گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان
دانلود رایگان پایان نامه رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي-خرید اینترنتی پایان نامه  رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي-دانلود رایگان مقاله  رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي-پایان نامه  رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي
این فایل در ۱۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 اين تحقيق با توجه به معيار زمان ، مقطعي ؛ با توجه به معيار گستردگي جامعه آماري ، در جامعه شناسي خرد ؛ با توجه به معيار عمق مطالعه ، سطحي نگر و به روش پيمايش مي باشد

ارتباطات موثر نه تنها كليد فتح در هاي بسته در تمام جهان است بلكه فعاليتي اجتناب نا پذير و الزام آور براي زندگي فردي ، گروهي ، سازماني و جمعي در تمام جوامع بشري مي باشد.هر يك از ما در پيرامون خود مردماني را مي شناسيم كه به يمن توانايي ارتباطي بالاي خود در كار خويش كاميابند ( فرهنگي ، ۱۳۸۳ ، ۹)

مهارت هاي ارتباطي به ويژه در شغل هايي كه ارتباط مستمر و چهره به چهره ي روسا و كاركنان تحت امر را مي طلبد اهميتي دو چندان پيدا مي كند ، مانند معاونت هاي مورد مطالعه در سازمان ميراث فرهنگي كه مديران مي بايست لحظه به لحظه در جريان كوچكترين جزيات كار قرار گيرد ، لذا هرگونه ضعف در برقراري ارتباط موثر تاثير منفي بر روايط رهبر ژيرو خواهد گذاشت.

 

۱-۶ سوالات و فرضيات  تحقیق

آیا بین  مهارت های ارتباطی مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان پژوهشگاه و معاونت هنرهای سنتّی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، تفاوت معنی داری وجود دارد؟

– فرضیه تحقیق

فرضيه اصلي :

به نظر می رسد بین  مهارت های ارتباطی مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان پژوهشگاه و معاونت هنرهای سنتّی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضيه هاي فرعي :

       به نظر می رسد بین  مهارت همدلي مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

       به نظر می رسد بین  مهارت تشريك مساعي مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

به نظر می رسد بین  مهارت گوش دادن موثر مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

 

۱-۸ قلمرو تحقیق

معاونت هاي پژوهشگاه و هنرهاي سنتي و صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي مستقر در تهران

 

۱-۹جامعه و حجم نمونه

براي سنجش رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي هردو معاونت از روش
نمونه گيري در دسترس استفاده گرديد

الف: بدليل اينكه جامعه آماري پژوهشگاه  400 نفر بود با مراجعه به جدول مورگان ميزان حجم نمونه ۲۰۰ نفر برآورد شد و ۲۰۰ پرسشنامه در اختيار كاركنان در دسترس قرارگرفت كه مجموعاً ۱۰۵ نفر بدليل پاسخگويي دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و ساير پرسشنامه از
دايره محاسبات خارج شد.

ب: جامعه آماري معاونت هنرهاي سنتي و صنايع دستي داراي ۱۰۰ پرسنل بود كه با توجه به جدول مورگان ميزان حجم نمونه ۸۰ نفر برآورد شده كه از نمونه گيري دسترس استفاده نمودم و ۶۸ پرسشنامه دقيق تكميل و مابقي از دايره محاسبات خارج شد.

جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت از كاركنان معاونتهاي پژوهشگاه وهنرهاي سنتي و صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي مستقر در تهران به تعداد ۵۰۰ نفر براي سنجش رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي  از روش نمونه گيري در دسترس استفاده گرديد كه تعداد ۲۸۰ پرسشنامه توزيع وتعداد ۱۷۱ پرسشنامه جمع آوري و تحليل گرديد.

خرید و دانلود

با قیمت 7,500 تومان
  • انتشار : ۲۲ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج