گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

منابع نور در جهان پيرامون ما به دو نوع طبيعي و غيرطبيعي تقسيم‌بندي مي‌شوند، منابع نور طبيعي شامل خورشيد، ماه و ستارگان است و منابع غيرطبيعي شامل منابعي كه با سوخت فسيلي و منابعي كه با سوخت الكتريكي كار مي‌كنند، مي‌شود. بحث ما روي همين منابع اخير است.
۱ـ لامپهاي رشته‌دار يا التهابي ۲ـ لامپهاي تخليه در گاز (نور سرد)
۱ـ لامپهاي التهابي: در اين لامپها با عبور جريان برق از رشته فلزي درجه حرارت آن بالا مي‌رود تا اين رشته تشعشع كند. به دليل نقطه ذوب بالا و تبخير كم، رشته فلزي اين لامپها از جنس تنگستن است. اين رشته به صورت سيم مستقيم يا رشته مارپيچ يا رشته مارپيچ پيچيده و يا مارپيچ مضاعف ساخته مي‌شود.
امتياز اصلي اين لامپها عدم نياز به راه‌انداز (بالاست)، قيمت كم، طيف نوري عالي و كوچكي اندازه است.
انواع مختلف اين لامپها عبارتند از:
الف ـ لامپهاي معمولي (GLS): در توانهاي كمتر از ۴۰ وات، بدليل درجه حرارت كم رشته تنگستن درون حباب، داخل حباب خلأ بوده و در توانهاي بالاي ۴۰ وات از گازهاي خنثي استفاده مي‌شود كه اگر گاز داخل حباب گاز آرگان و ازت باشد لامپ نوع “D” است و اگر گاز داخل حباب كريپتون و ازت باشد نوع “K” خواهد بود.
ب ـ لامپهاي با منعكس كننده (شار جهت دار): در اين لامپها، حباب داخلي با لاية فلزي از جنس آلومينيوم يا جيوه پوشيده مي‌شود. كه به ترتيب به نامهاي لامپ سنگي و لامپ كاسه جيوه‌اي موسوم‌اند.
ج ـ لامپهاي دكوراتيو: كه به انواع شمعي، شمعي بلند، فانتزي، لينسترا، ويتريني و لوله‌اي تقسيم مي‌شوند.
د ـ لامپهاي وسايل نقليه: كه به طور كلي يا از نوع با كاسه چراغ است يا خودش عمل كاسه چراغ را انجام مي‌دهد و معمولاً سه كنتاكتي هستند كه با داشتن دو نوع رشتة نوراني، نور بالا و پائين را ايجاد مي‌كنند.
هـ ـ لامپهاي حرارتي: كه براي خشك كردن در صنايع به كار مي‌رود و نور مادون قرمز توليد مي‌كند.
و ـ لامپهاي هالوژنه: در اين لامپها به گاز داخل حباب مقداري هالوژن اضافه مي‌گردد تا از تبخير بيش از حدّ رشته تنگستن در توانهاي بالا جلوگيري كند، عملكرد اين لامپ اينطور است كه در مجاورت حباب لامپ كه درجه حرارت كمتر است (حداقل ۲۵۰ درجه سانتيگراد)، تنگستن تبخير شده و بايد تركيب مي‌شود و يدور تنگستن توليد مي‌كند، در حوالي رشته كه درجه حرارت بيشتري دارد يدور تنگستن تجزيه شده و تنگستن روي رشته مي‌نشيند و تبخير تنگستن مختل مي‌شود. براي داشتن حرارت ۲۵۰ درجه در حوالي حباب، اين لامپها را باريك و دراز مي‌سازند، كه به همين دليل در بين مردم به لامپهاي مدادي موسوم‌اند. البته لامپهاي هالوژن بادو كنتاكت در يك سرنيز وجود دارد كه در بعضي پروژكتورها كاربرد دارد.
۲) لامپهاي تخليه در گاز (HID): با عبور جريان برق از گازها اتمهاي گاز تحريك شده و از خود نور ساطع مي‌كنند. اين لامپها به انواع مختلفي تقسيم‌بندي مي‌شوند اما اگر در اثر عبور جريان مستقيماً نورمرئي توليد شود، اين لامپ‌ها يا بخار جيوه هستند يا بخار سديم، اما اگر نور توليدي نامرئي باشد و با تحريك يك جسم نور آن تبديل به نور قابل روئت گردد اينگونه لامپ‌ها، لامپ فلورسنت نام دارند. بطور كلي براي شروع تخليه در همه اين لامپها يك گاز كمكي در كنار سديم يا جيوه مورد نياز خواهد بود تا به شروع تخليه الكتريكي كمك كند.
لامپ فلورسنت:
پركاربردترين لامپ تخليه در گاز، اينگونه لامپها هستند، كاربرد اين گونه لامپها در كنار لامپهاي رشته‌اي نور بسيار مطلوبي را ايجاد خواهد نمود. درون اين لامپها مقداري جيوه بهمراه مقداري آرگن به عنوان گاز خنثي وجود دارد و حباب لامپ از داخل بوسيله فسفر پوشيده مي‌شود. چون در طول موج ۲۵۳۷/۰ ميكرون اين لامپ بالاترين حباب راندمان تبديل نور غيرمرئي به مرئي را داراست پس بايد از مقداري جيوه كم فشار استفاده كرد و براي اينكه فشار كم بماند، بايد دما محدود باشد پس اين لامپها را براي محدود كردن دما بصورت لوله‌اي شكل مي‌سازند.
اين لامپها به دو دسته كلي كاغذ گرم و كاغذ سرد تقسيم‌بندي مي‌شوند.
لامپهاي كاغذ گرم در هر طرف داراي دو كنتاكت مي‌باشند و لامپهاي كاغذ سرد در هر طرف داراي يك كنتاكت مي‌باشند، و براي راه‌اندازي اين لامپها برخلاف لامپهاي كاغذ گرم كه گرم بودن كاغذها و ولتاژ زياد مورد نياز است، فقط ولتاژ زياد مورد نياز خواهد بود كه بوسيلة ترانسهاي با پراكندگي زياد ايجاد خواهد شد.
بهره‌نوري اين لامپها حدود ۵۰ لومن بر وات است و به رنگهاي مختلفي ساخته مي‌شود.
انواع مدارت لامپ فلورسنت:
الف ـ استارت با راه‌انداز براساس ولتاژ (Glow Starter): كه در ابتدا استارت قطع بوده و با بسته شدن مدار، ولتاژي حدود ۲۲۰ ولت دو سر استارت مي‌افتد و استارت نيز كه در كسپولي شيشه‌اي كه از گاز هليوم و هيدروژن پر شده قرار دارد، بدليل همين و ولتاژ درونش تخليه الكتريكي رخ مي‌دهد و استارت كه از بي‌متال ساخته شده بسته مي‌شود و جريان را برقرار كرده و فيلمان‌هاي دو سر لامپ را گرم مي‌كند و خود بي‌متال سرد مي‌شود و به اين ترتيب قوس الكتريكي بين دو سر لامپ ايجاد مي‌شود و لامپ روشن مي‌شود. اين استارتر داراي دو سر خروجي است و در هنگام روشن بودن لامپ از مدار خارج مي‌شود و فقط در كاغذ گرم به كار مي‌رود.
ب ـ استارت با راه‌اندازي براساس جريان (Thermal Starter): كه در ابتدا استارت وصل بوده و با عبور جريان گرم مي‌شود و قطع مي‌كند. اين استارت چهارسر بوده و در هنگام كار نيز در مدار قرار دارد و فقط در كاغذ گرم به كار مي‌رود.
ج ـ مدار رز نانس: كه بوسيله رز نانس در مدار، ولتاژ بالاي مورد نياز را توليد مي‌كند كه در كاغذ گرم مصرف مي‌شود.
د ـ با استفاده از ترانس با پراكندگي زياد كه هم در كاغذ سرد و هم در كاغذ گرم كاربرد دارد.
به طور كلي لامپهاي فلورسنت داراي سه عيب عمده‌اند.
۱) ايجاد پارازيت: كه اين عيب با گذاشتن يك خازن در حدود پيكوفاراد در دو سر استارتر قابل رفع است.
۲) اثر استروبوسكوپي: چون لامپهاي تخليه در هر سيكل دوبار خاموش مي‌شوند د مراكز صنعتي ممكن است مشكل‌ساز بوده و اجسام متحرك، ثابت به نظر برسند كه به آن اثر استروبوسكوپي گفته مي‌شود. براي حل اين مشكل مي‌توان اين لامپها را از فازهاي مختلف تغذيه نمود يا اينكه خازني به صورت سري با بعضي لامپها قرار دارد.
۳) كاهش ضريب قدرت: كه به دو صورت قابل اصلاح است:
الف) خازن بطور موازي با لامپ: كه مقدار آن از رابطة   بدست مي‌آيد. كه در آن   زاوية فاز اوليه و   زاويه فازي كه مي‌خواهيم به آن برسيم خواهد بود و C ظرفيت خازن برحسب ميكروفاراد و P توان اكتيو لامپ بهمراه چوك برحسب وات و U ولتاژ خط برحسب ولت و f فركانس برق برحسب هرتز خواهد بود. همچنين جريان جديد بعد از نصف خازن از رابطة   بدست مي‌آيد.
ب) خازن به طور سري با يكي از لامپهايي كه به طور موازي با هم در مدار قرار دارند: كه مقدار آن از رابطة   بدست مي‌آيد كه در آن C برحسب ميكروفاراد و IL جريان يك لامپ قبل از موازي شدن برحسب آمپر و U ولتاژ خط برحسب ولت و f فركانس برق شهر است.
لامپهاي بخار سديم:
اين لامپها به طور كلي به دو دسته كم فشار و پر فشار تقسيم مي‌شوند:
الف) در نوع كم فشار گاز داخل حبار نئون و سديم است و زمان روشن شدن آن ۷ تا ۱۵ دقيقه است و بعد از خاموش شدن ناگهاني تقريباً بدون وقفه روشن مي‌شود، نور اين لامپها زردرنگ بوده پس در جاهايي كه رنگ نور مطرح نمي‌باشد كاربرد دارد، اين لامپها كاغذ گرم بوده و مانند لامپهاي فلورسنت نياز به چوك و استارتر دارند.
اين لامپها در دو نوع U شكل (موسوم به SOX) و نوع خطي SLI ساخته مي‌شوند.
در نوع U شكل لامپ با حباب خارجي استوانه‌اي شكل پوشيده مي‌شود و داراي يك سر براي اتصال به شبكه با دوكنتاكنت است و بهره‌نوري آن ۱۳۰ تا ۱۸۰ لومن بر وات است.
در نوع خطي، لامپ داراي دو كنتاكنت در هر دو سر لوله است و بهره نوري آن ۱۴۰ لومن بر وات است.
ب) در نوع پرفشار كه به SON موسوم است، گاز داخل حباب سديم، جيوه و زنون است، بين ۴ تا ۶ دقيقه طول مي‌كشد تا لامپ روشن شود. و در حدود ۱ تا ۲ دقيقه طول مي‌كشد تا بعد از خاموش شدن ناگهاني، روش شود. نور لامپ سفيد طلايي است و بسيار مطلوب مي‌باشد. اين لامپها كاغذ سرد بوده و نياز به ترانس با پراكندگي زياد يا سيستم‌هاي الكترونيك صنعتي دارند، همچنين داراي يك حباب خارجي استوانه‌اي يا بيضوي هستند كه براين اساس اين لامپها در دو نوع استوانه‌اي با شيشه مقاوم و شفاف (SON- T) و يا شكل بيضوي با اندود فسفر (SON- H) ساخته مي‌شوند، اين لامپها فاقد الكترود فرعي هستند.
لامپهاي بخار جيوه:
اين لامپها نيز به طور كلي به دو دسته كم فشار و پرفشار تقسيم مي‌شوند.
الف) در نوع كم فشار گاز داخل حباب اصلي جيوه و آرگن است و گاز داخل حباب بيورني ازت يا ازت و آرگن مي‌باشد. اين نوع لامپها داراي الكترودي فرعي بوده كه پس از وصل كليد بين الكترود فرعي و الكترود اصلي مجاور آن جرقه زده مي‌شود و حرارت ايجاد شده گاز آرگن را يونيزه مي‌كند و قوس بين دو الكترود اصلي برقرار مي‌شود و به علت مقاومت بزرگي كه با الكترود فرعي به طور سري قرار دارد جرياني از الكترود فرعي نمي‌گذرد و همه جريان از طريق مسير تخليه عبور كرده و لامپ روشن مي‌شود. زمان استارت در حدود ۳ تا ۶ دقيقه است و زمان دوباره روشن شدن در اثر خاموشي ناگهاني نيز ۳ تا ۶ دقيقه خواهد بود، رنگ نور اين لامپها سفيد مايل به آبي است كه مقداري ماورابنفش نيز در آن موجود است كه بايد توسط اندود فسفر گرفته شود، به دليل طيف نوري اين لامپها تشخيص صحيح رنگها مقدور نمي‌باشد، اين لامپها كاغذ گرم هستند.
ب) در نوع پرفشار نيز گاز داخل حباب جيوه و آرگن است و الكترود فرعي وجود ندارد به جاي آن از ترانس‌هاي با پراكندگي زياد استفاده مي‌شود، اين لامپها نيز زمان استارت ۳ تا ۶ دقيقه دراند و زمان دوباره روشن شدن نيز ۳ تا ۶ دقيقه است و طيف نوري‌شان مثل لامپهاي كم فشار است و از نوع كاغذ سرد هستند. بهره‌نوري كليه لامپهاي بخار جيوه حداكثر تا حدود ۶۵ لومن بر وات است.
انواع لامپهاي بخار جيوه پر فشار:
۱) با حباب خارجي استوانه‌اي يا بيضوي شفاف (MB/U يا HQA)
۲) با حباب خارجيث بيضوي با اندود فسفر (MBF يا HQLS)
۳) جيوه‌اي با شار جهت دار (MBFR يا HQSR)
۴) مخلوط جيوه‌اي و رشته‌اي (HWLS يا MBTF و MBTW): كه بين حباب داخلي و خارجي در سر راه الكترود اصلي يك رشته تنگستن وجود دارد و طيف نوري لامپ را بهتر مي‌كند. اين لامپها در بين مردم به لامپهاي گازي موسوم‌اند. اين لامپها نياز به چوك نيز ندارند.
۵) لامپهاي MBW: اين لامپها اشعه ماورابنفش ساطع مي‌كنند و جهت يافتن فسفر و موادي كه فلورسنت دارند به كار مي‌رود.
لامپهاي متال هاليد: گاز داخل حباب در اين لامپها جيوه، آرگن و نمكهاي هالوژن است و از نظر راه‌اندازي و ساختمان شبيه لامپهاي جيوه پرفشار است، زمان روشن شدن بين ۵ تا ۷ دقيقه است و بهره‌نوري اين لامپها تا حدود ۸۰ لومن بر وات مي‌رسد و طيف نور بسيار مطلوبي دارد، در دماي كاري، هالوژن و فلز از يكديگر جدا شده و فلز شروع به تشعشع مي‌كند. و به طول كلي اين لامپها در ميادين ورزشي، نورتابي به جبهه ساختمانهاي بزرگ و … به كار مي‌رود. (بدليل طيف نوري خوب).
انواع لامپهاي متال هاليد:
۱) لامپهاي دو حبابي: كه داراي يك حباب خارجي و يك حباب داخلي‌اند كه خود اين لامپها به دو دسته تقسيم مي‌شوند.
الف ـ لامپهاي با حباب خارجي بيضوي يا استوانه‌اي شفاف (MBI يا HQI): بهره نوري اين لامپها ۷۰ تا ۹۵ لومن بر وات است.
ب ـ لامپهاي با حباب خارجي بيضوي و اندود فسفر (MBIF يا HQIL): بهره‌نوري اين لامپها ۷۵ لومن بر وات است و در جاهايي كه رنگ مهم باشد مثلاً در رنگسازي‌ها به كار مي‌رود.
اين دو نوع لامپ داراي الكترود فرعي مي‌باشند و زمان استارت ۱۵ دقيقه و زمان دوباره روشن شدن ۱۵ دقيقه‌اي دارند.
۲) لامپهاي خطي (MBIL): اين لامپها بدون الكترود فرعي هستند و داراي بهره‌نوري ۸۵ لومن بر وات مي‌باشند و داراي يك حباب مي‌باشند و براي راه‌اندازي نياز به ترانس با پراكندگي زياد (كاغذ سرد) دارند.
۳) CSI: داراي بهره‌نوري ۹۰ لومن بر وات هستند و داراي حجمي كوچك با حباب كروي شكل مي‌باشند.
لامپهاي نئون: اين لامپها به صورت لوله‌اي و كاغذ سرد هستند و گاز داخل آنها نئون و هليم است كه با تركيبهاي مختلف، رنگهاي متفاوتي توليد مي‌كنند و جنبة دكوراتيو دارند.
لامپهاي كم مصرف: عملكرد اين لامپها كاملاً شبيه لامپهاي فلورسنت است اما چوك اين لامپها الكترونيكي است و به صورت Single- type و Double- type وجود دارند.
چراغها:
براي حفاظت لامپها و توزيع شار نوري چراغها به كار مي‌روند، چراغها شامل لامپ، سرپيچ، استارتر، چوك، حباب رفلكتور، نوار محافظ چراغ، صفحه، قاب، خازن، ترمينال و وسايل حفاظتي لامپ مي‌باشند.
با توجه به محل نصب چراغ و شرايط محيطي كلاس حفاظتي مورد نظر انتخاب مي‌شود.
بر طبق استاندارد IEC، درجه حفاظت را با حروف IP و دو عدد بعد از اين حروف مشخص مي‌كنند كه عدد اول نشان دهنده درجه حفاظت در برابر تماس با قسمتهاي برقدار و عدد دوم درجه حفاظت در برابر آب است كه هرچه اين دو عدد بزرگتر باشند حفاظت بيشتري صورت گرفته است، همچنين بعضي علامات نيز گاهي به جاي اين حروف و اعداد به كار مي‌رود.
از نظر حفاظت در برابر اتصال بدنه نيز سه كلاس، Class 1، Class 2، Class 3 وجود دارد چراغهاي ضد انفجار نيز با علامت               مشخص مي‌شوند.
چراغهاي از نظر توزيع نور نيز با حروف J, I, H, G, F, E, D, C, B, A مشخص مي‌شوند.

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج