گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

الياف PP داراي چگالي يا جرم مخصوص هستند . اين الياف سبكتر از آب هستند. آنها به طورعملي بالاترين حجم مخصوص را دارند . بنابراين بالاترين قدرت پوششي را دارا مي باشند . الياف PP بهترين پوشش را نسبت به پلي آميد، اكريليك و الياف پلي استر با ۲۲،۱۹ و ۳۳ درصد ارائه مي دهند. به هين خاطر الياف PP مورد توجه خاص توليد كنندگان كفپوشهاي ماشيني قرار گرفته است.
در اين پروژه خواص فيزيكي الياف توليد شده از يك رشته ساز با سطح مقطع مختلف بررسي گرديد. از جمله فعاليتهايي كه در اين پروژه صورت گرفت:
ابتدا تعداد فيلامنتها در نظر گرفته شد و سپس بررسي س طح مق اطع فيلامنتها انجام گرفت .
آزمايشات استحكام ، مدول اوليه و كرنش براي فيلامنتها با سطح مق اطع مختلف در سه سرعت متفاوت انجام گرديد و در نهايت درجه كريستاليته فيلامنتها بررسي شد . سپس آزمايشات فوق در مورد نخ توليدي نيز صورت گرفت . كليه آزمايشات در آزمايشگاه ن ساجي واحد علوم تحقيقات انجام
شد.
پس از انجام تجزيه تحليل آماري ، نتايج نشان مي دهد كه فيلامنت با سطح مقطع دايره اي بيشترين استحكام، مدول اوليه و كرنش را نسبت به دو فيلامنت ديگر با سطح مقطع مثلثي و ستاره اي دارا مي باشد و فيلامنت با سطح مقطع دايره اي داراي كمترين درجه كريستاليت ي در مقايسه با دو فيلامنت ديگر مي باشد.

فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
چكيده
مقدمه
فصل اول: آشنايي با الياف پلي پروپيلن
مشخصات شيميايي پروپيلن
مونومر- گاز پروپيلن
انبار كردن مواد خام
آماده سازي و پليمرشدن
خالص سازي پليمر
تكميل و مخلوط كردن با افزودنيها
روشهاي جديد
پارامترهاي مهم
وزن مولكولي                                                                                                                                

توزيع مولكولي
دماي ذوب
دماي تبديل شيشه اي
تبلور
الياف
ذوب ريسي نخ چند رشته اي مداوم پلي پروپيلن
نوارهاي تزئيني
مدول اوليه پلي پروپيلن
الاستيسيته پلي پروپيلن
رسانايي گرمايي
جذب رطوبت
اثر حرارت روي پلي پروپيلن
اثر سفيد كننده ها روي پلي پروپيلن
چروك خوردگي پلي پروپيلن
شستشوي الياف پلي پروپيلن
مقاومت در مقابل عوامل شيميايي
فصل سوم: تكنولوژي توليد و ريسندگي الياف پلي پروپيلن
مرحله ذوب و ريسندگي
اكستروژن و مخلوط
توزيع مذاب – لوله هاي چند شاخه
هد هاي ريسندگي                          

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج