گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سياری از برنامه های کاربردی نوع داده جديدی به نام جريان داده را توليد و تحليل می کنند که در آن داده ها به صورت پويا به يک بستر ( يا پنجره ) وارد و يا از آن خارج می شوند . 
خواص جريان داده : 
حجم زياد و گاه نامحدود 
تغييرپويا 
جريان به درون و خارج با يک ترتيب مشخص 
پيمايش يکبار يا تعدا د محدود 
نيازمند زمان پاسخ سريع ( اغلب بلادرنگ ) 
ممکن است دارای چندين منبع باشند .
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
در جريان داده تعدادی يا همه داده های ورودی که بايد روی آنها عمليات انجام شود روی ديسک يا حافظه اصلی قرار ندارند و بيشتر به صورت جريان داده پيوسته می رسند .    


جريان داده ها از داده‌‌ های ذخيره شده در موارد زير متفاوت اند :
عناصر داده ها به صورت بر خط می رسند .
سيستم هيچ گونه کنترلی روی ترتيب عناصر داده‌ای ( روی عناصر جريان يا جريانهای داده‌ای ) ، که جهت پردازش می‌رسند ، ندارد .
جريانهای داده ای به صورت ذاتی از نظر اندازه نامحدود هستند .
يک عنصر از جريان داده پس از پردازش يا ناديده در نظر گرفته می شود يا آرشيو می شود 

داده‌کاوی استخراج اطلاعات مفيد و دانش از حجم زياد داده‌ ها است . 
تکنيک هايی داده‌کاوی :
تحليل قواعد وابستگی : کشف قواعد وابستگی است که هر قاعده وابستگی به صورت جفت صفت-‌ مقدار هايی است که اغلب با هم در يک مجموعه داده اتفاق می افتند . 

کلاسه‌بندی : فرايند يافتن مجموعه مدلهايی است که کلاس های داده را توصيف و مشخص می‌کنند تا بدين وسيله بتوان کلاس اشيايی را که نامشخص است مشخص کرد .

تحليل خوشه ها : اشيا بر اساس قاعده ” زياد کردن شباهت بين عناصر کلاس و کم کردن شباهت بين کلاس ها ” ، اشيا را به خوشه هايی تقسيم می کند . اشيا داده ای موجود در يک خوشه بيشترين شباهت را با هم دارند و با اشيا ساير خوشه ها بسيار متفاوت هستند . 
داده‌کاوی جريان داده ها يک فرايند بلادرنگ استخراج الگوهای جالب توجه از جريان داده ها است . 
برای مثال ممکن است بخواهيم ورود به حريم شبکه کامپيوتری را بر اساس جريان غير عادی پيام ها شناسايی بکنيم که از طريق مقايسه الگوهای تکرارشونده فعلی با يک زمان قبلی ، قابل کشف است 
تکنيک های ذکر شده در داده‌کاوي بطور مستقيم بر جريان داده ها قابل اعمال نيستند زيرا الگوريتم های موجود برای اين تکنيک ها روی داده های مقيم در ديسک اعمال می شوند و می توانند داده ها را چند بار پيمايش کنند .

چالش های موجود در داده‌کاوی جريان داده عبارتند از :
به دليل خصوصيت پيوستگی عناصر داده ورودی ، نياز به حافظه نامحدود دارند .
الگوريتم های داده‌کاوی نياز به چندين پيمايش روی جريان داده دارند ولی به دليل سرعت بالای جريان داده اين امر امکان پذير نيست . 
بدست آوردن مجموعه‌های تکرارشونده به صورت تقريبی .
فرض کنيد t0, …, tn پنجره‌های زمانی شيب‌دار هستند که t0 قديميترين آنهاست 
ورودی : 
حداقل پشتيبانی : s
کران خطا ε
T = t k U t k+1 U … U t k’
خروجی :
تمام مجموعه‌های تکرارشونده در T با پشتيبانی بزرگتر يا مساوی  s * W 
تعدادی مجموعه‌های زيرتکرارشونده در T با پشتيبانی بزرگتر يا مساوی(s-ε) * W ممکن است در خروجی ظاهر شوند (W  تعداد تراکنش‌های موجود در T است ) .
فرض کنيد t0, …, tn پنجره‌های زمانی هستند که t0 قديميترين آنهاست 
ورودی : 
حداقل پشتيبانی : s
T = t k U t k+1 U … U t k’

 خروجی :
     تمام مجموعه‌های تکرارشونده در T با پشتيبانی بزرگتر يا مساوی s * W   که در آن W تعداد تراکنش‌های موجود در T است . 
اين مساله غيرقابل حل است مگر اينکه اطلاعات تمام مجموعه‌های ممکن نگهداری شود که نمايی از تعداد عناصر است .
عناصری که هم اکنون غيرتکرارشونده هستند با پيشرفت جريان داده ممکن است تکرارشونده شوند . 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج