گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان

دانلود رایگان تحقیق بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار-خرید اینترنتی تحقیق بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار-دانلود رایگان مقاله بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار-دانلود رایگان پایان نامه بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار

این فایل در ۱۵۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
بيان مساله
در اين تحقيق به بررسي ميزان اضطراب بين زنان شاغل و زنان خانه دار پرداخته مي شود و مساله اصلي اين است كه آيا اشتغال در اضطراب زنان موثر است؟ در اين رابطه محقق بر آن شد تا مروري بر نظريات روان شناسان داشته و ديدگاه آنان را با مسئله اضطراب و ميزان آن در زنان شاغل و خانه دار بررسي نمايد. 
پرسش پژوهش 
۱- آيا بين اضطراب زنان شاغل با زنان خانه دار غير شاغل تفاوت معني داري وجود دارد؟ 

فرضيه پژوهش 
۱- بين اضطراب زنان شاغل و زنان خانه دار تفاوت وجود دارد؟ 

اهداف پژوهش 
اهتمام نسبت به گسترش فرهنگ، منطقي ترين راه براي حصول به آ‌رمان ها و اهدافي است كه مي بايست بر پايه و اساس متسحكمي استوار باشد. با تكيه بر فرهنگ اصيل و درست ميتوان تعادل و توازن را در زمينه هاي كار زنان در جامعه و خانه حفظ كرد و زمينه هاي كار زنان در جامعه و خانه حفظ كرد و زمينه هاي پيشرفت زنان را در اداره امور خود فراهم آورد. با وجود تحولات عظيمي كه در جامعه ايران به وجود آ‌مده، مسلما زنان كه نيمي ازمنابع انساني بيشمار مي روند تحت تاثير اين تحولات قرار گرفته و امروزه در صد زيادي از زنان به بازار اشتغال راه يافته اند. بنابراين مي خواهيم بدانيم رابطه اضطراب در بين زنان شاغل كه عامل پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعي هستند و زنان غير شاغل به چه ميزان است. آيا زنان شاغل مي توانند در محيط خانواده هم به همان نسبت زنان خانه دار موثر واقع شوند؟ در واقع هدف اصلي ما شناخت آثار و نتايج اشتغال زنان بر روي بيماري اضطراب است كار زنان چه ميزان بر اضطرابشان تاثير مي گذارد؟ 

اهميت و ضرورت پژوهش 
در طول تاريخ آنجايي كه ايسمهاي مادي و يا فرهنگ هاي غلط به اشتباه اسلامي ريشه كرد زنان همواره مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، بايد اذعان داشت كه زنان در مقام پايين مرحله انتخاب قرار گرفتند و هميشه مجبور بوده اند كه انتخابشان موكول و موخربه انتخاب شدنشان باشد و به مرور زمان اين فرهنگهاي غلط حكم بر جوامع باعث تنش هاي رفتاري و اخلاقي در زنان چه آنها در محيط خانواده بودند و چه آنها كه هم در محيط كار و هم در خانواده نقش هايي را بر عهده داشته اند شد. از آنجا كه الگو ها داراي خصيصه خط شكني و محبوبيت هستند، معرفي هر چه افزون تر آنان و خوب معرفي كردن آنان نقش فرهنگي بسيار قابل تاملي دارد. 
آگاهي به زمان امروز وقوف به زمان ، ايجاب مي كند كه در معرفي الگوها از شيوه هاي مدرن و حساب شده اي استفاده مي شود كه براي عامه مردم داراي جذابيت باشد. شناسايي و معرفي الگوهاي برتر به همان اندا زه كه انگاره هاي عاجزانه را در زنان از بين مي برد و آنان را براي رويارويي با موانع ومعضلات مهيا مي كند، در مردان نيز پنداره هاي غلطي را كه حكايت از ناتواني زنان دارد سست مي كند و يا از بين مي برد . (روزنامه همبستگي). 
در كلام نهايي بايد گفت هر چه ميزان حاشيه اي بودن زنان در جامعه كاسته مي گردد به همان نسبت بحران هويت فردي و اجتماعي اضطراب وبي اعتمادي و احساس ناتواني و … در اين قشر عظيم كاسته خواهد شد. (آلن، بيرون، ترجمه: باقر ساروخاني) 


«متغير ها» 
متغيير مستقل 
يعني متغييري كه منجر به تغيير ساير متغيير ها مي شود و پژوهشگر تاثير آن را بر متغيير ديگر مورد بررسي قرار مي دهد، در پژوهش حاضر «اضطراب» متغير مستقل است چرا كه محقق مي خواهد تاثير آن را بر زنان بررسي كند. 

 
متغيير وابسته 
متغييري است كه تحت تاثير متغيير مستقل قرار ميگيرد و بر اثر تغييرات آن متغيير مي كند. در حقيقت متغيير وابسته متغييري است كه مورد پيش بيني است. در پژوهش حاضر «شغل زنان» متغيير وابسته است . زيرا شغل زنان بسته به متغيير مستقل (اضطراب) است. 

متغيير تعديل كننده
متغيير تعديل كننده، متغييري است كه رابطه بين متغيير مستقل و وابسته را تحت تاثير قرار مي دهد. در پژوهش حاضر «شاغل و غير شاغل بودن» متغيير تعديل كننده است. 

متغيير كنترل كننده 
به متغييرهايي كه پژوهشگر با روش هايي خاص، اثر آنها را خنثي مي كند، متغير كنترل كننده است. سطح فرهنگي، تحصيلات ، سن ، موقعيت خانوادگي ، جنس 
 
«تعاريف واژه ها» 
الف : مفهومي 
۱- اضطراب : قرار گرفتن در معرض فشار رواني ممكن است واكنشهاي قابل مشاهده اي را موجب شود كه اضطراب ناميده مي شود . (شريفي ، ۱۳۷۶)
۲- زنان شاغل: به افرادي اطلاق مي شود كه علاوه بر انجام كارهاي منزل و خانه داري ، در جامعه نيز به كار اشتغال دارند (زندي پور، طيبه، ۱۳۸۳) 
۳- زنان خانه دار: به افرادي گفته مي شود كه به انجام امور منزل و خانه دا ري و مراقبت از فرزندان و تربيت ‌آنها اهتمام مي ورزند. (همان منابع) 

ب: عملياتي 
اضطراب : منظور از اضطراب در اين پژوهش نمره اي است كه افراد مورد آزمون در مقياس اضطراب كتل بدست مي ‌آورند. 
زنان شاغل :  منظور زناني هستند كه در كنار همسرشان به كار بيرون اشتغال مي‌ورزند و در آمدي دارند. 
زنان خانه دار: منظور زناني هستند كه مديريت منزل را به عهده دارند. 

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج