گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در ۹۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

انسان پيشرفته امروز ي به دليل انگيزه ها و دلايل متعالی تری چون آشنايي با فرهنگ و تمدنهاي ديگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت مي نمايد . اقدام و اشتياق انسان به مسافرت در دنياي كنوني، صنعت بزرگی به نام «صنعت جهانگردي» را به وجود آورده است كه منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب ميشود .
در جهان حاضر توسعه و پيشرفت رمز ماندگاري و حيات پويا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار مي رود . بـدون تـوسعه و حـركت در سيـر تعالـي و ترقي نمي توان فقط به افتخارات گذشته متكي بود 
بيان مسئله
امروزه گردشگري و صنعت گردشگری منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب مي شود و بسياري از آنها از اين منبع درآمد براي ايجاد اشتغال، رشد بخش خصوصي و حركت در مسير توسعه اقتصادي  استفاده مي كنند. جهانگردي و گردشگري يكي از بزرگترين و متبوع ترين صنايع محسوب مي شود و در آمد آن در سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۴۳ ميليارد دلار بوده است . كشور ما نيز با رفع موانع موجود در زمينه گردشگری و تقويت راههاي مشاركت مردم در زمينه توسعه صنعت گردشگری ميتواند سهم قابل قبولي از اين درآمدها را به خود اختصاص دهد . 
امروزه توسعه و پيشرفت رمز حيات پويا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار مي رود ما در دوراني زندگي مي كنيم كه تغيير درآن شتاب گرفته است . 
حوادث و رويدادهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و فناوري تكنولوژي تصور ما را درباره جهان دگرگون كرده است . 
كشور ايران با پيشينه تمدن كهن و جاذبه هاي متنوع و موقعيت برجسته اقليمي ، ضمن آنكه خواهان منافع اقتصادي از جمله اشتغال زايي و در آمد ارزي است بر حفظ ارزشهاي متعالی و هويت فرهنگی تمدن خود تأکيد دارد و الگوی سفر را از انديشه ها و آموزه های قرآني و احاديث مستند دريافت ميدارد . 
با اين وجود كشور ايران از لحاظ در آمدهاي حاصل از گردشگري در جايگاه، مناسبي قرار نداشته و نتوانسته از پتانسيلهاي مثبتي كه در زمينه گردشگری وجود دارد استفاده نمايد . 
از سوي ديگر سازمانهاي دولتي و خصوصي كه در اين زمينه متولي امور مي باشند نيز اقدامات مثبتي را در زمينه جذب توريسم انجام نداده اند و يا بسيار ضعيف عمل كرده اند . 
گردشگري بعنوان يك صنعت در آمد زا و رونق دهنده چرخهاي اقتصادي كشور در ارتباط بين ملل و اقوام در جهان نقش مهمي دارد . از طرفي نبايد گردشگری و ايرانگردي را تهديد عليه ارزشها دانست ، بلكه بايد آن را در جهت رونق اقتصادي، تقويت هويت و وفاق ملي، فرصت مغتنمي تلقي نمود و عاملي براي صلح و همزيستي ميان ملل و گفتگوي تمدنهاي مختلف كه ثبات و امنيت را به ارمغان مي آورد، مورد نظر داشت . جهانگردان به ايران مي آيند تا تمدن كهن ايرانيان را كه غنا بخش تمدن جامعه بشري بود و در تاريخ هر ملتي به شيوه اي نقش آفريني نموده است را ببينند . تعارض بين ارزشهاي ديني و فرهنگی با ترويج صنعت گردشگري در كشور وجود ندارد . بنابراين جهانگردان نه تنها تهديد نيستند بلكه فرصت اند . و نبايد ضعف مديريت علمي و برنامه ريزي صحيح مسئولين را با تهديد تلقي كردن گردشگران توجيه نمود . بايد با پژوهش و برنامه ريزي، آموزش و بازاريابي بخشهاي خصوصي و دولتي و همچنين با بازكردن راههاي مشاركت مردم در جهت جذب توريسم و ارتقاي صنعت گردشگري سهم بيشتري از درآمد صنعت گردشگري جهاني با حفظ هويت و ارزشها را به خود اختصاص داد . 
صنعت گردشگری  فرهنگي ترين حوزه اقتصاد است . كارشناسان اقتصادي معتقدند كه گردشگري تنها بخشي از مجموعه عظيم اقتصاد است كه در حد بسیار زيادي با رگه هاي فرهنگي گره خورده است چون از يك سو تا حد مطلوبي موجبات آشنايي فرهنگها، تمدنها، ن‍ژادها ، سرزمينها، اقوام و گويش هاي مختلف را با يكديگر فراهم مي سازد و از سوي ديگر نيز مي تواند يكي از منابع كسب در آمد براي كشورهاي مختلف باشد اين كه گفته مي شود : «اقتصاد توريسم بهترين محرك براي كشورهايي است كه به دليل تك محصولي بودن يا محدود بودن منابع در آمد ، داراي اقتصاد خموده هستند » ، به سمتي مي رود تا توسط بسياري از كشورهاي در حال توسعه به يكي از بزرگترين واقعيتهاي اقتصادي تبديل شود . 
به نظر مي رسد كه كشورهاي صاحب نفت و يا كشورهاي ديگري كه تنها يك منبع درآمدي در اختيار دارند بايد از كنار صنعت گردشگري به راحتي عبور نكنند چون عامل بسیار مهمي براي تنوع درآمد آنها است در اين مورد برخي از كشورهاي حوزه خليج فارس با اتكا به صنعت توريسم و تجهيز زيرساختهاي آن توانسته اند طي ساليان گذشته پذيراي تعداد زيادي از گردشگران جهاني باشند به طوري كه بسياري از كارشناسان اقتصادي ، توفيق اين كشور ها در حوزه تجارت را ناشي از موفقيت آنها در صنعت توريسم مي دانند. با توجه به اينكه ايران در حال حاضر به صورت بالقوه يكي از كانونهاي توريستي جهان به شمار مي آيد و داراي جاذبه هاي فراواني است توجه و تاكيد براي گسترش اين صنعت علاوه براينكه از نظر فرهنگي و سياسي داراي منافع بسياري است موجب رونق اقتصادي و اشتغال زايي و افزايش درآمد ملي نيز مي شود 
و از آنجا كه استان خوزستان يكي از استانهايي مي باشد كه داراي پيشینه تاريخي و فرهنگي طولاني است و از نظر اقتصادي نيز، توسعه صنعت گردشگري در اين استان مي تواند موجب شكوفايي و رونق بخشهاي اقتصادي از يك سو و ايجاد اشتغال و فرصتهاتي جديد شغلي از سوي ديگر كه اين خود مستلزم مشاركت همه جانبه مردم در حمايت از اين صنعت است .طبعا” تا ما نتوانیم ظرفیتهای گردشگری موجود رابه هموطنان خودمعرفی نماییم،  
با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر مي كوشد كه نسبت به شناسايي عوامل تأثير گذار بر مشاركت مردم در جهت توسعه صنعت گردشگری(گردشگری داخلی ) در اين استان اقدام نموده و راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه و رشد اين صنعت را بررسي نمايد . 
با در نظر گرفتن اهداف تحقيق، مي توان سئوالات زير را باتوجه به فرضيات مطروحه مورد توجه قرار داد : 
۱-افزايش اعتماد مردم به ارگانهاي امنيتي چه رابطه ای با مشاركت آنان در توسعه صنعت گردشگري دارد ؟ 
۲-اعتماد مردم به نظام جمهوري اسلامي چه رابطه اي با مشاركت آنان در توسعه صنعت گردشگري دارد ؟ 
۳-رسانه ها چه نقشي در تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري دارند ؟ 

۳-۱-  پيشينه تحقيق
پيرامون گردشگري و اهميت آن پژوهشهاي زيادي در داخل و خارج از كشور صورت پذيرفته است ، همچنين تحقيقاتي بصورت كلان پيرامون مشكلات توريسم در ايران توسط عده اي از دانشجويان ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، معاونت سياحتي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و … صورت گرفته است . وليكن در جامعه آماري مورد نظر با اين عنوان قبلاً تحقيقي انجام نشده است . ذيلاً به سه نمونه پايان نامه تحصيلي اشاره مي شود : 
۱-محمد طاهر قميشي در پايان نامه خود با عنوان «ارزيابي عملكرد امداد خودرو ايران در بهبود فرآيند گردشگري و صنايع خودرو سازي و قطعه سازي در استان خوزستان . 
۲-پايان نامه آقاي مسعود غلامي با عنوان «بررسي وارزيابي عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در ايران در رشته كارشناسي ارشد مديريت  اجرايي، در اين پژوهش تأثير متغيرهاي ضريب امنيت (بعد داخلي و خارجي) امكانات و خدمات گردشگري، سيستمي واحد در زمينه بازاريابي و تبليغات و هماهنگي در سازمانهاي درگير در توسعه صنعت گردشگری مورد آزمون قرار گرفته شده است . 
۳-پايان نامه اي با عنوان «بررسي اثر بخشي مديريت گردشگري فرهنگي» توسط خانم روزيتا رضاپور نوشته شده در اين پژوهش به شناسايي و رفع چالشهاي موجود در مسير توسعه اين صنعت پرداخته شد تا وضعيت كنوني را بهبود بخشند . 

۴-۱- اهميت و ضرورت تحقيق
يكي از مسايل عمده اي كه فرايند جهاني شدن را در مركز توجه انسان قرار داده است تأثير بالفعل و نيز بالقوه آن در عرصه فرهنگ و زندگي اجتماعي است بي شك با گسترش ارتباطات فرهنگي بين كشورها اختيار دولتهاي ملي در اين زمينه به طور فزاينده اي كاهش مي يابد . 
در حال حاضر جهاني شدن بیشتر ابعاد سياسي ، فرهنگي و اجتماعي اين فرايند كلي را مورد توجه قرار مي دهد از اين رو گسترش و توسعه ارتباطات جهاني بسیار حائز اهميت است فرايند جهاني شدن معمولاً چهار حوزه فني، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را تحت الشعاع قرار مي دهد در حوزه فرهنگي اين فرايند ارتباط بسیار نزديكي با فرهنگ گردشگری برقرار مي كند . 
گردشگري طي دهه هاي اخير از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است . در سال ۱۹۵۰ تعداد گردشگران بين المللي ۲۵ ميليون نفر و درآمد گردشگري بين المللي نيز ۲/۱ ميليارد دلار بوده است در سال ۲۰۰۳ تعداد گردشگران بين المللي به ۶۹۱ ميليون نفر و درآمد آن به ۱۵۱۴ ميليارد دلار بالغ گرديد (سازمان جهاني گردشگری ، ۲۰۰۴) 
مطالعات انجام شده توسط آژانس هاي بين المللي وابسته به سازمان ملل نشان مي دهد كه تا سال ۲۰۱۰ تعداد گردشگران بين المللي به رقمي بالغ بر یك ميليارد نفر خواهد رسيد . 
براساس گزارش سازمان جهاني گردشگری (wto) و برنامه چشم انداز توريسم در سال ۲۰۲۰ ميلادي تعداد گردشگري در سراسر جهان در سال ۲۰۲۰ ميلادي به يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون نفر خواهد رسيد و سهم منطقه خاورميانه پس از منطقه شرق آسيا بالاترين ميزان رشد توريسم را در جهان دارا خواهد بود . بنابراين با توجه به مطالب فوق پژوهشگر اين موضوع را براي تحقيق برگزيده است . 

۵-۱- اهداف تحقيق
با توجه به اينكه گردشگري و صنعت گردشگری يكي از بهترين منابع كسب درآمد براي كشورها مي باشد و باعث اشتغال زايي، رونق اقتصادي، تحصيل ارز، تبادل فرهنگها و نزديكي ملل به يكديگر مي شود از اين رو شاهديم كه طي ساليان گذشته بسیاري از كشورهاي جهان با درك موقعيت برتر صنعت توريسم در الگوهاي مختلف توسعه اقتصادي در پي آن هستند تا امكانات گردشگري خود را گسترش دهند . 
كشور پهناور ايران نيز با داشتن يك ميليون و ۲۰۰ هزار تپه و پنجاه هزار اثر تاريخي و منابع طبيعي متبوع جزء ده كشور برتر داراي جاذبه هاي توريستي و ۵ كشور اول در زمينه تنوع و جذابيت اكوتوريسم دنياست . براي رهايي از تكيه بر درآمدهاي نفتي راهي جز حركت به سمت گردشگری وجود ندارد . 
هدف كلي اين پژوهش شناسايي راههاي تقويت مشاركت مردم در راستاي توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان است. 
اهداف فرعي تحقيق حاضر به قرار زير است:
۱-بررسي ميزان اعتماد پاسخگويان نسبت به ارگانهاي امنيتي و قضايي 
۲-بررسي ميزان اعتماد مردم به نظام جمهوري اسلامي و مشاركت آنها در توسعه صنعت گردشگري 
۳-بررسي نقش رسانه ها در ايجاد مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری 

۶-۱- سوالات تحقيق
۱-۶-۱- سوال اصلي تحقيق:
راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري در استان خوزستان كدامند؟
۲-۶-۱- سئوالات فرعي تحقيق:
افزايش اعتماد مردم به ارگانهاي امنيتي، اعتماد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اطلاع رساني رسانه ها

۷-۱- فرضيات تحقيق
۱-۷-۱- فرضيه اصلي:
هدف از ارايه فرضيات اين پژوهش ، شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری مي باشد . 

۲-۷-۱- فرضيه فرعي
به نظر مي رسد از طريق افزايش ضريب اعتماد مدرم به ارگانهاي امنيتي و قضائي، اعتماد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اطلاع رساني رسانه ها مي توان بر مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري تأثير گذاشت.

۸-۱- متغيرهاي تحقيق
 1-8-1- متغير هاي مستقل
    – راههای تقویت مشارکت مردم 
۲-۸-۱- متغير وابسته
    – توسعه صنعت گردشگري در استان خوزستان 

۹-۱-روش تحقيق 
اين تحقيق يك تحقيق توصیفی –تحلیلی  است زيرا بر اساس نظر خواهي از افراد ، نتايجي بدست آمده كه متغيرها را بر آن اساس به هم سنجيده و همبستگي آنها را محاسبه مي نمائيم . 
روش تحقيق فرايندي نظام مند ، براي يافتن پاسخ يك پرسش يا راه حل يك مسئله است . 
در اين تحقيق تلاش مي شود تا با استفاده از روش تحقيق ميداني ، پاسخي براي پرسشهاي مورد نظر يافته و پس از آن به شناسايي عوامل مؤثر در ايجاد مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری بپردازيم . 
در ضمن روش نمونه گيري بصورت خوشه اي و طبقه اي مي باشد .

۱۰-۱-قلمرو تحقيق : 
۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعي : 
الف . مفاهيم ، واژه ها با اصطلاحات مربوط به گردشگری 
ب . موضوعات مرتبط با توريسم و گردشگری(داخلی) 
ج . شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری ۲-۱۰-۱- قلمرو مكاني(جامعه آماري) : 
قلمرو مكاني اين تحقيق شهرهاي استان خوزستان مي باشد . و مراكز و سازمانهاي معتبر گردشگري كه در اين استان مستقر مي باشند مورد نظر است .

۳-۱۰-۱- ته است . قلمرو زماني : 
اطلاعات لازم با توجه به زمان اعلام شده در طرح تحقيق در طي حدوداً ۱۲ ماه و با توجه به تجارب محقق در اين زمينه ، اخذ و مورد تجزيه و تحليل قرار گرف 

۱۱-۱- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه خود ساخته ای  است كه با استفاده از فرمول كوكران ۲۰۰ نفر از كل استان خوزستان مورد پرسش قرار گرفتند.

۱۲-۱- موانع و محدوديتهاي تحقيق
به نظر مي رسد كه اين  تحقيق نيز مشابه بسياري از تحقيقاتي كه در حوزه علوم انساني و در زمينه هاي اجتماعي انجام شده با محدوديتهاي متعدد جوامع شده است كه از اين جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
الف) چون هدف شناسايي عوامل موثر بر تقويت راههاي مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري(گردشگری داخلی) است وجود افراد متخصص و مجرب كه با جزئيات اين صنعت تجربي آشنا باشند مي توانست براي اين تحقيق مفيد واقع گردد. محرمانه تلقي شدن برخي از اطلاعات از ديد ايشان از محدوديتهاي اين تحقيق بود.
ب) عدم درك و اهميت و جايگاه طرح تحقيق، ضعيف بودن ساختار و تشكيلات، سطح پائين تحصيلات، مرتبط نبودن رشته تحصيلي برخي مديران سازمانها، عدم اعتقاد و باور علمي و عملي به مفيد بودن چنين پژوهشهايي باعث مي گردد كه حداقل همكاري را در هنگام انجام طرح تحقيق را با محقق به عمل آورند.۱۳-۱- تعاريف واژه ها و اصطلاحات
۱-۱۳-۱- گردشگری(پارسائيان، علي ، اعرابي ، سيد محمد، ۱۳۷۷) 
گردشگری عبارت است از اقامت خارج از منزل براي مدت يك شب يا بيشتر با هدف گذراندان تعطيلات ، بازديد دوستان و اقوام شركت در همايش هاي تجاري با هر هدف ديگري به جزء اموري از قبيل تحصيل شبانه روزي با استخدام نيمه دائم . » 
۲-۱۳-۱- گردشگر
گردشگر كسي است كه به منظور تفريح، بازديد از نقاط ديدني ، معالجه ، تجارت ، ورزش و زيارت به كشور ديگر سفر كند مشروط بر اين كه مدت اقامت از ۲۴ ساعت كمتر و از ۶ ماه بيشتر نباشد و در فاصله اي كمتر از ۷۰ كيلومتر انجام نگيرد .
۳-۱۳-۱- مسافر : (داروند زاده ۱۳۸۱)
مسافر به شخصي اطلاق مي گردد كه بين دو يا چند محل مسافرت كند.
۴-۱۳-۱- جاذبه هاي تاريخي : (سايت chn، ۱۳۸۳)
مجموعه آثار باستاني و يادمان هاي تاريخي است كه از گذشته هاي دور و گذر ايام مصون مانده و به عنوان ميراث مشترك ملي به يادگار مانده است و جهانگردان را به خود جذب مي نمايد . 
۵-۱۳-۱- جاذبه هاي طبيعي : ( همان منبع)
مجموعه مظاهر و پديده هاي طبيعي است كه به صورت خدادادي در كشور وجود دارد و جهت ايجاد آنها تلاش و سرمايه گذاري خاص انجام نشده است مانند كوه، جنگل ، سواحل دريا، كويرو … 
۶-۱۳-۱- صنعت گردشگری : 
مجموعه اي از شركتها ، مؤسسات ، سازمانها و ساير منابعي كه فعاليتهاي گردشگران را از طريق فراهم نمودن خدمات ، حمايت مي كنند . 
۷-۱۳-۱- مشاركت: (گرافت و كلاري ، ۱۹۹۱)
مشاركت را توانايي و فرصت تأثير گذاردن افراد برروي فرآيندهاي تصميم گيري تعريف مي كنيم كه مستلزم يك درگيري فعال و مداوم است 
۸-۱۳-۱- امنيت : 
امنيت از ريشه امن بوده و با كلمه تأمين هم خانواده مي باشد و مجموعه عوامل و شرايطي را كه موجب مي شود مردم نوعي تأمين خاطر و عدم نگراني نسبت به زمان حال و آينده خود و جامعه شان (در زمينه آسايش و آرامش) احساس كنند را امنيت اجتماعي قلمداد مي كنيم . 


۹-۱۳-۱- اعتماد به نظام:  (صفدري ، ۱۳۷۴ : ۴۸)
بايد گفت هر نهاد سياسي در جامعه كاركرد و وظيفه تحقق اهداف را برعهده دارد و مردم در جهت تحقق اهداف فردي و جمعي ، اعتماد خود را در نظام سياسي سرمايه گذاري مي كنند و اين خود به معناي مشروعيت يك نظام سياسي از يك سو و تداوم و حمايت مردم از سوي ديگر خواهد بود . 
تداوم اين مبادله به نفع هر دو طرف خواهد بود ، مردم با سرمايه گذاري اعتماد خويشتن در پي تحقق اهداف جمعي و فردي خود مي باشند و نظام سياسي نيز در مواضع قدرت قرار مي گيرند اما اين مبادله دوجانبه زماني دچار ركود مي گردد ، كه مردم حاضر نباشند كماكان اعتماد خود را در حاكميت سرمايه گذاري كنند و يا به عبارتي روشنتر اعتماد خود را نسبت به نظام سياسي از جنبه هاي متعدد از دست ميدهند ، تحقق اين امر كه با نوعي نارضايتي از سياستمداران و روند برنامه هاي اجرايي همراه است ، به افول حمايت از نظام سياسي انجاميده و اين به معناي از دست رفتن مشروعيت نظام سياسي و تحقق ركود قدرت مي باشد . 
۱۰-۱۳-۱- رسانه ها : 
به مجموع تشكيلات و سازمانهاي اطلاع رساني اعم از سازمان صداو سيما و مطبوعات و جرايد گفته مي شود و اين سازمانها و تشكيلات نقش بسیار مهمي را در زمينه اطلاع رساني به مردم در جهت معرفي و شناسايي جاذبه هاي توريستي و همچنين در معرفي ثبات اجتماعي براي جذب  جهانگردان ايفاء مي نمايد . 
۱۱-۱۳-۱- پژوهش در صنعت گردشگری : (داروند زاده ، ۱۳۸۱)
عبارتست از بررسي مسایل مربوط به سفر و گردشگری به صورتي منظم ، عيني و منطقي 
۱۲-۱۳-۱- سازمان جهاني جهانگردی  : (سايت chn،۱۳۸۳) 
يكي از بزرگترين و مهمترين سازمانهاي بين المللي گردشگری است كه دفتر مركزي آن در مادريد اسپانيا قرار دارد . ۱۳۳ كشور جهان در آن عضويت داشته و حدود ۳۰۰ سازمان بخش خصوصي و عمومي به آن وابسته هستند و اين سازمان نهاد اجرايي از سازمان توسعه متعلق به سازمان ملل است . ايران از سال ۱۳۴۲ به عضويت اتحاديه بين المللي سازمانهاي رسمي مسافرتي درآمد كه بعداً به سازمان جهاني جهانگردی  يا wto تغيير  نام يافت و اكنون جزء اعضاي كامل اين سازمان به شمار مي رود . هدف از تاسيس اين سازمان ترويج و توسعه گردشگری مي باشد . 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۱۴ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج