ضوابط اختصاصي راه‌هاي خروج بر حسب نوع تصرف استفاده از آنها مجاز اعلام شوند، بايد حسب مورد با ضوابط عمومي اين بخش مطابقت داشته باشند.

درهاي واقع در راه‌هاي خروجي بايد طوري طرح، ساخته، نصب و تنظيم شوند كه در تمام اوقات استفاده از بنا از سمت داخل به آساني و فوريت قابل باز شدن بوده و هيچ عامل بازدارنده‌اي ماندن قفل كردن، كلون، كشو و غيره مانع خروج به موقع يا فرار متصرفان نشود.

در مواردي كه براي درها قفل پيش‌بيني مي‌شود، بايد از انواع ساده انتخاب شده و باز كردن آن مهارت و تلاش خاصي لازم نداشته باشد. همچنين هر متصرف بايد بتواند بدون نياز به كليد يا وسيله ديگر، آن را از داخل به فوريت باز كند. در‌هاي واقع در جداره‌هاي بيروني ساختمان‌ها، از اين قائده مستثني بوده و مي‌توانند قفل كليدخور داشته باشند، مشروط بر اينكه:

·              تا حد امكان در تمام اوقات استفاده از بنا، قفل نباشند و تدابير لازم براي اطمينان از اين منظور اتخاذ شده باشد.

·              در مواقع قفل بودن دربها، هر كليد همواره بر روي قفل يا در نزديكترين فاصله به گونه‌اي قرار گيرد كه هر متصرف در هنگام خروج، آن را يافته و بتواند سريعاً قفل را باز كند. به غير از درهاي واقع در جداره‌هاي بيروني ساختمان‌ها، در ساير موارد نيز مي‌توان از درهاي با قفل كليدخور استفاده نمود، مشروط بر آنكه قفل و كليد از نوعي انتخاب شوند كه در مواقع قفل بودن در، كليد را نتوان از قفل خارج كرد.

نصب و استفاده از يك كلون يا زنجير ايمني فقط براي درب‌هاي خروج واقع در خانه‌هاي يك يا دو خانواري و واحدهاي مسكوني مستقل، مانند اتاق‌هاي هتل، متل، مسافرخانه و نظاير آن مجاز است، مشروط بر آنكه كلون در ارتفاع حداكثر ۱۲۰ سانتيمتري از كف تمام شده نصب شود و باز كردن آن نيازي به كليد نداشته باشد.

چف، بست و جزئيات ارجرايي درب‌هاي دو لنگه واقع در راه خروج بايد چنان باشد كه براي باز شدن هر لنگه، نيازي به باز كردن لنگه ديگر نبوده و هر كدام از لنگه‌ها، به طور مستقل قابل باز شدن باشند.

درهاي خود بسته شو، مانند درب‌هاي دوربند پلكان‌هاي خروج يا برخي از خروجي‌هاي افقي، نبايد هيچگاه در وضعيت باز نگهداشته شوند. استثنائاً در بناهايي كه محتويات آنها كم مخاطره يا معمولي باشد و نيز در هر مورد كه مقام قانوني مسئول تشخيص دهد، درها را مي‌توان از نوع خودكار بسته شو انتخاب نمود، مشروط بر آنكه نظام خودكار بسته شدن آنها مورد تاييد قرار گيرد.

درب‌هاي گردان

درب‌هاي گردان بايد از لحاظ ساخت، چگونگي نصب، حداكثر تعداد چرخش در دقيه و عرض مفيد و ساير مشخصات، مورد تاييد مقام قانوني مسئول باشد.

در راهروهاي خروجي، استفاده از دربهاي گردان مشروط به رعايت ضوابط زير خواهد بود:

·              ضوابط خاص راه‌هاي خروج بر حسب نوع تصرف، مانع نصب اين گونه درب‌ها نباشد.

·              حداكثر عرض خروج اختصاص يافته به درب‌هاي گردان از ۵۰ درصد كل عرض خروج لازم بيشتر نشود.

·              ظرفيت خروج هر در گردان، حداكثر ۵۰ نفر درنظر گرفته شود.

·              در فاصله ۳ متري از دو انتهاي پاييني يا بالايي، هيچ راه پله‌اي واقع نشده باشد.

·              در فاصله حداكثر ۳ متري هر در گردان در همان ديوار، يك در لولايي با همان عرض وجود داشته باشد، مگر آنكه مقام قانوني مسئول وجود چنين دري را ضروري تشخيص ندهد.

درب‌هاي كشويي افقي، كركره‌ها و شبكه‌هاي قائم

الف) نصب دربهاي كشويي با ريل افقي و همچنين درب‌ها، كركره‌ها و شبكه‌هاي ايمني با ريل قائم، در درگاه‌هايي كه بخشي از راه خروج به شمار آيند، مشروط به رعايت ضوابط زير خواهد بود:

خرید و دانلود

با قیمت 7,500 تومان
  • انتشار : ۰۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج