گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان
این فایل در ۲۶۰اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زبان های برنامه نویسی زبان های مصنوعی هستند که از آنها برای محسباتی که توسط یک ماشین قابل انجام است طراحی شده است.  پروژه درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی همانگونه که مشخص است به بررسی زبان های برنامه سازی و به طور اخص به بررسی Java، ++C، php و #C پرداخته است.
تکامل معماری نرم افزار
دوران کامپیوترهای بزرگ
محیط دسته ای
محیط محاوره ای 
تاثیر بر طراحی زبان
دوران کامپیوتر شخصی
کامپیوترهای شخصی
محیطهای سیستم تعبیه شده
تاثیر بر طراحی زبان
قابلیتهای کامپیوتر: تبدیل کامپیوترهای بزرگ ، کند و گرانقیمت که از لامپ خلا استفاده می کردند به ریز کامپیوترها و سوپر کامپیوترها تبدیل شدند.
موارد کاربرد: زمینه های کاربرد جدید ، طراحی زبانهای جدید ، ارتقاء و بازبینی زبانهای قدیمی
متدهای برنامه نویسی: یافتن متدهای خوب برای نوشتن برنامه های بزرگ و پیچیده و تغییر در محیط برنامه نویسی
متدهای پیاده اسزی : انتخاب ویژگیهای نو
مطالعات تئوری: استفاده از متدهای رسمی ریاضیات
استانداردسازی: اجازه انتقال برنامه از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر
زبان خوب چگونه است؟
صفات یک زبان خوب
وضوح، سادگی و یکپارچگی
قابلیت تعامد
طبیعی بودن برای کاربردها
پشتیبانی از انتزاع
مدلهای زبان
زبانهای دستوری: زبانهای مبتنی بر فرمان یا دستورگرا
زبانهای تابعی : به جای مشاهده تغییر حالت عملکرد برنامه دنبال می شود.
زبانهای قانونمند: شرایطی را بررسی می کنند و درصورت برقرار بودن آنها فعالیتی را انجام می دهند.
برنامه نویسی شی گرا: اشیای پیچیده به عنوان بسطی از اشیای ساده ساخته می شوندو  خواصی را از اشیای ساده به ارث می برند.
بین المللی شدن برنامه نویسی
ترتیب تلفیق: کاراکترها به چه ترتیبی باید ظاهر شوند؟
ترتیب: موقعیت کاراکترهای غیر رومی 
حالت کاراکترها: حروف کوچک و بزرگ در زبانهایی مثل ژاپنی، عربی و یهودی
جهت پیمایش: اغلب زبانها از چپ به راست خوانده می شوند.
فرمت تاریخ در یک کشور خاص
فرمت زمان در یک کشور خاص
مناطق زمانی
سیستمهای حروفی
علامت پول

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج