گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 162 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

دانلود رایگان تحقیق آلومینیوم-خرید اینترنتی تحقیق آلومینیوم-دانلود رایگان پایان نامه آلومینیوم-تحقیق آلومینیوم

این فایل در ۱۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
مواد آب‌ بندي‌:
آب‌بندي‌ كه‌ بطور تاريخي‌ استفاده‌ مي‌شد عبارتند از روغن‌ بزرك‌، لاك‌ الكل‌ و سيليكات‌ سديم‌ وموادي‌ كه‌ در اين‌ اواخر استفاده‌ مي‌شوند عبارتند از niL-T-17563 B از نوع‌ thermocuring وچسبهاي‌ متااكريليت‌ غيرهوازي‌ و پوشاننده‌هاي‌ پلاستيكي‌ Heat curdbile از رايج‌ترين‌ اين‌ موادمي‌باشد و همراه‌ با مواد mil-spec كه‌ بهترين‌ خواص‌ را از خود نشان‌ داده‌اند.
(۲-۲) انواع‌ فرايندها:
اين‌ روشها ممكن‌ است‌ بصورتهاي‌ متفاوتي‌ بيان‌ شود. اما چهار روش‌ اصلي‌ آن‌ از قرار زير مي‌باشد:
الف‌) فاشر خلاء خشك‌ يا (DVP) 8 Dry Vacium Pressure
اين‌ روش‌ با چندين‌ قطعات‌ در انتهاي‌ اتوكلاو خالي‌ شروع‌ مي‌شود و بعد از يك‌ خلاء حدود +۲٫۹ اينچرمركوري‌ به‌ مخزن‌ اعمال‌ مي‌شود و پس‌ از آن‌ ريزين‌ روانه‌ محفظه‌ فرايند مي‌شود و پس‌ از برابرسازي‌،فشار هوا بكار برده‌ مي‌شود. اين‌ فشار حدود ۱۰۰psi مي‌باشد.
رسيكل‌ با ترك‌ كردن‌ رزين‌ از اتوكلاو كامل‌ مي‌شود. بعد از آن‌ قطعات‌ شسته‌ مي‌شود كه‌ بطور معمول‌ ازآب‌ استفاده‌ مي‌شود.
زمان‌ كلي‌ فرايند تقريباً ۴۵ دقيقه‌ كه‌ شامل‌ شستشو با آب‌ گرم‌ در دماي‌ F0195 مي‌باشد (اگر رزين‌ متااكريليك‌ heat-curable باشد)
ب‌) آب‌ بندي‌ داخل‌ Internal Imprehnation:
اين‌ روش‌ زماني‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد كه‌ مواد ريخته‌گري‌ شده‌ خيلي‌ بزرگ‌ باشند در اين‌ روشها تمان‌دربهاي‌ دسترسي‌ بسته‌ مي‌ماند رزين‌ تحت‌ فشار (بدون‌ ايجاد خلاء) داخل‌ منافذ قطعه‌ مي‌شود. بعد ازيك‌ دورة‌ زماني‌ مشخص‌: عمل‌ اشباع‌ كردن‌ از سيكلب‌ برداشته‌ مي‌شود و قطعه‌ رزين‌ مي‌شود.
سيكل‌ زمان‌ كلي‌ مي‌تواند حدود ۳۰ دقيقه‌ يا بيشتر بسته‌ به‌ نوع‌ و پيچيدگي‌ تثبيت‌ قطعات‌ مي‌باشد..
ج‌) خلاء مرطوب‌:
در اين‌ روش‌ از رزينهاي‌ غيرهوازي‌ استفاده‌ مي‌شود اما اين‌ بدان‌ معني‌ نيست‌ كه‌ از ديگر رزينها استفاده‌نمي‌شود. در اين‌ روش‌ قطعات‌ داخل‌ مخزن‌ خلاء قرار مي‌گيرند و مخزن‌ از مواد آب‌بندي‌ پر مي‌شوند وسپس‌ يك‌ خلاء ايجاد مي‌شود خلاء كه‌ حداقل‌ ۵/۲۸ اينچ‌ مركوري‌ مي‌باشد هوا را از قطعات‌ مي‌گيرند ورزين‌ روي‌ قطعات‌ را مي‌پوشاند و در آنجا هيچ‌ فشار هوا اضافي‌ به‌ جز فشار اتمسفر وجود ندادر.
بعد از اينكه‌ سيكل‌ خلاء كامل‌ شد، قطعات‌ رزين‌ شده‌ مي‌گردند. زمان‌ كل‌ فرايند طي‌ شده‌ بين‌ ۳۰ تا ۴۵دقيقه‌ مي‌باشد بعد از آن‌ اگر رزين‌ غيرهوازي‌ باشد قطعه‌ ۳ ساعت‌ در دماي‌ اتاِ و يا ۳۰ دقيقه‌ در دماي‌OF120 بطور مرطوب‌ حرارت‌ داده‌ مي‌ شود.
د) فشار خلاء مرطوب‌:
اين‌ روش‌ مشابه‌ روشهاي‌ قبل‌ مي‌باشد با اين‌ تفاوت‌ كه‌ تا قبل‌ از اينكه‌ سيكل‌ به‌ پايان‌ برسد فشار هوا تاpsi100 مي‌رسد زمان‌ كل‌ بسته‌ به‌ سليقة‌ شخصي‌ حدود ۱۰ دقيقه‌ بيشتر مي‌باشد.
لوازم‌ و اسبابي‌ كه‌ براي‌ اين‌ كار استفاده‌ مي‌شود مخصوص‌ صنعت‌ مي‌باشند در خلاء مرطوب‌ يك‌ فرايندخلاء، بالغ‌ بر ۴ مخزن‌ شستشو و يك‌ مخزن‌ آب‌ گرم‌ با قابليت‌ تحمل‌ ۰F195 مورد نياز مي‌باشد.
رزينهاي‌ غيرهوازي‌ نياز دارند كه‌ تا داماي‌ ۰F 55 سرد شوند و يك‌ در معرض‌ هوا قرار گرفتن‌ ثابت‌ نيزانجام‌ مي‌شود. ولي‌ وقتي‌ از حرارت‌ استفاده‌ مي‌شود فقط‌ توسط‌ نور تا F700 سرد مي‌شوند بذون‌ اينكه‌در معرض‌ هوا قرار گيرند.
(۳-۲) آب‌ بندي‌ توسط‌ خلاء Vacum Impregentation:
اين‌ روش‌ يك‌ فرايند نهائي‌ بسيار بارزش‌ روي‌ فلزات‌ مي‌باشد كه‌ بنا بر پاره‌اي‌ از دلايل‌ ناشناخته‌ مانده‌است‌. اين‌ تكنولوژي‌ مربوط‌ به‌ اواخر سال‌ ۱۹۴۰ مي‌باشد كه‌ بصورت‌ گسترده‌ در اوايل‌ ۱۹۵۰ اجرا شد.در اين‌ روش‌ از خلاء فشار استفاده‌ مي‌شود تا حفره‌هايي‌ كه‌ در عمل‌ براي‌ اكثر قطعات‌ بوجود مي‌آيدتوسط‌ يك‌ ماده‌ پوشاننده‌ كه‌ بطور معمول‌ چسب‌ پلاستيك‌ مي‌باشد پر شود.
(۴-۲) انواع‌ حفره‌ها:
حفره‌هايي‌ كه‌ در قطعه‌ ايجاد مي‌شود هميشه‌ مشكل‌ساز مي‌باشند. اين‌ حفره‌ها بيشتر بوسيلة‌كاوسيتاسيون‌ گاز، وارد شدن‌ مواد خارجي‌ با لايه‌هاي‌ اكسيد و انقباض‌هاي‌ داخلي‌ بوجود مي‌آيد. اين‌منافذ بيشتر در قطعات‌ ريخته‌گري‌ از جنس‌ آلومينيوم‌، روي‌، برنز و آهن‌ بوجود مي‌آيد.
بطور كلي‌ منافذ بصورت‌ ميكرو و ماكرو طبقه‌بندي‌ مي‌شوند. حفره‌هاي‌ ريز يا micro porisity بدون‌ميكروسكوپ‌ به‌ سختي‌ قابل‌ مشاهده‌ و دستيابي‌ مي‌باشند.
اما حفره‌هاي‌ بزرگتر يا macro porosity اغلب‌ در سطح‌ قطعه‌ پديد مي‌آيد و با چشم‌ غيرمسلح‌ قابل‌مشاهده‌ است‌. در ايجا سه‌ نوع‌ از حفره‌هاي‌ را معرفي‌ مي‌نمائيم‌:
الف‌) حفره‌هاي‌ عيان‌
ب‌) حفره‌هاي‌ ناپيدا
ج‌) حفره‌هاي‌ سرتاسري‌ يا راه‌ به‌ در
حفره‌هاي‌ مياني‌:
اين‌ حفره‌ها يك‌ منطقه‌ خالي‌ مي‌باشند كه‌ بطور كامل‌ داخل‌ قطعه‌ مي‌باشند و بعنوان‌ شكل‌ مشخص‌نمي‌شوند مگر اينكه‌ در حين‌ ماشينكاري‌ مشخص‌ شود.
حفره‌هاي‌ سرتاسري‌:
اين‌ حفره‌ها همانطور كه‌ از نامشان‌ پيداست‌ بطور سراسري‌ در قطعه‌ بوجود مي‌آيند بطوريكه‌ حتي‌ كازهاو مايعات‌ مي‌توانند در درون‌ اين‌ حفره‌ها به‌ راحتي‌ حركت‌ كنند.
حال‌ در اينجا به‌ بحث‌ در مورد آب‌بندي‌ قطعات‌ توسط‌ خلاء يا Vacum Impregnation مي‌پردازيم‌.
آب‌بندي‌ توسط‌ خلاء:
مهندسان‌ به‌ دلايل‌ مختلف‌ اين‌ فرايند را ايجاد كرده‌اند كه‌ برخي‌ از دلايل‌ يا مزاياي‌ اين‌ فرايند مي‌تواند ازقرار زير باشد.
۱) ميزان‌ تحمل‌ فشار قطعات‌ خراب‌ را ترميم‌ مي‌كند يك‌ قطعه‌ آب‌بندي‌ شده‌ همان‌ مقدار فشار ار تحمل‌مي‌كند كه‌ يك‌ قطعه‌ سالم‌ قادر به‌ تحمل‌ آن‌ مي‌باشد.
۲) خوردگي‌هاي‌ داخلي‌ را قبل‌ از رخ‌ دادن‌ متوقف‌ مي‌كند
۳) حفره‌هاي‌ ريز (micro porosity) را آب‌بندي‌ مي‌كند.
۴) از خوردگي‌ بين‌ سطوح‌ دو فلز غيرهمسان‌ كه‌ روي‌ هم‌ سوار شده‌اند جلوگيري‌ مي‌كند.
۵) نحوة‌ قرارگيري‌ دو فلز كه‌ روي‌ هم‌ سوار شده‌اند را بهبود مي‌بخشد.
فصل‌ ۳
(۱-۳) طرح‌ شماتيك‌ دستگاه‌
(۲-۳) شرح‌ مختصر دستگاه‌

(۲-۳) تشريح‌ مختصر دستگاه‌:IMPREGNATION
اساس‌ عمليات‌ پركردن‌ حفره‌ها و آببندي‌ قطعات‌ ريختگي‌، تزريق‌ جسب‌ (ماده‌ شيميائي‌ خاصي‌ بنام‌    )در داخل‌ حفره‌ها و مكهاي‌ انقباضي‌ ميكرو قطعات‌ ريختگي‌ آلومينيومي‌ و درنتيجه‌ آب‌بندي‌ نهائي‌حفره‌هاي‌ ميكروسكوپي‌ اين‌ قطعات‌ مي‌باشد.
بطور خلاصه‌ عمليات‌ زير بر روي‌ قطعات‌ انجام‌ مي‌شود:
۱- ابتدا قطعات‌ بوسيله‌ جريان‌ آب‌ گرم‌ تميز كننده‌ چربي‌زدايي‌ شده‌ و سپس‌ داخل‌ سبد چيده‌ مي‌شود.سپس‌ سبد داخل‌ محفظه‌ خلاء قرار گرفته‌ و خلاء خشك‌ انجام‌ مي‌شود و ماده‌ شيميائي‌ بنام‌     از داخل‌محفظه‌ چسب‌ بداخل‌ محفظة‌ خلاء پمپ‌ يم‌ شود و در ادامه‌ خلاء تر انجام‌ مي‌گردد. بواسطه‌ كاهش‌فشار چسب‌ بداخل‌ حفرات‌ ميكروسكوپي‌ قطعات‌ نفوذ مي‌كند. خلاء اعمالي‌ حدوداً
۲- bar 2/0 مطلق‌ يا  Bar 8/0- نسبي‌ است‌ و كل‌ زمان‌ كه‌ قطعات‌ داخل‌ محفظه‌ خلاء قرار مي‌گيرند وعمليات‌ فوِ انجام‌ مي‌شود حدود ۱۲ دقيقه‌ است‌ و دماي‌ چسب‌ حدود ۰C20 ثايبت‌ نگه‌ داشته‌مي‌شود.
۳- پس‌ از آن‌ سبد قطعات‌ از داخل‌ محفظه‌ خلاء برروي‌ محفظه‌ چسب‌ قرار ميگيرد تا چسب‌هاي‌موجود برروي‌ قطعات‌ بداخل‌ آن‌ برگشت‌ داده‌ شود. همانگونه‌ كه‌ قبلاً ذكر شد محفظه‌ چسب‌ مجهز به‌خنك‌ كننده‌اي‌ است‌ كه‌ ماموريت‌ آن‌ حفظ‌ درجه‌ حرارت‌ محلول‌ چسب‌ در زير  0C20 مي‌باشد.
۴- در ادامه‌ سبد قطعات‌ داخل‌ وان‌ آب‌ سرد قرار ميگيرد آب‌ موجود داخل‌ اين‌ تانك‌ بواسطة‌ جريان‌ هوامتلاطم‌ مي‌گردد. بعد از شستشوي‌ قطعات‌ در آب‌ سرد، سبد قطعات‌ وارد تانك‌ آب‌ گرم‌ با دماي‌  0C90ميشود. قطعات‌ داخل‌ اين‌ تانك‌ بمدت‌ ۱۵ دقيقه‌ نگهداري‌ مي‌شود تا چسب‌ نفوذ كرده‌ بداخل‌ قطعات‌بصورت‌ پليمر درآيد. اين‌ تانك‌ مجهز به‌ پمپ‌ مكنده‌ بخارات‌ مي‌باشد.
حرارت‌، چهار عدد هيتر الكتريكي‌ در درون‌ تانك‌ تعبيه‌ گرديده‌ است‌، آب‌ درون‌ اين‌ تانك‌ با استفاده‌ ازترمومتر در دماي‌  0C90 ثابت‌ نگه‌ داشته‌ مي‌شود. تانك‌ مذكور داراي‌ درب‌ ويژه‌اي‌ است‌ كه‌ در هنگام‌انجام‌ عمليات‌ توسط‌ جك‌ بادي‌ بسته‌ مي‌شود. درب‌ فوِالذكر دو جداره‌ بوده‌ و بگونه‌اي‌ طراحي‌ شده‌كه‌ بخارات‌ حاصله‌ را با استفاده‌ از سيستمهاي‌ مكنده‌ (هوا) از محيط‌ خارج‌ كرده‌ و از انتشار بيش‌ از حدبخارات‌ در فضا جلوگيري‌ مينمايد.
۵- مجموعه‌ سبدهاي‌ نگهداري‌ و حمل‌ قطعات‌
براي‌ حمل‌ و جابجايي‌ قطعات‌ در مراحل‌ مختلف‌ فرآيند مي‌باشد. جهت‌ اطمينان‌ از انجام‌ كامل‌ مراحل‌رزين‌دهي‌، شستشو و پخت‌، قطعات‌ در سبدهاي‌ ويژه‌اي‌ قرار مي‌گيرند. درب‌ سبدهاي‌ مزبور در طي‌عمليات‌ قفل‌ شده‌ و از بيرون‌ افتادن‌ قطعات‌ جلوگيري‌ مي‌كند. پنج‌ (۵) سبد با ابعاد تقريبي‌ زير در اين‌مجموعه‌ قرار دارند.
۶- مجموعه‌ جابجا كننده‌ قطعات‌
متشكل‌ از جرثقيل‌ الكتريكي‌ با قدرت‌ حمل‌ بار و ساير تجهيزات‌ مربوطه‌ و پايه‌ و سازه‌هاي‌ فلزي‌ موردنياز براي‌ حمل‌ قطعات‌ در طول‌ سيستم‌ مي‌باشد.
۷- سكو كاري‌
به‌ عرض‌ تقريبي‌ ۸۰۰ mm و طول‌ مورد نياز براي‌ كل‌ سيستم‌ همراه‌ با سازه‌ها و اجزاء مورد نياز است‌.
۸- مجموعه‌ كنترل‌ الكتريكي‌ و اتوماتيك‌ سيستم‌
متشكل‌ از باكس‌ الكتريكي‌ است‌ كه‌ حاوي‌ ورودي‌ و خروجي‌ها الكتريكي‌ و سويچهاي‌ اصلي‌ و كليه‌اجزاء الكتريكي‌ لازم‌ مي‌باشد. كنترل‌ اتوماتيك‌ و عملكرد تنظيم‌ شده‌ اتوكلاو و تانك‌ ذخيره‌ رزين‌،همچون‌ كنترل‌ درجه‌ حرارت‌ رزين‌ و آب‌ و وان‌ پخت‌ و تنظيم‌ خلاء و غيره‌ توسط‌ اين‌ مجموعه‌ صورت‌ميگيرد.
فصل‌ ۴: طراحي‌ كلي‌ پروسه‌
(۱-۴) طراحي‌ مخزن‌ وكيوم‌
(۲-۴) طراحي‌ مخزن‌ رزين‌
(۳-۴) طراحي‌ مخزن‌ شستشو
(۴-۴) طراحي‌ مخزن‌ پخت‌
(۵-۴) طراحي‌ سبد

طراحي‌ كلي‌ پروسه‌:
نكته‌اي‌ كه‌ در اينجا مي‌بايست‌ مد نظر قرار گيرد شرح‌ جزئيات‌ بخشهاي‌ مختلف‌ دستگاه‌ مي‌باشد كه‌ اين‌شرح‌ جزئيات‌ در اين‌ قسمت‌ به‌ تفصيل‌ گفته‌ مي‌شود.
۱-۴) محزن‌ خلاء: Vacum Tank
به‌ دليل‌ اهميت‌ اين‌ قسمت‌ از دستگاه‌ در بخش‌ بعد راجع‌ به‌ آن‌ مفصلاً توضيح‌ خواهيم‌ داد.
۲-۴) محزن‌ رزين‌: Resin Tank
اين‌ قسمت‌ كه‌ وظيفه‌ ذخيره‌ رزين‌ را بر عهده‌ دارد يكي‌ از مهمترين‌ بخشهاي‌ اين‌ دستگاه‌ مي‌باشد. تدوين‌وظيفة‌ اين‌ بخش‌ علاوه‌ بر ذخيره‌ رزين‌ ثابت‌ نگهداشتن‌ دماي‌ رزين‌ در يك‌ محدوده‌ دماي‌ مشخص‌مي‌باشد. كه‌ اين‌ امر باعث‌ بوجود آمدن‌ پيچيدگي‌ خاصي‌ در طراحي‌ اين‌ بخش‌ مي‌شود.
اين‌ محدودة‌ دمائي‌ ۱۸-۲۰۰C مي‌باشد حال‌ براي‌ اينكه‌ به‌ اين‌ هدف‌ دست‌ پيدا كنيم‌ مي‌بايست‌ يك‌سيكل‌ تبريد در كنار دستگاه‌ تعبيه‌ گردد. اين‌ سيكل‌ و بطور دقيق‌تر چيلر تبريد شامل‌ قسمت‌هاي‌ اصلي‌زير مي‌باشد:
a چيلر هوا خنك‌ با كندانسور آبي‌ با قدرت‌ kw 12.6 به‌ شخصه‌ IRLC15
b پمپ‌ سيركولاسيون‌ بادبي‌  lit/min 50 از نوع‌ NA-2A
c مبدل‌ حرارتي‌ (كندانسور) كه‌ جزئيات‌ آن‌ در درون‌ نقشه‌هاي‌ پاياني‌ بطور كامل‌ آمده‌ است‌ با قدرت‌kw 12.6حال‌ به‌ توضيح‌ در مورد هر يك‌ از اين‌ قسمتها مي‌پردازيم‌:
الف‌) چيلر اين‌ دستگاه‌ همانطور كه‌ گفته‌ شد از نوع‌ هوا خنك‌، با مشخصه‌ IRLC15 كه‌ طبق‌ جداول‌مربوطه‌ انتخاب‌ شده‌ با توان‌ kw 12.6يا MP 15 (موتور كمپرسور) كه‌ خود شامل‌ ۱۳ جزء مي‌باشد كه‌تمام‌ اجزاء طبق‌ ليست‌ زير مرتب‌ مي‌شوند

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج