گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 175 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در قالبPDFوبه صورت زیر تهیه شده است:

در این تحقیق با در نظر گرفتن پارامترها وشرایط ژئومکانیکی موثر در پایداری تونل ها تلاش شده است تا بر اساس روش های مد نظر قرار گرفته پایداری آنها مورد ارزیابی وتحلیل قرار گیرد ودرصورتی که نیاز به سیستم نگهداری خاصی باشد طرح لازم جهت فراهم آمدن شرایط ایمنی واقتصادی ارائ شود به عبارت بهتر تجزیه وتحلیل رفتار سازه ای دیواره ها وسقف تونل در شرایط مذکور جزء اهداف اولیه این رح بوده است بدین منظور طی تحقیقات صحرایی وآزمایشگاهی رفتار سنگهای منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته وسپس با استفاده از روش های تحلیلی چگونگی توزیع تنش ها ومیزان جا به جایی ها در اطراف فضاهای زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفته اند 
ساخت یک تونل موجب تغییرات تنش در زمین می شود که خود سبب به وجود آمدن کرنش و جابه جایی هایی در اطراف تونل خواهد شد . در صورت طراحی نامناسب در حفر تونل و سیستم نگهداری تنش به میزانی می رسد که از مقاومت سنگ بیشتر شده و موجب جابه جایی های زیاد می گردد که نتیجه آن خرابی کامل تونل است . ریسک خرابی تونل در ارتباط با فاصله از سینه کار بوده و بحرانی ترین وضعیت حفاری بخش تاج تونل می باشد . از این رو اهمیت پایداری بخش تاج در طراحی فوق العاده مهم است . هم چنین گسترش ناحیه پلاستیک علاوه بر خصوصیات ژئومکانیکی به شکل و نحوه اجرای حفاری نیز بستگی دارد . لذا انتخاب مناسب شکل و نحوه اجرای گام حفاری می تواند نقش بسزایی در کاهش این پدیده در زمان حفاری داشته باشد . در مطالعات اولیه نحوه اجرای حفاری تونل روش اتریشی انتخاب می شود که مبتنی بر حفاری مرحله تاج و کف تونل می باشد بنابراین در این تحقیق سعی بر این است که به روش عددی و با استفاده از نرم افزار FLAT3D روش NATM  مدل شده و تقدم و تاخر فازهای حفاری زمان بستن کف تونل و تاثیرات آن برروی سیستم نگهداری در روش مذکور بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد . برهمین اساس اگر پیشروی در قسمت تاج نسبت به کف تونل زیاد باشد مقدار حداکثر جابه جایی ها در ابتدای تونل افزایش می یابد ولی در صورتیکه فاصله بین جبهه کار حفاری در تاج و کف تونل کم باشد و حفاری به طور همزمان در این دو قسمت صورت گیرد . کف تونل به موقع بسته شده و جابه جایی های مربوط به سقف دیواره و کف تونل و هم چنین نیروی برشی و گشتاور خمشی مربوط به سیستم نگهداری به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.

ونل‌زنی در شرایط زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی پیچیده مخصوصاً در نواحی شهری اغلب اجتناب‌ناپذیر است. آنالیز پایداری و تعیین میزان نشست سطحی زمین در پروژ‌ۀ واقعی تونل‌زنی سپری اهمیت خاصی دارند. هدف از این تحقیق تعیین فشاری است که از ریزش جبهۀ تونل یک تونل سطحی حفر شده به‌وسیله TBM متعادل کننندۀ فشار زمین (EPB) جلوگیری می‌کند. در این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر فشار جبهۀ کار بر رفتار تونل، از روش‌های تحلیلی و مدل­سازی عددی سه بعدی با نرم‌افزار ABAQUS استفاده شده است تا میزان فشار مؤثر بر رفتار جبهۀ تونل تخمین زده شود.  پارامتر مذکور با استفاده از داده­های مربوط به خط ۲ متروی کرج محاسبه شده است. روش تحلیلی استفاده شده در این تحقیق عبارت است از: روش لکا- دورمیو (مرز بالایی) که بر پایۀ آنالیز حدی تنش استوار است و بر اساس مکانیسم شکست چند بلوکی انتقالی انجام شده است. هم‌چنین در مدل‌سازی عددیِ از مدل رفتاری موهر-کولمب استفاده شده، سپس نتایج حاصل از روش‌های تحلیلی و مدل‌سازی عددی مقایسه شده است. برطبق یافته‌های حاصل از این تحقیق، فشار به‌دست آمده از روش تحلیلی لکا- دورمیو، حداقل فشاری است که می‌توان بر جبهۀ تونل اعمال کرد.  هم‌چنین تحلیل نشان می‌دهد که با اعمال فشار به‌دست آمده از روش تحلیلی، جبهۀ تونل متروی کرج به احتمال زیاد پایدار می‌ماند و اجرای روش‌های پیش تحکیمی در این مقطع تونل لازم و ضروری به‌نظر نمی‌رسد

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۰۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج