گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان
دانلود رایگان مقاله ارايه نرم افزاري براي محل يابي عيب در خطوط انتقال-خرید اینترنتی تحقیق ارايه نرم افزاري براي محل يابي عيب در خطوط انتقال-دانلود رایگان پروژه ارايه نرم افزاري براي محل يابي عيب در خطوط انتقال
این فایل در ۶صفحه به صورت زیر تهیه شده است:

–دراين مقاله سعي شده است با استفاده از حالت گذراي سيستم و تشخيص پريود رفت و برگشت موج از قسمت فرستاده شده
تا محل خطا در يك خط انتقال تكفاز روشي براي محل يابي عيب ارايه شده است تا با مخل يابي دقيق بتوان به طور سريع در جهت رفع
عيب عمل نمود، بدين صورت كه از يك طرف خط پالس پله اعمال مي كنيم و با توحه به پاسخ آن مي توان محل يابي عيب نمود.
بوسيله محل يابي دقيق يك عيب ، مقدارزمان خرج شده بوسيله تعميركار در جستجوي عيب مي تواند به حداقل رسانيده شود.
روشهاي قبلي استفاده شده جهت محل يابي عيب به علت
استفاده از الگوريتمهاي پيچيده و سرعت كم باعث افزايش
خطا در تخمين محل عيب شده است . در اين روش جديد
با استفاده از طول كلي خط انتقال ، امپدانس مشخصه خط
انتقال و همچنين با استفاده از حالت گذراي پاسخ پله مي
توان محل عيب را دقيقا شناسايي كرد. جهت تشخيص
محل عيب ابتدا فازي را كه در آن عيب اتفاق افتاده است
تشخيص داده و سپس در حالت اتصال باز هر دو طرف خط
اعمال زير را انجام مي دهيم .
از يك طرف خط سيگنال پله اعمال مي كنيم با توجه به
پاسخ پله مي توان محل عيب را شناسايي كرد . بدين
صورت كه از پاسخ پله نمونه برداري كرده و نمونه ها را در
يك الگوريتم (ماتريس ) قرار داده و توسط الكوريتمي كه
توضيح داده خواهد شد عمل محل يابي عيب انجام شده
است ، لازم به ذكر است كه در اين قسمت پالس ورودي از
يك طرف خط اعمال مي شود و مي توان براي بالا بردن
دقت ، محل يابي به روش مشابه از طرف ديگر خط نيز
پالس ورودي اعمال كرد و با توجه به پاسخ هاي بدست
آمده از هر دو طرف ميانگين محل عيب را محاسبه نمود.
-۲ تشريح موجهاي حاصله از نمودار نردباني
مدل خط به صورت شكل زير در نظر گرفته شده است :
از خط انتقال B طبق اين مدل فرض شده كه در نقطه
توسط مقاومت A اتصال كوتاه تكفازي رخ داده است و طرف
به يك منبع ولتاژ وصل شده است و نيز فرض شده كه r
باشد. E منبع يك پالس پله با دامنه ۰
حال با توجه به روش نردباني مي توان اظهار داشت

-۴ نتايج الگوريتم محل يابي عيب
نتايج بدست آمده با توجه به جداول شماره ۱ و ۲ كه براي
مسافتهاي مختلف محل عيب الگوريتم مورد بررسي قرار
گرفته است بدين صورت است كه اين روش بسيار ساده بوده
و در عين سادگي خطاي محل عيب كمتر از ۱ درصد مي
باشد . همچنين اگر دقت زياد لازم نباشد فقط مي توان از
ديتاهاي يك سر خط استفاده كرد و نيز هيچگونه سنكرون
سازي پالسهاي پله فرستاده شده از دو طرف (براي دقت
بيشتر ) لازم نيست و مي توان آنها را در دو زمان مختلف
اعمال نمود

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج