گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان
این فایل در ۶+۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

برنج به عنوان غذاي اصلي حدود نيمي از جمعيت جهان به شمار مي‎آيد و به همين دليل اين محصول يكي از مهمترين منابع اصلي تأمين كننده نياز غذايي جهان است (۵۶،۷۱). طبق آمار فائو مصرف سرانه برنج در كشورهاي مختلف بين ۲/۴ تا ۱/۱۰۲ كيلوگرم متغير است و معمولاً كشورهاي عمده توليد كننده برنج مصرف كنندگان عمده نيز هستند و تا حدي بين توليد و مصرف آنها موازنه وجود دارد. ولي در كشور ما متأسفانه اين توازن برقرار نيست و ايران به عنوان يازدهمين كشور توليد كننده برنج، سومين وارد كننده در جهان است (۱۱). برنج در كشور ما بعد از گندم دومين كالاي مصرفي از نظر مقدار و تنها غله‎اي است كه منحصراً براي تغذيه انسان كشت مي‎شود و در حدود نصف جيره غذائي ۱/۶ ميليارد نفري از جمعيت دنيا را تشكيل مي‎دهد (۱۱) و در بخش عظيمي از قارة آسيا تأمين كننده بيش از ۸۰% كالري و ۷۵% پروتئين مصرفي مردم است
– سطح زير كشت و ميزان توليد برنج در دنيا و ايران:
برنج بعد از گندم بيشترين سطح اراضي كشاورزي در جهان را به خود اختصاص داده است. براساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۸۰ از سوي فائو ‎(FAO) سطح زير كشت برنج در دنيا حدود ۱۵۱ ميليون هكتار بوده كه كشورهاي هند و چين با داشتن ۷۴ ميليون هكتار قريب به ۵۰ درصد كشت برنج جهان را به خود اختصاص داده‎اند. سطح زير كشت برنج در ايران ۵۸۷ هزار هكتار برآورده شده كه حدود ۴ درصد سطح زير كشت برنج جهان است. بيش از ۷۵  درصد اراضي زير كشت برنج در استان‎هاي ساحلي خزر يعني گيلان و مازندران قرار دارد و بيش از ۸۰ درصد برنج كشور از اين اراضي تأمين مي‎شود (۱۱). 
استان مازندران با توليد ۴۳ درصد، رتبة اول را در كشور داراست (۱۱). آمارهاي جهاني نشان مي‎دهد كه حدود ۹۲ درصد توليد برنج متعلق به كشورهاي در حال توسعه از قاره آسيا است. قارة آسيا با داشتن ۱/۱۲۱ ميليون هكتار برنج كاري يعني ۹۰ درصد سطح زير كشت جهان، رتبه اول توليد برنج را به خود اختصاص داده است. از نظر توليد، كشور چين با توليد ۱۸۳۱۴۸ هزار تن مقام اول را داشته و ايران با توليد حدود ۲۶۰۰ هزار تن در رده يازدهم قرار دارد (۱۱). در سال ۱۹۸۷ ميزان درصد سهم ايران از توليد جهاني برنج حدود ۵/۰ درصد بوده كه در افزايش توليد جهش ۱۸ درصدي را كسب كرده است. در سال ۱۹۷۷ در حالي كه عملكرد توليد شالي در واحد سطح در جهان به طور متوسط به ۳۷۹۲ كيلوگرم ارتقاء يافته بود، در ايران اين رقم به ۴۱۳۷ كيلوگرم رسيد. به عبارتي در حالي كه افزايش عملكرد جهاني ۵/۱۳ درصد بوده مقدار فزوني عملكرد در ايران به سطح ۵/۳۷ درصد ترقي كرده است (۱۱). براساس آمار فائو ‎(FAO) ميزان درصد سهم ايران از ميزان عملكرد متوسط جهاني در سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ مرتباً روند صعودي داشته و از ۳۵/۹۱ درصد به ۰۹/۱۱۸ درصد ترقي كرده است (۱۱
گياه‎شناسي برنج:
برنج يي از گياهان مهم تيره غلات مي‎باشد كه به شاخة گياهان گلدار ،  زير شاخه نهاندانگان ، ردة تك لپه‎ايها ، راستة‌ غلاف داران ،  خانوادة غلات ، جنس اوريزا  تعلق دارد كه داراي دو گ ونة زراعي به نام‎هاي ساتيوا  و گلابريما  مي‎باشد (۷‌،۲۶). 
اوريزا ساتيوا از گونه‎هاي مهم بوده و برنج‎هاي زراعي ايران از اين نوع مي‎باشند. اين‎گونه داراي انواع مختلف به شرح زير است:

۱-۳-۱- نوع ژاپونيكا  
اين برنج در نواحي معتدل ژاپن، ايتاليا و آمريكا كشت مي‎شود و براي آنكه گل توليد كند احتياج به روزهاي بلند دارد. و سازگار با اقليم‎هاي سردتر مي‎باشد. برگ‎هاي آن نازك و سبز تيره، دانه كوتاه و گرد، ريزش كم، ارتفاع گياه كوتاه تا متوسط، كركهاي پوشينه بلند و ضخيم، قدرت پنجه‎زني متوسط، بافت گياه سخت، خوشه كوتاه مي‎باشد. برنج‎هاي گرده از اين نوع هستند (۷، ۲۶، ۳۶). 
۱-۳-۲- نوع اينديكا 
اين نوع برنج سازگار به مناطق گرمسيري بوده كه در مقابل خشكي، بيماري و آفت مقاوم مي‎باشد و داراي ارقام مختلفي از نظر زمان رويش است. همچنين داراي برگهاي پهن و سبز روشن، دانه طويل نردتاً تخت، قدرت پنجه‎زني بالا، ارتفاع گياه كوتاه تا بلند كرك‎هاي پوشينه كوتاه، بافت گياه نرم و حساس به ريزش دانه مي‎باشد (۳۶). 
۱-۳-۳- نوع جاوانيكا 
اين نوع برنج در كشورهاي اندونزي، فيليپين، تايوان و ژاپن كشت مي‎شود. داراي برگهاي پهن و سبز روشن، دانه پهن و كلفت، پنجه‎زني ضعيف، ارتفاع گياه بلند،‌ بافت گياه سخت، ريزش دانه كم مي‎باشد (۳۶). 
۱-۴- سيستم‎هاي كشت برنج 
برنج از نظر اكولوژيكي و دامنة زيست، گستردگي خاصي دارد. يعني از حالت ديم تا حالت غرقابي كشت مي‎شود. كه اين نشان‎دهندة‌سازگاري اكولوژيكي و سيع اين گياه است. دامنة‌ سازگاري برنج با عمق غرقابي و درجه كنترل رطوبت منجر به ايجاد چند اكوسيستم در كشت اين گياه شده است (۳۴، ۴۶، ۵۵). 
كشت برنج براساس منبع تأمين كنندة آب به صورت فارياب  يا ديم  طبقه‎بندي مي‎شود. براساس مديريت عمليات آب و زمين، اراضي برنج به صورت زير طبقه‎بندي مي‎شوند:
الف) لولند (غرقابي): مزارع لولند توسط مرزهايي محصور مي‎شوند تا آب آبياري يا بارندگي را نگهدارند. آماده كردن زمين معمولا هنگامي صورت مي‎گيرد كه مزرعه غرقاب مي‎باشد. 
ب) آپلند: م زارع آپلند داراي مرز و كرت براي نگهداري آب نيستند. تنها منبع آب، باران ميباشد. آماده كردن زمين هنگامي كه خاك مزرعه خشك است صورت مي‎گيرد. 
براساس رژيم آب، اراضي برنج به صورت زير طبقه‎بندي مي‎شوند:
الف) آپلند:‌بدون آب ايستادگي 
ب) لولند : با ۵۰-۵ سانتي‎متر آب ايستادگي 
ج) آب عميق : بيش از ۵۰ سانتي‎متر تا ۶ متر آب ايستادگي 
شكل (۱-۲) طبقه‎بندي اراضي برنج جهان با رژيم‎هاي آبي را نشان مي‎دهد. 
كشت برنج براساس نوع واريته استفاده شده به صورت زير طبقه‎بندي مي‎شود: 
الف) برنج لولند: گياهاني نيمه پا كوتاه، متوسط تا بلند (به ارتفاع ۱۰۰ سانتي‎متر تا ۲ متر)
ب) برنج آپلند: گياهاني متوسط تا بلند (به ارتفاع ۱۳۰ تا ۱۵۰ سانتي‎متر)
ج) برنج آب عميق: گياهان متوسط تا بلند (به ارتفاع ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتي‎متر، ۲ تا ۳ متر با بالا آمدن سطح آب)
د) برنج شناور : گياهاني بلند (بيشتر از ۱۵۰ سانتي‎متر، ۵ تا ۶ متر با بالا آمدن سيلاب)
تغييرپذيري بارندگي اساس تقسيم‎بندي اكوسيستم فارياب به دو زير ا كوسيستم؛ آبي فصل مرطوب و آبي فصل خشك مي‎باشد. 
اراضي آبي فصل مرطوب   آنهايي هستند كه آب آبياري ممكن است در طول فصل مرطوب به عنوان مكمل با رندگي به شاليزار افزوده شود. اراضي آبي فصل خشك  آنهايي هستند كه بدون آب 
تكميلي در اين فصل برنج نمي‎تواند كشت شود. 
در سطح جهاني حدود ۷۹ ميليون هكتار برنج تحت شرايط آبي رشد مي‎كند. ميانگين عملكرد از ۳ تا ۹ تن در هكتار متغير است. بيش از ۷۵% برنج جهان از شاليزارهاي تحت آبياري توليد مي‎شود (۴۶). 
برنج‎هاي آپلند در حدود ۱۰% از كل شاليزارهاي جهان را به خود اختصاص داده‎اند. برنج آپلند يكي از مؤلفه‎هاي اصلي در بسياري از سيستم‎هاي كشت تناوبي و نيمه فشرده در جنوب شرقي آسيا، مناطق گرمسيري آمريكا و غرب آفريقاست. ميانگين عملكرد دانه در حدود ۱ تن در هكتار است (۳۴، ۴۶). شكل (۱-۲): طبقه‎بندي اراضي برنج جهان با رژيم‎هاي آبي (۴۶).

۱-۵- فيزيولوژي برنج:
برنج به گروه فتوسنتزي ‎C3 تعلق داشته و داراي نقطة موازنه ‎Co2 بالايي بوده ‎(CCP ۵۰ppm) و فاقد كلروپلاست‎هاي غلاف آوندي مي‎باشد. مقدار فتوسنتز خالص در واحد سطح برگ برنج در مقايسه با ساير گونه‎هاي ‎C3 نسبتاً بيشتر است (۲). تحقيقات اخير نشان مي‎دهد كه مقدار فتوسنتز در برگهاي برنج ۴۰ تا ۵۰ ميلي‎گرم ‎Co2 دردسي متر مربع در ساعت مي‎باشد (۲). ساير بافت‎هاي سبز گياه از جمله غلاف‎هاي برگ و پانيكولها به عنوان اندامهاي غيرفتوسنتز كننده تلقي مي‎‌شوند. زيرا ميزان فتوسنتز خام و نيز خالص آنها بسيار جزئي مي‎باشد. سرعت متوسط فتوسنتز خالص بر اهميت شاخص سطح برگ ‎(LAI)  و آرايش كانوپي  در تعيين قابليت توليد ماده خشك برنج تأكيد دارد (۲). رشد بخش‎هاي هوايي زماني كه ‎LAI بيش از ۴ مي‎شود حداكثر است. ‎LAI در برنج كمي قبل از خوشه رفتن به بيشترين مقدار خود مي‎رسد و بعد از آن به علت پژمرده شدن برگهاي پايين‎تر رو به كاهش مي‎گذارد (۳۲،۲). برنج به تنش آب و همچنين به شرايط بي‎هوازي مربوط به زير آب رفتن حساس است (۳۴). 
۱-۶- فتولوژي و مراحل رشد برنج:
رشد و نمو برنج به سه مرحله تقسيم مي‎شود و هر كدام از اين فازهاي اصلي به مراحل فيزيولوژيكي مجزاي ديگري نيز تقسيم مي‎شوند كه به شرح زير مي‎باشد 

خرید و دانلود

با قیمت 7,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج