گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان

دانلود رایگان تحقیق بررسی میزان ونوع استفاده ازاینترنت توسط-خرید اینترنتی تحقیق بررسی میزان ونوع استفاده ازاینترنت توسط-دانلود رایگان مقاله بررسی میزان ونوع استفاده ازاینترنت توسط-دانلود رایگان پایان نامه بررسی میزان ونوع استفاده ازاینترنت توسط

این فایل در ۸۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیراست:
  اهداف کلی وآرمانی تحقیق 
میزان استفاده دانشجویان دانشگاه آزادمشهدرادر استفاده ازاینترنت توصیف وبررسی کنیم.
انواع زمینه های مورداستفاده ازاینترنت راتوسط دانشجویان دانشگاه آزادمشهدتوصیف وبررسی کنیم.
هدفهایاسوالهایافرضهای ویژه  تحقیق
۱-استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان دانشگاه آزادمشهدبه چه میزان است؟
۲-آیاجنسیت درمیزان ونوع استفاده ازاینترنت تاثیرگذاراست؟
۳-عمده استفاده دانشجویان دانشگاه آزادمشهددرچه زمینه ای است؟
۴-آیااین دانشجویان ازکیفیت اینترنت درکشورراضی هستند؟
۵-اهم مشکلات دانشجویان دانشگاه آزادمشهدچیست؟
      روش انجام تحقیق
دراین تحقیق قصدبرآن است که ازیکی ازروشهای تحقیق توصیفی به نام تحقیق زمینه یاب(پیمایشی)استفاده شود.زیرادراصل مابه دنبال این هستیم که این پدیده:میزان ونوع استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان راشرح وتوصیف نماییم.میخواهیم شرایط راآنگونه که درواقعیت وجودداردفقط توصیف کنیم.برای این منظورازروش تصادفی ساده بهره جسته ایم.برای آنکه نمونه هاتصویرواقعی ازجامعه موردنظر(دانشجویان دانشگاه آزادمشهد)باشندسعی شده حتی الامکان ازرشته های مختلف وسنهای مختلف وجنسیتها ی مختلف انتخاب شوند.
روش جمع آوری اطلاعات مابااستفاده ازپرسشنامه بود.همچنین برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازجداول فراوانی ورسم نمودارهای مختلف بهره جسته ایم.
اهمیت موضوع تحقیق
توسعه اطلاعات تحولات بنياديني در حوزه‌هاي مختلف جامعه بشري اتفاق افتاده است كه بعضا از آن تحت عنوان انقلاب ياد مي‌شود یاد می شود .دستاورداين انقلاب در جامعه بشري بيشتر مربوط است به كاربردهاي مختلف فناوري اطلاعات در حوزه‌هاي مختلف عملكرد اجتماعي نظير اقتصاد، تجارت، بهداشت، آموزش و غيره.
سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) در تعريف فناوري اطلاعات آن را مشتمل مي‌داند بر مجموع صنايع توليدي و خدماتي كه براي نگهداري، انتقال و نمايش داده‌ها و اطلاعات به صورت الكترونيكي استفاده مي‌شود. مهمترين مشخصه اين فناوري نسبت به فناوري‌هاي قبلي كه شكل انقلابي به آن داده است، مجتمع شدن ويژگي‌هايي نظير دوطرفه بودن، جهاني بودن، فراگير بودن، چند كاناله بودن و غيره بطور همزمان در يك فناوري خاص است. تمامي فناوري‌هايي كه قبلا مورد بهره‌برداري اطلاعاتي و ارتباطي قرار مي‌گرفت (نظير تلفن، تلويزيون، راديو، ماهواره، فاكس) از دو يا چند مورد از اين ويژگي‌ها محروم بود. اما فناوري اطلاعات و ارتباطات كه اكنون در قالب تحول صنعت ارتباطات از آن ياد مي‌شود تمام اين ويژگي‌ها را بطور همزمان و يكجا در خود جاي داده است.
در رابطه با رشد فناوري اطلاعات در جهان، مي‌توان به آمار متشره در اين رابطه استناد كرد. نمودارهاي شماره ۱ تا ۳ نشان‌دهنده شاخص‌هاي مختلف توسعه فناوري اطلاعات در جهان است. 
تحقیقاتی که تاکنون دراین زمینه درایران انجام شده است: ۱-پایان نامه خانم لیلازکریائی باعنوان: ((بررسی میزان وچگونگی استفاده 
ازاینترنت  توسط دانشجویان دانشگاههای دولتی شهرتهران به تفکیک جنسیت،دوره تحصیلی ودانشگاه درسال تحصیلی ۸۰-۸۱)).
۲-پایان نامه آقای محمدحسین حسنی باعنوان(( اینترنت وارزشها:بررسی رابطه بین استفاده ازاینترنت وگرایش دانشجویان به ارزشهای سیاسی)).
۳-تحقیق خانم مهتاب پورآتشی-کارشناس ارشدآموزش کشاورزی دانشگاه تهران 
باعنوان: ((عوامل پیش برندهاستفاده ازفناوری اطلاعات درآموزش عالی

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج