گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان

خرید ودانلود پایان نامه تاثیر آموزش های مهارت های زندگی در سلامت روان افراد-دانلود رایگان پایان نامه تاثیر آموزش های مهارت های زندگی در سلامت روان افراد-خرید اینترنتی پایان نامه تاثیر آموزش های مهارت های زندگی در سلامت روان افراد-پایان نامه تاثیر آموزش های مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

این فایل در ۸۰صفحه ابل ویرایش تهیه شده است وبه موارد زیر می پردازد:
روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری وانحرافات به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات وآسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود وموقعیت خویش ریشه دارد به تو ضیحات بیشتر در ادامه مطلب توجه فرمایید برای آشنایی بیشتر با این فایل.

با استفاده از آزمون t براي مقايسه گروه هاي مستقل به تأييد يا رد فرضيه ها پرداختيم كه نتايج به شرح زير است :

۱٫     بين ميزان افسردگي افرادي كه آموزش مهارت هاي زندگي را ديده اند با افرادي كه نديده اند تفاوت وجود دارد .

۲٫     بين ميزان اضطراب افرادي كه آموزش مهارت هاي زندگي را ديده اند با افرادي كه نديده اند تفاوت وجود دارد .

۳٫     بين ميزان خود بيمار انگاري افرادي كه آموزش مهارت هاي زندگي را ديده اند با افرادي كه نديده اند تفاوت وجود دارد .

۴٫     بين ميزان وسواس افرادي كه آموزش مهارت هاي زندگي را ديده اند با افرادي كه نديده اند تفاوت وجود ندارد .

۵٫     بين ميزان حساسيت افرادي كه آموزش مهارت هاي زندگي را ديده اند با افرادي كه نديده اند تفاوت وجود دارد .

۶٫     بين ميزان پرخاشگري افرادي كه آموزش مهارت هاي زندگي را ديده اند با افرادي كه نديده اند تفاوت وجود دارد .

۷٫     بين ميزان پارانويا افرادي كه آموزش مهارت هاي زندگي را ديده اند با افرادي كه نديده اند تفاوت وجود ندارد .

۸٫     بين ميزان فوبي افرادي كه آموزش مهارت هاي زندگي را ديده اند با افرادي كه نديده اند تفاوت وجود دارد .

۹٫     بين ميزان روان پريشي افرادي كه آموزش مهارت هاي زندگي را ديده اند با افرادي كه نديده اند تفاوت وجود ندارد .

۱۰٫بين ميزان سلامت روان افرادي كه آموزش مهارت هاي زندگي را ديده اند با افرادي كه نديده اند تفاوت وجود دارد .

هدف اصلي سازمان بهداشت جهاني از ايجاد طرح مهارت هاي زندگي در زمينه بهداشت رواني اين است كه جوامع مختلف در سطح جهان نسبت به گسترش ، به كارگيري و ارزيابي برنامه آموزشي مهارت هاي زندگي كه متمركز بر رشد و توانايي هاي رواني مانند حل مسئله ، مقابله با هيجانات ، خود آگاهي ، سازگاري اجتماعي ، كنترل استرس بين كودكان و نوجوانان است اقدام نمايند . ( ناستاسيا ، مقاله )

پژوهش ها نشان مي دهند كه آموزش مهارت هاي زندگي به ارتقاء بهداشت رواني كودكان و نوجوانان در ابعاد مختلف زندگي كمك مي كند و از اساسي ترين برنامه هاي پيشگيرانه در سطح اوليه به شمار مي رود . سلامتي بخش اصلي يك زندگي شاد است و مدارس نقش مهمي در آگاه ساختن نوجوانان پيرامون مسائل بهداشتي و سلامتي و آموزش علوم زندگي به آنان دارد . ( خاني ، ۱۳۷۷ ، ص ۲۵ )

مهارت هاي زندگي در جهت ارتقاي توانايي هاي رواني ـ اجتماعي هستند و در نتيجه سلامت رواني ، جسماني و اجتماعي را تأمين مي كند . آموزش مهارت هاي زندگي فرد را قادر مي سازد ، تا دانش ارزشها و نگرش هاي خود را به توانايي هاي بالفعل تبديل كند . بدين معنا كه فرد بداند چه كاري بايد انجام بدهند و چگونه آن را انجام دهد .                مهارت هاي زندگي منجر به انگيزه در رفتار سالم مي شود . همچنين براحساس فرد از خود و ديگران و همچنين ادراك ديگران از وي مؤثر است . در ضمن منجر به افزايش اعتماد به نفس مي شود . بنابراين به طور كلي مي توان گفت كه مهارت هاي زندگي منجر به افزايش سلامت روان افراد مي شود . ( نوري و خاني ۱۳۷۷ ، ص ۲۵ )

آموزش مهارت هاي زندگي نقش اساسي را در بهداشت رواني ايفا مي كند . البته زماني كه در يك مقطع رشدي مناسبي ارائه شود نقش برجسته تري خواهد داشت به طور يقين مي توان گفت كه بسياري از نوروز ها و سايكوزها ناشي از نقص در رشد مهارت هاي زندگي اساسي است در واقع مي توان گفت آموزش اين مهارت ها نقش درماني دارد 

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج