گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,500 تومان
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

کار تحقیقاتی حاضر به بررسی ساختار و خواص الیاف پلی استر تقویت شده با ذرات نانو کلی می پردازد. در این راستا تحقیقات انجام شده ر روی عواملموثر بر تشکیل ساختار و خواص نمونه های نانوکامپوزیتی پلی اتیلن ترفتالات تقویت شده بانانوکلی که به روش اختلاط در مذاب توسط مخلوط کننده داخلی تهیه شده اند متمرکز گردیده است. پس از بررسی خواص نانو کامپوزیتها، نانوکامپوزیت های تهیه شده توسط یک دستگاه ذوب ریسی آزماشگاهی به لیف تبدیل گشته و سپس خواص موفولوژیکی و مکانیکی الیاف نانوکامپوزیتی مورد بررسی قرارگرفتند. با مقایسه این خواص با خواص الیاف حاصل از پلیمر پایه به بررسی تغییرات حاصله پرداخته شد.

به بررسي اصلاح فرآيند پذيري و خواص پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي جهت توليد الياف پرداخته شده است. در اين راستا تحقيقات انجام شده بر روي عوامل موثر بر تشکيل ساختار و خواص نمونه هاي نانو کامپوزيتي پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي تقويت شده با نانو کلي که به روش اختلاط مذاب توسط مخلوط کننده داخلي تهيه شده اند متمرکز گرديد. در نهايت اين نانوکامپوزيتهاي توليد شده بوسيله فرآيند ذوب ريسي به الياف تبديل شدند. خصوصيات الياف نانو کامپوزيتي حاصل از پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي بوسيله تکنيکهاي تفرق اشعه ايکس (XRD)، کالريمتري (DSC)، ميکروسکوپ الکتروني پويشي (SEM) و استحکام سنج مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد پخش مناسب صفحات نانو کلي در ماتريس پليمري بيشترين تاثير را بر ارتقا خصوصيات الياف دارا مي باشد. خواص مکانيکي الياف حاصل بواسطه حضور نانو کلي ارتقا پيدا مي کند ولي با اين حال چغرمگي الياف مورد نظر کاهش مي يابد. جهت يافتن ارتباطي بين خواص مکانيکي هر نمونه از الياف نانوکامپوزيتي بازيافتي حاصل و ساختار مولکولي آن به بررسي خواص حرارتي، مورفولوژيکي، ساختاري و مکانيکي پرداخته شد.


خرید و دانلود

با قیمت 8,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج