گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
دانلود رایگان پایان نامه بررسی نقش رمان های عاشقانه ی عامه پسند بر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی-خرید اینترنتی پایان نامه بررسی نقش رمان های عاشقانه ی عامه پسند بر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی-پایان نامه بررسی نقش رمان های عاشقانه ی عامه پسند بر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی-دانلود رایگان مقاله بررسی نقش رمان های عاشقانه ی عامه پسند بر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی
این فایل در ۲۴۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نوجوانان در دوران بلوغ به مقولاتی نظیر عشق، جنس مخالف و ازدواج با نگاهی تازه برخورد  می کنند. بحران هویت را تجربه می کنند و ترس و اضطراب از آینده ای مبهم بر آنها غلبه پیدا می کند در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل توضیح مفصلی می دهیم

اهمیت و ضرورت تحقیق

در جامعه ای که اکثریت آن را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند توجه به نیازهای این قشر آینده ساز کشور بسیار مهم می باشد. به خصوص نوجوانان دبیرستانی که به علت طی کردن دوران بلوغ، در سن مهم، حساس و سرنوشت سازی به سر می برند. دورانی که در آن نوجوانان مشکلات و دغدغه های بسیاری پیدا می کنند. از جمله مشکلاتی مانند : بحران هویت، گوشه گیری و انزواطلبی، تخیل گرایی و افت تحصیلی و دغدغه هایی نظیر فکر کردن به امر ازدواج و جنس مخالف. نوجوانان برای کسب اطلاعات بیشتر از مسائلی که دغدغه های ذهنی آنها شده است و آنها را به دنیای بزرگترها نزدیکتر می سازد، راههای مختلفی را امتحان می کنند؛ دیدن فیلم های رمانتیک ، مطالعة رمان های عاشقانه و…. از این قبیل روش ها می باشند. نوجوانان با خواندن اینگونه رمان ها تصویری از آینده را برای خود ترسیم می کنند که با واقعیت های جامعه تطابق ندارد و تجسمی است از زندگی رویایی و غیر واقعی.

در این دوران، توجه کردن به مسائلی که می تواند بر الگوپذیری و هویت یابی نوجوانان تأثیرگذار باشد، بسیار مهم است.یکی از مواردی که بخصوص برای دختران نوجوان بسیار جذاب می باشدمطالعه رمان های عاشقانه است و آنها  که در بحبوبة سال های بلوغ هستند معمولاً از مخاطبان اصلی این ژانر از رمان ها محسوب می شوند. رمان هایی با محوریت موضوع عشق، که می توانند در مقطعی از سن این دختران نوجوان، نقش حساس و مهمی را ایفا کنند. نقش الگو و بارور کنندة تخیلات سردرگم دورة حساس بلوغ.

 

اهداف تحقیق

در این تحقیق برآنیم که به بررسی نقش رمان های عاشقانه ی عامه پسندبر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی (سه سال اول دبیرستان، سه رشتة ریاضی، تجربی و انسانی) در سطح منطقة ۵ تهران بپردازیم، تا مشخص شود این رمان ها چه تأثیری می توانند بر روی رفتار ارتباطی و نوع نگرش دختران نوجوان نسبت به مسائل مختلفی که در اطراف آنها می گذرد، داشته باشند.

زیرا ادبیات عامه پسند (با تأکید بر رمان های عاشقانة عامه پسند) با آثار ضعیف و حتی گاه مبتذلش می تواند بر روی عامه مردم به خصوص دختران نوجوان که آماده الگوپذیری از محیط اطرافشان هستند، تأثیرات مخربی بگذارد. شاید بتوان با تحقیق ویادآور شدن آثار سوء اینگونه رمان ها و همچنین حمایت از آثار قوی در این حیطه، به رشد و نمو رمان های خلاقانه تر و سالم تر کمک کرد و با آگاه کردن نهادهای مسئول و خانواده ها از تأثیرات عمیق رمان های عامه پسند برافکار فرزندانشان،  آنها را در برخورد با این مسأله یاری داد. تا بتوانند فرزندان نوجوانشان را در جهت انتخاب کتابی مناسب و تغذیه درست معنوی روح کنجکاوشان کمک کنند.

 

قلمرو تحقیق

جامعه آماری در این تحقیق از میان دختران دانش آموز سه سال اول دبیرستان مدارس روزانه (دولتی وغیر انتفاعی)، در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی در سطح منطقه ۵ تهران می باشد.

 

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق : آیا میان مطالعه ی رمان های عاشقانه ی عامه پسند و الگوپذیری دختران نوجوان، تغییر رفتار و نگرش آنها به ویژه نسبت به خود ،خانواده و محیط اطراف شان رابطه ای وجود دارد؟

– آیا بین مطالعه رمان های عاشقانه ی عامه پسند و تمایل دانش آموزان به تخیل گرایی (معمولا به صورت تخیلات عاشقانه)، رابطه ای وجود دارد؟

– آیا بین مطالعه رمان های عاشقانه و تمایل دانش آموزان به ازدواج زودهنگام، رابطه ای وجود دارد؟

– آیا بین مطالعه رمان های عاشقانه و افت تحصیلی دانش آموزان، رابطه ای وجود دارد؟

– آیا بین مطالعه رمان های عاشقانه و تشدید تمایل دانش آموزان به گوشه گیری و انزواطلبی، رابطه ای وجود دارد؟

– آیا میان مطالعه رمان های عاشقانه و افزایش علاقمندی آنان به مطالعات آزاد، رابطه ای وجود دارد؟

 

   فرضیات تحقیق  

فرضیه اصلی تحقیق: به نظر می رسد میان مطالعه ی رمان های عاشقانه ی عامه پسند و الگوپذیری دختران نوجوان، تغییر رفتار و نگرش آنها به ویژه نسبت به خود ،خانواده و محیط اطرافشان ،رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین مطالعه رمان های عاشقانه ی عامه پسند و تمایل دانش آموز به تخیل گرایی (معمولا بصورت تخیلات عاشقانه)، رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین مطالعه رمان های عاشقانه و تمایل دانش آموزان به ازدواج زودهنگام، رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد میان مطالعه ی رمان های عاشقانه  در طول دوران تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان، رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین مطالعه رمان های عاشقانه و تشدید تمایل دانش آموزان به گوشه گیری و انزواطلبی، رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین مطالعه ی رمان های عاشقانه و افزایش علاقمندی آنان به مطالعات آزاد، رابطه وجود دارد.

 

سوالات فرعی

– آیا بین رشته تحصیلی دانش آموزان و علاقه آنها به رمان رابطه ای وجود دارد؟ (در این تحقیق سه رشته ی ریاضی، تجربی و انسانی در نظر گرفته شده است.)

– آیا بین وجود مشکلات عاطفی و مشاجرات خانوادگی (به خصوص بین پدر و مادر) و علاقه دانش آموزان به مطالعه رمان های عاشقانه رابطه ای وجود دارد؟

فرضیات فرعی

– به نظر می رسد بین رشته ی تحصیلی دانش آموزان (ریاضی، تجربی و انسانی) و علاقه ی آنها به مطالعه رمان رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد میان علاقه دانش آموزان به خواندن رمان های عاشقانه و وجود مشکلات عاطفی در درون خانواده (مشاجرات پدر و مادر) رابطه وجود دارد.

 

 

 

 تعریف مفاهیم

     مفاهیم اساسی تحقیق                                  

تعریف، عملیاتی متغیرهای تحقیق

نقش : نقش در این تحقیق مترادف با تأثیر در نظر گرفته شده است؛ یعنی تأثیر مطالعة رمان های عامه پسند بر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی.

اینگونه نیز می توان گفت : آیا مطالعه رمان های عامه پسند بر رفتارهای ارتباطی دختران نوجوان دبیرستانی (رفتارهایی نظیر نگاه او به آینده، تحصیلات، جنس مخالف ،ازدواج و…) تأثیر گذار بوده است یا خیر.

رمان های عاشقانه ی عامه پسند :رمان هایی که بر پایه ی مضمون عشق و حوادث عاشقانه نوشته شده باشند ،اما فاقد استانداردها و ارزشهای هنری هستند و یکسری کلیشه ها در آنها کاربردهای فراوانی دارد؛ از قبیل :  سوژه ها و داستان های عاشقانه ی تکراری ، شخصیت پردازی های تک بعدی و ساده ،پایان های خوب و رویایی ،اسامی و طرح های روی جلد مشخص و تکراری و … .

الگو پذیری: شخصیت های واقعی یاشخصیت های نمادین (مانند شخصیت های کارتونی یا
داستانی ) را الگو و سرمشق قرار دادن و تقلید رفتارهای آنها.

خیالبافی: خیالبافی یکی از اشکال خواب یا رؤیا (در شب یا روز است) که طی آن شخص اعمال خاصی را در پندار خود انجام می دهد. خیالبافی نقش مهمی در زندگی، خصوصاً در شرایط ناکام کنندة تجربة روزانه دارد.(اکبری،۱۳۸۱،۷۱)

تخیل: تعریف تخیل از نظر روان شناسی بدینگونه است: تخیل به عنوان فعالیت ذهنی فرآور است که در برابر برگردان، باز فرآوری یا به طور دقیق تر، در برابر روند بازفرآوری یا تکرار اطلاعات به دست آمده از سوی فرد قرار دارد (اکبری،۱۳۸۱،۷۱) .

 تخیلات عاشقانه:منظور از تخیلات عاشقانه تصاویر و داستان های عاشقانه ای می باشد که نوجوانان (بخصوص دختران نوجوان)،در پندار خود تجسم می کنند.

ازدواج زودهنگام:تشکیل زندگی مشترک قبل ازبه اتمام رساندن تحصیلات متوسطه و رسیدن به سن قانونی.

افت تحصیلی: منظور از افت تحصیلی «کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب است.» (بیابانگرد،۱۳۸۴،۲۱۰).

گوشه گیری و انزواطلبی:منظور رفتار آن دسته از نوجوانانی می باشد که علاقه ای به شرکت در کار جمعی ندارند و تنهایی را به بودن در جمع ترجیح می دهند.

مطالعات آزاد:مطالعه کتاب یا رمان های غیر درسی.

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۳۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج