گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان

این فایل در ۱۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بشر همواره بلند پرواز بوده و سعي نموده است به آرزوهاي ناممكن دست يابد. اين تلاش موجب گرديده به موفقيت‌هاي بزرگي نايل شود. سال‌ها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از كره خاكي را بشناسد و آن را به تسخير خود درآورد ولي تا قبل از اينكه بتواند پرواز كند

شبيه سازي چيست؟ 
همة ما كم و بيش مطالبي در خصوص شبيه سازي شنيده‌ايم، ولي براي بررسي مشروعيت شبيه سازي نياز داريم مراحل آن را نيز بشناسيم و طريقه توليد مثل را نيز مطلع باشيم در اين مبحث سعي شده در دو گفتار اين موضوع و مراحل آن را بيان كرده قادر مباحث بعدي با شناخت بهتر و ديدي بازتر به بررسي مسائل بپردازيم :
 
گفتار اول : تعاريف و اصطلاحات 
هر چند اين تحقيق راجع به جنبه‌هاي غير پزشكي و غير ژنتيكي شبيه تاست ولي واضح است كه براي تجزيه و تحليل مذهبي، اخلاقي و حقوقي هر موضوع بايد ابتدا آن موضوع را شناخت. 
لذا قبل از اينكه به مباحث اصلي موضوع تحقيق برسيم بايد ابتدا با برخي مفاهيم مرتبط با علم ژنتيك آشنا شده و سپس مكانيسم شبيه سازي، انواع و اشكال آن آشنا خواهيم شد. 
سلول – كوچكترين واحد بدن انسان را سلول گويند و تمام موجودات  زنده داراي سلول از هستة سلول  – بغير از گلبول‌هاي قرمز در خون هر سلول داراي يك هسته است كروموزوم – اجسام رشته مانندي كه DNA متشكل از آنها است كروموزوم ناميده مي‌شود، سلول هاي غير جنسي  بدن انسان داراي ۴۶ كروموزوم است در صورتي كه سلولهاي جنسي  داراي ۲۳ كروموزوم است DNA – «… اين ماده تركيبي است بنام دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد  كه با سه حرف DNA مشخص مي‌شود. مادة مزبور داراي قدرت همانند سازي است و چنانچه ياخته دستخوش تغيير مولكولي گردد آن را در هنگام همانند سازي به مولكول‌هاي جديد انتقال مي‌دهد.»  
ژن  – بخشي از مولكول DNA كه اطلاعات مربوط به خصوصيات موروثي را دارا است. 
ژنوم  – به مجموع DNA موجود در يك سلول ژنوم گفته مي‌شود. 
 
گفتار دوم : توليد مثل 
جانداران از طريق تقسيم سلولها توليد مثل مي‌كنند اين تقسيم به دو روش است. 
الف : ميوز  : كه همان توليد مثل يا تقسيم جنسي سلولها است كه در آن نيمي از كروموزوم‌هاي (سوماتيك) يا غير جنسي خود را به اشتراك گذارده و به بيان ديگر همان گامت‌ها را به اشتراك مي‌گذارد و طرف ديگر هم همين طور و به اين ترتيب سلول تخم را كه ۴۶ كروموزومي است و از تقسيم ميوز بين كروموزومهاي نر و ماده است تشكيل مي‌شود. 
ب : تقسيم ميتوز  : راه ديگر توليد مصل تقسيم ميتوز است كه بر خلاف ميوز در اين تقسيم از سلولهاي جنسي استفاده نمي‌شود بلكه هر ياخته پس از رشد كافي، تقسيم شده و ياخته‌هايي همانند خود را به وجود مي‌آورد كه در آنها تمام اطلاعات وراثتي ياخته اول موجود است. 
 
بند اول : توليد مثل انسان
الف: باروري طبيعي : 
همان عمل لقاح  است كه در آن اسپرم مرد با او ول يا تخمك زن در لوله‌هاي رحمي به هم مي‌رسند و تركيب مي‌شوند و در اين فرآيند سلول تخم تشكيل شده كه به سمت رحم حركت كرده و لانه گزيني انجام مي‌دهند و جنين تشكيل مي‌شود.  
حال با فهم اين قضيه كه توليد مثل طبيعي تقسيمي ميوز است و در آن سلولهاي جنسي ۲۳ كروموزومي نر و ماده تركيب شده و سلول تخم ۴۶ كروموزومي را تشكيل مي‌دهند كه به اين فرآيند لقاح گفته مي‌شود حال به شرح توليد مثال از طريق شبيه سازي مي‌پردازيم : 
ب : توليد مثل از طريق شبيه سازي : 
«واژه‌ي شبيه سازي از كلمه‌‌ي يوناني به معناي قلمه زدن، گرفته شده است شباهت شبيه سازي با قلمه زدن در اين است كه در هر دو روش، عمل توليد مثل بدون لقاح انجام مي‌گيرد.»   
شبيه سازي معادل كلمة استنساخ در ادبيات عرب مي‌باشد. در زبان فارسي علاوه بر شبيه سازي از واژه‌هايي مانند كلون سازي، بدل سازي همسان سازي و همانند سازي استفاده شده است. در خصوص اينكه اولين بار چه كسي اين واژه را در اين معنا استفاده نموده گفته شده است «در سال ۱۹۰۳ ميلادي هربرت و بر واژة كلون را براي توصيف مجموعه‌اي از جانداران برگزيد كه به طور غير جنسي از يك جاندار مشتق مي‌شوند، اين واژه ريشه يوناني دارد و به مفهوم قلمه است.»  بر خلاف روش متداول در توليد مثل انسان از راه شبيه سازي، توليد مثل به طريقي غير از روش جنسي انجام مي‌‌شود. به اين صورت كه يكي از سلولهاي بدن جنس نر يا ماده درون تخمك جنس ماده كه هسته آن خارج شده قرار مي‌دهند و در محيطي خارج از رحم يا داخل آن رحم جنس ماده پرورش داده مي‌شود. 

بند دوم : مراحل شبيه سازي 
شبيه سازي شامل پنج مرحله اساسي زير است: 
مرحله اول – هسته زدايي تخمك گيرنده : در اين مرحله با استفاده از نيروي مكش يك سرنگ هستند حاوي مادة ژنتيك (DNA) را از تخمكي كه سلول غير جنسي درون آن قرار خواهد گرفت، خارج مي‌كنند، متذكر مي‌شويم تخمك از همان موجودي است كه با استفاده از سلول غير جنسي او شبيه سازي انجام خواهد شد. 
مرحله دوم : انتقال سلول دهنده به درون تخمك گيرنده : يك سلول غير جنسي از بدن حيوان يا انسان كه قرار است از آن شبيه سازي شود، جدا نموده، درون ظرف كشت قرار داده تا چند روز رشد كند، سپس تودة سلولي رو به رشد يك سلول را جدا نموده و آن را به درون تخمكي كه قبلاً هستة آن خارج شده است منتقل مي‌كنند. 
مرحلة سوم : پيوند سلول دهنده با تخمك ميزبان : در اين مرحله با استفاده از جريان ضعيف الكتريسيته كه از بين دو الكترود مثبت و منفي عبور داده مي‌شود، غشاي سلول دهنده با غشاي تخمك ميزبان كه در ميان دو الكترود قرار دارد پيوند زده شده و سپس هستة سلول غير جنسي توسط تخمك محصور مي‌شود كه نام رويان به آن داده‌اند. 
مرحلة چهارم – كشت رويان شبيه سازي شده در انكوباتور : رويان در انكوباتور كشت مي‌شود و اين رويان به شيوه تخمك لقاح يافته شروع به تقسيم شدن مي‌كند و به ترتيب به صورت ۲ سلولي، ۴ سلولي، ۸ سلولي و … رشد مي‌كند مرحلة انكوباسيون بين ۳ تا ۵ روز طول مي‌كشد. 
مرحلة پنجم – انتقال رويان در حال رشد به درون رحم ميزبان : رويان شبيه سازي شده در مرحلة ۸ تا ۶۴ سلولي، به رحم ميزبان كه از همان نوعي است كه از آن شبيه سازي خواهد شد، منتقل مي‌شود، جنين تا زمان تولد در رحم رشد خواهد كرد. 
خصوصيات ميزبان هيچ تاثيري در جنين شبيه سازي شده نخواهد داشت تصوري كه از شبيه سازي در اذهان عمومي مردم جاي گرفته با واقعيت علمي فاصله بسيار زيادي دارد، برداشت و انتظار مردم از اين پديده نوظهور بيشتر متأثر از رمانها و فيلمهاي تخيلي و عقايد بعضي از دانشمندان مي‌باشد. 
 
مبحث دوم : تاريخچه وبازتاب جهاني
در سال ۱۹۳۸ هانس سيمن  نظريه‌اي را مطرح كرد. بر اين مبنا كه هسته‌اي از يك سلول جوان يا پير را بعد از مرحله جنيني گرفته و آن را داخل يك تخمك قرار مي‌دهيم در واقع او براي اولين بار شبيه سازي را مطرح كرد. 
در سال ۱۹۵۲ اولين شبيه سازي يا شايد بهتر اولين تجربه شبيه سازي قورباغه اتفاق افتاد. روبرت بريكز و همكارش از دستگاهي به نام پيست براي مكيدن هستة سلول جنين پيشرفته يك قورباغه استفاده كردند و آن را به يك تخمك اضافه كردند ولي رشد نكرد. 
در سال ۱۹۷۰ تجربه دوم در خصوص قورباغه پيشرفت بهتري داشت جان گاردن رويه‌اي مشابه به كاربرد بچه قورباغه‌ها رشد كردند ولي فقط تا زمان تغذيه زنده ماندند ولي بعد مردند اگر چه زنده نماندند ولي در تكنيك شبيه سازي پيشرفت بزرگي بود. 
در سال ۱۹۹۷ ميلادي اولين گوسفند شبيه سازي شد دكتر ويلموت گزارش داد كه او يك گوسفند شش ساله را از يك سلول غدة پستان گوسفند شبيه سازي كرده است هسته از يك گوسفند بزرگ برداشته شده بود هستة اخذ شده در تخمك داشته شد و بعدا بره از ان به دنيا آمده اين بره به نام دالي  معروف شد. 
در سال ۲۰۰۲ مصادف با دي ماه ۱۳۸۱ هـ . ش. خبري در روزنامه‌ها منتشر شد كه موجب شگفتي همگان شد. شركت آمريكايي كلونايد اعلام كرد نخستين انسان شبيه سازي شده را خلق كرده است. حاكم برژيت بوسيله (بويزليد) مدير طرح كلون سازي انسان در يك نشست خبري اعلام كرد : انسان شبيه سازي شده دختري است كه در تاريخ ۲۶ دسامبر ۲۰۰۲ به استفاده از سلول پوست بدن يك زن ۳۱ ساله آمريكايي از طريق سزارين به دنيا آمد. 

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
  • انتشار : ۱۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج