گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان
این فایل در قالبpdfوبه صورت زیر تهیه شده:

حفر فضاهای زیر زمینی از دیر باز بنا به دلایل مختلف اعم از احداث نیروگاههای آبی واستخراج معادن مورد توجه مهندسینم بوده است عوامل زمین شناختی وپارامترهای رفتاری سنگها نقش اصلی در مطالعات واجرای یک پروژه دارد پایداری فضاهای بزرگ زیر زمینی تحلیل تنش ها وتغییر شکل های ایجاد شده پس از حفاری وراه های بهینه سازی حفاری  از اهمیت خاصی برخوردار است.در فصل اول کلیاتیتی از موقعیت ومشخصات طرح سد ونیروگاه گتوند علیا پیشینه تحقیق روش کار وتحقیق وهمچنین هدف از این تحقیق بیان شده است
مقاله حاضر پیرامـون تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل­های انتقال آب و مخزن ضربه­گیر سد گتوند علیا است. تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی یکی از مهمترین موضوعات در علم مکانیک سنگ می­باشد. چهار روش مختلف برای تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی وجود دارد که عبارتند از: روش فرم بسته، روش عددی، روش تجربی و مدل­های فیزیکی. امروزه روش­های عددی و تجربی به طور گسترده­ای در جهان مورد استفاده قرار می­گیرند. در این مقاله تحلیل پایداری با روش تفاضل محدود و طبقه­بندی Q و RMR که به ترتیب جزو روش­های عددی و تجربی می­باشند، انجام شده است. برای تحلیل عددی پایداری فضای زیرزمینی نرم­افزار FLAC3D مورد استفاده قرار گرفته است. این نرم­افزار توانایی تعیین تنش­ها و جابجایی­ها را در اطراف فضای زیرزمینی دارد. نتایج به دست آمده از تحلیل­ها نشان می­دهد که فضای زیرزمینی ناپایدار است. لذا به منظور پایدارسازی، نصب سیستم نگهداری ضروری است. بعد از نصب سیستم نگهداری میزان ماکزیمم جابجایی کمتر از مقدار جابجایی بحرانی ساکورایی می­شود، بنابراین فضای زیرزمینی پایدار خواهد شد. سیستم نگهداری پیشنهادی شامل ۱) نصب پیچ­سنگ تزریقی به طور سیستماتیک به طول ۷ متر و فاصله­داری ۵/۱×۵/۱ متر به همراه شاتکریت به ضخامت ۱۵۰ میلی­متر در مخزن ضربه­گیر و نصب پیچ­سنگ تزریقی به طور سیستماتیک به طول ۵ متر و فاصله­داری ۲×۲ متر به همراه شاتکریت به ضخامت ۷۰ میلی­متر در تونل انتقال آب و باکس می باشد. 
 سد گتوند علیا از نوع سنگریزه ای با هسته رسی است که بر روی رودخانه کارون ساخته خواهد شد . سیستم آبگیر نیروگاه شامل تونلهای آب بر بالائی و پایینی، چاه تحت فشار و تانکرهایضربه گیر می باشد و نگهداری آنها که جزو تاسیسات دائمی سدها بشمار می روند از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد . هدف از این تحقیق تحلیل پایداری چاههای دریچه، تونلهای آب بر و تقاطع ایجاد شده ما بین چاه و تونل در زمان حفر این سازه ها می باشد . به همین منظور توده سنگهای ساحل چپ ساختگاه سد با استفاده از روشهای معروف طبقه بندی مهندسی سنگ RMR و Q مورد ارزیابی قرار گرفته و تخمین نگهداری صورت گرفته است . سپس با استفاده از نرم افزاز FLAC3D مدل مورد نظر با اعمال شرایط مرزی و اطلاعات ژئوتکنیکی ساخته شد . سپس کلیه محاسبات در سه مرحله قبل از حفر، بعد از حفر و بعد از اعمال سیستم نگهداری انجام شد و در نهایت سیستم نگهداری بهینه برای تونلها و چاهها پیشنهاد شد .

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج