گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۲۱اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مودهای ارتباطی به روشنی طراحی شوند که کاربر را مجبور نکنند اعمال غیر ضروری را انجام دهد.
فراهم نمودن ارتباط قابل انعطاف
ارتباط رئتین ویکنواخت در سطح ماهرانه امکان پذیر بوده وارتباط با سلیقه کاربر قابل انطباق باشد
چزئیات تکنیکی داخلی از دیدگاه کاربر موقتی پنهان شود.
طراحی به گونها ای انجام شود که ارتباط مستقیم با اشیاءبر روی صفحه برقرار شود.
کاهش بار فکری کاربر
هر چه کاربر بیشتر مجبور باشد به خاطر بسپارد ارتباط او با سیستم خطای بیشتری بدنبال خواهد داشت.

کاهش تقاضا از حاقظه کوتا مدت 
موارد پیش فرض معنی داری را ایجاد کند
تعریف خلاصه ای قابل فهم باشد 
اجزاء ویژوال رابط باید بر مبنای مثالهای دنیای واقعی باشند.
اطلاعات را بتدریج نمایش دهد.
ایجاد یکنواختی در رابط:
۱- تمام اطلاعات ویژوال بر طبق استاندارد طراحی ,سازماندهی شوند ودر تمام صفحه های نمایش نیز حفظ شوند
۲-مکانیزم های ورودی به مجموعه ای کوچک محدود شوند که در طول کاربرد خاص بطور یکنواخت استفاده می شوند.
۳- مکانیزم هایی برای عبور از یک کار به کار دیگر بطور یکنواخت تعریف وپیاده سازی شوند.
فرایند طراحی رابط کاربر:
۱- تحلیل ومدلسازی کاربر ,کارها,محیط
۲- طراحی رابط
۳-ساخت رابط
۴- اعتبار سنجی رابط.
فعالیتهای طراحی رابط:
۱- تعیین اهراف ومقاصد هر کار
۲- تصویر نمودن اهداف ومقاصد به دنباله ای از اعمال مشخص
۳- مشخص نمودن دنباله کارها وکارهای جزئی
۴- نشان دادن حالات سیستم
۵- تعریف میکانیزم کنترلی
۶-نشان دادن اینکه چگونه مکانیزم های کنترلی بر حالت سیستم تائیر می گذارند.
۷- نشان دادن اینکه چگونه کاربر حالت سیستم را با استفاده از اطلاعات فراهم شده از طریق رابط توصیق می نماید.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج