گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نام شرکت :
۲- آدرس و شماره تلفنهای شرکت : 
۳- نام اعضای هيئت مديره و مدير عامل شرکت در تاريخ تهيه اين پرسشنامه :
۴- نام اطلاعات دهنده : سمت اطلاعات دهنده : تهيه کننده:
۵- موضوع فعاليت و تاريخ تاسيس شرکت  
۶- تعداد پرسنل مالی در دفتر مرکزی و کارخانه
۷- تعداد پرسنل اداری / فروش 
۸- تعداد کل پرسنل شرکت ( اداری و فروش ، مالی ، توليدی ) 
۹- تعداد واحدهای توليدی شرکت و موضوع فعاليت هر يک از آنان
این قرارداد به این شکل تهیه شده ودر خود جزوه اطلاعات کامل تری درباره فایلر وجود دارد
– نحوه ثبت و نگهداری اطلاعات حسابداری هر واحد
۱۱- تعداد اسناد حسابداری و تعداد کلاسورهای اسناد در ۳ سال گذشته 
تعداد اسناد حسابداری تعداد کلاسور اسناد

سال
سال
سال
۱۲- تراز ۴ ستونی دفاتر کل / معين در سال گذشته و سال جاری
۱۳- صورتهای مالی ۲ سال گذشته 
۱۴- کدام يک از سيستم های شرکت مکانيزه می باشند ؟ 
۱۵- سيستم های کامپيوتری شرکت مربوط به کدام موسسه می باشد و در چه سالی تهيه شده است ؟
۱۶- جمع دارائی ها ، فروش ، سود ناويژه و سود ويژه شرکت در ۲ سال گذشته ( ارقام – ميليون ريال ) 
دارائيها فروش سود ناويژه سود ويژه
سال
سال

۱۷- چنانچه انجام بخشی از عمليات حسابرسی در خارج از تهران انجام ميگردد امکانات اقامت حسابرسان در شهرستان چگونه است ؟

۱۸- آيا انتقال اطلاعات و اسناد و مدارک حسابداری به تهران ميسر می باشد ؟ ( چگونه )
۱۹- آيا شرکت دارای سيستم قيمت تمام شده ( صنعتی ) می باشد ؟ 
۲۰- خريد و مصرف مواد و کالا هرچند وقت يکبار در دفاتر مالی شرکت ثبت ميگردد ؟
۲۱- بهای تمام شده کالای فروش رفته در طی سال چند بار محاسبه و در دفاتر مالی ثبت می گردد ؟ 

۲۲- آيا تا کنون صورتهای مالی شرکت حسابرسی شده است ؟ 
۲۳- حسابرس سال گذشته شرکت 
۲۴- حق الزحمه حسابرسی سال گذشته ( ميليون ريال )

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج