گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان

این فایل در ۲۵۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محتوای آموزش ریاضیات بایستی با هدف رشد هر چه بیشتر قدرت استنتاج و یادگیری ، شناخت ساختارهای ریاضی و مبتنی بر تقویت قوای فراگیری شهودی دانش آموزان تدوین گردد.بدین ترتیب هدفهای آموزشی ریاضیات در دبیرستان مبتنی بر چهار دسته ذیل می باشد :
قش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان .۱     نقش ریاضیات در تربیت فکر .۲  نقش ریاضیات در تامین آینده فرد و جامعه  .3  نقش ریاضیات در تربیت فرهنگی

آموزش تکنیکهای لازم برای مدلسازی ریاضی و مسائل روزمره زندگی و تجزیه و تحلیل این مدلهاآموزش ریاضی مورد نیاز برای مطالعه سایر موضوعات درسی آشنایی با نقش ریاضیات در صنعت ، تکنولوژی ، کشاورزی ، و علوم انسانی و اجتماعی 

نقش ریاضیات در تربیت فکر  .22-1  : پرورش قوه تفکر ریاضی ( اندیشه ، استدلال ، تخمین و استنتاج )۲-۲ : پرورش دقت (نظری و عملی )و عادت به نظم فکری و پرورش  قوه نقد و انتقاد .۲-۳ : پرورش قوه ارائه دقیق یک فکر  ( شفاهی و کتبی )
۲-۴ : پرورش اعتماد  به  نفس  در بکار  بردن دانسته های  ریاضی  برای  حل  مسائل . (شک در علم جایز نیست . اینکه “من این مسأ له را حل کرده ام ولی نمی دانم درست است یا خیر ”  یا حل نکردن آن چندان فرقی نمی کند  ).2-5 : پرورش قوه خلاقیت و درک شهودی ۲-۶ : پرورش قوه تصمیم و تجرید 
نقش ریاضیات در تامین آینده افراد ۳-۱ : آماده سازی دانش آموزان برای تحصیلات  بعدی ۳-۲ : آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کار ۴-  نقش ریاضیات در ارتقا سطح فرهنگی جامعه ۴-۱ : آشنایی مقدماتی با تاریخ ریاضیات و شناخت شناسی . ۴-۲ : آشنایی مقدماتی با زیبا شناختی ریاضیات 
برای آشنایی دانش جویان نمو نه ای از تدوین اهداف عینی را که برای وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است درج می کنیم قسمتی از ریز ماد ریاضی کاربردی ۱- دانش آموز مفاهیم مجموعه عضویت و جزئیت را بداند و با نمادهای آن آشنا شود . مجموعه های عددی    Q   –   Z   –    N   معرفی می شوند
– دانش آموز اعمال بر مجمو عه ها ( اجتماع ، اشتراک ، متمم ، تفاضل ، ضرب ، دکارتی ) را بداند . ۳- قوانین دمورگان را بداند .۴- بتواند با نمایش دیاگرام ون اعمال بر مجموعه ها را نمایش دهد .۵- مفاهیم مجموعه های متناهی و نا متناهی و کراندار را بداند 
را بتواند درک کند ( در صورت امکان استدلال آنها را بداند ).۷- مفاهیم رابطه  ، رابطه ترتیبی و رابطه هم ارزی زا بداند .و ریز مواد آنالیزی ترکیبی که بخشی از ریاضیات کاربردی است  .اصول شمارشی ( اصل جمع و اصل ضرب ) را بداند .مفاهیم جایگشت و ترتیب را بداند و با نماد آنها و خواص آنها آشنا شود 


خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج