گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 11,000 تومان
این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

یکی از پارامتر های اصلی در معادن معیار حد می باشد .به طوری که این پارامتر نقش مهمی در اقتصاد بهینه معدن ایفا می کند همانطور که میدانید در سال های متمادی تعاریف رو روش های بسیاری در این باره مطرح شده است  بطوریکه بسیاری از این روش ها به طور ساده توام با قابلیت های خاص می باشد از جمله این قابلیت ها می توان به تعیین عیار حد اقتصادی در معادن با در نظر گرفتن طرفیت بیشینه و محدودیت ها جهت سود بیشینه فاز های مختلف اشاره نمود لذا در توسعه این مدل از روش ها ی برنامه ریزی بهینه سازی در معدن مذکور اشاره نمودیم .بدین تربیب که هدف اصلی ما تابع بهینه سود قرار گرفت در پایان با مطالعات انجام شده بر روی آنومالی C شمالی معدن سنگان میتوان نتیجه گرفت این مدل در مواقعی که پارامتر های اقتصادی در طول عمر پروژه تغییر کند می تواند برای ما مفید باشد .
 موقعیت جغرافیایی معدن :
معادن سنگ آهن سنگان در استان خراسان و در ۲۸۰ کیلومتری تقریبا جنوب شرق مشهد ، ۵۸ کیلومتری جنوب تایباد ، ۴۰ کیلومتری شرق خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرق سنگان و از نظر زمین شناسی دربلوک جنوبی رشته کوههای میانی چهارگوش تایباد قرار دارد . کانسار سنگان بین طولهای ۲۶۲۵۰۰ تا ۲۶۶۵۰۰ و عرض ۳۸۱۷۵۰۰ تا ۳۸۲۰۵۶ بر مبنای مختصات U. T. M قرار گرفته و بلندترین نقطه ارتفاعی در محدوده کانسار ، در قسمت شرقی کوه طالب بوده و حدود ۱۸۱۲ متر ارتفاع دارد.
 زمین شناسی :
منطقه مورد بحث در سری تشکیلاتی قرار گرفته که از نظر ساختمانی در قسمت شرق ایران قرار گرفته که تماماً از نظر رخساره و ساختمانی از ویژگیهای خاص این قسمت پیروی می کند.
بر اساس شکل بعد این کانسار را جز ایران مرکزی می دانند. تعداد نسبتا زیادی از رخنمونهای کوچک و بزرگ کانسنگ آهن در میان بلوک جنوبی رشته کوه اصلی و در بین طبقاتی که بر اساس نقشه های زمین شناسی به پروتزوئیک نسبت داده شده ، قرار گرفته است .
از جمله مسائل این کانسار عیار بالا و گسترش زیاد و حجیم بودن مواد معدنی همراه با مقادیر بسیار ناچیز عناصر مضر از جمله فسفر ، اهمیت ویژه ای به کانسار داده است.
نواحی مورد بحث به سه منطقه تقسیم می گردد که درون مستطیل شرقی ـ غربی با درازای حدود ۲۶ کیلومتر و پهنای ۸ کیلومتر محصور می گردد. این مناطق عبارتند از :
۱. آنومالی های منطقه غربی شامل محدوده کانسار سنگ آهن سنگان
۲. آنومالی های منطقه مرکزی شامل محدوده آنومالیهای در دوی و باغک
۳. آنومالی های منطقه شرقی شامل مناطق فرزنه ، سنجده و سایر رخنمونهای پراکنده
بر اساس تقسیم بندی فوق می توان طول محدوده آنومالیهای شرقی را ۱۷ کیلومتر و طول محدوده آنومالی های مرکزی را ۲ کیلومتر و محدوده باقیمانده از ۲۶ کیلومتر را به آنومالی غربی نسبت داد.
بیشترنهشته های بزرگ کانسنگ آهن درمنطقه آنومالی های غربی ودر ناحیه کوه طالب واقع شده و محدوده ای به درازای ۱/۴ و پهنای ۲ کیلومتر اشغال می کند که به نام کانسار سنگ آهن سنگان موسوم گردیده است ، بنابراین کانسار سنگ آهن سنگان قسمتی از زنجیره ها ی بزرگ و تقریبا پیوسته آهن است که در ضمن مهمترین و بزرگترین آنها به شمار می آید.
توده مواد معدنی شامل عدسی های نواری است که در داخل مجموعه ای از سنگ های مختلف مانند متاسینریت ها و متاتوف های دگر سان شده و آهک های با تبلور مجدد قرار گرفته است
 کانی شناسی و سنگ شناسی :
کانی اصلی کانسار سنگ آهن مگنتیت می باشد که کم و بیش مارتیتی است.سنگ آهن در قسمتهایی همراه با آثاری از سولفیدها مثل پیروتیت ، پیریت ، کالکو پیریت ، اسفالریت ، گالن می باشد. کربنات مس نیز بصورت مالا کیت ، آزوریت در قسمت هایی در سطح و شکستگی ها دیده می شود تاثیر فرسایش کواترنری بر روی کانسار ،باعث تخریب شده و در قسمت دامنه جنوب غربی کوه طالب و نواحی پراکنده دیگر وسعت های زیادی توسط پلاسر های بزرگ سنگ آهن پوشیده شده است توالی استراتیگرافی از شمال به جنوب بدون در نظر گرفتن سن به شرح زیر است :
۱-گرانیت : حد شمالی را تشکیل می دهد . این توده گرانیتی در منطقه به نام گرانیت سرنوسر معروف است دارای طویل شدگی شرقی ـ غربی بوده و نسبتا باریک می باشد . قسمت اعظم این نوع گرانیت از نوع بیوتیت آمفبیول گرانیت می باشد . از طرف شمال با رسوبات نئوژن و از طرف جنوب به کمپلکس رسوبی متامورف شده در کنتاکت می باشد . این توده گرانیتی در نواحی در دوی و توده A’ حداقل فاصله را با کانسار آهن دارد .
۲- کمپلکس متاولکانو سدیمنت : شامل سکانسی از سیلت ، متاکوارتزیت ( ماسه سنگ های متامورف شده ) با سیمان توفی و غیره می باشد . 
۳- آهک : آهک جز کمپلکس متاولکا نو سدیمنت است چون در بیشتر قسمتها مهماندار اصلی کانسنگ بوده به خاطر اهمیت به طور جداگانه در نظر گرفته شده است .
۴- اسکارن : شامل گرونا ، پیروکسن ، آمفبیول ، کلریت و … است .
۵- کانسنگ آهن : توده مواد معدنی به صورت عدسی ها و باند های با ضخامت متفاوت در میان طبقات آهکی و سنگها و دیگر کمپلکس متاولکانوسدیمنت جای گرفته است .
۶- ولکانیک ها : کمپلکس ولکانوسدیمنت در قسمت جنوب کانسار نیز ادامه داشته و طبقاتی تیره رنگ را تشکیل می دهد که وزن مخصوص بالایی دارند . بعد از محدوده کمپلکس ولکانوسدیمنت طبقات ولکانیکی ائوسن قرار دارد .
۷- تراسها و نهشتهای آبرفتی : فرسایش و تخریب کواترنری موجب تشکیل رخنمونهای وسیعی از نهشته های تقریبی افقی شکلی شده است که در پای دامنه بلندی ها و بر روی سنگهای منطقه قرا رگرفته است.
 ژنز کانسار : 
نظریه های مختلفی برای ژنیز کانسار سنگان ارائه شده است که در زیر به دو تا از آنها اشاره شده است :
– در گزارشی در سال ۱۳۵۵ ژنیز کانسار را به متاسوماتیزم نسبت می دهد و از مجاورت سنگ درون گیر یعنی کمپلکس ماسه سنگ ، شیل و لایه های آهکی با گرانیت به عنوان عامل اصلی یاد می کند. در سال ۱۳۶۱ نظریه بالا رد شده و ژنیز کانسار را ولکانیک تاساب ولکانیک اعلام کردند.

۱-۷ ـ آهن در ایران از دیدگاه تمرکز:
در حال حاضر پنج سازنده آهنی در ایران شناخته شده است . این سازنده ها عبارتند از منیتیت ، منیتیت ـ هماتیت ، هماتیت ، سیدریت ، لیمونیت و هماتیت قهوه ای ذخایر عمده منیتیتی در ایران مرکزی قرار دارند . در ایران مرکزی همه ذخایر مهم تجارتی درمحدوده سنگ های قدیمی قرار دارند . از لحاظ ساختاری در بلوک بافق واقـع شده اند . این بلوک از شرق و غرب توسط شکستگی های بنان محدود می شوند . پهنای این بلوک ۱۰۰ کیلومتر و درازای آن ۴۰۰ کیلومتر است.
۱-۷ ـ ۱ ـ پراکندگی سنگ های آهن دار در ایران :
بر اساس برداشت های مغناطیس سنجی ـ هوا بردی و بررسی های زمین شناختی آهن خیز ایران می توان پراکندگی این سنگها را به شرح زیر تقسیم کرد :
الف ـ کمر بند زنجان ـ سمنان ، مشهد
ب ـ کمر بند همدان ، اصفهان ، سیرجان
ج ـ کمربند انارک ، بافق ، کرمان
د ـ حوزه بندرعباس
از جمله ذخایر مهم ناحیه الف می توان کانسار سنگان ، شهرک ( زنجان ) نام برد که خلوص زیاد و عیار مناسب دارد . وجود ۹۲ آنومالی در ناحیه (ب) محرز شده است . معدن گل گهر سیرجان با ذخیره قطعی ۱۴۰ میلیون تن از جمله ذخایر مهم این ناحیه می باشد . ناحیه (ج) با حدود ۱۵۰ آنومالی مهمترین کمربند اهنی ایران است و حدود ۲ میلیارد تن ذخیره دارد . بزرگترین معدن ایران که تا کنون کشف شده کانسار چادر ملو با ۴۰۰ میلیون تن ذخیره در ایران مرکزی است . از جمله معادن مهم دیگر چغارت با حدود ۲۰۰ میلیون تن ذخیره می باشد . کانسار تنگه زاغ در ۱۷ کیلومتری شمال غربی بندر عباس با ذخیره ۴۰ میلیون تن با عیار ۵۵ درصد در این ناحیه است.

خرید و دانلود

با قیمت 11,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج