گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
خرید ودانلود پایان نامه اوقات فراغت جوانان  در ايران  و امكانات موجود-خرید اینترنتی تحقیق اوقات فراغت جوانان  در ايران  و امكانات موجود-دانلود رایگان مقاله اوقات فراغت جوانان  در ايران  و امكانات موجود-تحقیق اوقات فراغت جوانان  در ايران  و امكانات موجود
این فایل در ۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده است:

يكي از مسائلي كه پيوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربيتي و دست اندركاران تعليم و تربيت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است
بيان مسئله : 
دوره نوجواني يكي از مراحل حساس و پر اهميت رشد جسمي و شخصيتي افراد به حساب مي آيد. نوجوان امروز اوقات فراغت فراواني دارند، وسايل سرگرمي بيشتري مي تواند، داشته باشند. ليكن به ارزشهاي اجتماعي و اخلاقي آنها نمي توان اطمينان كرد چنانكه توجه دقيق به فعاليتهاي تفريحي در عصر حاضر و تقريباً در تمام كشور هاي جهان به خصوص كشورهاي به اصطلاح پيشرفته اين حقيقت تلخ را ثابت مي كند كه بعضي از اين فعاليتها بسيار نامعقول و مضرند و شركت نوجوانان در آنها به زندگي سالم ايشان لطمه مي زند. 
بنابراين با در نظر گرفتن حساسيت، اهميت و نقش حياتي اوقات فراغت ضروري است با تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي از طريق همكاري مشترك اولياء و مربيان و اتخاذ روشهاي مناسب ضمن جلب توجه دانش آموزان و ايجاد نگرش مثبت در آنها نسبت  به ارزش و اثرات مثبت اوقات فراغت و برانگيختن رغبت و انگيزه در حسن بهره وري و بارور سازي اين فرصتها در زمنيه پيشگيري از هر گونه آسيب پذيرها در ايام فراغت تدابير لازم را پيش بيني كرد. براين اساس، اين تحقيق در پي آن است كه رابطه شناخت علمي و دقيق بين نحوه گذراندن اوقات فراغت و انحرافات اجتماعي دختران سنين ۲۰ – ۱۵ سال منطقه ۵ تهران مي باشد.
اهداف تحقيق:
هدف كلي : 
هدف كلي از تحقيق، يافتن راه حل ها و راهكارهاي مناسب و صحيح براي بهسازي نحوه گذارندن  اوقات فراغت نوجوانان و دانش آموزان و دانشجويان و يافتن راههاي درست و مشخص براي ايجاد و يا بازسازي لازم جهت استفاده مطلوب همه نوجوانان و جوانان فراغت خود با تأكيد بر نكات تربيتي و شناخت هر چه بهتر آن مي باشد.
هدف خاص: 
۱- پي بردن به چگونگي تأثير و امكانات موجود در جامعه و مدارس و دانشگاهها بر نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
۲- آشنايي با نوع فعاليتهاي دانش آموزان و دانشجويان در اوقات فراغت
۳- كشف ذوق و علاقه و ميزان توانائيهاي دانش آموزان و دانشجويان در زمينه هاي مختلف گذران اوقات فراغت
۴- شناسايي امكانات موجود و دست يافتن به راههايي جهت استفاده از امكانات موجود و دست يافتن به نتيجه مناسب و در نتيجه برنامه ريزي و تجهيز براي ارتقاء كيفي و بهره مندي از وسايل و لوازم موجود
۵- آشنايي با مشكلات گذاران اوقات فراغت
۶- يافتن راه حلهاي علمي و مؤثر براي پر كردن صحيح اوقات فراعت دانش آموزان و دانشجويان
اهميت و ضرورت تحقيق:
امروزه از جمله كشورها مشكلات مربوط به جوانان است و اين مشكل پابه پاي گذشت زمان هويدا شده است و آنچه در اين بخش از مشكلات جوانان با عنوان مشكل گذران اوقات فراغت آورده مي شود جزء كوچكي از آن است. 
جوانان نيروي حياتي عظيمي را تشكيل مي دهند و اين نيرو بايد به طريق طبيعي مصرف گردد وقتي كه جوان نتواند قدرت و توان خود را به طريق صحيح در راه ساختن شخصيت خويش استفاده كند، ناگزير به راه انحراف مي افتد- قشر عظيمي از نوجوانان و جوانان ميهن اسلامي ما متأثر ازفضاي سازنده انقلاب اسلامي و مايه هاي فرهنگي و اقتصادي آن در مسير مستقيم گام بر مي دارند ولي متأثر از عواملي كه موجي از غربزدگي و گرايش به ابتذال كه توسط عوامل استكبار جهاني از سالها پيش در جامعه شيوع پيدا كرده كه طبيعتاً اين موج دامنگير گروهي از نسل جوان آسيب پذيرنده مي شوند. 
براي حل اين مشكل بايد در امور پرورشي باديد وسيع تر و توان بيشتري سرمايه گذاري كند و با طراحي برنامه هاي سالم و ايجاد فضاهاي ورزشي و كانونهاي پرورشي جامعه زمينه سالم گذران اوقات فراغت نسل جوانان را فراهم كرد. در اين موارد تربيت نيروي انساني ماهر از اهميت خاص برخوردار است و بايد مراكز آموزش و دانشگاهها، مربيان ورزيده اي براي هدايت فعاليتهاي پرورشي جوانان تربيت كنند. بين نهادها ي فرهنگي و تربيتي هماهنگي و انسجام وجود داشته باشد، چون شخصيت متأثر از عوامل محيط شكل مي گيرد و لذا بايد درسالم سازي محيط نسل جوان كوشش كرد.
جوانان و چار يك سردرگمي هستند و اين سردرگمي باعث بوجود آمدن مشكلات و مسايلي بسيار زيادي شده است. اگر احياناً جوانان براي سپري كردن اوقاتشان برنامه اي داشته باشند گيج و سردرگم نمي شوند. در كتابهاي روانشناسي وقتي به علل انحرافات جوانان اشاره مي شود به خصوص در مسايل جنسي، علت بيكاري و بي برنامه گي ذكر مي شود. بنابراين به خودش روي مي آورد و از عوارض آن تنها به خود روي آوردن نيست بلكه مشكلات عديده اي از آن منشعب مي گردد. 
با توجه به نكات فوق اوقات فراغت وسيله موثري براي جلوگيري از كجرويها و انحرافات اجتماعي و پرورشي قواي فكري و اخلاقي آنان مي باشد و نداشتن برنامه مناسب براي گذراندن اوقات فراغت يكي از عوامل زمينه ساز معضلاتي ازقبيل: فرار از خانه، اعتياد، گرايش به برنامه هاي مبتذل ويدئويي، خودكشي و …. بحساب مي آيد.
فرض ها يا سئوالهاي ويژه تحقيق:
۱- آيا دانش آموزان و دانشجويان براي گذراندن اوقات فراغت به طور يكسان از امكانات و تسهيلات استفاده مي كنند؟
۲- آيا نامناسب بودن امكانات مورد نياز از نقطه نظر كمي و كيفي به طور يكسان تأثيرات نامطلوبي بر كيفيت اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجويان بر جاي مي گذارد؟
۳- آيا دانش آموزان براي بهبود بخشيدن به وضعيت گذراندن اوقات فراغت نيازهاي يكسان دارند؟
تعريف عمليات واژه ها يا اصطلاحات :
اوقات فراغت: منظور از اوقات فراغت فرصتهاي است كه انسان مسئوليت و نوع هيچگونه تكليف يا كار موظفي را عهده دار نبوده، زمان در اختيار اوست كه با ميل و انگيزه شخصي به كار خاصي بپردازد. به ديگر سخن زمان فراغت زماني است كه پس از انجام رساندن كار و تكليف موضف روزانه باقي مانده و انسان فرصت مي يابد كه با رغبت، علاقه و انگيزه شخصي فعاليت يا برنامه خاصي را انتخاب كند. 
دكتر (جي، بي نيش) در كتاب فلسفه فراغت و تفريحات سالم در تعريف فراغت مي گويد: فراغت مربوط به اوقاتي از زندگي انسان مي شود كه از كار كردن آزاد است و يا در خواب نيست و تفريحات سالم مربوط به نحوه استفاده و برداشت از اين فراغت است 
دانش آموزان : نوجوانانهاي كه در دوره دبيرستان تا پيش دانشگاهي در يكي از مدارس متوسطه منطقه ۵ در سال تحصيلي ۸۱ -۸۰ مشغول به تحصيل بوده اند
دوره پيش دانشگاهي: مقطع پيش دانشگاهي در مدارس متوسطه را شامل مي شود.
علايق دانش آموزان: منظور فعاليتهايي است كه دانش آموزان به انجام آن ابراز علاقه مي كنند بدون اجبار و از روي ميل شخصي به آنها بپردازد.
گرايش: عبارت است از علاقه و تمايل به انجام دادن كاري است.
انحرافات اجتماعي، عبارت است از رفتاري كه هنجارهاي اجتماعي را نقض كرده و در  نتيجه از نظرتعداد بسياري از مردم قابل نكوهش است. 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۰۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج