گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان

این فایل در قالبpdfوبه صورت زیر تهیه شده:

در عملیات آتشباری هدف اصلی خردایش مناسب سنگ وجلوگیری از بروز پدیده های نامطلوب وناخواسته ناشی از انفجار شامل لرزش زمین انفجارهوا پرتاب سنگ وعقب زدگی می باشد برای رسیدن به یک عملیات آتشباری مطلوب ضروری است که عوامل و پارامترهای تاثیرگذار بر این پدیده مورد مطالعه قرار گیرند به طور کلی عوامل تاثیرگذار بر عملیات آتشباری را میتوان به دوگروه عمده پارامترهای قابل کنترل وپارامترهای غیر قابل کنترل تقسیم نمود با توجه به تعدد پارامترهای موثر در طراحی الگوی آتشباری روشهای تجربی موجود از کارایی خوبی برخوردار نمی باشند درادامه مطلب برای آشنایی بیشتر شا توضیحات مفصلی می دهیم
معدنکاری ، استخراج و جمع آوری مواد اولیه معدنی به طور اقتصادی و تحویل این مواد مصف کننده یا بخش صنعت است. اساس معدنکاری بر مبنای حفاری بنا شده و اطلاع از پارامترهای مربوط به حفاری برای هر معدنکار و متخصص مربوطه، ضروری است . عمدتا حفاری در معادن سنگ کارخانه های تولید سیمان به منظور حفر چالهای انفجاری صورت می گیرد تا به کمک انفجار بتوان سنگها را در اندازه ابعاد مورد نیاز کارخانه خرد کرده ، تولید معدن و عمر ماشین آلات معدنی را افزایش داده و در نتیجه هزینه های سرویس و نگهداری انها را کم کرد. در اینمقاله پارامترهای چالزنی و آتشباری در معادن سنگ آهک سیمان تهران شمال، سیمان ابیک و سیمان مازندران با یکدیگر و با مقادیر به دست آمده از روابط تئوری و تجربی، مقایسه و مقادیر بهینه انهامعرفی شده اند. با استفاده از نتایج این مقایسه و مشاهدات صورت گرفته درمحل معدن، معایب و مشکلات موجود معرفی شده است. در نهایت مشخص شده که معادن سنگ آهک سیمان تهران و سیمان مازندران دارای الگوی منظمتر و موثرتری نسبت به معادن سنگ آهک سیمان آبیک و سیمان شمال می باشند.

  
چکیده:
در عملیات آتشباری ، هدف اصلی خردایش مناسب و جلوگیری از بروز پدیده های نامطلوب و
ناخواسته ناشی از انفجار شامل لرزش زمین ، انفجار هوا ، پرتاب سنگ و عقب زدگی میباشد .
برای رسیدن به یک عملیات آتشباری مطلوب ، ضروری است که عوامل و پارامتر های تاثیر گذار
براین پدیده مورد مطالعه قرار گیرند . به طور کلی عوامل تاثیر گذار بر عملیات آتشباری را می
توان به دو گروه عمده پارامتر های قابل کنترل و پارامتر های غیر قابل کنترل تقسیم نمود . با
توجه به تعدد پارامتر های موثر در طراحی الگوی آتشباری ، روش های تجربی موجود از کارائی
خوبی برخوردار نمی باشند . علاوه برآن تاکنون رابطه ای به منظور ارائه الگویی مناسب برای
عملیات آتشباری در جهت داشتن خردایش مناسب و کاهش عقب زدگی ارائه نشده است . در
چنین شرایطی می توان از روش های هوش مصنوعی به طور موثری استفاده نمود .
در این پایان نامه سعی شده تا پارامتر های قابل کنترل در عملیات آتشباری در معادن آهک سیمان
تهران شامل ضخامت بار سنگ ، فاصله ردیفی چالها ، طول چال ها ، ضخامت گل گذاری ، خرج
ویژه و حفاری ویژه به گونه ای طراحی گردند تا میزان عقب زدگی به حداقل خود رسیده و خردایش
نیز در حد مطلوب باشد . برای بررسی خردایش ۳ فاکتور D20,D50,D80 به وسیله نرم افزار
GoldSizeبرای تعداد ۵۰ مرحله آتشباری تعیین گردید . در این راستا مدل های مختلفی با استفاده از
روش های شبکه عصبی ، سیستم استنتاج عصبی – فازی و شبکه عصبی – ژنتیک جهت پیش بینی عقب
زدگی و خردایش توسعه داده شد و از بین آنها بهترین مدل انتخاب گردید . همچنین در این مرحله نتایج
بدست آمده از هوش مصنوعی با روش های اماری مقایسه شد . از بین مدل های بدست امده ،مدل عصبی
– ژنتیک با کمترین خطا و بهترین دقت مناسب ترین مدل برای پیش بینی تعیین گردید . در مرحله بعد به
منظور بهنیه سازی پارامتر های ورودی مدل مذکور الگوریتم ژنتیک به کار گرفته شد و بدین ترتیب الگوی
بهینه آتشباری ارائه شد . بر مبنای این مدل ضخامت بار سنگ ۳/۵ متر ، فاصله ردیفی چال ها ۳ متر ، ارتفاع
چال ها ۱۴ متر ، ضخامت گل گذاری ۲ متر ، خرج ویژه ۱۴ کیلوگرم بر متر مکعب و حفاری ویژه ۰٫۲ متر بر متر
مکعب پیشنهاد گردید.

خرید و دانلود

با قیمت 7,500 تومان
  • انتشار : ۰۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج